Ograniczanie dostępu do YouTube w organizacji

Ta strona jest przeznaczona dla administratorów. Aby na koncie osobistym włączyć lub wyłączyć tryb ograniczonego dostępu, przejdź tutaj.

Jako administrator G Suite możesz stosować filtry ograniczeń do filmów z YouTube, które odtwarzają użytkownicy w organizacji. Gdy włączysz ograniczenia, użytkownicy nie będą mieli dostępu do filmów, które mogą zawierać treści dla dorosłych, ani nie będą mogli czytać komentarzy dotyczących tych filmów.

Aby ograniczyć dostęp wszystkim lub niektórym grupom zalogowanych użytkowników, możesz ustawić poziom uprawnień. Aby ograniczyć dostęp użytkownikom, którzy nie są zalogowani, możesz ustawić ograniczenia w swojej sieci i na urządzeniach zarządzanych.

Aby umożliwić dostęp do określonych treści mimo stosowanych filtrów, wyznacz osoby zatwierdzające. Osoby zatwierdzające mogą wyszukiwać i zatwierdzać filmy, aby inni zalogowani użytkownicy mogli je odtwarzać.

Krok 1. Ustaw ograniczenia dotyczące filmów dla użytkowników

Zanim zaczniesz: aby zastosować ustawienie do określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej (jeśli ustawienie ma dotyczyć działu) lub grupy konfiguracji (jeśli wprowadzasz ustawienie dla użytkowników w wielu działach lub w poszczególnych działach).

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem YouTube.
 3. Kliknij Ustawienia treści a potem Konfiguracja.
 4. Zaznacz pole, aby włączyć ograniczenia.
 5. Wróć do strony Ustawienia YouTube i kliknij Uprawnienia.
 6. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 7. Wybierz poziom uprawnień, który chcesz zastosować do jednostki organizacyjnej lub grupy:
  1. Rygorystycznie ograniczony dostęp do YouTube – powoduje zastosowanie filtru rygorystycznego do treści z YouTube. Blokuje on więcej filmów niż filtr umiarkowany.
  2. Średnio ograniczony dostęp do YouTube – powoduje zastosowanie filtru umiarkowanego do treści z YouTube. Blokuje on mniej filmów niż filtr rygorystyczny.
  3. Nieograniczony dostęp do YouTube – umożliwia dostęp do wszystkich treści z YouTube. Nie są blokowane żadne filmy.

   Uwaga: po zalogowaniu się użytkownicy z nieograniczonym dostępem mogą oglądać wszystkie treści z YouTube, nawet jeśli są ustawione ograniczenia na poziomie sieci.

 8. Kliknij Zapisz. Jeśli została skonfigurowana jednostka organizacyjna lub grupa, może pojawić się opcja Odziedzicz/Zastąp w przypadku organizacji lub Bez ustawienia w przypadku grupy.

Krok 2. (Opcjonalny) Ogranicz dostęp sieci lub urządzeń do YouTube

Stosuj te ustawienia tylko do sieci używanych przez pracowników lub uczniów w Twojej organizacji. Ta konfiguracja nie jest zalecana w przypadku sieci używanych przez klientów dostawców usług internetowych.
Sieć: ustaw ograniczenie w konfiguracji DNS

Te instrukcje są przeznaczone dla administratorów G Suite. Aby je zobaczyć, zaloguj się na konto administratora G Suite.

Sieć: ustaw ograniczenie w nagłówku HTTP

Te instrukcje są przeznaczone dla administratorów G Suite. Aby je zobaczyć, zaloguj się na konto administratora G Suite.

Krok 3. (Opcjonalny) Dodaj osoby zatwierdzające filmy

Aby zezwolić określonym użytkownikom na zatwierdzanie treści z YouTube i zastępowanie filtru ograniczeń, dodaj ich jako osoby zatwierdzające treści.

Najczęstsze pytania dotyczące ograniczeń

Czy ograniczenia są stosowane też do rekomendacji, podobnych filmów i wyszukiwania?

Tak. Dostęp do polecanych i podobnych filmów oraz do filmów dostępnych w wynikach wyszukiwania też jest ograniczany.

Co się dzieje, gdy użytkownik w sieci z ograniczonym dostępem próbuje odtworzyć film, który nie został zatwierdzony?

Zwykle tacy użytkownicy otrzymują komunikat, że film jest niedostępny. Mogą odtworzyć film, jeśli spełniają jeden z poniższych warunków:

 • Mają nieograniczony dostęp i są zalogowani na konto G Suite.
 • Znajdują się na liście osób zatwierdzających i są zalogowani na konto G Suite.
Co ma pierwszeństwo: ustawienia uprawnień z konsoli administracyjnej czy ustawienia sieci lub urządzenia?

W przypadku zalogowanych użytkowników ustawienia z konsoli administracyjnej mają pierwszeństwo przed ustawieniami sieci lub urządzenia. Jeśli na przykład użytkownik korzysta z sieci z rygorystycznie ograniczonym dostępem, a jego jednostka organizacyjna ma średnio ograniczony dostęp, użytkownik też ma średnio ograniczony dostęp.

Ustawienia z konsoli administracyjnej nie mają wpływu na użytkowników, którzy nie są zalogowani.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?