Zmiana nazwy użytkownika

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Jeśli chcesz zmienić nazwę wyświetlaną, zapoznaj się z artykułem Zmienianie nazwy konta Google i innych informacji. Jeśli chcesz zmienić swój adres e-mail, poproś administratora, aby wykonał czynności opisane w tym artykule.

Jeśli jesteś administratorem G Suite lub Cloud Identity w Twojej organizacji, to możesz zmienić adres e-mail użytkownika w konsoli administracyjnej. Możesz też zmienić nazwę wyświetlaną użytkownika, która jest widoczna w wysyłanych e-mailach, zaproszeniach z kalendarza i innych usługach Google.

Zmienianie nazwy lub adresu użytkownika

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Na liście Użytkownicy znajdź konto użytkownika. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z artykułu Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Najedź kursorem na konto użytkownika, którego nazwę chcesz zmienić, i kliknij Zmień nazwę użytkownika po prawej.

  Tę opcję znajdziesz też w lewym górnym rogu strony konta użytkownika.
   
 5. Zmień dowolne z tych ustawień:
  • (Opcjonalnie) Imię i Nazwisko – dane wyświetlane w e-mailach wysyłanych przez użytkownika.
  • (Opcjonalnie) Podstawowy adres e-mail – adres e-mail użytkownika służący też do logowania się na konto. 
  • (Opcjonalnie) Domena e-mail – jeśli Twoja organizacja ma więcej niż jedną domenę, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół obok pola po prawej stronie znaku @ i wybierz domenę.

   Uwaga: adres e-mail może znajdować się tylko w domenie podstawowej lub domenach dodatkowych dodanych do konta organizacji. Nie możesz użyć innej domeny, takiej jak gmail.com.

 6. Kliknij Zmień nazwę.

Jeśli zmienisz adres e-mail użytkownika...

 • Będzie musiał logować się na konto Google za pomocą nowego adresu.
 • Będzie nadal otrzymywać e-maile wysłane na stary adres (stanie się on aliasem e-mail).
 • Jeśli nowy podstawowy adres e-mail użytkownika pasuje do istniejącego konta Google, to przed zmianą nazwy użytkownika możesz zobaczyć prośbę o rozwiązanie konfliktu. Więcej informacji o kontach będących w konflikcie

Jeśli zmienisz nazwę wyświetlaną użytkownika…

Nowa nazwa będzie widoczna:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?