Gmail-funktioner för administratörer

Gmail för G Suite innehåller följande grundläggande funktioner som gör det enklare för administratörer att hantera åtkomsten till Gmail och flödet av e-post åt organisationerna:

Funktion Översikt Läs mer
Anpassad webbadress Ange en anpassad webbadress där dina användare får åtkomst till Gmail, till exempel mail.dindomän.se Läs mer
Vitlista för e-post Ange IP-adresser som användarna räknar med att ta emot giltig e-post från. Meddelanden från adresser på vitlistan markeras inte som skräppost. Läs mer
Dirigering av e-post * Ange vart inkommande meddelanden ska levereras, exempelvis för testimplementeringar av G Suite, samverkan för e-postserver och arkivering. Du kan dirigera meddelanden till en catch-all-adress eller en annan e-postserver. Läs mer
Inkommande gateway * Använd en SMTP-server om du vill dirigera inkommande meddelanden till användare i domänen för arkivering, filtrering, övervakning och efterlevnad. Läs mer
Utgående gateway *
 
Dirigera utgående meddelanden från användarna i domänen till en SMTP-server för arkivering, filtrering, övervakning och efterlevnad. Läs mer
Utgående relä Låt användarna skicka utgående meddelanden med en annan Från-adress, via en extern SMTP-server som de har ett konto på. Läs mer
 

* Tillgänglig i utgåvorna G Suite Basic, Business och Enterprise.

Obs! Administratörer kan också aktivera Gmail-alternativ för användare, t.ex. avancerade inställningar, Gmail offline, POP- och IMAP-åtkomst, e-postdelegering och mycket mer. Läs Gmail-alternativ för användare.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?