Przywracanie danych użytkownika G Suite na Dysku Google lub w Gmailu

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Jeśli chcesz przywrócić usunięte wiadomości na swoim osobistym koncie Gmail, zobacz Usuwanie i odzyskiwanie wiadomości w Gmailu. Jeśli chcesz przywrócić pliki na swoim osobistym koncie Dysku, zobacz Znajdowanie i przywracanie plików.

Jeśli użytkownik G Suite trwale usunie swoje dane z Gmaila lub Dysku, a później będzie chciał je odzyskać, możesz spróbować je przywrócić. Jako administrator możesz przywracać w konsoli administracyjnej dane użytkowników z wybranego zakresu dat. 

Przywracać możesz tylko trwale usunięte elementy, czyli takie, które zostały skasowane w wyniku opróżnienia kosza użytkownika.

Udostępnianie: jeśli przywrócisz element na Dysku, użytkownik musi ponownie go udostępnić wybranym osobom, aby umożliwić im dostęp.

Ograniczony czas na przywrócenie plików i wiadomości

Masz ograniczony czas na przywrócenie trwale usuniętych plików. Po tym czasie dane zostaną utracone bezpowrotnie.

Co możesz zrobić

 • Możesz przywrócić dane trwale usunięte w ciągu ostatnich 25 dni.
 • Możesz określić zakres dat, z którego chcesz przywrócić dane. Zakres ten jest ograniczony do ostatnich 25 dni. 
 • Po przywróceniu danych możesz sprawdzić rezultaty w skrzynce odbiorczej Gmaila lub folderze na Dysku użytkownika.
 • Możesz przywrócić wiadomości z Gmaila przy użyciu Vault.
 • Możesz przywrócić dane usunięte z dysku współdzielonego lub usunięty dysk współdzielony. Więcej informacji

Czego nie możesz zrobić

 • Nie możesz przywrócić danych trwale usuniętych ponad 25 dni temu.
 • Nie możesz przywrócić usuniętej struktury folderów. Jeśli na przykład usuniesz folder główny, nie będziesz w stanie odzyskać  
  pierwotnej struktury folderów.
 • Nie możesz przywrócić usuniętych wiadomości z folderu spamu.
 • Nie możesz przywrócić usuniętych wersji roboczych e-maili.
 • Nie możesz przywrócić plików Moich Map Google ani tabel Fusion Tables usuniętych z Dysku.
 • Nie możesz przywracać danych z kosza użytkownika.
 • Nie możesz przywracać danych, jeśli użytkownikowi skończyło się wolne miejsce na Dysku

 

Przywracanie danych Gmaila i Dysku

Przywracanie danych jednego użytkownika
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź konto użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z artykułu Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Najedź kursorem na konto użytkownika i kliknij Więcej Więcej a potem Przywróć dane.

    Tę opcję znajdziesz też w lewym górnym rogu strony konta użytkownika w menu Więcej Więcej.
 5. Wybierz zakres dat, z którego chcesz przywrócić dane. Ten zakres jest ograniczony do ostatnich 25 dni.
 6. Wybierz typ danych, które chcesz przywrócić: Dysk lub Gmail.
 7. Kliknij Przywróć.

Przywracanie wiadomości z Gmaila przy użyciu Vault

Jeśli usługa Google Vault jest włączona na koncie, możesz przywrócić wiadomości z Gmaila objęte regułą przechowywania lub blokadą.
Więcej informacji

Przywracanie usuniętych dysków współdzielonych lub usuniętych z nich danych

Zobacz Przywracanie usuniętych plików lub dysków współdzielonych.

Potwierdzanie przywrócenia danych

Aby potwierdzić przywrócenie danych: 

 1. Sprawdź, czy w folderze Odebrane w Gmailu użytkownika znajdują się przywrócone e-maile.
 2. Sprawdź, czy w folderze Dysku użytkownika znajdują się przywrócone dane.
  Przywrócone dane pojawią się w folderze Dysku użytkownika w miejscu, w którym znajdowały się przed usunięciem.
Uwaga: w przypadku dużej ilości danych przywrócenie plików i wiadomości na konto użytkownika może potrwać kilka dni. Jeśli organizacja korzysta z Google Vault, poproś administratora Vault, aby nałożył blokadę na pocztę lub dane z Dysku użytkownika.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?