ทำความเข้าใจนโยบายและขีดจำกัดของ Groups

หน้านี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ หากต้องการจัดการกลุ่มสำหรับบัญชีของคุณเอง โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Groups

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย บริการ Google Groups for Business จึงจำกัดกิจกรรมของข้อความ ขนาดกลุ่ม จำนวนคำเชิญ และการเป็นสมาชิก โดยหากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดดังกล่าว ระบบก็จะจำกัดกิจกรรมของคุณไว้ชั่วคราว โดยทั่วไปการจำกัดจะมีผล 1 ชั่วโมง แต่ก็นานถึง 24 ชั่วโมงได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Groups for Business

ขีดจำกัดนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของ Google

ขีดจำกัดของ Groups for Business

หมายเหตุ: ขีดจำกัดที่ปรากฏในที่นี้อาจแตกต่างกันไปเมื่ออยู่ในช่วงทดลองใช้ฟรี โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง


เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ขีดจำกัดของข้อความและการโพสต์
ประเภท คำอธิบาย ขีดจำกัด
ขนาดของแต่ละข้อความ จำนวนเมกะไบต์สูงสุด (MB) ที่ส่งได้ 25 MB
จำนวนผู้รับทั้งหมด* ต่อกลุ่ม จำนวนผู้รับทั้งหมดสูงสุดที่กลุ่มหนึ่งส่งหาได้ 6,200,000 คนต่อชั่วโมง***
จำนวนผู้รับภายนอกทั้งหมด** ต่อกลุ่ม จำนวนผู้รับภายนอกสูงสุดที่กลุ่มหนึ่งส่งหาได้ 50,000 คนต่อวัน
ผู้รับภายนอกทั้งหมด** ต่อบัญชี Google Workspace จำนวนผู้รับภายนอกสูงสุดที่ทุกกลุ่มส่งหาได้

100,000 คนต่อวันสำหรับโดเมนที่มีผู้ใช้สูงสุด 10,000 คน

1,000,000 คนต่อวันสำหรับโดเมนที่มีผู้ใช้มากกว่า 10,000 คน

จำนวนอีเมลขาเข้าทั้งหมดต่อกลุ่ม จำนวนอีเมลสูงสุดที่กลุ่มรับได้จากผู้ส่งทั้งหมดรวมกัน 300 ฉบับต่อ 5 นาที
จำนวนอีเมลทั้งหมดต่อผู้ส่งที่ส่งไปยังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำนวนอีเมลสูงสุดที่ผู้ส่งรายใดรายหนึ่งส่งหากลุ่ม 1 กลุ่มได้ 1,800 ฉบับต่อชั่วโมง***
ขนาดของข้อความทั้งหมด จำนวนกิกะไบต์ (GB) สูงสุดที่กลุ่มหนึ่งส่งได้ 2.4 GB ต่อชั่วโมง***
อีเมลทั้งหมดต่อผู้ส่งภายใน จากทุกกลุ่มในบัญชี Google Workspace จำนวนอีเมลสูงสุดจากผู้ส่งภายในรายเดียวที่ส่งหาทุกกลุ่มภายในบัญชี Google Workspace 18,000 ฉบับต่อชั่วโมง***
อีเมลทั้งหมดต่อผู้ส่งภายนอก**** จากทุกกลุ่มในบัญชี Google Workspace จำนวนอีเมลสูงสุดจากผู้ส่งภายนอกรายเดียวที่ส่งหาทุกกลุ่มภายในบัญชี Google Workspace 1,800 ฉบับต่อชั่วโมง***
จำนวนโพสต์ทั้งหมดต่อสมาชิก

จํานวนโพสต์สูงสุดที่สมาชิกโพสต์ไปยังกลุ่มภายนอกได้ก่อนยืนยัน CAPTCHA

จํานวนโพสต์สูงสุดที่สมาชิกจะโพสต์ไปยังกลุ่มภายนอกได้หลังยืนยัน CAPTCHA

100 โพสต์ต่อวัน

 

500 โพสต์ต่อวัน (รวม 100 โพสต์ก่อนการยืนยัน)

ขีดจำกัดอีเมลที่ส่งต่อและสำเนาสำหรับกลุ่มของกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน จำนวนอีเมลที่ส่งต่อหรือสำเนาจากกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน 25 อีเมลต่อ 1 ข้อความ
จํานวนข้อความทั้งหมดที่เก็บไว้ในประวัติการสนทนา จำนวนอีเมลสูงสุดที่เก็บไว้ในประวัติการสนทนาต่อกลุ่ม หากเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ 300 ฉบับต่อ 5 นาที

