แก้ปัญหาการชำระเงินไม่สำเร็จหรือการชำระเงินใหม่ถูกปฏิเสธ

หากคุณพยายามชำระเงินใน YouTube Music แต่ถูกปฏิเสธการชำระเงินหรือดำเนินการไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบว่าปัญหาที่เจอตรงกับสถานการณ์ใดด้านล่าง แล้วลองทำตามขั้นตอนที่แนะนำ หากต้องการความช่วยเหลือเรื่องถูกปฏิเสธการชำระเงินค่าสมาชิกรายเดือน ให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

แก้ปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ดังนี้

 • "บัตรถูกปฏิเสธ"
 • "แก้ไขข้อมูลของบัตรนี้ให้ถูกต้องหรือลองใช้บัตรอื่น"
 • "บัตรหมดอายุ"
 • "โปรดยืนยันข้อมูลบัตร แล้วลองอีกครั้ง"

หากเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้หรือข้อความที่คล้ายคลึงกัน ให้ลองทำตามวิธีต่อไปนี้

ตรวจสอบว่าวิธีการชำระเงินใช้กับการชำระเงินของคุณได้

ระบบไม่รองรับวิธีการชำระเงินบางวิธีสำหรับแพ็กเกจการชำระเงินล่วงหน้าและแพ็กเกจการเป็นสมาชิกรายเดือนของ YouTube Music ในประเทศอินเดีย หากลงชื่อสมัครใช้ YouTube Music ในอินเดีย คุณจะต้องใช้วิธีการชำระเงินที่รองรับประเภทแพ็กเกจต่อไปนี้
 • แพ็กเกจการชำระเงินล่วงหน้า: ปัจจุบัน American Express, บัตร Rupay และ UPI ยังไม่รองรับแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้า โปรดลองใช้ตัวเลือกต่อไปนี้แทน
  1. ลองใช้บัตรอื่น เช่น Visa หรือ Mastercard ที่ออกโดยธนาคารในอินเดียเพื่อชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
  2. คุณเติมเงินไปยังยอดเงินคงเหลือใน Google Play และใช้ยอดเงินดังกล่าวในการชำระค่าสมาชิกได้ โดยให้เติมเงินไปยังยอดเงินคงเหลือใน Google Play แล้วเลือกตัวเลือก "ยอดเงินคงเหลือใน Google Play" เป็นวิธีการชำระเงิน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมเงินไปยังยอดเงินคงเหลือใน Google Play
  3. ชำระค่าสมาชิกแบบชำระเงินรายเดือนแทน โดยใช้บัตรที่รองรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ
 • การเป็นสมาชิกรายเดือน (แบบต่อเนื่อง): หากต้องการสมัครสมาชิก YouTube Music หรือ Music Premium แบบต่อเนื่อง ให้ลองทำตามตัวเลือกต่อไปนี้
  1. ใช้บัตรอื่น เช่น บัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard ที่เปิดใช้งานการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ หรือบัตรเครดิต American Express
  2. คุณเติมเงินไปยังยอดเงินคงเหลือใน Google Play และใช้ยอดเงินดังกล่าวในการชำระค่าสมาชิกแบบต่อเนื่องได้ โดยให้เติมเงินไปยังยอดเงินคงเหลือใน Google Play แล้วเลือกตัวเลือก "ยอดเงินคงเหลือใน Google Play" เป็นวิธีการชำระเงิน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมเงินไปยังยอดเงินคงเหลือใน Google Play
  3. ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในประเทศชำระค่าแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้า 1 หรือ 3 เดือนแทน

ตรวจสอบว่าข้อมูลบัตรเป็นปัจจุบัน

การชำระเงินมักไม่สำเร็จเนื่องจากบัตรเครดิตหมดอายุหรือที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง ดูวิธีการชำระเงินที่เก็บไว้ใน Google Pay และวันหมดอายุของวิธีการชำระเงินเหล่านั้นได้ รวมถึงคลิก “แก้ไข” ในวิธีการชำระเงินที่แสดงได้ด้วย เพื่อดูว่ารหัสไปรษณีย์ตรงกับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินหรือไม่
หากมีวิธีการชำระเงินที่หมดอายุ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อนำออกและเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่ หลังจากเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่หรืออัปเดตรหัสไปรษณีย์แล้ว ให้ลองชำระเงินอีกครั้ง

ส่งข้อมูลที่ขอ

หากเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ขอให้คุณส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ Google โปรดทำตามวิธีการส่งรายละเอียดเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องยืนยันตัวตนบน Google Pay ก่อนจึงจะชำระเงินโดยใช้บัญชี Google ได้
คุณยังตรวจสอบ Google Pay เพื่อดูการแจ้งเตือนหรือคำขอให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีได้ทุกเมื่อ

ตรวจสอบว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะชำระเงิน

บางครั้งระบบปฏิเสธการทำธุรกรรมเนื่องจากบัญชีมีเงินไม่เพียงพอ ตรวจสอบว่าบัญชีของคุณมีเงินเพียงพอที่จะชำระเงิน
หมายเหตุ: เมื่อลงชื่อสมัครใช้ช่วงทดลองใช้ฟรี คุณอาจเห็นการกันวงเงินบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในบัญชี การกันวงเงินนี้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการชำระเงินใช้งานได้ โดยธนาคารจะนำการกันวงเงินดังกล่าวออกโดยอัตโนมัติและคืนเงินให้คุณในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม คุณอาจลงชื่อสมัครใช้ไม่สำเร็จหากบัญชีมีจำนวนเงินไม่เพียงพอสำหรับการกันวงเงิน

ติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตร

บัตรอาจมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ชำระเงินไม่สำเร็จ โปรดติดต่อธนาคารหรือบริษัทที่ออกบัตรเพื่อสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมและสาเหตุที่ธุรกรรมถูกปฏิเสธ
หากไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องตรวจสอบด้วยว่าบัตรและธนาคารที่ใช้รองรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ คุณอาจต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอสิทธิ์ใช้บัตรในการทำธุรกรรมออนไลน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

ลองชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินอื่น

 • หากใช้วิธีการชำระเงินแรกไม่สำเร็จ ให้ลองใช้วิธีอื่น กลับไปยังหน้าชำระเงิน แล้วเลือกหรือเพิ่มวิธีการชำระเงินอื่น
 • หากเห็นวิธีการชำระเงินเป็นสีเทาขณะชำระเงินใน YouTube Music แสดงว่าวิธีการชำระเงินดังกล่าวใช้กับบริการนั้นๆ ไม่ได้ โปรดใช้วิธีการชำระเงินอื่นเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
เคล็ดลับ: หากยังพบปัญหาในการใช้วิธีการชำระเงินบน YouTube Music ก็ใช้ยอดเงินคงเหลือใน Google Play ได้ (หากมีให้บริการในประเทศของคุณ) ดูประเทศที่ใช้ยอดเงินคงเหลือใน Google Play ชำระค่าบริการได้ที่นี่

ก่อนอื่นให้เติมเงินไปยังยอดเงินคงเหลือใน Google Play แล้วเลือกตัวเลือก "ยอดเงินคงเหลือใน Google Play" เป็นวิธีการชำระเงิน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมเงินไปยังยอดเงินคงเหลือใน Google Play

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ (เช่น การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ)

ดูเคล็ดลับด้านล่างเพื่อแก้ปัญหาการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรงหรือวิธีการชำระเงินรูปแบบอื่นที่รองรับ

การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ (การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง)

ดูการแก้ปัญหาการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรงได้ที่บทความของเรา

วิธีการชำระเงินอื่นๆ

คุณอาจเห็นข้อความ "การชำระเงินถูกปฏิเสธเนื่องจากพบปัญหาในบัญชีของคุณ" เมื่อใช้วิธีการชำระเงินบางวิธี
คุณอาจเห็นข้อความนี้เนื่องจาก
 • เราพบธุรกรรมที่น่าสงสัยในโปรไฟล์การชำระเงินของคุณ
 • เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อปกป้องบัญชีของคุณจากการประพฤติมิชอบ
 • เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสหภาพยุโรป (เฉพาะลูกค้าในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปเท่านั้น)
ตรวจสอบ Google Pay เพื่อดูการแจ้งเตือนหรือคำขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชี ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องยืนยันตัวตนบน Google Pay ก่อนจึงจะชำระเงินโดยใช้บัญชี Google ได้ หากไม่มีการแจ้งเตือนหรือคำขอใหม่ ให้ตรวจสอบว่าชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการชำระเงินเป็นปัจจุบัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

เมื่ออัปเดตข้อมูลการชำระเงินแล้ว โปรดลองชำระเงินอีกครั้ง เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติอีก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
5030828
false
false