ตั้งการกู้คืนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้

ในฐานะผู้ดูแลระบบขององค์กร คุณจะอนุญาตให้ผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบขั้นสูงกู้คืนบัญชีได้หากลืมรหัสผ่าน

 • ตัวเลือกที่ 1: ให้ผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่านเองโดยใช้ระบบอัตโนมัติ (ต้องเปิดการกู้คืนรหัสผ่านที่ไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบในคอนโซลผู้ดูแลระบบ)
 • ตัวเลือกที่ 2: ขอให้ผู้ใช้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน

ตัวเลือกที่ 1: ให้ผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่านเอง

จะไม่มีฟีเจอร์นี้ให้ใช้หากองค์กรใช้การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) หรือ G Suite Password Sync และผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีก็จะใช้ไม่ได้เช่นกัน ดูรายละเอียดที่ด้านล่าง

คุณจะให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบขั้นสูงรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยไม่ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ต้องเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนหรืออีเมลสำรองลงในบัญชีของตนเพื่อรับวิธีการกู้คืนด้วยการโทร, SMS หรืออีเมล หลังจากนั้น จึงจะรีเซ็ตรหัสผ่านได้ใหม่โดยเข้าใช้อีเมลบัญชี Google แล้วทำตามคำแนะนำอัตโนมัติ

 
เปิดการกู้คืนรหัสผ่านที่ไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบ

โดยค่าเริ่มต้น จะมีเฉพาะผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่รีเซ็ตรหัสผ่านที่ถูกลืมได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติ วิธีให้ผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบขั้นสูงกู้คืนรหัสผ่านมีดังนี้

หากผู้ใช้ในองค์กรคลิกลืมรหัสผ่านในหน้าลงชื่อเข้าใช้ ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการกู้คืนรหัสผ่าน หากผู้ใช้เพิ่มโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนหรืออีเมลสำรองไว้ในบัญชี ผู้ใช้ก็จะรีเซ็ตรหัสผ่านได้ ผู้ใช้ที่มีการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนจะรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยใช้อีเมลสำรองเท่านั้น ผู้ใช้ที่ไม่ได้ระบุข้อมูลการกู้คืนเอาไว้จะต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. From the Admin console Home page, go to Securityจากนั้นAccount recovery.
 3. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรย่อยหรือกลุ่มการกำหนดค่า
 4. คลิกการกู้คืนบัญชีผู้ใช้
 5. คลิกอนุญาตให้ผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบขั้นสูงกู้คืนบัญชีของตนเอง โดยการตั้งค่านี้จะไม่มีผลหากองค์กรใช้การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) ร่วมกับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวรายอื่นหรือ G Suite Password Sync
 6. แจ้งให้ผู้ใช้ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลสำหรับการกู้คืนเพื่อรับวิธีการกู้คืนรหัสผ่าน 
  โปรดนำข้อมูลการกู้คืนของผู้ใช้ออกทันทีเมื่อผู้ใช้คนดังกล่าวลาออกจากองค์กรหรือสงสัยว่าบัญชีของผู้ใช้ถูกลักลอบใช้บัญชี ดูรายละเอียดที่ด้านล่าง
ป้องกันการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณเปิดการกู้คืนรหัสผ่านที่ไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบ โปรดนำข้อมูลสำหรับการกู้คืนของผู้ใช้ออกทันทีในกรณีต่อไปนี้

 • ผู้ใช้ลาออกจากองค์กรแล้ว เพื่อไม่ให้กู้คืนรหัสผ่านสำหรับเข้าถึงบัญชีเก่าได้
 • คุณสงสัยว่ามีการลักลอบใช้บัญชีและข้อมูลสำหรับการกู้คืนของผู้ใช้ไม่ถูกต้องอีกต่อไป

หากต้องการนำข้อมูลสำหรับการกู้คืนของผู้ใช้ออกหรือต้องการตรวจสอบว่ามีการแฮ็กหรือไม่ โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นในฐานะผู้ใช้ จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนหรืออีเมลสำรอง

กรณีที่การกู้คืนรหัสผ่านที่ไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบใช้ไม่ได้
 • ผู้ใช้ G Suite for Education ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี - ผู้ใช้ G Suite for Education ซึ่งเป็นผู้เยาว์จะไม่มีสิทธิ์เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนหรืออีเมลสำรองในบัญชี ดังนั้นจึงรีเซ็ตรหัสผ่านเองไม่ได้

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ทุกวัยที่มีบัญชีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะระบุหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนหรืออีเมลสำรองไม่ได้ โดยบัญชีประเภทนี้จะไม่มีตัวเลือกให้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล

  เฉพาะผู้ใช้ที่มีบัญชีระดับอุดมศึกษา ผู้ดูแลระบบ และครูที่ใช้ G Suite for Education เท่านั้นที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนหรืออีเมลสำรองได้

 • องค์กรที่ใช้ SSO หรือ GSPS - หากองค์กรของคุณใช้การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) คุณจะไม่มีตัวเลือกเปิดใช้การกู้คืนรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

  หากองค์กรของคุณใช้ G Suite Password Sync for Active Directory (GSPS) และคุณป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน G Suite ระบบจะนำทางผู้ใช้ไปยัง Active Directory เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน ซึ่งจะช่วยซิงค์รหัสผ่าน Active Directory กับ G Suite

ตัวเลือกที่ 2: ขอให้ผู้ใช้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

หากผู้ใช้คลิกลืมรหัสผ่านในหน้าลงชื่อเข้าใช้และคุณไม่ได้เปิดการกู้คืนรหัสผ่านที่ไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ก็จะได้รับข้อความให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ โปรดระบุวิธีติดต่อผู้ดูแลระบบไว้ด้วยในกรณีที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว