Dostosowywanie ustawień filtrowania spamu w Google Workspace

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Jeśli korzystasz z Gmaila, dowiedz się, jak zaznaczać i odznaczać spam na swoim koncie.

Filtry Gmaila automatycznie przenoszą niechcianą pocztę do folderu ze spamem. Nie możesz wyłączyć filtrów spamu Gmaila, ale możesz samodzielnie utworzyć nowe filtry, aby:

 • wiadomości od osób z przygotowanej przez Ciebie listy zatwierdzonych nadawców nie były klasyfikowane jako spam;
 • wiadomości od osób z Twojej domeny nie były klasyfikowane jako spam;
 • umieszczać spam w kwarantannie, by móc przejrzeć wiadomości, zanim zostaną dostarczone do użytkowników;
 • bardziej agresywnie filtrować wiadomości zbiorcze.

Gdzie można stosować filtry spamu

Ustawień spamu i filtrów można używać w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Mają zastosowanie do wszystkich kont użytkowników w jednostce. Użytkownicy w organizacjach podrzędnych dziedziczą ustawienia z organizacji nadrzędnej.

Nie można stosować ustawień filtra spamu do grup. Ustawienia filtra spamu obejmują konta użytkowników grup będących w jednostce organizacyjnej, w której są stosowane.

Tworzenie listy zatwierdzonych nadawców w celu pomijania ich przez filtry spamu

Zatwierdzeni nadawcy to zaufani użytkownicy, których wiadomości nie są klasyfikowane przez Gmaila jako spam. Możesz utworzyć listę adresów zatwierdzonych nadawców, aby Gmail nie oznaczał ich wiadomości jako spamu. Do listy możesz dodać pojedyncze adresy e-mail lub całą domenę.

Sprawdzone metody dotyczące korzystania z list zatwierdzonych nadawców

Oto kilka wskazówek odnośnie do używania list zatwierdzonych nadawców:

 • Jeśli to możliwe, używaj tych samych list zatwierdzonych nadawców dla różnych ustawień Gmaila. Możesz na przykład wykorzystać tę samą listę w ustawieniach Spam i Ogranicz dostarczanie.
 • Wpisy na liście zatwierdzonych nadawców dopasuj do adresów widocznych w polu Od. Gmail sprawdza adresy i domeny w polu Od nagłówka wiadomości, a nie w polu Return-Path (Ścieżka zwrotna). Z tego względu adres lub domena na liście zatwierdzonych nadawców musi pokrywać się z danymi w polu Od.
 • Lista zatwierdzonych nadawców, która zawiera domenę, jest stosowana także do subdomen.
 • Jeśli w domenie wysyłającej zasada DMARC ustawiona jest na odrzucanie, wówczas ma ona pierwszeństwo przed wszelkimi ustawieniami listy zatwierdzonych nadawców.
 • Listy zatwierdzonych nadawców podlegają limitom dotyczącym ustawień Gmaila.

Dodawanie listy zatwierdzonych nadawców, których wiadomości Gmail nie klasyfikuje jako spamu

Uwaga: te ustawienia mają zastosowanie tylko do wiadomości przychodzących.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Gmail a potem Spam, phishing i złośliwe oprogramowanie.

  Uwaga: to ustawienie może znajdować się w lokalizacji Aplikacje a potem G Suite a potem Gmail a potem Ustawienia zaawansowane.

