Pierwsze kroki z G Suite dla Szkół i Uczelni

Ten artykuł jest przeznaczony dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych. Jeśli prowadzisz szkołę domową, przeczytaj artykuł Pierwsze kroki z G Suite dla Szkół i Uczelni w przypadku edukacji domowej.

G Suite dla Szkół i Uczelni umożliwia bezpłatny dostęp do narzędzi w chmurze niekomercyjnym szkołom podstawowym i ponadpodstawowym oraz szkołom domowym. Zawiera usługi do komunikacji i współpracy, takie jak Gmail, Dysk Google, Kalendarz, Classroom itd.

Jeśli Twoja instytucja ma bardziej skomplikowane wymagania związane z infrastrukturą informatyczną, rozważ wdrożenie G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni. Jest to rozbudowana wersja zawierająca funkcje biznesowe, takie jak zaawansowane ustawienia dla administratorów i bogatsze statystyki.

Czy moja organizacja się kwalifikuje?

Aby zakwalifikować się do korzystania z G Suite dla Szkół i Uczelni, instytucja edukacyjna musi spełniać określone kryteria.

Szkoła (podstawowa i ponadpodstawowa) lub uczelnia musi:

 • mieć zweryfikowany status organizacji non-profit;
 • być instytucją akredytowaną i uznawaną przez organy państwowe, która przyznaje uznawane w kraju lub na świecie świadectwa uzyskania wykształcenia na poziomie podstawowym, średnim lub wyższym.

Pełną listę wymagań znajdziesz w artykule Kryteria kwalifikacji do G Suite dla Szkół i Uczelni.

Proces rejestracji dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych

Gdy prześlesz zgłoszenie i potwierdzisz własność domeny, sprawdzimy, czy Twoja organizacja spełnia kryteria. Prośby o zatwierdzenie są zazwyczaj rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.


Krok 1. Poproś o zakwalifikowanie do G Suite dla Szkół i Uczelni

Aby poprosić o zakwalifikowanie do G Suite dla Szkół i Uczelni, zarejestruj się lub przejdź z dotychczas posiadanego abonamentu G Suite.

Przechodzenie na wyższy abonament G Suite

 1. Zaloguj się na swoje konto administratora G Suite.
 2. Otwórz formularz przejścia.
 3. Wypełnij go i kliknij Prześlij.

Rejestracja w G Suite dla Szkół i Uczelni

 1. Otwórz stronę rejestracji w G Suite dla Szkół i Uczelni.
 2. Wpisz swoje dane w formularzu.
 3. Przeczytaj Zgodę szkoły dotycząca G Suite dla Szkół i Uczelni i kliknij Zgadzam się i kontynuuję.
 4. Przeczytaj Umowę G Suite dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Organizacji Non-Profit i kliknij Zaakceptuj i utwórz konto.

  Po rejestracji przekierujemy Cię do konsoli administracyjnej, w której możesz potwierdzić własność domeny (w przypadku zarejestrowania istniejącej domeny) i skonfigurować usługi dla użytkowników.

Krok 2. Potwierdź własność domeny

Jeśli podczas rejestracji w G Suite podasz nazwę domeny, której już używasz, musisz potwierdzić jej własność. Dopiero wtedy będziemy mogli rozpatrzyć Twoje zgłoszenie. Ten proces daje pewność, że nikt niepowołany nie będzie mógł korzystać z tej domeny w usługach Google ani wysyłać e-maili, które wyglądają na pochodzące z Twojej szkoły.

Uwaga: jeśli domena została kupiona podczas rejestracji w G Suite, nie musisz nic robić. Jej własność powinna zostać powierdzona automatycznie w ciągu 24 godzin.

 1. Zweryfikuj własność domeny. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Potwierdzanie własności domeny w G Suite.
 2. Przygotuj dokumentację potrzebną w kolejnej części procesu zatwierdzania. Aby potwierdzić, że spełniasz kryteria kwalifikacji, podaj te informacje:
  • oficjalna strona Twojej instytucji edukacyjnej;
  • zeskanowana kopia oficjalnego dokumentu akredytacyjnego potwierdzającego status instytucji edukacyjnej;
  • dokument potwierdzający status organizacji non-profit:
   • wnioskujący z USA – zeskanowana kopia numeru identyfikacyjny pracodawcy, federalnego identyfikatora podatkowego lub dokumentu potwierdzającego status zgodny z sekcją 501(c)3.
   • wnioskujący spoza USA – zeskanowana kopia oficjalnego dokumentu potwierdzającego status organizacji non-profit;
  • Twoje imię i nazwisko, kontaktowy adres e-mail (niezwiązany z kontem G Suite) oraz tytuł lub rola w instytucji edukacyjnej.

Po zatwierdzeniu: dodawanie użytkowników i konfigurowanie organizacji

Gdy Twoje zgłoszenie do G Suite dla Szkół i Uczelni zostanie zatwierdzone, możesz zacząć dodawać konta użytkowników do domeny, konfigurować aplikacje i korzystać z funkcji zaawansowanych, na przykład z migracji poczty.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?