Spamfilterinstellingen aanpassen in Google Workspace

Dit artikel is bestemd voor beheerders. Als u Gmail gebruikt, bekijkt u meer informatie over hoe u berichten in uw Gmail-account markeert als spam of het markeren als spam ongedaan maakt.

De spamfilters van Gmail verplaatsen spamberichten (ook wel ongewenste e-mails genoemd) automatisch naar de map Spam van gebruikers. U kunt de spamfilters van Gmail niet uitzetten, maar u kunt wel filters maken om het volgende te doen:

 • De spamclassificatie overslaan voor berichten die zijn ontvangen van gebruikers op een lijst met goedgekeurde afzenders die u maakt.
 • De spamclassificatie overslaan voor berichten die zijn ontvangen van afzenders binnen uw domein.
 • Spamberichten in de quarantaine plaatsen, zodat u ze kunt bekijken voordat ze bij gebruikers worden bezorgd.
 • Agressiever filteren op bulkmails.

Waar u spamfilters kunt toepassen

U kunt spaminstellingen en -filters toepassen per organisatie-eenheid. Instellingen en filters gelden voor alle gebruikers in de organisatie-eenheid. Gebruikers in onderliggende organisatie-eenheden nemen de instelling over van de bovenliggende organisatie-eenheid.

Spamfilterinstellingen kunnen niet worden toegepast op groepen. De spamfilterinstellingen gelden voor groepen gebruikers in een organisatie-eenheid waarop de instelling wordt toegepast.

Een lijst met goedgekeurde afzenders maken die de spamfilters moeten overslaan

Goedgekeurde afzenders zijn vertrouwde gebruikers. Berichten van deze gebruikers kunnen de spamfilters dus overslaan. U kunt een adreslijst maken met goedgekeurde afzenders die de spamfilters van Gmail overslaan. U kunt individuele e-mailadressen of hele domeinen op de lijst zetten.

Praktische tips voor lijsten met goedgekeurde afzenders

Dit zijn enkele tips om te werken met lijsten met goedgekeurde afzenders:

 • Gebruik indien mogelijk dezelfde lijsten met goedgekeurde afzenders voor meerdere Gmail-instellingen. U kunt bijvoorbeeld dezelfde lijst gebruiken voor de instellingen Spam en Levering beperken.
 • Zorg dat de Van-adressen van berichten moeten overeenkomen met de lijst met goedgekeurde afzenders. Gmail controleert in de berichtkop of de adressen of domeinen overeenkomen met het gedeelte Van van de koptekst, niet het gedeelte Return-Path Daarom moet het Van-adres overeenkomen met een adres of domein dat u op de lijst met goedgekeurde afzenders heeft gezet.
 • Als u een domein op de lijst met goedgekeurde afzenders zet, worden subdomeinen van dit domein ook goedgekeurd.
 • Als het DMARC-beleid voor het verzenddomein is ingesteld op weigeren, overschrijft dit beleid eventuele instellingen voor een lijst met goedgekeurde afzenders.
 • Voor lijsten met goedgekeurde afzenders gelden de groottelimieten voor Gmail-instellingen.

