Konfigurowanie odzyskiwania haseł dla użytkowników

Jeśli jesteś administratorem w organizacji, możesz wybrać sposób, w jaki użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mogą odzyskiwać swoje zapomniane hasła:

 • Opcja 1. Pozwól użytkownikom samodzielnie resetować hasła za pomocą zautomatyzowanego systemu (musisz włączyć Odzyskiwanie haseł przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych w konsoli administracyjnej).
 • Opcja 2. Poproś użytkowników o kontaktowanie się z administratorem w celu resetowania haseł. 

Opcja 1. Pozwól użytkownikom samodzielnie resetować hasła

Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli korzystasz z logowania jednokrotnego lub używasz G Suite Password Sync. Nie można jej też stosować w przypadku użytkowników, którzy mają mniej niż 18 lat. Zobacz szczegółowe informacje poniżej

Możesz zezwolić użytkownikom, którzy nie mają uprawnień administracyjnych, na samodzielne resetowanie swoich haseł – bez konieczności kontaktowania się z administratorem. Każdy użytkownik musi dodać do swojego konta pomocniczy numer telefonu lub adres e-mail, aby móc otrzymać instrukcje związane z odzyskiwaniem dostępu. Takie informacje mogą być przekazywane przy użyciu wiadomości głosowej, e-maila lub SMS-a. Dzięki temu użytkownik może zresetować swoje hasło przez wpisanie adresu swojego konta Google i wykonanie instrukcji udostępnianych przez zautomatyzowany system.

Włączanie odzyskiwania haseł przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych

Domyślnie tylko administratorzy mogą resetować zapomniane hasła, korzystając z automatycznego systemu. Aby zezwolić pozostałym użytkownikom na korzystanie z tej funkcji:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Ustawienia podstawowe.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Zabezpieczenia, kliknij Więcej opcji u dołu.

 3. W sekcji Odzyskiwanie hasła kliknij Włącz/wyłącz odzyskiwanie hasła przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych.

  Ten link jest niedostępny, jeśli w Twojej organizacji jest używane logowanie jednokrotne lub rozwiązanie G Suite Password Sync.

 4. W sekcji Odzyskiwanie hasła zaznacz opcję Włącz odzyskiwanie hasła przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych.
 5. Kliknij Zapisz u dołu strony.
 6. Poinstruuj użytkowników, aby skonfigurowali pomocniczy numer telefonu lub adres e-mail, który jest potrzebny do otrzymywania instrukcji związanych z odzyskiwaniem dostępu. Takie informacje mogą być przekazywane przy użyciu wiadomości głosowej, e-maila lub SMS-a. 

  Użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni, którzy nie ukończyli 18 roku życia, nie mogą dodawać informacji kontaktowych do swoich kont. W związku z tym nie mogą odzyskiwać swoich haseł, korzystając z tej metody, i muszą kontaktować się z administratorem.

  Jeśli użytkownik opuści organizację lub jego konto zostanie przejęte, natychmiast usuń informacje umożliwiające odzyskanie dostępu do jego konta. Zobacz szczegółowe informacje poniżej

Jeśli dowolny użytkownik w organizacji kliknie Nie pamiętasz hasła? na stronie logowania, zobaczy instrukcje umożliwiające odzyskanie hasła. Jeśli natomiast taka osoba doda do swojego konta pomocniczy numer telefonu lub adres e-mail i prawidłowo odpowie na pytania zabezpieczające, to może samodzielnie zresetować swoje hasło. 

Weryfikacja dwuetapowa: użytkownicy korzystający z weryfikacji dwuetapowej też mogą resetować swoje hasła w ten sposób. Jednak mogą oni użyć do tego tylko adresu pomocniczego. Jeśli jednak nie dodali informacji umożliwiających odzyskanie dostępu do konta lub nie odpowiedzą prawidłowo na pytania zabezpieczające, zobaczą prośbę o skontaktowanie się z administratorem.

Zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do kont użytkowników

Jeśli włączysz odzyskiwanie haseł przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych, to natychmiast usuwaj informacje umożliwiające odzyskanie dostępu do konta, gdy:

 • użytkownik zostanie zwolniony lub opuści organizację, aby uniemożliwić odzyskanie hasła i uzyskanie dostępu do konta;
 • pojawi się podejrzenie, że konto zostało przejęte i informacje umożliwiające odzyskanie dostępu do konta nie są wiarygodne.

Aby usunąć informacje umożliwiające odzyskanie dostępu do konta lub sprawdzić, czy nie zostało ono przejęte, zaloguj się na nie jako użytkownik. Następnie wykonaj czynności opisane w artykule Ustawianie pomocniczego numeru telefonu lub adresu e-mail.

Gdy odzyskiwanie haseł przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych jest niedostępne
 • Użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni, którzy nie ukończyli 18 roku życia, nie mogą dodać pomocniczego numeru telefonu ani adresu e-mail do swoich kont. W rezultacie nie mogą samodzielnie resetować zapomnianych haseł.

  Uwaga: bez względu na wiek użytkownicy kont w szkołach podstawowych i średnich nie mogą dodać pomocniczego numeru telefonu ani adresu. Ta opcja jest wyłączona na kontach takiego typu.

  Tylko użytkownicy kont na uczelniach wyższych mogą podać pomocniczy numer telefonu lub adres e-mail.

 • Organizacje używające logowania jednokrotnego lub GSPS – jeśli w Twojej organizacji włączono logowanie jednokrotne, nie znajdziesz opcji Włącz odzyskiwanie hasła przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych w konsoli administracyjnej. Jeśli Twoja organizacja korzysta z G Suite Password Sync for Active Directory (GSPS) i zablokowano użytkownikom możliwość zmieniania haseł w G Suite, będą oni przekierowywani do Active Directory w celu zresetowania zapomnianego hasła. Dzięki temu ich hasła do Active Directory będą zsynchronizowane z G Suite.

Opcja 2. Ustaw komunikat z prośbą o skontaktowanie się z administratorem

Jeśli użytkownik kliknie Nie pamiętasz hasła? na stronie logowania, gdy odzyskiwanie haseł przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych jest wyłączone, pojawi się prośba o skontaktowanie się z administratorem. Udostępnij użytkownikom możliwość skontaktowania się z administratorem, gdy nie mogą zalogować się na swoje konto.

Dodatkowe informacje znajdziesz w artykule Resetowanie hasła użytkownika.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?