Hantera förnyelse av domänregistrering

Om du köpte en domän via Google när du registrerade dig för Google-tjänsterna äger du domänen i ett år. Därefter måste du förnya din domänregistrering om du vill fortsätta äga domänen. På administratörskonsolen kan du konfigurera automatisk förnyelse av domänregistreringen för domäner som har köpts via Google. Du kan även inaktivera automatiska förnyelser om du inte längre vill hantera domänen via Google.

Undvika avstängning. Konfigurera automatisk förnyelse för domänen som har köpts via Google genom att följa anvisningarna nedan. Se också till att din betalningsmetod är giltig och uppdaterad. Annars kanske Googles tjänster stängs av för dig och du kan förlora äganderätten till domänen.

Ange alternativ för förnyelse av domänregistrering

Om du köpte domänen via Google Domains hoppar du över dessa steg och läser nedan.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Fakturering på administratörskonsolens startsida.
 3. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil bredvid prenumerationen på Domänregistrering.
 4. Bredvid Förnyelsealternativ klickar du på Ändra.
 5. Välj ett alternativ:
  • Förnya mitt kontrakt automatiskt: (rekommenderas) din domän förnyas automatiskt sju dagar före det faktiska förnyelsedatumet. Din primära betalningsmetod debiteras för förnyelse i början av följande månad. Du kan fortsätta att använda Googles tjänster utan avbrott.
  • Avbryt tjänsten när prenumerationen har löpt ut: domänregistreringen löper ut vid förnyelsedatumet och Googles tjänster stängs av för dig vid detta tillfälle.

Domän som har köpts via Google Domains

Om du har köpt domänen via Google Domains hanterar du din registrering via G Suite- eller Cloud Identity Premium-kontot. I detta fall är domänen inställd på att förnyas automatiskt och du kan inte ändra det här alternativet från administratörskonsolen.

Om du inte vill att domänregistreringen ska förnyas automatiskt måste du avsluta din prenumeration på domänfakturering för G Suite eller Cloud Identity Premium och sedan ställa in fakturering direkt i Google Domains. När du konfigurerar faktureringsprenumerationen kan du inaktivera automatisk förnyelse av domänregistrering.

Läs mer om vad du behöver göra i flytta domänens faktureringsprenumeration till Google Domains.

Frågor?

När förnyas min domänregistrering?

Du kan se när dina förnyelsedata för domänregistreringen finns i administrationskonsolen. Gå till Fakturering följt av Domänregistrering. Datumet för förnyelse av domänregistreringen publiceras bredvid Förnyelsealternativ.

Kan jag betala för flera år samtidigt?

Nej. Det går inte att betala för flera år samtidigt. Du kan inte heller förnya domänen före det årliga förnyelsedatumet. Om automatisk förnyelse har angetts för domänen och din betalningsmetod är giltig förnyar vi domänen åt dig och du kan använda Googles tjänster utan avbrott.

Kan jag förnya min domän efter att den upphört att gälla?

Kanske. Det beror på hur lång tid det har gått sedan din registrering löpte ut. Läs Förnya en domänregistrering som har löpt ut.

Kan jag överföra domänen till en annan värd?

Ja, om du flyttar din domän till en ny värd kan du hantera den utanför Googles administratörskonsol. Se till att överföringsprocessen har slutförts innan domänen förnyas eller slutdatumet passerat. Du hittar datumet i avsnittet Fakturering i administratörskonsolen under Domänregistrering. Mer information finns i Överför din domän från en G Suite-partnervärd.

Kan jag få en återbetalning om jag inte hade tänkt att förnya domänen?

Det beror på din prenumeration. Om automatisk förnyelse har angetts för ditt domänregistreringskonto och förnyelsedatumet har passerat kan du inte få en återbetalning. Men om du inaktiverar automatisk förnyelse under de sju dagarna före återbetalningsdatumet och vi redan har debiterat dig för förnyelsen kan du vara berättigad till en återbetalning. Om du ska vara berättigad måste du säga upp prenumerationen på domänregistreringen och kontakta Google inom sju dagar efter förnyelsedatumet.

Behöver du mer hjälp?

Om du har följt stegen ovan men fortfarande har frågor om hur du förnyar domänen kontaktar du Google.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?