Vääriä lääketieteellisiä COVID-19-tietoja koskeva käytäntö

Sisällöntuottajien, katsojien ja kumppaneiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja toivomme, että teistä jokainen auttaa suojelemaan tätä ainutlaatuista ja aktiivista yhteisöä. On tärkeää, että ymmärrät yhteisön säännöt, sillä ne auttavat meitä huolehtimaan YouTuben turvallisuudesta yhdessä. Luethan alla olevan käytännön huolellisesti. Näet kaikki säännöt tältä sivulta.

YouTube ei salli COVID-19-sisältöä, joka voi aiheuttaa vakavan haitan riskin. 

YouTube ei salli sisältöä, jossa levitetään vääriä lääketieteellisiä tietoja, jotka ovat ristiriidassa paikallisten terveysviranomaisten tai Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) ilmoittamien COVID-19-tietojen kanssa. Tämä koskee sisältöä, jossa esitetään WHO:n tai paikallisten viranomaisten antamien ohjeiden vastaista tietoa

 • hoidosta 
 • ehkäisystä
 • diagnooseista
 • tarttumisesta
 • fyysisen etäisyyden pitämisestä ja eristäytymisestä
 • COVID-19:n olemassaolosta.
   

Huom. COVID-19:ään liittyviä YouTuben käytäntöjä voidaan päivittää, jos globaalit tai paikalliset terveysviranomaiset muuttavat virukseen liittyvää ohjeistustaan. Tämä käytäntö julkaistiin 20. toukokuuta 2020. 

Näin käytäntö vaikuttaa sinuun

Jos julkaiset sisältöä

Älä julkaise YouTubessa videoita, joissa on seuraavanlaista sisältöä:

Hoitoon liittyvät väärät tiedot

 • Rohkaiseminen rukouksiin, rituaaleihin tai kotihoitojen käyttöön lääkäriin tai sairaalaan menemisen tai muiden lääketieteellisten hoitojen sijasta
 • Väitteet siitä, että COVID-19:ään on taattu hoitokeino
 • Ivermektiinin tai hydroksiklorokiinin suositteleminen COVID-19:n hoitokeinoksi
 • Väitteet siitä, että ivermektiini tai hydroksiklorokiini ovat COVID-19:n tehokkaita hoitokeinoja
 • Muu sisältö, jossa kannustetaan luopumaan lääketieteellisestä avusta tai neuvojen kysymisestä terveydenhuollon asiantuntijoilta

Suojautumiseen liittyvät väärät tiedot: Sisältö, joka edistää tai mainostaa suojautumiskeinoja, jotka ovat vastoin paikallisten terveysviranomaisten tai WHO:n näkemyksiä

 • Väitteet siitä, että on olemassa taattu keino estää COVID-19-tartunta
  • Väitteet siitä, että jokin lääke tai rokote on COVID-19:n taattu ehkäisykeino
 • Ivermektiinin tai hydroksiklorokiinin suositteleminen COVID-19:n ehkäisemiseksi
 • Väitteet siitä, että maskin pitäminen on vaarallista tai että se vaikuttaa negatiivisesti fyysiseen terveyteen
 • Väitteet siitä, että maskeilla ei ole merkittävää vaikutusta COVID-19:n tartuntojen ehkäisemiseen
 • COVID-19-rokotteita koskevat väitteet, jotka ovat vastoin paikallisten terveysviranomaisten tai WHO:n asiantuntijoiden yleisesti hyväksymiä näkemyksiä
  • Väitteet siitä, että hyväksytty COVID-19-rokote aiheuttaa kuoleman, hedelmättömyyden, keskenmenon tai autismin tai levittää muita tartuntatauteja
  • Väitteet siitä, että hyväksytty COVID-19-rokote sisältää ainesosaluettelon ulkopuolisia ainesosia, esimerkiksi sikiöiden biologista materiaalia (kuten sikiökudosta ja sikiösolujen solulinoja) tai eläintuotteita
  • Väitteet siitä, että hyväksytty COVID-19-rokote sisältää ainesosia tai laitteita, jotka on tarkoitettu rokotteen vastaanottajan seuraamiseen tai tunnistamiseen
  • Väitteet siitä, että hyväksytty COVID-19-rokote muuntaa henkilön geneettistä rakennetta
  • Väitteet siitä, että COVID-19-rokotteet eivät pienennä COVID-19-tartunnan riskiä
  • Väitteet siitä, että mikä tahansa rokote aiheuttaa COVID-19-tartunnan
  • Väitteet siitä, että jotakin tiettyä ihmisryhmää vaaditaan osallistumaan rokotekokeisiin tai ensimmäisten rokote-erien vastaanottamiseen (vaatijana mikä tahansa taho paitsi hallinto)
  • Hyväksymättömien tai kotitekoisten COVID-19-rokotteiden käytön suositteleminen
  • Ohjeet rokotustodistusten väärentämiseen tai tällaisten asiakirjojen kaupittelu

  •  

Diagnostiikkaan liittyvät väärät tiedot: Sisältö, joka edistää tai mainostaa diagnostiikkakeinoja, jotka ovat vastoin paikallisten terveysviranomaisten tai WHO:n näkemyksiä