Een lijst toevoegen met goedgekeurde afzenders die de spamfilters overslaan

Opmerking: Deze instellingen gelden alleen voor inkomende berichten.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu ""and then"" Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenSpam, phishing en malware.
 3. Selecteer links een organisatie-eenheid.
 4. Plaats de muisaanwijzer op Spam en klik op Configureren.
  Als de instelling al is geconfigureerd, plaatst u de muisaanwijzer op de instelling en klikt u op Bewerken of Nog een toevoegen.
 5. Voer voor een nieuwe instelling een unieke naam of beschrijving in.
 6. Vink het vakje aan voor Spamfilters overslaan voor berichten die zijn ontvangen van adressen of domeinen die op deze lijsten van goedgekeurde afzenders staan.
 7. Klik op Bestaande lijst gebruiken of Lijst maken of bewerken om een bestaande lijst te selecteren of een lijst met goedgekeurde afzenders te maken. Ga als volgt te werk om een nieuwe lijst toe te voegen:
  1. Klik op Maken of Lijst bewerken.
  2. Scroll naar onderen in Adreslijsten beheren en klik op Adreslijst toevoegen.
  3. Voer een naam in voor de nieuwe lijst.
  4. Klik op Adres toevoegen.
  5. Voer e-mailadressen of domeinnamen in. Zet een spatie of komma tussen de invoeren.
  6. (Optioneel) Als u deze instelling wilt overslaan voor goedgekeurde afzenders die geen verificatie hebben, kunt u Verificatie vereist "" uitzetten voor elke gebruiker. SPF- en DKIM-verificatie worden dan overgeslagen.
  7. Klik op Opslaan om de nieuwe adreslijst op te slaan.
 8. (Optioneel) Als u andere spamfilteropties wilt aanzetten, vinkt u het vakje aan naast elke optie.
 9. Klik onderaan de instellingenpagina op Opslaan om de nieuwe spaminstelling op te slaan.

Het kan 24 uur duren voordat de wijzigingen van kracht worden. U kunt de wijzigingen volgen in het Controlelogboek van de Beheerdersconsole.

Wat gebeurt er als ik spam of malware ontvang van iemand op de lijst met goedgekeurde afzenders?

Als u spam of malware ontvangt van een goedgekeurde afzender, gebeurt het volgende:

 • Als een goedgekeurde afzender spam stuurt, worden de berichten bezorgd in de inbox van de ontvanger, niet in de map Spam. Bij berichten die het spamfilter hebben overgeslagen, wordt een banner weergegeven: 'Dit bericht is niet in de spam geplaatst vanwege de instellingen van uw organisatie.'
 • Als een bericht van een goedgekeurde afzender een virus bevat of deel uitmaakt van een e-mailaanval, zorgen de virusfilters van Google dat het bericht niet bij uw gebruikers wordt bezorgd.
 • Vraag de afzender DMARC in te stellen, zodat geldige berichten in de inbox worden bezorgd en niet naar de spam worden gestuurd.

Meer opties voor spamfilters

Als u verder wilt aanpassen hoe Gmail de spamfilters overslaat, kunt u deze opties voor spaminstellingen gebruiken.

Optie voor spaminstelling Beschrijving
Agressiever filteren op spam Hiermee worden agressievere spamfilters aangezet. Deze optie zorgt waarschijnlijk dat meer berichten worden gemarkeerd als spam en in de map Spam van gebruikers worden geplaatst.
Spamfilters overslaan voor berichten ontvangen van interne afzenders

Hiermee worden de spamfilters overgeslagen voor interne berichten van gebruikers binnen uw organisatie. Meer informatie over spamfilters overslaan voor interne afzenders.

Geverifieerde berichten van subdomeinen, inclusief subdomeinen die niet worden gehost door Google, worden gezien als interne berichten.

Spam in beheerdersquarantaine plaatsen Hiermee worden gefilterde berichten ter beoordeling in de e-mailquarantaine geplaatst, in plaats van ze in de map Spam van de gebruiker te plaatsen.

Als u berichten verwijdert uit de quarantaine zodat ze worden bezorgd bij gebruikers, worden ze opnieuw gecontroleerd door de spamfilters van Gmail.

Filtergedrag bij gebruik van meerdere filters

Sommige spamfilteropties gelden voor de hele organisatie-eenheid waarin het filter wordt gebruikt. Ze overschrijven ook eventuele andere filters voor de organisatie-eenheid waarvoor de optie uitstaat. Dit zijn deze opties:

 • Spamfilters overslaan voor berichten die zijn ontvangen van adressen of domeinen die op deze lijsten van goedgekeurde afzenders staan.
 • Agressiever filteren op spam.
 • Spamfilters overslaan voor berichten ontvangen van interne afzenders.
 • Spam in de beheerdersquarantaine plaatsen.

Gerelateerde onderwerpen

Spam en verificatie

Adreslijsten gebruiken

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
73010
false
false