Przywracanie niedawno usuniętego konta użytkownika

Konto użytkownika możesz przywrócić w ciągu 20 dni od jego usunięcia. Po 20 dniach dane znikną i nawet zespół pomocy G Suite nie będzie mógł ich przywrócić. Zobacz Usuwanie konta użytkownika z organizacji.

Dostęp do usług, z których użytkownik wcześniej korzystał

Jeśli masz tylko jedną usługę Google, przywrócenie konta użytkownika spowoduje automatyczne odzyskanie przez niego dostępu.

Jeśli masz więcej niż jedną usługę, jest włączone automatyczne przypisywanie licencji dla jednej usługi, a użytkownik miał licencję na tę usługę, automatycznie uzyska on do niej dostęp. Zobacz Automatyczne przypisywanie licencji wszystkim użytkownikom w organizacji.

W innym przypadku musisz samodzielnie przypisać użytkownikowi licencję na usługę. Zobacz Ponowne przypisywanie licencji.

Licencje na zarchiwizowane konto użytkownika – jeśli użytkownik miał licencję na zarchiwizowane konto użytkownika, musisz samodzielnie zmienić jej przypisanie, aby prawidłowo przywrócić dane użytkownika i dotyczące go zasady. Przeczytaj artykuł Zarządzanie kontami byłych pracowników i zapisanymi na nich danymi.

G Suite i GCP – w przypadku przywrócenia użytkownikowi licencji na G Suite (automatycznie lub samodzielnie) odzyska on dostęp do wszystkich swoich uprawnień w Google Cloud Platform oraz e-maili, kalendarzy i innych danych z G Suite (oprócz danych z Google+).

Przywracanie konta użytkownika

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Nad listą Użytkownicy kliknij Dodaj filtr i wybierz Ostatnio usunięte konta.


  Find this option at the top of the user list

 4. Najedź kursorem na konto użytkownika, które chcesz odzyskać, i kliknij Przywróć Restore.

  Wskaż wiersz z użytkownikiem, którego konto chcesz przywrócić
   
 5. Przeczytaj komunikat z potwierdzeniem a potem kliknij Dalej.
 6. Wybierz jednostkę organizacyjną, do której chcesz przypisać użytkownika.

  Dowiedz się, jak działa struktura organizacyjna.

 7. Kliknij Przywróć.

Uwaga: wprowadzenie tej zmiany może potrwać do 24 godzin.

Jeśli konto użytkownika było wcześniej zawieszone lub zostały przeniesione jego dane, konto zostanie przywrócone jako zawieszone. Aby przywrócić mu dostęp, zobacz Przywracanie zawieszonego konta użytkownika.

Nie możesz przywrócić konta użytkownika, jeśli...

 • Konto zostało usunięte ponad dwadzieścia dni temu.
 • Nazwa użytkownika została przekazana innemu użytkownikowi jako adres główny lub alias e-mail albo została użyta jako nazwa grupy.
 • Nie masz wolnej licencji użytkownika.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?