Juridisch en naleving

Bronnen en tools voor Google Workspace-klanten
Alle aanbiedingen bekijken: Compliance Resource Center (Centrum met nalevingsbronnen)

" "

HIPAA-naleving

Meer informatie bekijken over HIPAA-ondersteuning in Google Workspace en akkoord gaan met de Google-overeenkomst voor zakelijke partners (Business Associate Agreement, BAA):

Actie ondernemen


" "

Privacy- en gegevensbescherming

Meer informatie bekijken over hoe Google de gegevens van uw organisatie beschermt. U kunt ook zichtbaarheid krijgen in wanneer en hoe uw gegevens worden gebruikt en bepalen hoe uw gegevens worden verwerkt.

Actie ondernemen


" "

Gegevenslocatie en -overdracht

Meer informatie bekijken over de datacenters van Google en opties bekijken voor waar uw gegevens worden opgeslagen:

Actie ondernemen


" "

Nalevingsrapporten en certificaten

Meer informatie bekijken over hoe Google voldoet aan certificerings- en nalevingsvereisten. Rapporten downloaden, zoals SOC 1 en 2, ISO en PCI-DSS.

Actie ondernemen

 

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen