Jämför Gmail-funktioner i G Suite-utgåvor

Funktionerna i Gmail varierar beroende på vilken utgåva av G Suite du har.

Använd tabellerna för att jämföra:

E-postanvändning

  G Suite Enterprise G Suite Business G Suite Basic
Lagringsutrymme för e-post (delat med dokument och foton) Obegränsat* Obegränsat* 30 GB

Storleksgräns för bilagor

- Skicka
- Ta emot

 

- 25 MB
- 50 MB

 

- 25 MB
- 50 MB

 

- 25 MB
- 50 MB

Mottagare per meddelande (Adresser i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia för ett enskilt e-postmeddelande)  2 000 (500 externa) 2 000 (500 externa) 2 000 (500 externa)

Unika mottagare per dag
Varje e-postadress (varje unik mottagare) räknas bara en gång per dag:

  • 5 e-postmeddelanden som skickas till 10 olika adresser räknas som 10 unika mottagare
  • 5 e-postmeddelanden som skickas till en adress räknas som 1 unik mottagare
3 000 (2 000 externa, 500 externa för testkonton) 3 000 (2 000 externa, 500 externa för testkonton) 3 000 (2 000 externa, 500 externa för testkonton)

* Konton i G Suite Business, G Suite Enterprise och G Suite for Education med färre än fem användare får 1 TB per användare

Adresser och e-postlistor

  G Suite Enterprise G Suite Business G Suite Basic
Din e-postadress (du@dittföretag.com)
Ytterligare adresser per användare (säljavdelningen@dittföretag.com)
Adresser på flera domäner
(du@företag2.com)
E-postlistor (administratörshanterade)
E-postlistor (användarstyrda)

E-postsäkerhet och affärskontroller

  G Suite Enterprise G Suite Business G Suite Basic
Filtrering av skräppost och virusblockering
Inaktivering av Gmail-annonser
Anpassad filtrering och anpassade innehållspolicyer
Policyer för e-postlagring
Registrering av IP-adress på lista över godkända adresser
Användarhanterade svarta listor
Obligatoriska sidfötter med information om efterlevnad
Sökning i e-post/snabbmeddelande, lagring, eDiscovery (Google Arkiv) 100–299
Förebyggande av dataförlust i Gmail (se anteckning nedan)
Gmail-loggsökning i BigQuery
Gmail-integrering med externa arkiveringsverktyg
S/MIME-kryptering för e-post

* Google Arkiv är tillgängligt med G Suite Basic som ett avgiftsbelagt tillägg.

 

Gmail DLP är nu endast tillgängligt med G Suite Enterprise och G Suite for Education. Om du har en G Suite Business-licens som köpts före 31 mars 2017 kan du fortsätta använda Gmail DLP till 31 januari 2020, så länge du behåller G Suite Business-licensen aktiv.

 

Åtkomstalternativ

  G Suite Enterprise G Suite Business G Suite Basic
Webbläsare som stöds
Mobiltelefoner och surfplattor
Offlineredigerare för e-post och dokument
Stöd för e-post via IMAP och POP
Stöd för Microsoft® Outlook®

Migreringstjänster

  G Suite Enterprise G Suite Business G Suite Basic
Migrera data med hjälp av administratörskonsolen
Migrering av e-post, kontakter och kalender från Exchange, HCL® Notes® (tidigare IBM® Notes) och andra webbmailvärdar
E-postimport från webbmailvärd
Import av flera användare från Microsoft Exchange®

Administrativa kontroller

  G Suite Enterprise G Suite Business G Suite Basic
Möjlighet att inaktivera IMAP/POP-åtkomst

Andra alternativ för e-postleverans

  G Suite Enterprise G Suite Business G Suite Basic
Catch-all-adress
E-postdirigering (användar- och domännivå)
Inkommande gateway
Utgående gateway (för hela domänen)
Utgående reläserver (för alternativa Från-adresser)
Ta emot e-post från flera POP-adresser (Mailhämtare)
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?