Skicka idéer för G Suite och Cloud Identity

Om du har en idé för en G Suite-produkt eller för Cloud Identity kan du skicka in den som en i Google Cloud Connect-gruppen. Andra i gruppen se din idé och rösta på den om de gillar den. Du kan även rösta på andra idéer.

Vem kan skicka in en funktionsidé?

Alla kunder som använder G Suite i sin produktion och fullt kontrakterade partner kan skicka in en funktionsidé. Om du inte kan komma åt funktionsidéer eller skicka in en, Support för G Suite.

Skicka in en funktionsidé

För närvarande kan du bara skicka in funktionsidéer på engelska. 

  1. Logga in i Cloud Connect-gruppen. 
  2. Öppna Funktionsidéer och sök för att kontrollera om din idé redan finns.
  3. Om du ser något som liknar din idé granskar du den innan du skickar in din idé för att undvika dubbletter.
  4. Välj Visa alla funktioner och klicka på Lägg till Lägg till.
  5. Lägg till en produktkategori för att göra det enklare att hitta den.
  6. (Valfritt) Förbättra ditt bidrag genom att inkludera en problemformulering, önskat beteende och en möjlig lösning eller ett alternativ.
  7. Klicka på Lägg upp.

Din idé kommer att publiceras i Cloud Connect-gruppen och göras tillgänglig för andra medlemmar i gruppen så att de kan läsa om och rösta på den.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?