การแจ้งเตือน

Duet AI เปลี่ยนเป็น Gemini สำหรับ Google Workspace แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองสําหรับ Gmail

ปรับแต่งการกรองจดหมายขยะเริ่มต้นของ Gmail สําหรับ Google Workspace

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ หากคุณใช้ Gmail โปรดดูวิธีติดป้ายหรือเลิกติดป้ายว่าเป็นสแปมในบัญชี Gmail

โดยค่าเริ่มต้น Gmail จะสแกนข้อความอีเมลทั้งหมดเพื่อหาจดหมายขยะ เมื่อ Gmail ตรวจพบข้อความจดหมายขยะ ระบบจะส่งข้อความไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะของผู้รับ

คุณจะปิดการสแกนจดหมายขยะของ Gmail ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้การตั้งค่าจดหมายขยะเพื่อสร้างตัวกรองจดหมายขยะที่ปรับแต่งการสแกนจดหมายขยะได้ ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองเพื่อให้

 • ข้อความจากผู้ส่งที่อยู่ในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ (รายการอีเมล) จะไม่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะ
 • ข้อความจากผู้ส่งภายใน (ผู้ส่งในโดเมนของคุณ) จะไม่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะ
 • ข้อความจดหมายขยะจะอยู่ในเขตกักบริเวณ เพื่อให้คุณตรวจสอบก่อนที่จะส่งให้กับผู้รับ
 • ข้อความจากผู้ส่งจํานวนมากจะได้รับการสแกนหาจดหมายขยะอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

วิธีการใช้ตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเอง

ระบบจะตั้งค่าตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองในหน่วยขององค์กร และนําไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในหน่วยขององค์กร ผู้ใช้ในองค์กรย่อยจะรับการตั้งค่าตัวกรองจดหมายขยะจากหน่วยขององค์กรระดับบนสุด

สิ่งที่ควรทราบเมื่อสร้างตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเอง

 • ตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองจะมีผลกับข้อความขาเข้าเท่านั้น
 • คุณจะใช้ตัวกรองที่กําหนดเองกับกลุ่มไม่ได้ เนื่องจากการตั้งค่านี้จะมีผลกับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งอยู่ในหน่วยขององค์กรที่คุณใช้การตั้งค่า
 • คุณสามารถใช้ตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองได้ตามรายการที่อยู่ที่คุณสร้างและจัดการในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอีเมล

เพิ่มตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเอง

วิธีเพิ่มตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ไปที่เมนู จากนั้น แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGmailจากนั้นสแปม ฟิชชิง และมัลแวร์
 3. เลือกหน่วยขององค์กรทางด้านซ้าย
 4. เลื่อนไปที่จดหมายขยะ แล้วคลิกการกําหนดค่า หรือเพิ่มกฎอื่น
 5. ในช่องเพิ่มการตั้งค่า ให้ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันสําหรับการตั้งค่า
 6. เลือกตัวเลือกการกรองจดหมายขยะ
  ตัวเลือก คำอธิบาย
  เข้มงวดมากขึ้นเมื่อกรองจดหมายขยะ

  เปิดการกรองจดหมายขยะที่เข้มงวดมากขึ้น ข้อความที่ระบบจะทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะและส่งไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะของผู้รับจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

  เก็บจดหมายขยะไว้ในเขตกักบริเวณของการดูแลระบบ ส่งข้อความไปยังเขตกักบริเวณอีเมลเพื่อตรวจสอบ แทนที่จะส่งไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะของผู้รับ เมื่อนําข้อความออกจากเขตกักบริเวณเพื่อส่งให้ผู้รับ ระบบจะตรวจสอบข้อความกับตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail อีกครั้ง
  ข้ามตัวกรองจดหมายขยะสําหรับผู้ส่งภายใน ข้อความภายในจากผู้ใช้ในองค์กรจะข้ามตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการข้ามตัวกรองจดหมายขยะเมื่อได้รับอีเมลจากผู้ส่งภายใน ข้อความที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จากโดเมนย่อย รวมถึงโดเมนย่อยที่ไม่ได้โฮสต์โดย Google จะถือว่าเป็นข้อความภายใน
  ข้ามตัวกรองจดหมายขยะสําหรับข้อความจากผู้ส่งหรือโดเมนในรายการที่เลือก

  ข้อความขาเข้าจากโดเมนหรืออีเมลในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติที่เลือกจะข้ามตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail

  เลือกรายการที่อยู่ของผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติอย่างน้อย 1 รายเพื่อใช้ตัวเลือกนี้ หรือสร้างรายการที่อยู่ใหม่ โปรดเลือกรายการอีเมลอย่างน้อย 1 รายการ มิฉะนั้นตัวเลือกนี้จะไม่มีผล

  ข้ามตัวกรองจดหมายขยะและซ่อนคําเตือนข้อความจากผู้ส่งหรือโดเมนในรายการที่เลือก

  ข้อความขาเข้าจากโดเมนหรืออีเมลในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติที่เลือกจะข้ามตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail แบนเนอร์คําเตือนเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยจะไม่แสดงสำหรับข้อความเหล่านี้

  เลือกรายการที่อยู่ของผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติอย่างน้อย 1 รายเพื่อใช้ตัวเลือกนี้ หรือสร้างรายการที่อยู่ใหม่ โปรดเลือกรายการอีเมลอย่างน้อย 1 รายการ มิฉะนั้นตัวเลือกนี้จะไม่มีผล

  ข้ามตัวกรองจดหมายขยะสําหรับข้อความทั้งหมดและซ่อนแบนเนอร์คําเตือน

  ข้อความขาเข้าทั้งหมดจะข้ามตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail ระบบจะไม่แสดงแบนเนอร์คําเตือนสําหรับข้อความที่น่าสงสัย

  ตัวเลือกนี้จะลบล้างตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมดที่เลือกไว้

  สำคัญ: เราไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ ตัวเลือกนี้จะเพิ่มโอกาสที่ผู้ใช้ในองค์กรจะได้รับข้อความจดหมายขยะในกล่องจดหมาย

 7. คลิกบันทึกที่ด้านล่างของช่องเพิ่มการตั้งค่า
 8. ยืนยันว่าการตั้งค่าใหม่แสดงอยู่ในตารางการตั้งค่าจดหมายขยะ

การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผล ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ในบันทึกการตรวจสอบของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

ลักษณะการทํางานของตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเอง

รายชื่ออีเมลของผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติควรมีเฉพาะผู้ส่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น การข้ามการจัดประเภทจดหมายขยะสําหรับข้อความที่มาจากผู้ส่งที่เชื่อถือได้มีความปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอีเมล

คุณจะสร้างรายการอีเมลของผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติได้โดยใช้อีเมลแต่ละรายการหรือทั้งโดเมน เมื่อคุณเพิ่มโดเมนในรายการที่อยู่ ตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองจะมีผลกับผู้ส่งทั้งหมดในโดเมน

จดหมายขยะหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ได้รับจากผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ

หากได้รับจดหมายขยะหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจากผู้ส่งที่อยู่ในรายการอีเมลผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ ระบบจะทําดังนี้

 • หากผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติส่งจดหมายขยะมา ระบบจะส่งข้อความนั้นไปยังกล่องจดหมายของผู้รับ ไม่ใช่ไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะ ข้อความที่ผ่านเข้ามาจะแสดงแบนเนอร์: "ระบบไม่ได้ส่งข้อความนี้ไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะ เนื่องจากการตั้งค่าขององค์กรคุณ"
 • หากข้อความจากผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติมีไวรัสหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีทางอีเมล ตัวกรองไวรัสของ Gmail จะป้องกันไม่ให้ข้อความนั้นส่งถึงผู้ใช้ของคุณ
 • ขอให้ผู้ส่งตั้งค่า DMARC เพื่อให้ระบบส่งข้อความที่ถูกต้องไปยังกล่องจดหมายและไม่ส่งไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DMARC

ตัวกรองหลายรายการส่งผลต่อการทํางานของตัวกรองจดหมายขยะอย่างไร

ตัวเลือกตัวกรองจดหมายขยะบางตัวเลือกจะมีผลกับหน่วยขององค์กรทั้งหมดที่ใช้ตัวกรอง และยังลบล้างตัวกรองอื่นๆ สำหรับหน่วยขององค์กรที่ปิดใช้ตัวเลือกด้วย ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้ได้แก่

 • ข้ามตัวกรองสแปมสำหรับข้อความที่ได้รับจากที่อยู่หรือโดเมนภายในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ
 • เข้มงวดมากขึ้นเมื่อกรองสแปม
 • ข้ามตัวกรองสแปมสำหรับข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งภายใน
 • เก็บจดหมายขยะไว้ในเขตกักบริเวณของการดูแลระบบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

จดหมายขยะและการตรวจสอบสิทธิ์

การใช้รายการอีเมล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
7968924749157614891
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true