Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Konfigurera lösenordsåterställning för användare

Som G Suite-administratör kan du välja hur du låter användare som inte är administratörer få tillgång till sitt konto igen om de glömmer bort lösenordet.

 • Alternativ 1: Låt användarna återställa sitt eget lösenord via ett automatiskt system (du måste inaktivera återställning utan administratörslösenord på administratörskonsolen).
 • Alternativ 2: Be användarna att kontakta en administratör för att återställa lösenordet (kräver att du lägger till ett supportmeddelande på din inloggningssida). 

Mer information finns nedan.

Alternativ 1: Låt användarna återställa lösenord själva

Den här funktionen är inte tillgänglig om du kör Enkel inloggning eller G Suite Password Sync. Den fungerar inte heller för användare som är yngre än 18 år. Mer information finns nedan.

Du kan låta användare som inte är administratörer återställa sina egna lösenord – utan att behöva kontakta en administratör. Varje användare måste lägga till ett telefonnummer eller en e-postadress för återställning på sina konton där de kan ta emot återställningsanvisningar via röstmeddelanden, sms, eller e-post. De kan sedan återställa lösenordet genom att ange adressen för sitt Google-konto och följa de automatiska anvisningarna.

(Obligatoriskt) Aktivera återställning av lösenord av andra än administratörer

Som standard kan enbart administratörer återställa ett lösenord med det automatiska systemet. Så här låter du andra användare göra det också:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. På administratörskonsolens översikt öppnar du SäkerhetGrundinställningar.och sedan

  Om Säkerhet ska visas i översikten måste du kanske klicka på Fler kontroller längst ned.

 3. Under Lösenordsåterställning klickar du på Aktivera/inaktivera lösenordsåterställning för andra än administratörer.

  Den här länken är inte tillgänglig om din organisation kör SSO eller G Suite Password Sync.

 4. Under Lösenordsåterställning markerar du Aktivera lösenordsåterställning för andra än administratörer.
 5. Klicka på Spara längst ned.
 6. Uppmana användarna att ange ett telefonnummer eller en e-postadress för återställning där de kan ta emot anvisningar för lösenordsåterställning (via röstmeddelande, sms eller e-post). 

  Användare med G Suite for Education under 18 års ålder kan inte lägga till kontaktuppgifter på sitt konto. Därför kan de inte återställa sitt lösenord på det här sättet. Istället måste de kontakta en administratör.

  Ta omedelbart bort en användares återställningsinformation när de lämnar organisationen eller om deras konto kan ha kapats. Mer information finns nedan.

Om en användare i organisationen klickar på Behöver du hjälp? på inloggningssidan ser de anvisningar om hur de kan återställa sitt eget lösenord. Om de har lagt till ett nummer eller en e-postadress för återställning på sitt konto och besvarat frågorna rätt kan de nu återställa sitt eget lösenord. 

Tvåstegsverifiering: Användare med tvåstegsverifiering kan också följa de här stegen för att återställa sitt eget lösenord. Om de inte har lagt till återställningsinformation eller inte svarat rätt på frågorna uppmanas de att kontakta en administratör.

Viktigt! Förhindra obehörig åtkomst till en användares konto

Om du aktiverar återställning av lösenord av andra än administratörer ska du omedelbart ta bort en användares återställningsinformation om ...

 • Användaren sägs upp eller lämnar organisationen. På så sätt kan de inte återställa sitt lösenord för att få tillgång till sitt gamla konto.
 • Du misstänker att kontot har kapats och användarens återställningsinformation är inte längre giltig.

Om du vill ta bort en användares återställningsinformation eller kontrollera om den har kapats loggar du in på kontot som användaren. Följ sedan stegen på Konfigurera ett telefonnummer eller en e-postadress för återställning.

När återställning av lösenord för andra än administratörer inte är tillgänglig
 • G Suite for Education-användare under 18 års ålder. Yngre användare av G Suite for Education tillåts inte att lägga till ett telefonnummer eller en e-postadress för återställning på sitt konto. Därför kan de inte återställa ett glömt lösenord själva. Personer som går på högskolan, administrativ personal och lärare som använder G Suite for Education kan ange telefonnummer eller e-postadresser för återställning så att de kan använda den här funktionen.
 • Organisationer som använder SSO eller GSPS. Om din organisation kör Enkel inloggning (SSO) eller G Suite Password Sync for Active Directory (GSPS), ser du inte alternativet aktivera återställning av lösenord av andra än administratörer på administratörskonsolen. GSPS-användare måste istället använda Active Directory för att återställa ett lösenord de glömt.

Alternativ 2: Be användarna att kontakta en administratör

Om du inte aktiverar lösenordsåterställning för användare som inte är administratörer måste de kontakta en administratör för att få hjälp. Hjälp dem att nå någon i din personal genom att lägga till rätt kontaktuppgifter på deras inloggningssida för kontot:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från administratörskonsolen öppnar du Företagsprofil > Anpassade webbadresser.
 3. I avsnittet Supportmeddelande lägger du till ett meddelande med information om hur du kontaktar en administratör i din organisation. Inkludera en e-postadress, ett telefonnummer eller andra instruktioner om hur du får hjälp från din personal.
 4. Klicka på Spara.

Om en användare klickar på Behöver du hjälp? på inloggningssidan och du inte har aktiverat återställning utan administratörslösenord, ser de ditt meddelande. Se även Återställa en användares lösenord.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på kontot

Få kontospecifik hjälp genom att logga in med e-postadressen för ditt G Suite-konto eller läs om hur du kommer igång med G Suite.