Pierwsze kroki z G Suite dla Szkół i Uczelni

Ten artykuł jest przeznaczony dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych. Jeśli prowadzisz szkołę domową, przeczytaj artykuł Pierwsze kroki z G Suite dla Szkół i Uczelni w przypadku edukacji domowej.

G Suite dla Szkół i Uczelni umożliwia bezpłatny dostęp do narzędzi w chmurze niekomercyjnym szkołom podstawowym i ponadpodstawowym oraz szkołom domowym. Zawiera usługi do komunikacji i współpracy, takie jak Gmail, Dysk Google, Kalendarz, Classroom itd.

Jeśli Twoja instytucja ma bardziej skomplikowane wymagania związane z infrastrukturą informatyczną, rozważ wdrożenie G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni. Jest to rozbudowana wersja zawierająca funkcje biznesowe, takie jak zaawansowane ustawienia dla administratorów i bogatsze statystyki.

Czy moja organizacja się kwalifikuje?

Aby zakwalifikować się do korzystania z G Suite dla Szkół i Uczelni, instytucja edukacyjna musi spełniać określone kryteria.

Szkoła (podstawowa i ponadpodstawowa) lub uczelnia musi:

 • mieć zweryfikowany status organizacji non-profit;
 • być instytucją akredytowaną i uznawaną przez organy państwowe, która przyznaje uznawane w kraju lub na świecie świadectwa uzyskania wykształcenia na poziomie podstawowym, średnim lub wyższym.

Pełną listę wymagań znajdziesz w artykule Kryteria kwalifikacji do G Suite dla Szkół i Uczelni.

Proces rejestracji dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych

Gdy prześlesz zgłoszenie i potwierdzisz własność domeny, sprawdzimy, czy Twoja organizacja spełnia kryteria. Prośby o zatwierdzenie są zazwyczaj rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. 


Krok 1. Poproś o zakwalifikowanie do G Suite dla Szkół i Uczelni

Aby poprosić o zakwalifikowanie do G Suite dla Szkół i Uczelni, zarejestruj się lub przejdź na wyższą wersję abonamentu Google Workspace.

Przechodzenie na wyższą wersję abonamentu Google Workspace

 1. Zaloguj się na konto administratora Google Workspace.
 2. Otwórz formularz przejścia.
 3. Wypełnij go i kliknij Prześlij.

Rejestracja w G Suite dla Szkół i Uczelni

 1. Otwórz stronę rejestracji w G Suite dla Szkół i Uczelni.
 2. Wpisz swoje dane w formularzu.
 3. Przeczytaj Zgodę szkoły dotycząca G Suite dla Szkół i Uczelni i kliknij Zgadzam się i kontynuuję.
 4. Przeczytaj Umowę G Suite dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Organizacji Non-Profit i kliknij Zaakceptuj i utwórz konto.

  Po rejestracji przekierujemy Cię do konsoli administracyjnej, w której możesz potwierdzić własność domeny (w przypadku zarejestrowania istniejącej domeny) i skonfigurować usługi dla użytkowników.

Krok 2. Potwierdź własność domeny

Możesz pominąć ten krok, jeśli Twoja domena została kupiona podczas rejestracji w Google Workspace lub została już zweryfikowana w Google.

Jeśli rejestrujesz się w G Suite dla Szkół i Uczelni przy użyciu domeny, która należy do Ciebie, musisz potwierdzić jej własność. Dopiero wtedy będziemy mogli rozpatrzyć Twoje zgłoszenie. Ten proces daje pewność, że nikt niepowołany nie będzie mógł korzystać z tej domeny w usługach Google ani wysyłać e-maili, które wyglądają na pochodzące z Twojej szkoły.

 1. Potwierdź własność domeny. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat łączenia domeny z Google Workspace.
 2. Przygotuj dokumentację potrzebną w kolejnej części procesu zatwierdzania. Aby potwierdzić, że spełniasz kryteria kwalifikacji, podaj te informacje:
  • oficjalna strona Twojej instytucji edukacyjnej;
  • zeskanowana kopia oficjalnego dokumentu akredytacyjnego potwierdzającego status instytucji edukacyjnej;
  • dokument potwierdzający status organizacji non-profit:
   • wnioskujący z USA – zeskanowana kopia numeru identyfikacyjny pracodawcy, federalnego identyfikatora podatkowego lub dokumentu potwierdzającego status zgodny z sekcją 501(c)3.
   • wnioskujący spoza USA – zeskanowana kopia oficjalnego dokumentu potwierdzającego status organizacji non-profit.
  • Twoje imię i nazwisko, kontaktowy adres e-mail (niezwiązany z kontem Google Workspace) oraz tytuł lub rola w instytucji edukacyjnej.

Po zatwierdzeniu: dodawanie użytkowników i konfigurowanie organizacji

Gdy Twoje zgłoszenie do G Suite dla Szkół i Uczelni zostanie zatwierdzone, możesz zacząć dodawać konta użytkowników do domeny, konfigurować aplikacje i korzystać z funkcji zaawansowanych, na przykład z migracji poczty.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem