ปรับแต่งการตั้งค่าตัวกรองจดหมายขยะใน Google Workspace

หากคุณมี G Suite รุ่นเดิมที่ให้บริการฟรี โปรดอัปเกรดเป็น Google Workspace เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้ 

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ หากคุณใช้ Gmail โปรดดูวิธีติดป้ายหรือเลิกติดป้ายว่าเป็นจดหมายขยะในบัญชี Gmail

ตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail จะย้ายข้อความอีเมลที่เป็นจดหมายขยะ (บางครั้งเรียกว่าเมลขยะ) ไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ คุณจะปิดตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail ไม่ได้ แต่จะสร้างตัวกรองซึ่งทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ได้

 • ข้ามการจัดประเภทจดหมายขยะสำหรับข้อความที่ได้รับจากผู้ใช้ในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติที่คุณสร้างขึ้น
 • ข้ามการจัดประเภทจดหมายขยะสำหรับข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งภายในโดเมนของคุณ
 • เก็บข้อความจดหมายขยะไว้ในเขตกักบริเวณเพื่อให้คุณตรวจสอบก่อนที่จะส่งไปยังผู้ใช้
 • กรองอีเมลจำนวนมากอย่างเข้มงวดมากขึ้น

ตำแหน่งที่คุณใช้ตัวกรองจดหมายขยะได้

คุณจะใช้การตั้งค่าและตัวกรองจดหมายขยะได้ตามหน่วยขององค์กร โดยการตั้งค่าและตัวกรองจะมีผลกับผู้ใช้ทุกคนในหน่วยขององค์กรนั้นๆ ผู้ใช้ในองค์กรย่อยจะรับการตั้งค่ามาจากองค์กรระดับบนสุด

การตั้งค่าตัวกรองจดหมายขยะจะใช้กับกลุ่มไม่ได้ เนื่องจากการตั้งค่านี้จะมีผลกับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งอยู่ในหน่วยขององค์กรที่คุณใช้การตั้งค่า

สร้างรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติเพื่อข้ามตัวกรองจดหมายขยะ

ผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติคือผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ ดังนั้นข้อความจากผู้ใช้เหล่านี้จึงข้ามการกรองจดหมายขยะได้ คุณสามารถสร้างรายการอีเมลของผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติซึ่งข้ามตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail โดยให้สร้างรายการที่ระบุอีเมลของแต่ละคนหรือเพิ่มทั้งโดเมน

แนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ

เคล็ดลับบางประการในการทำงานร่วมกับรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ

 • หากเป็นไปได้ ให้ใช้รายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติเดียวกันสำหรับการตั้งค่า Gmail ต่างๆ เช่น ใช้รายการเดียวกันสำหรับการตั้งค่าจดหมายขยะและการตั้งค่าจำกัดการส่ง
 • จับคู่อีเมลในส่วนจากกับชื่อในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ โดย Gmail จะเทียบอีเมลหรือโดเมนกับส่วนจากในส่วนหัวของข้อความ แต่จะไม่เทียบกับส่วน Return-Path ในส่วนหัว ด้วยเหตุนี้เอง ส่วนจากจึงต้องตรงกับอีเมลหรือโดเมนที่คุณใส่ไว้ในรายชื่อ
 • รายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติที่มีโดเมนจะมีผลกับโดเมนย่อยด้วย
 • หากโดเมนที่ส่งมีการตั้งนโยบาย DMARC เป็นปฏิเสธ นโยบายจะลบล้างการตั้งค่าทั้งหมดของรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ
 • รายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติจะเป็นไปตามขีดจำกัดขนาดการตั้งค่า Gmail

เพิ่มรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติซึ่งข้ามตัวกรองจดหมายขยะ

หมายเหตุ: การตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลกับข้อความขาเข้าเท่านั้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGmailจากนั้นสแปม ฟิชชิง และมัลแวร์
 3. เลือกหน่วยขององค์กรทางด้านซ้าย
 4. ชี้ไปที่จดหมายขยะแล้วคลิกกำหนดค่า
  หากมีการกำหนดการตั้งค่าไว้แล้ว ให้ชี้ไปที่การตั้งค่าแล้วคลิกแก้ไข หรือเพิ่มการตั้งค่าอื่น
 5. หากเพิ่มการตั้งค่าใหม่ ให้ป้อนชื่อหรือคำอธิบายที่ไม่ซ้ำกัน
 6. เลือกช่องข้ามตัวกรองจดหมายขยะสำหรับข้อความที่ได้รับจากอีเมลหรือโดเมนภายในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ
 7. คลิกใช้รายการที่มีอยู่ หรือสร้างหรือแก้ไขรายการ เพื่อเลือกรายการที่มีอยู่หรือสร้างรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ วิธีเพิ่มรายการใหม่มีดังนี้
  1. คลิกสร้างหรือแก้ไขรายการ
  2. เลื่อนไปท้ายส่วนจัดการรายการอีเมล แล้วคลิกเพิ่มรายการอีเมล
  3. ป้อนชื่อรายการใหม่
  4. คลิกเพิ่มอีเมล
  5. ป้อนอีเมลหรือชื่อโดเมน โดยเว้นวรรคหรือใช้เครื่องหมายคอมมาคั่นแต่ละรายการ
  6. (ไม่บังคับ) หากต้องการข้ามการตั้งค่านี้สำหรับผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์ ให้ปิดตัวเลือก""ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ใช้แต่ละราย ซึ่งขั้นตอนนี้จะข้ามการตรวจสอบสิทธิ์ SPF และ DKIM
  7. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกรายการอีเมลใหม่
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดตัวเลือกตัวกรองจดหมายขยะอื่นๆ ให้เลือกช่องถัดจากตัวเลือกแต่ละรายการ
 9. คลิกบันทึกท้ายหน้าการตั้งค่าเพื่อบันทึกการตั้งค่าจดหมายขยะใหม่

การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผล คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ในบันทึกการตรวจสอบของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันได้รับจดหมายขยะหรือมัลแวร์จากบุคคลที่อยู่ในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ

หากได้รับจดหมายขยะหรือมัลแวร์จากผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ ระบบจะทำดังนี้

 • หากผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติส่งจดหมายขยะ ระบบจะส่งข้อความอีเมลไปยังกล่องจดหมายของผู้รับ ไม่ใช่ไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะ ข้อความที่ผ่านเข้ามาจะแสดงแบนเนอร์: "ระบบไม่ได้ส่งข้อความนี้ไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะ เนื่องจากการตั้งค่าขององค์กรคุณ"
 • หากข้อความของผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติมีไวรัสหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีทางอีเมล ตัวกรองไวรัสของ Google จะป้องกันไม่ให้ข้อความนั้นส่งถึงผู้ใช้ของคุณ
 • ขอให้ผู้ส่งตั้งค่า DMARC เพื่อให้ระบบส่งข้อความที่ถูกต้องไปยังกล่องจดหมายและไม่ส่งไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะ

ตัวเลือกตัวกรองจดหมายขยะเพิ่มเติม

หากต้องการปรับแต่งวิธีที่ Gmail ข้ามการกรองจดหมายขยะ ให้ใช้ตัวเลือกการตั้งค่าจดหมายขยะดังต่อไปนี้

ตัวเลือกการตั้งค่าจดหมายขยะ คำอธิบาย
เข้มงวดมากขึ้นเมื่อกรองจดหมายขยะ เปิดการกรองจดหมายขยะอย่างเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ว่าระบบจะติดป้ายข้อความว่าเป็นจดหมายขยะมากขึ้นและส่งไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะของผู้ใช้
ข้ามตัวกรองจดหมายขยะสำหรับข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งภายใน

ข้ามตัวกรองจดหมายขยะสำหรับข้อความภายในจากผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการข้ามตัวกรองจดหมายขยะเมื่อได้รับอีเมลจากผู้ส่งภายใน

ข้อความที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จากโดเมนย่อย รวมถึงโดเมนย่อยที่ไม่ได้โฮสต์โดย Google จะถือว่าเป็นข้อความภายใน

เก็บจดหมายขยะไว้ในเขตกักบริเวณของการดูแลระบบ ส่งข้อความที่กรองไปยังเขตกักบริเวณอีเมลเพื่อตรวจสอบ แทนที่จะส่งไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะของผู้ใช้

เมื่อนำข้อความออกจากเขตกักบริเวณเพื่อส่งให้ผู้ใช้ ระบบจะตรวจสอบข้อความกับตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail อีกครั้ง

ลักษณะการทำงานของตัวกรองเมื่อมีหลายตัวกรอง

ตัวเลือกตัวกรองจดหมายขยะบางตัวเลือกจะมีผลกับหน่วยขององค์กรทั้งหมดที่ใช้ตัวกรอง และยังลบล้างตัวกรองอื่นๆ สำหรับหน่วยขององค์กรที่ปิดใช้ตัวเลือกด้วย ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้ได้แก่

 • ข้ามตัวกรองสแปมสำหรับข้อความที่ได้รับจากที่อยู่หรือโดเมนภายในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ
 • เข้มงวดมากขึ้นเมื่อกรองสแปม
 • ข้ามตัวกรองสแปมสำหรับข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งภายใน
 • เก็บจดหมายขยะไว้ในเขตกักบริเวณของการดูแลระบบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

จดหมายขยะและการตรวจสอบสิทธิ์

การใช้รายการอีเมล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73010
false