Återställa en borttagen användares Drive-filer

Om du inte överför filer när du tar bort en användare raderas användarens filer 20 dagar senare. Om du agerar snabbt kan du återställa den raderade användaren och överföra filerna till en annan ägare innan de tas bort permanent.

Återställa en raderad användares filer på Drive

  1. Återställ den raderade användaren.

    Du har upp till 20 dagar på dig att återställa en raderad användares konto och data.

  2. När användaren har återställts överför du äganderätten till hans eller hennes filer till en aktiv användare.

  3. Radera den ursprungliga filägarens konto.

Behålla delade filer automatiskt när någon slutar

Om du använder delade enheter för delade filer ägs filerna av hela teamet. Du behöver inte vara orolig för att bli av med filerna när någon lämnar organisationen.

Delade enheter är tillgängliga med dessa utgåvor.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt