Beleid ten aanzien van spam en misbruik

Wilt u misbruik melden? Zie onze pagina Misbruik melden.

Wanneer u zich aanmeldt voor een G Suite-account, gaat u ermee akkoord het account niet te gebruiken om spam te verzenden, virussen te verspreiden of op een andere manier misbruik te maken van de service. Deze overeenkomsten gelden voor alle gebruikers in uw domein. Ze maken deel uit van het Beleid acceptabel gebruik van G Suite.

Als Google een G Suite-gebruiker identificeert die zich niet houdt aan deze overeenkomsten, behouden we ons het recht voor deze gebruiker onmiddellijk op te schorten. Als het misbruik zich in het hele domein voordoet, behouden we ons het recht voor om het hele account op te schorten en de beheerder de toegang te weigeren tot alle G Suite-services. In dit soort gevallen wordt er een melding verzonden naar het secundaire e-mailadres van de domeinbeheerder.

Als u vaststelt dat een G Suite-gebruiker (uit uw domein of uit een ander domein) zich niet aan deze overeenkomsten houdt, kunt u dit misbruik aan Google melden door een e-mailbericht te verzenden naar abuse@domein.com of postmaster@domein.com. Vervang hierbij 'domein.com' door het domein waarin het misbruik plaatsvindt. Google beheert deze adressen voor elk domein dat is geregistreerd bij G Suite.

Omdat abuse en postmaster gereserveerde aliassen zijn, kunt u deze niet gebruiken als gebruikersnaam of alias. U kunt zich echter abonneren op deze namen en alle e-mails ontvangen die naar deze adressen worden verzonden. (Meer informatie)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?