Zmienianie nazwy użytkownika lub adresu e-mail katalogu

Ta strona jest przeznaczona dla administratorów, którzy zarządzają kontami innych osób. Aby zmienić nazwę osobistego konta gmail.com, zobacz ten artykuł.

Co chcesz zmienić?


""

Nazwa profilu użytkownika (imię lub nazwisko)

 • Wyświetla się w wysyłanych przez niego e-mailach, katalogu dostępnym do przeszukania i usługach Google.
 • Zmiana tej nazwy nie ma żadnego wpływu na adres e-mail użytkownika ani jego nazwę logowania.

Zobacz te instrukcje: Zmienianie nazwy profilu użytkownika


""

Pierwsza część adresu e-mail użytkownika (uzytkownik@)

Wybierz, co chcesz zrobić:

Zmienianie adresu e-mail użytkownika

Przykład: witold@example.com chce mieć adres witek@example.com.

Co się zmieni:

 • Użytkownik zacznie otrzymywać pocztę e-mail pod nowym adresem.
 • Użytkownik będzie logować się na konto przy użyciu nowego adresu (wcześniejsza nazwa logowania nie będzie działać).
 • Użytkownik będzie nadal otrzymywać pocztę e-mail wysyłaną na stary adres, który stanie się aliasem e-mail.
 • Użytkownik będzie nadal miał dostęp do e-maili, plików i danych powiązanych ze starym adresem.

Zobacz instrukcje: Zmienianie pierwszej części adresu e-mail użytkownika

Przyznawanie użytkownikowi aliasu e-mail (innego adresu)

Przykład: bogdan@example.com chce otrzymywać e-maile również pod adresem sprzedaz@example.com. E-maile wysyłane na dowolny z tych adresów docierają do tej samej skrzynki odbiorczej.

Zobacz instrukcje: Przyznawanie użytkownikowi dodatkowego adresu z aliasem (sprzedaz@)


""

Ostatnia część adresu e-mail (@example)

Wybierz, co chcesz zrobić (musisz być właścicielem drugiej domeny):

Przenoszenie użytkownika do nowej domeny

Przykład: dodajesz domenę nowej firmy do konta i chcesz przenieść główny adres e-mail użytkownika do tej firmy.

Co się zmieni:

 • Użytkownik zacznie otrzymywać pocztę e-mail pod nowym adresem.
 • Użytkownik będzie logować się na konto przy użyciu nowego adresu (wcześniejsza nazwa logowania nie będzie działać).
 • Użytkownik będzie nadal otrzymywać pocztę e-mail wysyłaną na stary adres, który stanie się aliasem e-mail.
 • Użytkownik będzie nadal miał dostęp do e-maili, plików i danych powiązanych ze starym adresem.

Zobacz instrukcje: Zmienianie ostatniej części adresu e-mail użytkownika

Przyznawanie wszystkim użytkownikom dodatkowych adresów e-mail w nowej domenie

Przykład: dodajesz domenę nowej firmy do konta i chcesz, by wszyscy mieli adresy e-mail powiązane z tą firmą, jednocześnie zachowując bieżące adresy e-mail.

Co się zmieni:

 • Użytkownicy nadal będą otrzymywać pocztę e-mail na ich bieżące adresy.
 • Użytkownicy nadal będą logować się przy użyciu bieżących adresów (nazwa logowania się nie zmieni).
 • Użytkownicy będą też otrzymywać pocztę e-mail pod adresem w nowej domenie. Nowy adres stanie się aliasem e-mail użytkownika.

Zobacz instrukcje: Dodawanie aliasu domeny

Przenoszenie wszystkich użytkowników do nowej domeny

Przykład: masz nową domenę i nie będziesz już używać starej (sprzedajesz ją komuś).

Zobacz instrukcje: Zmienianie domeny podstawowej

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem