Spamfilterinstellingen aanpassen

Als u de oude gratis versie van G Suite gebruikt, moet u upgraden naar G Suite Basic om deze functie te kunnen gebruiken. 

E-mails die naar uw domein worden verzonden, worden gecontroleerd door de spamfilters van Google. Standaard plaatsen de filters berichten die als spam zijn gemarkeerd, automatisch in de map 'Spam' in de Gmail van een gebruiker. Spaminstellingen en filters gelden voor alle gebruikers in een organisatie-eenheid. Voor gebruikers in onderliggende organisatie-eenheden worden de instellingen overgenomen van de bovenliggende organisatie-eenheid.

U kunt de spamfilters van een organisatie-eenheid verder aanpassen om het volgende te doen:

 • Strenger filteren op bulkmail.
 • De spamfilters overslaan voor e-mails die zijn verzonden vanuit uw domein.
 • Lijsten met goedgekeurde afzenders gebruiken.

Een lijst met goedgekeurde afzenders maken 

U kunt een lijst met goedgekeurde afzenders maken (op basis van e-mailadressen of een heel domein). De berichten van die afzenders slaan de spamfilters over. Deze instelling geldt alleen voor binnenkomende berichten. Daarnaast kunnen lijsten met goedgekeurde afzenders op de volgende manieren worden gebruikt:

 • U kunt lijsten met goedgekeurde afzenders meerdere malen gebruiken in verschillende instellingen. U kunt bijvoorbeeld dezelfde lijst opgeven in de instelling 'Spam' en de instelling 'Geblokkeerde afzenders' om het gedrag van beide instellingen te wijzigen.
 • Gmail controleert of de adressen en domeinnamen die u opgeeft in het gedeelte Van van de berichtkop staan, niet het gedeelte Return-Path van de berichtkop. Daarom moet het adres in het veld Van overeenkomen met een adres of domein dat u op de lijst heeft gezet.

 • Voeg zowel domein- als subdomeinnamen toe aan de lijst met goedgekeurde afzenders, bijvoorbeeld abc.com en xyz.abc.com.

 • In sommige gevallen wordt een bericht dat is verzonden door een goedgekeurde afzender, maar overduidelijk spam is, nog steeds als spam gemarkeerd en in de map 'Spam' van de ontvanger geplaatst.

 • Als een bericht van een goedgekeurde afzender een virus bevat of deel uitmaakt van een e-mailaanval, wordt het door de virusfilters van Google geblokkeerd voordat het uw gebruikers bereikt.

 • Een bericht van een goedgekeurde afzender wordt nog steeds geblokkeerd als hier aanleiding toe is volgens het DMARC-beleid (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) van de afzender.

Een spamfilter aanpassen 

Ga als volgt te werk om de spamfilters over te slaan voor berichten die zijn ontvangen van adressen of domeinen die op een lijst met goedgekeurde afzenders staan:

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Appsen danG Suiteen danGmailen danGeavanceerde instellingen.

  Tip: Scroll naar beneden op de Gmail-pagina om 'Geavanceerde instellingen' te zien.

 3. (Optioneel) Selecteer links een organisatie-eenheid.
 4. Ga naar het gedeelte Spam. Plaats de muisaanwijzer op de instelling Spam en klik op Configureren. Als de instelling al is geconfigureerd, plaatst u de muisaanwijzer op de instelling en klikt u op Bewerken of Nog een toevoegen.
 5. Voer voor een nieuwe instelling een unieke naam in.
 6. Als u wilt dat de spamfilters agressiever controleren, vinkt u het vakje aan voor Agressiever zijn bij het filteren van spam. Als u deze optie selecteert, worden er waarschijnlijk meer berichten gemarkeerd als spam en in de map Spam van uw gebruikers geplaatst.
 7. Als u de spamfilters wilt overslaan voor berichten van gebruikers in dezelfde organisatie, vinkt u het vakje aan voor Spamfilters overslaan voor berichten ontvangen van interne afzenders

  Geverifieerde berichten van subdomeinen, inclusief subdomeinen die niet worden gehost door Google, worden gezien als interne berichten.
 8. Vink het vakje aan voor Spamfilters overslaan voor berichten die zijn ontvangen van adressen of domeinen die op deze lijsten van goedgekeurde afzenders staan.

 9. Klik op Gebruik een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst. Voer een nieuwe lijstnaam in en klik op Maken.

 10. Als u een bestaande lijst wilt gebruiken als uw lijst met goedgekeurde afzenders, klikt u op de naam van de lijst.

Ga als volgt te werk om e-mailadressen of domeinen aan een lijst toe te voegen:

 1. Plaats de muisaanwijzer op de lijstnaam. Klik op Bewerken en klik vervolgens op Toevoegen.

 2. Voer een e-mailadres of domeinnaam in.
  Belangrijk: Wees voorzichtig met de optie Geen afzenderverificatie vereisen, omdat deze tot spoofing kan leiden. Met deze optie worden berichten van goedgekeurde afzenders waarvoor geen verificatie (zoals SPF of DKIM) is ingeschakeld, niet in de map Spam geplaatst.

 3. Klik op Opslaan.

 4. Herhaal de stappen om meer e-mailadressen of domeinen toe te voegen aan de lijst.

 • Als u gefilterde berichten ter controle wilt verzenden naar de beheerdersquarantaine, vinkt u het vakje aan voor Spam in beheerdersquarantaine plaatsen.
  • Als u deze optie selecteert, worden spamberichten nooit bezorgd in de map 'Spam' van gebruikers.
  • Als u het Message Center gebruikt, worden spamberichten niet doorgestuurd naar het Message Center.
  • Berichten die uit de quarantaine worden vrijgegeven, worden gemarkeerd als spam. Als berichten worden vrijgegeven, worden ze opnieuw gecontroleerd door de Gmail-filters wanneer ze het postvak van de eindgebruiker bereiken.
 • Klik op Instelling toevoegen.
 • Klik onderaan de pagina 'Geavanceerde instellingen' in Gmail op Opslaan.

Het kan een uur duren voordat wijzigingen worden doorgevoerd. U kunt wijzigingen die eerder zijn aangebracht volgen in het Controlelogboek van de beheerdersconsole.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?