 3. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
 4. Najedź kursorem na Spam i kliknij Skonfiguruj.
  Jeśli ustawienie jest już skonfigurowane, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj lub Dodaj inne.
 5. W przypadku nowego ustawienia wpisz unikalną nazwę lub opis.
 6. Zaznacz pole Pomijaj filtry spamu w przypadku wiadomości odebranych z adresów lub domen znajdujących się na tych listach zatwierdzonych nadawców.
 7. Kliknij Użyj istniejącej listy lub Utwórz lub zmodyfikuj listę, aby wybrać istniejącą listę lub utworzyć listę zatwierdzonych nadawców. Aby dodać nową listę:
  1. Kliknij Utwórz lub Edytuj listę.
  2. Przewiń do dołu Zarządzaj listami adresów i kliknij Dodaj listę adresów.
  3. Wpisz nazwę nowej listy.
  4. Kliknij Dodaj adres.
  5. Wpisz adresy e-mail lub nazwy domen. Kolejne wpisy oddzielaj spacją lub przecinkiem.
  6. (Opcjonalnie) Aby pominąć to ustawienie dla zatwierdzonych nadawców, którzy nie używają uwierzytelniania, możesz wyłączyć "" opcję Wymagane uwierzytelnienie dla poszczególnych użytkowników. Pominięte zostanie uwierzytelnianie SPF i DKIM.
  7. Kliknij Zapisz, by zapisać nową listę adresów.
 8. (Opcjonalnie) Aby włączyć inne opcje filtrowania spamu, zaznacz odpowiednie pola obok nich.
 9. U dołu strony ustawień kliknij Zapisz, aby zapisać nowe ustawienia spamu.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. Zmiany możesz prześledzić w Dzienniku kontrolnym konsoli administracyjnej.

Co się stanie, jeśli otrzymam spam lub złośliwe oprogramowanie od osoby z listy zatwierdzonych nadawców?

W przypadku otrzymania spamu lub złośliwego oprogramowania od zatwierdzonego nadawcy:

 • Jeśli zatwierdzony nadawca wysyła spam, wiadomości są dostarczane do skrzynki odbiorczej adresata, a nie do folderu ze spamem. Takie e-maile zawierają adnotację o tym, że wiadomość nie została wysłana do folderu ze spamem z powodu ustawień organizacji.
 • Jeśli wiadomość od zatwierdzonego nadawcy zawiera wirusa lub stanowi część ataku e-mail, filtry antywirusowe Google uniemożliwiają jej dotarcie do użytkowników.
 • Poproś nadawcę o skonfigurowanie DMARC, aby jego wiadomości były dostarczane do skrzynki odbiorczej, a nie folderu ze spamem.

Więcej opcji filtrowania spamu

Aby w jeszcze szerszym zakresie dostosować sposób, w jaki Gmail klasyfikuje wiadomości jako spam, użyj poniższych ustawień.

Opcja ustawień spamu Opis
Bardziej agresywnie filtruj spam Włącza bardziej agresywne filtrowanie spamu. Prawdopodobnie więcej wiadomości będzie oznaczanych jako spam i po dostarczeniu do użytkowników trafi do folderów ze spamem.
Pomijaj filtry spamu w przypadku wiadomości od nadawców wewnętrznych

Pomija filtry spamu w przypadku wiadomości wewnętrznych od użytkowników w ramach organizacji. Dowiedz się więcej o pomijaniu filtrów spamu w przypadku nadawców wewnętrznych.

Uwierzytelnione wiadomości z subdomen (w tym z subdomen niehostowanych przez Google) są traktowane jako wiadomości wewnętrzne.

Umieść spam w kwarantannie administracyjnej Umieszcza przefiltrowane wiadomości e-mail w kwarantannie – gdzie można je przejrzeć – zamiast dostarczać je do użytkowników, gdzie trafiłyby do folderów ze spamem.

Gdy usuniesz wiadomości z kwarantanny, aby mogły być dostarczone do użytkowników, zostaną one ponownie sprawdzone przez filtry spamu Gmaila.

Działanie filtra przy zastosowaniu wielu filtrów

Niektóre opcje filtrowania spamu są stosowane do całej jednostki organizacyjnej, w której używany jest filtr. Mają także pierwszeństwo przed wszystkimi innymi filtrami w jednostce organizacyjnej, w której ta opcja jest wyłączona. Dostępne są następujące opcje:

 • Pomijaj filtry spamu w przypadku wiadomości odebranych z adresów lub domen znajdujących się na tych listach zatwierdzonych nadawców.
 • Bardziej agresywnie filtruj spam.
 • Pomijaj filtry spamu w przypadku wiadomości od nadawców wewnętrznych.
 • Umieść spam w kwarantannie administracyjnej.

Powiązane artykuły

Spam i uwierzytelnianie

Korzystanie z list adresów

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem