Przywracanie plików na Dysku należących do usuniętego konta użytkownika

Jeśli nie przeniesiesz plików w momencie usunięcia konta użytkownika, jego pliki zostaną usunięte po 20 dniach. W krótkim czasie od usunięcia konta użytkownika możesz je przywrócić i przenieść własność plików użytkownika, zanim zostaną trwale usunięte.

Przywracanie plików na Dysku należących do usuniętego konta użytkownika

  1. Przywróć usunięte konto użytkownika.

    Masz 20 dni od usunięcia konta użytkownika na przywrócenie tego konta i danych.

  2. Gdy konto użytkownika zostanie przywrócone, przenieś własność jego plików na innego aktywnego użytkownika.

  3. Usuń konto użytkownika, który był poprzednim właścicielem plików. 

Automatyczne zachowywanie plików należących do użytkowników, którzy opuścili organizację

Pliki przechowywane na dyskach współdzielonych są własnością całego zespołu. Nie musisz się martwić o utratę takich plików, gdy ktoś opuści organizację.

Dyski współdzielone są dostępne w tych wersjach usługi.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?