Åtgärda en misslyckad eller avvisad betalning för ett nytt köp

Om du försöker köpa något på YouTube men betalningen avvisas eller inte går igenom kan du se lämpligt alternativ nedan och testa de steg som rekommenderas. Om du vill ha hjälp med en avvisad debitering för din månatliga medlemsavgift kan du läsa mer här.

Åtgärda problem med kredit- och bankkort

Det finns några vanliga felmeddelanden som kan visas för kredit- och bankkort, till exempel:

  • Kortet avvisat
  • Rätta till kortuppgifterna eller försök med ett annat kort
  • Kortet har gått ut
  • Verifiera kortuppgifterna och försök igen

Om något av dessa felmeddelanden, eller ett liknande, visas kan du pröva följande:

Se till att dina kortuppgifter är aktuella

Ofta misslyckas betalningar därför att kortet har gått ut eller därför att faktureringsadressen inte stämmer. Du kan se vilka betalningsmetoder du har sparat i Google Pay och när de upphör. Du kan också klicka på Redigera på en betalningsmetod för att se om postnumret stämmer överens med faktureringsadressen.

Om en betalningsmetod har upphört gör du så här för att ta bort den och lägger till en ny betalningsmetod. Försök att genomföra köpet igen när du har lagt till en ny betalningsmetod eller ändrat postnumret.

Skicka in den information som efterfrågas

Om du ser ett felmeddelande där du uppmanas att skicka in ytterligare information till Google behöver du följa instruktionerna och skicka in informationen. Du kan till exempel behöva verifiera din identitet på Google Pay innan du kan köpa något via ditt Google-konto.

Du kan också när som helst titta på Google Pay. Där ser du aviseringar och förfrågningar om att rätta till problem med kontot.

Kontrollera att det finns tillräckligt mycket pengar på kontot

Ibland avvisas en transaktion därför att pengarna på kontot inte räcker. Kontrollera att saldot på kontot räcker till det du vill köpa.

Obs! När du registrerar dig för en gratis provperiod kanske du ser ett reserverat belopp på kontot. Det är för att säkerställa att din betalningsmetod är giltig, och banken återställer det reserverade beloppet automatiskt efter en kort tid. Det kan dock hända att registreringen misslyckas om du inte har det beloppet på kontot. Läs mer om reserverade belopp här.

Kontakta banken eller kortutfärdaren

Kortet kan ha begränsningar som gör att betalningen inte kan genomföras. Kontakta den bank eller det företag som utfärdade kortet och se om de kan säga varför transaktionen avvisades.

Om du befinner dig utanför USA behöver du dessutom se till att kortet och banken tillåter internationella transaktioner. Beroende på vilket land du befinner dig i kan du behöva kontakta din bank och få kortet auktoriserat för onlinetransaktioner.

Testa en annan betalningsmetod 

  • Om den första betalningsmetoden du använde inte fungerade kan du testa en annan. Gå tillbaka till köpskärmen och välj eller lägg till en annan betalningsmetod.

  • Om en betalningsmetod är nedtonad när du handlar på YouTube är inte den betalningsmetoden giltig för just det köpet. Slutför köpet med en annan betalningsmetod.

Tips! Om du fortfarande har problem med att genomföra köp på YouTube med betalningsmetoden kan du överväga att betala med Google Play-saldo (om det används i ditt land). Du ser i vilka länder det går att använda Google Play-saldo här.

Börja med att lägga till Google Play-saldot och välj sedan alternativet "Saldo i Google Play" som betalningsmetod. Du kan läsa mer om att lösa in ditt saldo i Google Play.

Problem som rör andra betalningsmetoder (till exempel debitering via mobiloperatören)

Se våra tips nedan för felsökning av problem med direktdebitering via operatören eller någon annan betalningsmetod som stöds.

Debitering via mobiloperatören (direktdebitering via operatören)

Se vår artikel om felsökning av problem med direktdebitering via operatören.

Andra betalningsmetoder

Du kanske får följande meddelande när du använder vissa betalningsmetoder: ”Din betalning avvisades på grund av ett problem med kontot”.
Det här meddelandet kan visas för att
  • vi har upptäckt en misstänkt transaktion i din betalningsprofil
  • vi behöver mer information för att skydda ditt konto mot bedrägerier
  • vi behöver mer information enligt lagstiftningen inom EU (gäller endast kunder i medlemsstater inom EU).

Se Google Pay för eventuella aviseringar eller förfrågningar om att åtgärda problem med kontot. Du kan till exempel behöva verifiera din identitet på Google Pay innan du kan köpa något via ditt Google-konto. Om det inte finns några aktiva aviseringar eller förfrågningar kontrollerar du att namn, adress och betalningsuppgifter är aktuella.

Vad händer sedan?

Försök genomföra köpet igen när du har uppdaterat betalningsuppgifterna. Vi kommer inte att försöka debitera dig igen automatiskt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?