Netwerken beheren

Als u de oude gratis versie van G Suite gebruikt, moet u upgraden naar G Suite Basic om deze functie te kunnen gebruiken. 

Opmerking: In dit artikel leest u hoe u netwerken instelt en configureert voor mobiele apparaten, Chromebooks en Chromebox for meetings-apparaten.

In de Google Beheerdersconsole kunt u wifi-, ethernet- en Virtual Private Network-toegang (VPN) configureren. Daarnaast kunt u netwerkcertificaten configureren voor beheerde apparaten die zijn ingeschreven bij uw domein. Als je een netwerkconfiguratie toevoegt, kun je dezelfde netwerkinstellingen toepassen op je hele organisatie of specifieke netwerkinstellingen afdwingen voor verschillende organisatie-eenheden.

Als je netwerkinstellingen configureert per gebruiker, worden de instellingen toegepast op de mobiele apparaten en Chromebooks van alle gebruikers in de organisatie-eenheid. Je kunt ook de netwerkinstellingen rechtstreeks per apparaat configureren voor Chromebooks en Chromebox for meetings-apparaten.

Alles openen   |   Alles sluiten

Voordat je begint

 • Als je statische IP-adressen moet gebruiken op Chromebooks in je organisatie, kun je IP-adresreservering gebruiken op je DHCP-server. DHCP verifieert echter niet. Als je de identiteit van Chrome-apparaten in het netwerk wilt volgen, gebruik je een apart verificatiemechanisme.
 • Als je het wachtwoordveld leeg laat wanneer je netwerken instelt, kunnen gebruikers wachtwoorden instellen op apparaten. Als je een wachtwoord opgeeft, wordt dit afgedwongen op apparaten en kunnen gebruikers het niet bewerken.

Een netwerk instellen

Een VPN-configuratie toevoegen

Geldt voor beheerde Chromebooks en andere apparaten met Chrome OS.

Doe het volgende:

Als je een VPN-app van derden gebruikt: Download de app uit de Chrome Web Store. Je installeert en configureert VPN-apps van derden op dezelfde manier als andere Chrome-apps. Zie Chrome-beleid instellen voor één app voor meer informatie.

Als je de ingebouwde VPN gebruikt: Voeg de VPN-configuratie toe als je een van de VPN-typen wilt gebruiken die worden ondersteund in Chrome OS (OpenVPN en L2TP over IPSec). Volg deze stappen:

Stap 1: Algemene VPN-gegevens instellen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer. Klik links op Netwerken.

  Hiervoor is het beheerdersrecht Instellingen voor gedeelde apparaten vereist.

 3. Klik op VPN.
 4. Kies de gewenste organisatie in de lijst aan de linkerkant.
 5. Klik onderaan op VPN toevoegen.
 6. Voer een naam in voor de VPN.
 7. Voer in het veld Externe host het IP-adres of de volledige serverhostnaam in van de server die toegang tot de VPN biedt.
 8. (Optioneel) Vink het vakje aan voor Automatisch verbinding maken om apparaten automatisch verbinding te laten maken met deze VPN.

Stap 2. VPN-instellingen configureren

 1. Kies een VPN-type.
  De beheerdersconsole kan alleen beperkte OpenVPN-configuraties pushen. Er kunnen bijvoorbeeld geen configuraties worden gepusht voor OpenVPN-netwerken met TLS-verificatie.
 2. Configureer de instellingen:
  • Voor L2TP over IPsec met eerder gedeelde sleutel:
   1. Voer de eerder gedeelde sleutel in die nodig is om verbinding te maken met de VPN.
    Deze waarde is niet meer zichtbaar nadat je de configuratie hebt opgeslagen.
   2. Voer een gebruikersnaam in om verbinding te maken met de VPN.
    Gebruikersnaamvariabelen worden ondersteund.
   3. (Optioneel) Voer een wachtwoord in.
    Als u een gebruikersnaamvariabele gebruikt, voert u geen wachtwoord in. Deze waarde is niet meer zichtbaar nadat je de configuratie hebt opgeslagen.
  • Voor OpenVPN:
   1. (Optioneel) Voer de poort in die moet worden gebruikt wanneer er verbinding met de externe host wordt gemaakt.
   2. Kies het protocol dat moet worden gebruikt voor VPN-verkeer.
   3. Kies welke instanties moeten worden toegestaan bij de verificatie van het certificaat dat door de netwerkverbinding is opgegeven.
    Kies uit uw geüploade certificaten.
   4. Vink het vakje aan voor URL voor clientinschrijving gebruiken als de server clientcertificaten vereist.
    Als dit vakje is aangevinkt, voert u een of meer waarden in bij Issuer-patroon of Subject-patroon.
    • Als u het certificaat wilt gebruiken, moet elke waarde die u opgeeft precies overeenkomen met de betreffende waarde in het certificaat.
    • Je server moet het certificaat opgeven met de HTML5-tag keygen.
   5. Voer de OpenVPN-gebruikersnaam in (gebruikersnaamvariabelen worden ondersteund).
    Laat dit veld leeg als je wilt dat elke gebruiker zijn eigen gegevens gebruikt om in te loggen.
   6. Voer het OpenVPN-wachtwoord in.
    Laat dit veld leeg als u wilt dat elke gebruiker zijn eigen inloggegevens gebruikt bij het inloggen.
 3. Specificeer de proxy-instellingen voor de VPN.

Stap 3. VPN-toegang geven

 1. (Optioneel) Als u de toegang wilt beperken tot bepaalde apparaten, haalt u het vinkje weg voor de andere apparaten.
 2. Klik op Toevoegen en dan Wijzigingen opslaan.
Een wifi- of ethernetnetwerkconfiguratie toevoegen
U kunt alleen voor Chrome-apparaten toegang tot ethernetnetwerken configureren. De ethernetinstellingen die u kunt configureren, zijn een subset van de wifi-instellingen. We raden u aan ten minste één draadloos netwerk in te stellen op het hoogste organisatieniveau in uw domein en dit netwerk te selecteren bij Automatisch verbinding maken. Zo hebben apparaten toegang tot dit wifi-netwerk op het inlogscherm.

U kunt automatisch geconfigureerde wifi-netwerken toevoegen aan beheerde apparaten als hierop Mobile Management is ingesteld. Netwerkbeheerinstellingen zijn beschikbaar voor alle typen G Suite-klant. Gebruikers moeten Google Apps Device Policy hebben geïnstalleerd op hun apparaat met Android 2.2 of hoger. Aanvullende 802.1x wifi-netwerken worden alleen ondersteund op apparaten met Android 4.3 of hoger. Op beheerde iOS-apparaten worden de volgende Extensible Authentication Protocols (EAP's) ondersteund: Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP), Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP), Transport Layer Security (TLS) en Tunneled Transport Layer Security (TTLS).

Opmerking: Een mobiel apparaat neemt altijd de wifi-netwerkinstellingen over van de gebruiker. Daarom kunnen netwerkinstellingen voor mobiele apparaten alleen worden ingesteld per gebruiker.

Algemene netwerkgegevens instellen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer. Klik links op Netwerken.

  Hiervoor is het beheerdersrecht Instellingen voor gedeelde apparaten vereist.

 3. Klik op Wifi.
 4. Kies de gewenste organisatie in de lijst aan de linkerkant.
 5. Klik onder aan het scherm op Wifi toevoegen.
 6. Geef een naam op voor het wifi-netwerk.
  De naam is bedoeld ter referentie en hoeft niet overeen te komen met de SSID (Service Set Identifier) van het netwerk.
 7. Voer de SSID van het wifi-netwerk in.
  SSID's zijn hoofdlettergevoelig.
 8. (Optioneel) Als je netwerk de bijbehorende SSID niet uitzendt, vink je het vakje aan voor Deze SSID wordt niet uitgezonden.
 9. (Optioneel) Vink het vakje aan voor Automatisch verbinding maken om apparaten automatisch verbinding te laten maken met dit netwerk als het beschikbaar is.

Uw beveiligingsinstellingen configureren

 1. Kies een beveiligingstype voor het netwerk.
  Opmerking: Dynamic WEP (802.1x) wordt alleen ondersteund op Chrome-apparaten.
 2. (Optioneel) Voer voor de beveiligingstypen WEP (onveilig) en WPA/WPA2 een wachtwoordzin voor netwerkbeveiliging in.
 3. (Optioneel) Specificeer het volgende voor WPA/WPA2 Enterprise (802.1x) en Dynamic WEP (802.1x):

  Opmerking: U kunt op Android-tablets waarop G Suite for Education wordt gebruikt, geen WPA/WPA2 Enterprise (802.1x) gebruiken tijdens de configuratie van leerlingtablets. U kunt dit echter handmatig implementeren nadat de tablets zijn ingeschreven.

  1. Kies een EAP voor het netwerk.
  2. (Optioneel) Kies voor EAP-TTLS en PEAP het inner-protocol dat moet worden gebruikt.
   De optie Automatisch werkt voor de meeste configuraties.
  3. (Optioneel) Geef voor EAP-TTLS en PEAP de gebruikersidentiteit op die wordt gepresenteerd aan het outer-protocol van het netwerk.
   De identiteit ondersteunt gebruikersnaamvariabelen.
  4. Geef een gebruikersnaam op voor het beheren van het netwerk.
   De gebruikersnaam ondersteunt gebruikersnaamvariabelen.
  5. (Optioneel) Geef een wachtwoord voor de gebruikersnaam op.
   Er is geen wachtwoord vereist voor EAP-TLS. Deze waarde is niet meer zichtbaar nadat u de configuratie heeft opgeslagen.
  6. (Optioneel) Kies een certificeringsinstantie voor de server.
   Dit is niet vereist voor LEAP of EAP-PWD.
  7. (Optioneel) Specificeer het volgende voor EAP-TLS-netwerken:
   • Voer een URL voor clientinschrijving in.
   • Voer een of meer waarden in voor Issuer-patroon of Subject-patroon.
    Als u het certificaat wilt gebruiken, moet elke waarde die u opgeeft precies overeenkomen met de betreffende waarde in het certificaat. Je server moet het certificaat opgeven met de HTML5-tag keygen.
 4. Specificeer de proxy-instelling voor het netwerk.
  1. Kies een van de volgende opties onder Proxyinstellingen:
   Rechtstreekse internetverbinding

   Geeft rechtstreekse internettoegang tot alle websites zonder een proxyserver te gebruiken.

   Opmerking: Een rechtstreekse internetverbinding wordt niet ondersteund op Android-tablets waarop G Suite for Education wordt gebruikt.

   Handmatige proxyconfiguratie

   Specificeert een proxyserverconfiguratie die u opgeeft. Voer het IP-adres van de serverhost in en het poortnummer dat moet worden gebruikt. Als u de proxyserver wilt omzeilen (niet beschikbaar voor verkeer op iOS-apparaten) zodat geen proxy wordt gebruikt voor bepaalde domeinen of IP-adressen, voert u deze domeinen en IP-adressen in als een met komma's gescheiden lijst (geen spaties). Jokertekens worden geaccepteerd. Als u bijvoorbeeld alle variaties van google.com wilt toevoegen, voert u *google.com* in.

   Automatische proxyconfiguratie Gebruikt een Proxy Server Auto Configuration-bestand (.pac) om te bepalen welke proxyserver moet worden gebruikt. Voer de URL in van het PAC-bestand. 
  2. (Optioneel) Als je een geverifieerde proxy gebruikt, moet je alle hostnamen van deze lijst op de witte lijst zetten.
   Opmerking: In Chrome OS worden geverifieerde proxy's alleen ondersteund voor browserverkeer. Geverifieerde proxy's voor niet-gebruikersverkeer of voor verkeer via Android-apps of virtuele machines worden niet ondersteund in Chrome OS.

Netwerktoegang geven

 1. (Optioneel) Als u de toegang wilt beperken tot bepaalde apparaten, haalt u het vinkje weg voor de andere apparaten.
 2. Kies of u het netwerk per gebruiker of per apparaat wilt toepassen.

  Toegang per gebruiker wordt alleen ondersteund op mobiele apparaten en Chromebooks. Toegang per apparaat wordt alleen ondersteund op Chromebooks en Chromebox for meetings-apparaten. Kies per gebruiker voor Android-tablets waarop G Suite for Education wordt gebruikt.

 3. Klik op Toevoegen en dan Wijzigingen opslaan.

Aanvullende opmerkingen over het instellen van wifi-netwerken

 • Nadat u een wifi-netwerk heeft ingesteld, en voordat u het wachtwoord wijzigt, moet u een aanvullend netwerk instellen, zodat gebruikers de geüpdatete wifi-instellingen kunnen ontvangen op hun apparaat.
 • Als u meerdere wifi-netwerken heeft geconfigureerd, moet u slechts van één netwerk tegelijk het wachtwoord wijzigen.
 • Het kan even duren voordat verborgen netwerken worden geïdentificeerd op Android-apparaten.
Netwerkgegevens configureren per beleid

U kunt voor Chrome- en Android-apparaten instellen dat het apparaat automatisch verbinding probeert te maken met een beveiligd netwerk met de gebruikersnaam of de identiteitsgegevens die u per beleid opgeeft. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat de gebruikersnaam of het volledige e-mailadres van een ingelogde gebruiker moet worden gebruikt, zodat gebruikers alleen hun wachtwoord hoeven in te voeren om te verifiëren.

Als u deze functie wilt gebruiken op Chrome-apparaten, specificeert u een van de volgende variabelen in de velden Gebruikersnaam of Externe identiteit tijdens de configuratie van Enterprise (802.1x), WPA/WPA2 Enterprise (802.1x), Dynamic WEP (802.1x) of VPN.

Als tijdens de 802.1x-configuratie op apparaten met Chrome OS de variabele ${PASSWORD} wordt gespecificeerd, wordt ingelogd met het huidige inlogwachtwoord van de gebruiker. Anders worden gebruikers gevraagd hun wachtwoord in te voeren om in te loggen.

Voer de tekst voor de variabele exact in zoals deze in de kolom Variabele staat in de tabel hieronder. Voer bijvoorbeeld ${LOGIN_ID} in om aan te geven dat het systeem deze variabele moet vervangen met de waarde ervan, jsmith.

Variabele Waarde Ondersteunde apparaten
${LOGIN_ID}

De gebruikersnaam van de huidige gebruiker (voorbeeld: jsmith).

Opmerking: Op Chrome-apparaten wordt deze variabele alleen vervangen voor netwerken die worden toegepast per gebruiker.

Android
Chrome
${LOGIN_EMAIL}

Het volledige e-mailadres van de huidige gebruiker (voorbeeld: jsmith@uw_domein.com).

Opmerking: Op Chrome-apparaten wordt deze variabele alleen vervangen voor netwerken die worden toegepast per gebruiker.

Android
Chrome
${CERT_SAN_EMAIL}

Het eerste veld onder rfc822Name Subject Alternate Name in het clientcertificaat dat overeenkomt met dit netwerk, gebaseerd op Issuer-patroon of Subject-patroon.
Dit kan verschillen van ${LOGIN_EMAIL}, als niet met Google-inloggegevens verbinding wordt gemaakt met draadloze netwerken.

Wordt ondersteund in Chrome 51 en hoger.

Chrome 51 en hoger
${CERT_SAN_UPN}

Het eerste veld onder Microsoft User Principal Name otherName in het clientcertificaat dat overeenkomt met dit netwerk, gebaseerd op Issuer-patroon of Subject-patroon.

Wordt ondersteund in Chrome 51 en hoger.

Chrome 51 en hoger
${PASSWORD} Het wachtwoord van de huidige gebruiker (voorbeeld: wachtwoord1234). Chrome
 

Opmerkingen:

 • ${CERT_SAN_EMAIL} en ${CERT_SAN_UPN} lezen alleen het gedeelte X509v3 Subject Alternate Name in het certificaat. Ze lezen geen velden in het veld 'Subject Name'.
 • Als in het clientcertificaat geen velden voor vervanging staan, vindt geen vervanging plaats en blijft de letterlijke tekenreeksvariabele in het veld 'Identity' staan.
 • Certificaatgebaseerde vervanging werkt alleen voor wifi. Het werkt niet voor VPN.
 • In Chrome 68 en hoger werkt automatische verbinding en verificatie met de variabele ${PASSWORD} op alle apparaten. In Chrome 66 en 67 werkt het alleen op ingeschreven apparaten.

Een netwerk beheren

Een bestaande configuratie wijzigen of verwijderen

U kunt een bestaande VPN-, wifi- of ethernetnetwerkconfiguratie wijzigen of verwijderen.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer. Klik links op Netwerken.

  Hiervoor is het beheerdersrecht Instellingen voor gedeelde apparaten vereist.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het type configuratie dat je wilt wijzigen of verwijderen:
  • Klik op Wifi.
  • Klik op Ethernet.
  • Klik op VPN.
 4. Kies de gewenste organisatie in de lijst aan de linkerkant.
 5. (Optioneel) Een bestaande configuratie bewerken:
  1. Klik rechts van het netwerk op Bewerken.
  2. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Toepassen.
 6. (Optioneel) Klik rechts van het netwerk op Terugzetten om een lokaal toegepaste netwerkconfiguratie terug te zetten op de standaardwaarden.
  • Als het netwerk is toegevoegd aan de huidige organisatie-eenheid, wordt het permanent verwijderd.
  • Als het netwerk is overgenomen van de bovenliggende organisatie-eenheid en vervolgens is bewerkt, worden de lokaal toegepaste wijzigingen teruggezet en worden de wijzigingen in de bovenliggende organisatie-eenheid overgenomen.
 7. (Optioneel) Als u een overgenomen netwerk uit een suborganisatie-eenheid wilt verwijderen, klikt u rechts van het netwerk op Verwijderen.
 8. Klik op Wijzigingen opslaan.
Certificaten beheren

Nadat je een netwerk hebt ingesteld, kun je nieuwe certificaten (in de indeling X.509 PEM) toevoegen of certificaten verwijderen die je niet gebruikt.

Voordat je begint

 • In Chrome OS versie 61 t/m 72 zijn certificaten die aan een organisatie zijn toegevoegd beschikbaar voor zowel netwerkinstellingen als kiosk-apps op apparaten. In eerdere versies zijn certificaten alleen beschikbaar voor de netwerkinstellingen op een apparaat.
 • In Chrome OS versie 73 en hoger zijn certificaten die aan een organisatie zijn toegevoegd beschikbaar voor netwerkinstellingen, kiosk-apps en beheerde gastsessies op apparaten.
 • Voor sommige configuraties die PEAP, TLS en TTLS gebruiken, zijn certificaten nodig aan de serverzijde om toegang te krijgen.
 • Als je certificaten wilt gebruiken voor een EAP-wifi-netwerk, moet het apparaat beveiligd zijn met een wachtwoord, pincode of patroon.
 • Upload geen certificaten met privésleutels.

Veilig zoeken

Als je een proxy gebruikt voor je internetverkeer, is het wellicht mogelijk je proxy zo te configureren dat 'safe=strict' wordt toegepast op alle zoekopdrachten die naar Google worden verzonden. Met deze parameter wordt het strengste SafeSearch-filter ingeschakeld voor alle zoekopdrachten, ongeacht de instellingen op de pagina Zoekinstellingen. De parameter werkt echter niet bij zoekopdrachten waarbij SSL-zoeken wordt gebruikt. Meer informatie over hoe je kunt voorkomen dat SSL-zoekopdrachten je contentfilters overslaan.

Een certificaat toevoegen of verwijderen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer. Klik links op Netwerken.

  Hiervoor is het beheerdersrecht Instellingen voor gedeelde apparaten vereist.

 3. Klik op Certificaten.
 4. Selecteer links de organisatie-eenheid waarvoor je certificaten wilt toevoegen of verwijderen.
  Selecteer de organisatie op het hoogste niveau als je wilt dat certificaten worden toegevoegd voor alle gebruikers. Selecteer een andere organisatie-eenheid als u wilt dat de instellingen alleen gelden voor bepaalde gebruikers. Een organisatie-eenheid neemt in eerste instantie de instellingen over van de bovenliggende organisatie-eenheid.
 5. Doe het volgende om een certificaat toe te voegen:
  1. Klik op Certificaat toevoegen.
  2. Selecteer het certificaat dat je wilt uploaden en klik op Openen.
 6. Als je een certificaat wilt verwijderen, selecteer je Verwijderen of Terugzetten en klik je op OK.
 7. (Optioneel) Als je de browser in staat wilt stellen de volledige digitale certificaatketen van servers te valideren, of als het certificaat zal worden gebruikt als een rootcertificeringsinstantie voor een TLS-inspecterend webfilter, vink je het vakje voor Gebruik dit certificaat als HTTPS-certificeringsinstantie aan.

Functies gebruiken om automatisch verbinding te maken

Chromebooks automatisch verbinding laten maken met beheerde netwerken

Je kunt je Chromebook of een ander apparaat met Chrome OS configureren zodat het automatisch verbinding maakt met een netwerk. Als je het vakje aanvinkt voor Alleen beheerde netwerken toestaan automatisch verbinding te maken, kunnen Chromebooks alleen automatisch verbinding maken met een netwerk dat is opgegeven onder Apparaatbeheer > Netwerk > Wifi of onder Apparaatbeheer > Netwerk > Ethernet.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer. Klik links op Netwerken.

  Hiervoor is het beheerdersrecht Instellingen voor gedeelde apparaten vereist.

 3. Klik op Algemene instellingen.
 4. Vink het vakje aan voor Alleen beheerde netwerken toestaan automatisch verbinding te maken.
 5. Klik op Wijzigingen opslaan.

Opmerking: Zelfs wanneer deze instelling geldt, kun je op het Chrome-apparaat nog steeds handmatig verbinding maken met een onbeheerd netwerk.

Hoe werkt automatisch verbinding maken met EAP-TLS-netwerken op apparaten met Chrome 40+?

Als u op een Chrome-apparaat met Chrome 40 of hoger verbinding maakt met een EAP-TLS (netwerk met een clientcertificaat), gebeurt het volgende op uw Chromebooks:

 • Ze maken automatisch verbinding met EAP-TLS (netwerk met een clientcertificaat) nadat clientcertificaten zijn geïnstalleerd door een extensie.
 • Als er na de eerste keer inloggen (zelfs in de kortstondige modus) een apparaatcertificaat en een EAP-TLS-netwerk zijn, wordt u automatisch overgezet op het netwerk met het certificaat.
 • Als een beheerd netwerk dat op het hele apparaat werkt is geconfigureerd in de beheerdersconsole (dit hoeft geen certificaat te hebben), wordt op het inlogscherm automatisch verbinding gemaakt met het beheerde netwerk met het 'hoogste' beveiligingsniveau.

Hoe werkt automatisch verbinding maken met niet-EAP-TLS-netwerken op apparaten met Chrome 40+?

Op apparaten met een 802.1X-netwerk dat geen EAP-TLS is, werkt het automatisch verbinding maken anders. Als elke gebruiker namelijk unieke inloggegevens heeft voor uw netwerk, moeten gebruikers handmatig verbinding maken met het 802.1X-netwerk als ze voor de eerste keer inloggen op dat apparaat. Dit geldt zelfs als de instelling voor automatisch verbinding maken is ingesteld en als variabelen worden gebruikt. Nadat een gebruiker voor het eerst handmatig verbinding heeft gemaakt, worden zijn inloggegevens opgeslagen in zijn profiel op het apparaat. Als hij daarna opnieuw inlogt, wordt automatisch verbinding gemaakt met het netwerk.

Hoe worden netwerken geselecteerd waarmee automatisch verbinding wordt gemaakt?

Geldt voor Chrome-versie 72 en hoger.

Als je automatisch verbinden hebt ingeschakeld en er meerdere netwerken beschikbaar zijn, kiest je Chrome OS-apparaat een netwerk gebaseerd op de volgende prioriteiten. Het apparaat past de prioriteitsregels toe in de volgorde waarop ze hieronder staan. Als meerdere netwerken aan een regel voldoen, volgt het apparaat de volgende regel op de lijst.

 1. Technologie: Apparaten geven de voorkeur aan ethernet-netwerken in plaats van wifi-netwerken.
 2. Beheerd: Apparaten geven de voorkeur aan beheerde netwerken die zijn geconfigureerd met beleidsregels in plaats van onbeheerde netwerken met gebruikers-/apparaatconfiguraties.
 3. Beveiligingsniveau: Apparaten geven de voorkeur aan netwerken die zijn beveiligd met TLS in plaats van netwerken die zijn beveiligd met PSK. Apparaten kiezen alleen open netwerken als er geen TLS- of PSK-netwerken beschikbaar zijn.
 4. Profiel: Apparaten geven de voorkeur aan netwerken die zijn geconfigureerd op gebruikersprofielniveau in plaats van netwerken die zijn geconfigureerd op apparaatniveau.

Volgende stappen

Zie Zakelijke netwerken voor Chrome-apparaten voor meer informatie over het implementeren van wifi en netwerken voor Chrome-apparaten, waaronder het instellen van TLS- of SSL-contentfilters. 

Toegankelijkheid: Instellingen voor netwerkbeheer zijn toegankelijk voor schermlezers. Zie Google-toegankelijkheid en de G Suite-beheerdershandleiding voor toegankelijkheid voor meer informatie. Bekijk Feedback voor Google-toegankelijkheid om problemen te melden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?