สร้างตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองสําหรับ Gmail

ปรับแต่งการกรองจดหมายขยะเริ่มต้นของ Gmail สําหรับ Google Workspace

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ หากคุณใช้ Gmail โปรดดูวิธีติดป้ายหรือเลิกติดป้ายว่าเป็นสแปมในบัญชี Gmail

โดยค่าเริ่มต้น Gmail จะสแกนข้อความอีเมลทั้งหมดเพื่อหาจดหมายขยะ เมื่อ Gmail ตรวจพบข้อความจดหมายขยะ ระบบจะส่งข้อความไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะของผู้รับ

คุณจะปิดการสแกนจดหมายขยะของ Gmail ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้การตั้งค่าจดหมายขยะเพื่อสร้างตัวกรองจดหมายขยะที่ปรับแต่งการสแกนจดหมายขยะได้ ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองเพื่อให้

 • ข้อความจากผู้ส่งที่อยู่ในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ (รายการอีเมล) จะไม่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะ
 • ข้อความจากผู้ส่งภายใน (ผู้ส่งในโดเมนของคุณ) จะไม่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะ
 • ข้อความจดหมายขยะจะอยู่ในเขตกักบริเวณ เพื่อให้คุณตรวจสอบก่อนที่จะส่งให้กับผู้รับ
 • ข้อความจากผู้ส่งจํานวนมากจะได้รับการสแกนหาจดหมายขยะอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

วิธีการใช้ตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเอง

ระบบจะตั้งค่าตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองในหน่วยขององค์กร และนําไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในหน่วยขององค์กร ผู้ใช้ในองค์กรย่อยจะรับการตั้งค่าตัวกรองจดหมายขยะจากหน่วยขององค์กรระดับบนสุด

สิ่งที่ควรทราบเมื่อสร้างตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเอง

 • ตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองจะมีผลกับข้อความขาเข้าเท่านั้น
 • คุณจะใช้ตัวกรองที่กําหนดเองกับกลุ่มไม่ได้ เนื่องจากการตั้งค่านี้จะมีผลกับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งอยู่ในหน่วยขององค์กรที่คุณใช้การตั้งค่า
 • คุณสามารถใช้ตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองได้ตามรายการที่อยู่ที่คุณสร้างและจัดการในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอีเมล

เพิ่มตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเอง

วิธีเพิ่มตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ไปที่เมนู จากนั้น แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGmailจากนั้นสแปม ฟิชชิง และมัลแวร์
 3. เลือกหน่วยขององค์กรทางด้านซ้าย
 4. เลื่อนไปที่จดหมายขยะ แล้วคลิกการกําหนดค่า หรือเพิ่มกฎอื่น
 5. ในช่องเพิ่มการตั้งค่า ให้ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันสําหรับการตั้งค่า
 6. เลือกตัวเลือกการกรองจดหมายขยะ
  ตัวเลือก คำอธิบาย
  เข้มงวดมากขึ้นเมื่อกรองจดหมายขยะ

  เปิดการกรองจดหมายขยะที่เข้มงวดมากขึ้น ข้อความที่ระบบจะทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะและส่งไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะของผู้รับจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

  เก็บจดหมายขยะไว้ในเขตกักบริเวณของการดูแลระบบ ส่งข้อความไปยังเขตกักบริเวณอีเมลเพื่อตรวจสอบ แทนที่จะส่งไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะของผู้รับ เมื่อนําข้อความออกจากเขตกักบริเวณเพื่อส่งให้ผู้รับ ระบบจะตรวจสอบข้อความกับตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail อีกครั้ง
  ข้ามตัวกรองจดหมายขยะสําหรับผู้ส่งภายใน ข้อความภายในจากผู้ใช้ในองค์กรจะข้ามตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการข้ามตัวกรองจดหมายขยะเมื่อได้รับอีเมลจากผู้ส่งภายใน ข้อความที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จากโดเมนย่อย รวมถึงโดเมนย่อยที่ไม่ได้โฮสต์โดย Google จะถือว่าเป็นข้อความภายใน
  ข้ามตัวกรองจดหมายขยะสําหรับข้อความจากผู้ส่งหรือโดเมนในรายการที่เลือก

  ข้อความขาเข้าจากโดเมนหรืออีเมลในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติที่เลือกจะข้ามตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail

  เลือกรายการที่อยู่ของผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติอย่างน้อย 1 รายเพื่อใช้ตัวเลือกนี้ หรือสร้างรายการที่อยู่ใหม่ โปรดเลือกรายการอีเมลอย่างน้อย 1 รายการ มิฉะนั้นตัวเลือกนี้จะไม่มีผล

