Zmienianie nazwy użytkownika

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Aby zmienić wyświetlaną nazwę, przejdź tutaj. Aby zmienić adres e-mail do pracy lub szkolny, poproś administratora o wykonanie instrukcji z tego artykułu.

Jeśli jesteś administratorem usługi G Suite lub Cloud Identity, możesz zmienić nazwę i adres użytkownika w konsoli administracyjnej. Gdy ustawisz inną wyświetlaną nazwę użytkownika, zmienisz nazwę widoczną w jego wysyłanych e-mailach, zaproszeniach z Kalendarza i innych usługach Google.   

Zmiana nazwy użytkownika wpływa m.in. na jego sposób logowania (będzie musiał podawać nowe dane). Jeśli członek zespołu potrzebuje tylko dodatkowego adresu e‑mail, możesz utworzyć dla niego alias e‑mail. Utworzenie takiego aliasu nie powoduje zmiany nazwy użytkownika ani jego podstawowego adresu e-mail. E-maile wysyłane na alias trafiają do głównej skrzynki odbiorczej Gmaila użytkownika.

Ważne: zanim zmienisz nazwę lub adres e-mail użytkownika, najpierw zapoznaj się z informacjami o wpływie takiej zmiany.

Zmienianie nazwy lub adresu użytkownika

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy. Dowiedz się, jak znaleźć konto użytkownika.
 4. Wskaż użytkownika, którego nazwę chcesz edytować, i kliknij Zmień nazwę użytkownika. Tę opcję znajdziesz też w lewej części strony konta użytkownika.
 5. Zmień dowolne z tych ustawień:
  • Imię i Nazwisko: dane wyświetlane w e-mailach wysyłanych przez użytkownika.
  • Podstawowy adres e-mail: adres e-mail użytkownika służący też do logowania się na konto.
  • Domena e-mail – jeśli Twoja organizacja ma więcej niż jedną domenę, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół po prawej stronie znaku @ i wybierz domenę.

   Uwaga: adres e-mail może znajdować się tylko w domenie podstawowej lub domenach dodatkowych dodanych do konta organizacji. Nie możesz użyć innej domeny, takiej jak gmail.com.

 6. Kliknij Zmień nazwę.

Jeśli zmienisz adres e-mail użytkownika...

 • Będzie musiał logować się na konto Google za pomocą nowego adresu.
 • Będzie nadal otrzymywać e-maile wysłane na stary adres (stanie się on aliasem e-mail).
 • Jeśli nowy podstawowy adres e-mail użytkownika pasuje do istniejącego konta Google, to przed zmianą nazwy użytkownika możesz zobaczyć prośbę o rozwiązanie konfliktu. Dowiedz się więcej o kontach będących w konflikcie.

Jeśli zmienisz nazwę wyświetlaną użytkownika…

Nowa nazwa będzie widoczna:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?