Spamfilterinstellingen aanpassen

Als u de oude gratis versie van G Suite gebruikt, moet u upgraden naar G Suite Basic om deze functie te kunnen gebruiken. 

E-mails die naar uw domein worden verzonden, worden gecontroleerd door de spamfilters van Google. Standaard plaatsen de filters berichten die als spam zijn gemarkeerd, automatisch in de map 'Spam' in de Gmail van een gebruiker.

Spaminstellingen en -filters gelden voor alle gebruikers in een organisatie-eenheid. Voor gebruikers in onderliggende organisatie-eenheden worden de instellingen overgenomen van de bovenliggende organisatie-eenheid.

U kunt de spamfilters van een OE verder aanpassen om het volgende te doen:

 • Strenger filteren op bulkmail.
 • De spamfilters overslaan voor e-mails die zijn verzonden vanuit uw domein.
 • Lijsten met goedgekeurde afzenders gebruiken.

Een lijst met goedgekeurde afzenders maken

U kunt een lijst met goedgekeurde afzenders maken die de spamfilters moeten overslaan. U kunt zowel afzonderlijke e-mailadressen als hele domeinen op deze lijst zetten. Deze instelling geldt alleen voor binnenkomende berichten.

Daarnaast kunnen lijsten met goedgekeurde afzenders op de volgende manieren worden gebruikt:

 • U kunt lijsten met goedgekeurde afzenders meerdere malen gebruiken in verschillende instellingen. U kunt bijvoorbeeld dezelfde lijst opgeven in de instelling Spam en de instelling Levering beperken om het gedrag van beide instellingen aan te passen.
 • Gmail controleert of de adressen en domeinnamen op de lijst in het gedeelte Van van de berichtkop staan. Er wordt niet gecontroleerd of de adressen of domeinnamen in het gedeelte Return-Path van de berichtkop staan. Daarom moet het adres in het veld Van overeenkomen met een adres of domein dat u op de lijst heeft gezet.
 • U kunt zowel domein- als subdomeinnamen toevoegen aan de lijst met goedgekeurde afzenders, bijvoorbeeld abc.com en xyz.abc.com.
 • Soms worden spamberichten verzonden door goedgekeurde afzenders. Deze berichten worden gemarkeerd als spam en in de map Spam van de ontvanger geplaatst. 
 • Als een bericht van een goedgekeurde afzender een virus bevat of deel uitmaakt van een e-mailaanval, wordt het door de virusfilters van Google geblokkeerd voordat het uw gebruikers bereikt.
 • Een bericht van een goedgekeurde afzender kan nog steeds worden geblokkeerd als hier aanleiding toe is volgens het DMARC-beleid (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) van de afzender.

Een spamfilter aanpassen 

Ga als volgt te werk om de spamfilters over te slaan voor berichten die zijn ontvangen van adressen of domeinen die op een lijst met goedgekeurde afzenders staan:

 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Appsen danG Suiteen danGmailen danGeavanceerde instellingen.

  Tip: Scroll naar beneden op de Gmail-pagina om 'Geavanceerde instellingen' te zien.

 3. (Optioneel) Selecteer links een organisatie-eenheid.
 4. Scroll naar het gedeelte Spam. Plaats de muisaanwijzer op de instelling Spam en klik op Configureren. Als de instelling al is geconfigureerd, plaatst u de muisaanwijzer op de instelling en klikt u op Bewerken of Nog een toevoegen.
 5. Voer voor een nieuwe instelling een unieke naam in.
 6. Als u wilt dat de spamfilters strenger controleren, vinkt u het vakje aan voor Agressiever zijn bij het filteren van spam. Als u deze optie selecteert, worden er waarschijnlijk meer berichten gemarkeerd als spam en in de map Spam van uw gebruikers geplaatst.
 7. Als u de spamfilters wilt overslaan voor berichten van gebruikers in dezelfde organisatie, vinkt u het vakje aan voor Spamfilters overslaan voor berichten ontvangen van interne afzenders

  Geverifieerde berichten van subdomeinen, inclusief subdomeinen die niet worden gehost door Google, worden gezien als interne berichten.
 8. Vink het vakje aan voor Spamfilters overslaan voor berichten die zijn ontvangen van adressen of domeinen die op deze lijsten van goedgekeurde afzenders staan en selecteer een of meer adreslijsten om te gebruiken:
  1. Klik op Gebruik een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst.
  2. Voer een nieuwe lijstnaam in en klik op Opslaan.
   Tip: Als u een bestaande lijst wilt gebruiken als lijst met goedgekeurde afzenders, klikt u op de naam van de lijst.
  3. Plaats de muisaanwijzer op de naam van de lijst en klik op Bewerken.
  4. Klik op Toevoegen Toevoegen.
  5. Voer e-mailadressen of domeinnamen in. Gebruik een spatie of een komma om meerdere invoeren te scheiden.

   Opmerking: Als u wilt dat deze instelling wordt overgeslagen voor goedgekeurde afzenders die geen verificatie hebben, haalt u het vinkje weg voor Afzenderverificatie vereisen. Gebruik deze optie met beleid, omdat deze tot spoofing kan leiden. Meer informatie over afzenderverificatie.

  6. Klik op Opslaan.
  Meer informatie over adreslijsten, zoals hoe u erin kunt zoeken, hoe u alle invoeren op de lijst kunt bekijken en hoe wordt gekeken of adressen overeenkomen met de adressen op de lijst.
 9. Als u gefilterde berichten ter controle wilt verzenden naar de beheerdersquarantaine, vinkt u het vakje aan voor Spam in beheerdersquarantaine plaatsen.
  • Als u deze optie selecteert, worden spamberichten nooit bezorgd in de map 'Spam' van gebruikers.
  • Als u het Message Center gebruikt, worden spamberichten niet doorgestuurd naar het Message Center.

   Opmerking: Het Message Center is na september 2019 niet meer beschikbaar. Wanneer het Message Center niet meer beschikbaar is, raden we u aan spam te beheren met de methoden die worden beschreven in Spamberichten beheren.

  • Berichten die uit de quarantaine worden vrijgegeven, worden gemarkeerd als spam. Wanneer berichten zijn vrijgegeven, worden ze opnieuw gecontroleerd door de Gmail-filters wanneer ze het postvak van de eindgebruiker bereiken.
 10. Klik op Opslaan.
 11. Klik onderaan de pagina 'Geavanceerde instellingen' in Gmail op Opslaan.

Het kan een uur duren voordat wijzigingen worden doorgevoerd. U kunt wijzigingen die eerder zijn aangebracht volgen in het Controlelogboek van de beheerdersconsole.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?