คำนิยาม

* ผู้รับทั้งหมดคือจำนวนผู้รับทั้งหมด ไม่ใช่จำนวนผู้รับทั้งหมดที่ไม่ซ้ำกัน เช่น หากสมาชิกกลุ่มรายหนึ่งเป็นกลุ่มย่อยที่มีสมาชิก 2 คน ระบบจะนับกลุ่มย่อยเป็นผู้รับ 3 ราย คือ เป็นกลุ่มย่อย 1 รายและสมาชิก 2 ราย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มย่อย

** ผู้รับภายนอกคือผู้รับที่อยู่นอกบัญชี Google Workspace สำหรับบัญชีที่มีหลายโดเมน ระบบจะถือว่าผู้รับในทุกโดเมนที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้นเป็นผู้รับภายใน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนหลายรายการ

*** ขีดจำกัดต่อชั่วโมงคือยอดรวมจากทุกกลุ่มในบัญชีของคุณ นอกจากนี้ขีดจำกัดในอัตราต่อนาทียังมีผลกับผู้ใช้ใหม่อีกด้วย

**** ผู้ส่งภายนอกที่ไม่ใช่ลูกค้า Google Workspace จะมีขีดจำกัดในการส่งต่ำกว่า

การสร้างกลุ่ม คำขอเข้าร่วม และคำเชิญ

ขีดจำกัดสำหรับคำเชิญและขนาดของกลุ่มจะมีผลกับการดำเนินการที่เกิดใน UI ของ Google Groups ที่ groups.google.com เท่านั้น โดยผู้ดูแลระบบ Groups สามารถเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มได้โดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบหรือ Google Workspace Admin SDK Directory API

หมายเหตุ: ผู้ที่ทดลองใช้จะมีขีดจำกัดต่ำกว่าและมีข้อจำกัดเพิ่มเติม

ประเภท คำอธิบาย ขีดจำกัด
การเข้าร่วมต่อวัน จำนวนกลุ่มภายนอกสูงสุดที่ผู้ใช้ 1 รายเข้าร่วมได้ในแต่ละวัน 30 กลุ่มต่อวัน
จำนวนการสร้างกลุ่มทั้งหมด จำนวนกลุ่มสูงสุดที่ผู้ใช้สร้างได้ ไม่จำกัด
การสร้างกลุ่มแบบไดนามิก จํานวนกลุ่มแบบไดนามิกสูงสุดที่ลูกค้าสร้างได้**  100 กลุ่ม
จำนวนการเป็นเจ้าของกลุ่มทั้งหมด จำนวนกลุ่มสูงสุดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของได้ในคราวเดียว 1,000 กลุ่ม

การสร้างกลุ่มภายนอกต่อสัปดาห์

จำนวนกลุ่มภายนอกสูงสุดที่ผู้ใช้ 1 รายสร้างได้ใน 1 สัปดาห์

จำนวนกลุ่มภายนอกสูงสุดซึ่งที่อยู่ IP เดียวสร้างได้ใน 1 สัปดาห์

5 กลุ่มต่อสัปดาห์
 

50 กลุ่มต่อสัปดาห์

การเพิ่มสมาชิกภายนอก* ต่อครั้ง

จำนวนสมาชิกภายนอกสูงสุดที่เพิ่มได้ต่อครั้งโดยใช้อินเทอร์เฟซบนเว็บก่อนยืนยัน CAPTCHA

จำนวนสมาชิกภายนอกสูงสุดที่เพิ่มได้ต่อครั้งโดยใช้อินเทอร์เฟซบนเว็บหลังยืนยัน CAPTCHA

10 คนต่อเซสชัน

200 คนต่อเซสชัน (รวม 10 คนก่อนการยืนยัน)

การเพิ่มสมาชิกทั้งหมดต่อครั้ง จำนวนสมาชิกภายในและภายนอกสูงสุดที่เพิ่มได้ต่อครั้งโดยใช้อินเทอร์เฟซบนเว็บ 250 คนต่อเซสชัน
การอนุมัติคำขอเข้าร่วมจากสมาชิกภายนอก* ต่อวันต่อกลุ่ม จำนวนคำขอเข้าร่วมจากสมาชิกภายนอกสูงสุดที่กลุ่มหนึ่งอนุมัติได้ในแต่ละวัน 100 คำขอต่อวันต่อกลุ่ม
การอนุมัติคำขอเข้าร่วมจากสมาชิกภายนอก* ต่อวันต่อผู้ใช้ จำนวนคำขอเข้าร่วมจากสมาชิกภายนอกสูงสุดสำหรับกลุ่มใดก็ตามที่ผู้ใช้ 1 รายอนุมัติได้ในแต่ละวัน 100 คำขอต่อวันต่อผู้ใช้
คำเชิญสมาชิกภายนอก* ต่อวันต่อกลุ่ม จำนวนสมาชิกภายนอกสูงสุดที่เชิญเข้าร่วมกลุ่มหนึ่งได้ในแต่ละวัน 500 คนต่อวันต่อกลุ่ม
คำเชิญสมาชิกภายนอก* ต่อวันต่อผู้ใช้ จำนวนสมาชิกภายนอกสูงสุดที่ผู้ใช้ 1 รายเชิญเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ ได้ในแต่ละวัน 500 คนต่อวันต่อผู้ใช้
ความยาวของการค้นหาการเป็นสมาชิกในกลุ่มแบบไดนามิก จำนวนอักขระสูงสุดของการค้นหาการเป็นสมาชิกสำหรับกลุ่มแบบไดนามิก 7,950

สมาชิกภายนอกคือสมาชิกกลุ่มที่อยู่นอกบัญชี Google Workspace สำหรับบัญชีที่มีหลายโดเมน ระบบจะถือว่าสมาชิกในทุกโดเมนที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้นเป็นสมาชิกภายใน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนหลายรายการ

**คุณสามารถเพิ่มขีดจํากัดนี้ได้เป็นกรณีๆ ไป โดยติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Workspace เพื่อแจ้งกรณีการใช้งานเฉพาะเพื่อขอเพิ่ม

การเป็นสมาชิก

หากคุณเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการกลุ่ม ระบบจะนับว่ามีการเป็นสมาชิก 2 รายการ คือ เป็นสมาชิกกลุ่ม 1 รายการและเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการ 1 รายการ ผู้ใช้จะเป็นสมาชิกโดยอ้อมของกลุ่มหนึ่ง หากอยู่ในกลุ่มอื่นที่ซ้อนอยู่ในกลุ่มดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มที่ซ้อนกัน

ประเภท คำอธิบาย ขีดจำกัด
จำนวนการเป็นสมาชิกทั้งหมดต่อกลุ่ม จำนวนสมาชิกสูงสุดที่กลุ่มหนึ่งมีได้ ไม่จำกัด
การเป็นสมาชิกโดยตรงต่อผู้ใช้ จำนวนกลุ่มสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถเป็นสมาชิกโดยตรง

หมายเหตุ: ขีดจำกัดนี้ยังใช้กับกลุ่มด้วย ซึ่งหมายความว่ากลุ่มจะเป็นสมาชิกโดยตรงได้ 2,000 กลุ่ม

ประมาณ 2,000
การเป็นสมาชิกทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อผู้ใช้ จำนวนกลุ่มสูงสุดที่ผู้ใช้ 1 รายสามารถเป็นสมาชิกโดยตรงหรือโดยอ้อม

หมายเหตุ: ขีดจำกัดนี้ยังใช้กับกลุ่มด้วย ซึ่งหมายความว่ากลุ่มจะเป็นสมาชิกทั้งโดยตรงและโดยอ้อมได้ 5,000 กลุ่ม

ประมาณ 5,000
ขีดจำกัดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทดลองใช้

หากใช้ Google Groups ผ่านบัญชีทดลองใช้ Google Workspace คุณอาจพบขีดจำกัดต่อไปนี้

  • ขีดจำกัดการส่งของคุณอาจน้อยกว่ารุ่นอื่นที่ระบุไว้ข้างต้น โดยขีดจำกัดการส่งจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะทดลอง
    ข้อสำคัญ: ขีดจำกัดการส่งจะไม่เพิ่มขึ้นในระหว่างระยะทดลอง บัญชีของคุณจะต้องเริ่มการสมัครใช้บริการและสิ้นสุดระยะทดลองก่อนที่จะเพิ่มขีดจำกัดการส่งได้ 
  • คุณจะเปิดการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับบุคคลภายนอกองค์กรไม่ได้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่ก็ตาม
  • ทั้งนี้ คุณไม่สามารถกำหนดให้ตัวเลือกดังกล่าวอนุญาตการโพสต์ข้อความที่ตัวกรองสแปมของ Google แจ้งว่าไม่เหมาะสมไปยังกลุ่มโดยตรงได้ 

ขีดจำกัดการใช้งานจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อโดเมนมียอดชำระเงินสะสมอย่างน้อย USD 100 (หรือเทียบเท่า) และเวลาผ่านไปอย่างน้อย 60 วันนับตั้งแต่ใช้งานถึงเกณฑ์การชำระเงินดังกล่าว หากซื้อโดเมนจาก Google คุณจะต้องชำระเงินจำนวน USD 100 รวมกับค่าโดเมนจึงจะเพิ่มขีดจำกัดได้

หากต้องการหยุดช่วงทดลองใช้และเปลี่ยนเป็นบัญชีแบบชําระเงิน โปรดดูหัวข้อตั้งค่าบริการ Google Workspace แบบชําระเงิน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
73010
false
false