Melding

Duet AI heet nu Gemini voor Google Workspace. Meer informatie

Aangepaste spamfilters maken voor Gmail

De standaard spamfilters van Gmail aanpassen voor Google Workspace

Dit artikel is bestemd voor beheerders. Als u Gmail gebruikt, bekijkt u meer informatie over hoe u berichten in uw Gmail-account markeert als spam of het markeren als spam ongedaan maakt.

Gmail scant standaard alle e-mailberichten op spam. Als Gmail een spambericht detecteert, wordt het bericht bezorgd in de spammap van de ontvanger.

U kunt de spamcontrole van Gmail niet uitzetten. Wel kunt u via de instelling Spam aangepaste filters maken waarmee spam wordt gescand. U kunt spamfilters bijvoorbeeld aanpassen om het volgende in te stellen:

 • Berichten van afzenders op een lijst met goedgekeurde afzenders (adreslijst) worden niet gemarkeerd als spam.
 • Berichten van interne afzenders (afzenders in uw domeinen) worden niet gemarkeerd als spam.
 • Spamberichten worden in quarantaine geplaatst, zodat u ze kunt bekijken voordat ze bij de ontvangers worden bezorgd.
 • Berichten van bulkafzenders worden strenger gescand op spam.

Hoe aangepaste spamfilters worden toegepast

Aangepaste spamfilters worden ingesteld in de organisatie-eenheid en gelden voor alle gebruikers in de organisatie-eenheid. Gebruikers in onderliggende organisatie-eenheden nemen de instellingen voor het spamfilter over van de bovenliggende organisatie-eenheid.

Houd rekening met het volgende als u aangepaste spamfilters maakt:

 • Aangepaste spamfilters zijn alleen van toepassing op inkomende berichten.
 • Aangepaste spamfilters kunnen niet worden toegepast op groepen. De spamfilterinstellingen gelden voor groepen gebruikers in een organisatie-eenheid waarop de instelling wordt toegepast.
 • Aangepaste spamfilters kunnen worden toegepast op basis van adreslijsten die u maakt en beheert in de Google Beheerdersconsole. Bekijk meer informatie over adreslijsten.

Een aangepast spamfilter toevoegen

Zo voegt u een aangepast spamfilter toe:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenSpam, phishing en malware.
 3. Selecteer links een organisatie-eenheid.
 4. Scroll naar Spam en klik op Configureren of Nog een regel toevoegen.
 5. Voer in het vak Instelling toevoegen een unieke naam in voor de instelling.
 6. Selecteer opties voor het filteren van spam:
  Optie Beschrijving
  Agressiever filteren op spam

  Agressievere spamfilters aanzetten. Meer berichten worden waarschijnlijk gemarkeerd als spam en in de spammap van de ontvanger geplaatst.

  Spam in beheerdersquarantaine plaatsen Berichten in de e-mailquarantaine plaatsen voor beoordeling, in plaats van ze in de spammap van de ontvanger te plaatsen. Als u berichten vrijgeeft uit de quarantaine zodat ze worden bezorgd bij de ontvangers, worden berichten opnieuw gecontroleerd door de spamfilters van Gmail.
  Spamfilters overslaan voor interne afzenders Interne berichten van gebruikers binnen uw organisatie slaan de spamfilters van Gmail over. Bekijk meer informatie over spamfilters overslaan voor interne afzenders. Geverifieerde berichten van subdomeinen, inclusief subdomeinen die niet worden gehost door Google, worden gezien als interne berichten.
  Spamfilters overslaan voor berichten van afzenders of domeinen in de geselecteerde lijsten

  Binnenkomende berichten van domeinen of adressen op de geselecteerde lijst met goedgekeurde afzenders slaan de spamfilters van Gmail over.

  Selecteer een of meer adreslijsten met goedgekeurde afzenders om deze optie toe te passen of maak een nieuwe adreslijst. Selecteer minstens één adreslijst, anders heeft deze optie geen effect.

  Spamfilters overslaan en waarschuwingen verbergen voor berichten van afzenders of domeinen in de geselecteerde lijsten

  Binnenkomende berichten van domeinen of adressen op de geselecteerde lijst met goedgekeurde afzenders slaan de spamfilters van Gmail over. Er wordt geen waarschuwingsbanner over mogelijke verdachte berichten weergegeven.

  Selecteer een of meer adreslijsten met goedgekeurde afzenders om deze optie toe te passen of maak een nieuwe adreslijst. Selecteer minstens één adreslijst, anders heeft deze optie geen effect.

  Spamfilters overslaan voor alle berichten en waarschuwingsbanners verbergen

  Alle inkomende berichten slaan de spamfilters van Gmail over. Er wordt nooit een waarschuwingsbanner voor mogelijke verdachte berichten weergegeven.

  Deze optie overschrijft alle andere geselecteerde opties.

  Belangrijk: Gebruik van deze optie wordt afgeraden. Met deze optie vergroot u de kans dat gebruikers in uw organisatie spamberichten ontvangen in hun inbox.

 7. Klik onder in het vak Instelling toevoegen op Opslaan.
 8. Controleer of de nieuwe instelling wordt weergegeven in de instellingentabel Spam.

Het kan 24 uur duren voordat de wijzigingen van kracht worden. U kunt de wijzigingen volgen in het Controlelogboek van de Beheerdersconsole.

Gedrag van aangepaste spamfilters

Een adreslijst met goedgekeurde afzenders mag alleen vertrouwde afzenders bevatten. Het is veilig om de spamclassificatie over te slaan voor berichten van vertrouwde afzenders. Bekijk meer informatie over adreslijsten.

Adreslijsten met goedgekeurde afzenders kunnen worden gemaakt op basis van afzonderlijke e-mailadressen of hele domeinen. Als u een domein toevoegt aan de adreslijst, wordt het aangepaste spamfilter toegepast op alle afzenders van het domein.

Spam of schadelijke software van goedgekeurde afzenders

Als u spam of schadelijke software ontvangt van een afzender op een van de lijsten met goedgekeurde afzenders, geldt het volgende:

 • Als een goedgekeurde afzender spamberichten stuurt, worden deze bezorgd in de inbox van de ontvanger, niet in de spammap. Bij berichten die het spamfilter hebben overgeslagen, wordt een banner weergegeven: 'Dit bericht is niet in de spam geplaatst vanwege de instellingen van uw organisatie.'
 • Als een bericht van een goedgekeurde afzender een virus bevat of deel uitmaakt van een e-mailaanval, zorgen de virusfilters van Gmail dat het bericht niet wordt bezorgd bij uw gebruikers.
 • Vraag de afzender DMARC in te stellen, zodat geldige berichten in de inbox worden bezorgd en niet naar de spam worden gestuurd. Bekijk meer informatie over DMARC.

Invloed van meerdere filters op het gedrag van spamfilters

Sommige spamfilteropties gelden voor de hele organisatie-eenheid waarin het filter wordt gebruikt. Ze overschrijven ook eventuele andere filters voor de organisatie-eenheid waarvoor de optie uitstaat. Dit zijn deze opties:

 • Spamfilters overslaan voor berichten die zijn ontvangen van adressen of domeinen die op deze lijsten van goedgekeurde afzenders staan.
 • Agressiever filteren op spam.
 • Spamfilters overslaan voor berichten ontvangen van interne afzenders.
 • Spam in de beheerdersquarantaine plaatsen.

Gerelateerde onderwerpen

Spam en verificatie

Adreslijsten gebruiken

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
179284213874179592
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
73010