  ข้ามตัวกรองจดหมายขยะและซ่อนคําเตือนข้อความจากผู้ส่งหรือโดเมนในรายการที่เลือก

  ข้อความขาเข้าจากโดเมนหรืออีเมลในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติที่เลือกจะข้ามตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail แบนเนอร์คําเตือนเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยจะไม่แสดงสำหรับข้อความเหล่านี้

  เลือกรายการที่อยู่ของผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติอย่างน้อย 1 รายเพื่อใช้ตัวเลือกนี้ หรือสร้างรายการที่อยู่ใหม่ โปรดเลือกรายการอีเมลอย่างน้อย 1 รายการ มิฉะนั้นตัวเลือกนี้จะไม่มีผล

  ข้ามตัวกรองจดหมายขยะสําหรับข้อความทั้งหมดและซ่อนแบนเนอร์คําเตือน

  ข้อความขาเข้าทั้งหมดจะข้ามตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail ระบบจะไม่แสดงแบนเนอร์คําเตือนสําหรับข้อความที่น่าสงสัย

  ตัวเลือกนี้จะลบล้างตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมดที่เลือกไว้

  สำคัญ: เราไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ ตัวเลือกนี้จะเพิ่มโอกาสที่ผู้ใช้ในองค์กรจะได้รับข้อความจดหมายขยะในกล่องจดหมาย

 7. คลิกบันทึกที่ด้านล่างของช่องเพิ่มการตั้งค่า
 8. ยืนยันว่าการตั้งค่าใหม่แสดงอยู่ในตารางการตั้งค่าจดหมายขยะ

การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผล ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ในบันทึกการตรวจสอบของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

ลักษณะการทํางานของตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเอง

รายชื่ออีเมลของผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติควรมีเฉพาะผู้ส่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น การข้ามการจัดประเภทจดหมายขยะสําหรับข้อความที่มาจากผู้ส่งที่เชื่อถือได้มีความปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอีเมล

คุณจะสร้างรายการอีเมลของผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติได้โดยใช้อีเมลแต่ละรายการหรือทั้งโดเมน เมื่อคุณเพิ่มโดเมนในรายการที่อยู่ ตัวกรองจดหมายขยะที่กําหนดเองจะมีผลกับผู้ส่งทั้งหมดในโดเมน

จดหมายขยะหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ได้รับจากผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ

หากได้รับจดหมายขยะหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจากผู้ส่งที่อยู่ในรายการอีเมลผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ ระบบจะทําดังนี้

 • หากผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติส่งจดหมายขยะมา ระบบจะส่งข้อความนั้นไปยังกล่องจดหมายของผู้รับ ไม่ใช่ไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะ ข้อความที่ผ่านเข้ามาจะแสดงแบนเนอร์: "ระบบไม่ได้ส่งข้อความนี้ไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะ เนื่องจากการตั้งค่าขององค์กรคุณ"
 • หากข้อความจากผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติมีไวรัสหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีทางอีเมล ตัวกรองไวรัสของ Gmail จะป้องกันไม่ให้ข้อความนั้นส่งถึงผู้ใช้ของคุณ
 • ขอให้ผู้ส่งตั้งค่า DMARC เพื่อให้ระบบส่งข้อความที่ถูกต้องไปยังกล่องจดหมายและไม่ส่งไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DMARC

ตัวกรองหลายรายการส่งผลต่อการทํางานของตัวกรองจดหมายขยะอย่างไร

ตัวเลือกตัวกรองจดหมายขยะบางตัวเลือกจะมีผลกับหน่วยขององค์กรทั้งหมดที่ใช้ตัวกรอง และยังลบล้างตัวกรองอื่นๆ สำหรับหน่วยขององค์กรที่ปิดใช้ตัวเลือกด้วย ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้ได้แก่

 • ข้ามตัวกรองสแปมสำหรับข้อความที่ได้รับจากที่อยู่หรือโดเมนภายในรายการผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติ
 • เข้มงวดมากขึ้นเมื่อกรองสแปม
 • ข้ามตัวกรองสแปมสำหรับข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งภายใน
 • เก็บจดหมายขยะไว้ในเขตกักบริเวณของการดูแลระบบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

จดหมายขยะและการตรวจสอบสิทธิ์

การใช้รายการอีเมล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก