Zarządzanie ustawieniami YouTube w organizacji

Ten artykuł jest na temat ustawień YouTube w G Suite.  

Jako administrator G Suite możesz za pomocą trybu ograniczonego dostępu określić, które filmy w YouTube są dostępne dla zalogowanych użytkowników. Te ustawienia pozwalają ograniczyć dostęp użytkowników do filmów.

Uwaga: żaden algorytm nie jest doskonały. Jeśli zauważysz nieodpowiednie treści, zgłoś je. Zgłoszone materiały nie są automatycznie usuwane, ale sprawdzamy je zgodnie z Wytycznymi dla społeczności YouTube.

Z tego artykułu dowiesz się, jak stosować ograniczenia do zalogowanych użytkowników. Aby zastosować ograniczenia także do niezalogowanych użytkowników, wykonaj czynności opisane w artykule Ograniczanie dostępu użytkowników G Suite do treści z YouTube w swojej sieci lub na urządzeniach zarządzanych, by zaktualizować konfigurację sieci. Tryb ograniczonego dostępu w YouTube to opcjonalne ustawienie, które filtruje treści potencjalnie przeznaczone dla dorosłych, a jednocześnie pozostawia dużą liczbę dostępnych filmów.

Aby dodać inne treści, administratorzy G Suite mogą wyznaczyć osoby zatwierdzające („Może zatwierdzać filmy”). Te osoby mogą wyszukiwać i zatwierdzać dodatkowe filmy wideo, aby umożliwić ich wyświetlanie zalogowanym użytkownikom w Twojej organizacji. Zobacz Zatwierdzanie filmów z YouTube dla organizacji.

Gdy włączysz dowolną wersję trybu ograniczonego dostępu, użytkownicy nie będą widzieć komentarzy do filmów, które oglądają.

Poziomy ograniczeń

W sekcji Uprawnienia w konsoli administracyjnej są dostępne cztery ustawienia:

 • Rygorystycznie ograniczony dostęp do YouTube – to ustawienie jest najbardziej rygorystyczne. Ten tryb nie blokuje wszystkich filmów, ale filtruje wiele tych treści za pomocą automatycznego systemu, jednocześnie pozostawiając niektóre filmy nadal dostępne dla użytkowników. To ustawienie jest domyślnie włączane, gdy wybierzesz opcję „ograniczania dostępu do treści dla użytkowników zalogowanych w organizacji”.
 • Średnio ograniczony dostęp do YouTube – ten tryb jest podobny do rygorystycznego, ale pozostawia znacznie więcej dostępnych filmów.
 • Nieograniczony dostęp do YouTube – to ustawienie wyłącza zarówno rygorystycznie, jak i średnio ograniczony tryb dostępu. Tego ustawienia używaj tylko wtedy, gdy chcesz zezwolić wszystkim użytkownikom na nieograniczony dostęp do YouTube.

  Uwaga: zalogowani użytkownicy, dla których włączono to ustawienie, mogą oglądać wszystkie treści z YouTube, nawet jeśli są ustawione ograniczenia na poziomie sieci.

 • Może zatwierdzać filmy – możesz wyznaczać pojedyncze osoby lub jednostki organizacyjne, które mogą zatwierdzać dodatkowe filmy i udostępniać je zalogowanym użytkownikom w całej organizacji. Osoby, które ręcznie zatwierdzają filmy i kanały, powinny udostępnić je za pomocą linków, ponieważ będą one niewidoczne w wynikach wyszukiwania w YouTube. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Dodawanie osób zatwierdzających filmy z YouTube w organizacji.

Stosowanie innych ustawień do różnych osób lub grup

Aby zastosować inne ustawienia do grupy użytkowników lub urządzeń z Chrome, utwórz dla nich osobną jednostkę organizacyjną. Dzięki temu możesz zastosować ustawienia, na przykład rygorystycznie lub średnio ograniczony tryb dostępu do YouTube, tylko do tej grupy. Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

Czy ograniczenia są stosowane też do rekomendacji, podobnych filmów i wyszukiwania?

Tak. Dostęp do polecanych i podobnych filmów oraz do filmów dostępnych w wynikach wyszukiwania też jest ograniczany.

Co się dzieje, gdy użytkownik w sieci z ograniczonym dostępem próbuje obejrzeć film, który nie został zatwierdzony?
 • Jeśli administrator G Suite nie przyznał użytkownikowi nieograniczonego dostępu do YouTube, wyświetli się komunikat z informacją, że film jest niedostępny.
 • Jeśli użytkownik ma nieograniczony dostęp i jest zalogowany na konto G Suite, może oglądać wszystkie filmy w YouTube.
 • Jeśli użytkownik jest osobą zatwierdzającą i zalogował się na swoje konto G Suite, pod odtwarzaczem wideo widoczna jest opcja zatwierdzenia filmu.
 • Jeśli użytkownik nie ma nieograniczonego dostępu ani uprawnień do zatwierdzania, nie może wyświetlić ani zatwierdzić filmu. Musi się skontaktować z administratorem domeny G Suite, aby poprosić o zatwierdzenie filmu lub o uprawnienia osoby zatwierdzającej.  

Zobacz Dodawanie osób zatwierdzających filmy z YouTube w organizacji oraz Przyznawanie niektórym użytkownikom nieograniczonego dostępu do YouTube.

Co się dzieje, jeśli istnieje konflikt między ustawieniami YouTube w konsoli administracyjnej a ustawieniami skonfigurowanymi dla sieci lub urządzenia?

W przypadku zalogowanych użytkowników ustawienia z konsoli administracyjnej mają pierwszeństwo przed ustawieniami sieci lub urządzenia. Jeśli na przykład użytkownik korzysta z sieci z rygorystycznie ograniczonym dostępem do YouTube, a jego jednostka organizacyjna ma średnio ograniczony dostęp, użytkownik też ma średnio ograniczony dostęp.

Ustawianie trybu ograniczonego dostępu

 1. Zaloguj się na stronie Konsola administracyjna Google.
 2. W panelu konsoli administracyjnej otwórz Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem YouTube.
 3. Kliknij Ustawienia treści.
 4. Zaznacz Zalogowani użytkownicy w Twojej organizacji mogą oglądać tylko ograniczone i zatwierdzone filmy.
 5. (Opcjonalnie) Aby przejrzeć filmy zatwierdzone w Twojej organizacji, kliknij Zobacz zatwierdzone filmy.
 6. (Opcjonalnie) Aby zezwolić zweryfikowanym nauczycielom Classroom na zatwierdzanie filmów w YouTube, zaznacz Zweryfikowani nauczyciele Google Classroom mogą zatwierdzać filmy.
 7. Kliknij Ustawienia uprawnień w YouTube.
 8. Kliknij poziom uprawnień, by go wybrać.
 9. (Opcjonalnie) Ustaw poziomy uprawnień według organizacji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?