Tartuntaan liittyvät väärät tiedot: Sisältö, joka edistää tai mainostaa tartuntatietoja, jotka ovat vastoin paikallisten terveysviranomaisten tai WHO:n näkemyksiä

 • Väitteet siitä, ettei COVID-19 ole virusinfektion aiheuttama
 • Väitteet siitä, ettei COVID-19 ole tarttuva
 • Väitteet siitä, ettei COVID-19 voi levitä tietyssä ilmastossa tai tietyillä alueilla
 • Väitteet siitä, että jollakin ihmisryhmällä on immuniteetti virusta vastaan tai ettei jokin ryhmä voi levittää virusta

Fyysisen etäisyyden pitämiseen tai eristäytymiseen liittyvät väärät tiedot: Sisältö, joka kiistää paikallisten terveysviranomaisten tai WHO:n antamien, fyysisen etäisyyden pitämistä tai eristäytymistä koskevien suositusten vaikutuksen COVID-19:n tartuntojen vähenemiseen

Sisältö, joka kiistää COVID-19:n olemassaolon:

 • COVID-19:n olemassaolon kieltäminen
 • Väitteet siitä, ettei COVID-19 ole aiheuttanut kuolemia tai sairastumisia
 • Väitteet siitä, että virusta ei enää ole tai että pandemia on ohi
 • Väitteet siitä, että COVID-19:n oireet, kuolleisuus tai tarttuvuus ovat lievempiä tai samaa tasoa tavallisen flunssan tai influenssan kanssa
 • Väitteet siitä, että COVID-19 ei koskaan aiheuta vakavia oireita

Esimerkkejä

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöstä, jota ei sallita YouTubessa:

 • COVID-19:n olemassaolon kieltäminen
 • Väitteet siitä, ettei COVID-19 ole aiheuttanut kuolemia
 • Väitteet siitä, että mikä tahansa rokote on COVID-19:n taattu ehkäisykeino
 • Väitteet siitä, että jokin tietty hoito tai lääke takaa parantumisen COVID-19-tartunnasta
 • Väitteet siitä, että hydroksiklorokiini pelastaa ihmisiä COVID-19-taudilta
 • MMS:n (Miracle Mineral Solution) mainostaminen COVID-19:n hoitokeinoksi
 • Väitteet siitä, että joillain ihmisillä on immuniteetti COVID-19:ää vastaan etnisen taustan tai kansallisuuden perusteella
 • Rohkaiseminen kotihoitoihin lääketieteelliseen hoitoon hakeutumisen sijaan sairastumistilanteessa
 • Kannustaminen luopumaan lääketieteen asiantuntijoiden neuvojen kysymisestä sairastumistilanteessa
 • Väitteet siitä, että hengityksen pidättämistä voi käyttää testinä COVID-19-tartunnan diagnosoimiseksi
 • Videot, joissa väitetään aasialaisen ruoan välttämisen ehkäisevän koronavirustartuntoja
 • Videot, joissa väitetään ilotulitteiden puhdistavan virusta ilmasta ja ehkäisevän viruksen leviämistä
 • Väitteet siitä, että 5G-verkostojen säteily on aiheuttanut COVID-19:n
 • Videot, joissa väitetään COVID-19-testin aiheuttaneen viruksen
 • Väitteet siitä, ettei virus leviä maissa, joissa on kuuma ilmasto
 • Videot, joissa väitetään, ettei fyysisen etäisyyden pitämisellä tai eristäytymisellä ole vaikutusta viruksen leviämisen hidastumiseen
 • Väitteet siitä, että maskin käyttö laskee happitasot vaaralliselle tasolle
 • Väitteet siitä, että maskit aiheuttavat keuhkosyöpää tai aivovaurioita
 • Väitteet siitä, että maskin käyttö aiheuttaa COVID-19-tartunnan
 • Väitteet siitä, että COVID-19-rokotukset ovat ihmisille tappavia
 • Väitteet siitä, että COVID-19-rokotetta käytetään väestön supistamiseen
 • Videot, joissa väitetään COVID-19-rokotteen sisältävän sikiökudosta
 • Väitteet siitä, että influenssarokote aiheuttaa COVID-19-tartunnan
 • Väitteet siitä, etteivät COVID-19-rokotteet ehkäise tehokkaasti COVID-19-viruksen leviämistä
 • Väitteet siitä, että COVID-19-rokote aiheuttaa muiden tautien tartuntoja tai tekee ihmiset alttiimmiksi muille tartuntataudeille
 • Väitteet siitä, että COVID-19-rokotteet sisältävät mikrosirun tai seurantalaitteen
 • Väitteet siitä, että laumaimmuniteetin saavuttaminen luonnollisten tartuntojen kautta on turvallisempaa kuin väestön rokottaminen
 • Väitteet siitä, että COVID-19 ei koskaan aiheuta vakavia tai sairaalahoitoa vaativia oireita
 • Väitteet siitä, että influenssan aiheuttama kuolleisuus on suurempi kuin COVID-19:n aiheuttama kuolleisuus
 • Väitteet siitä, että tietyn etnisen taustan omaavat ihmiset ovat immuuneja COVID-19-virukselle
 • Väitteet siitä, että lapset eivät saa tai eivät voi saada COVID-19-tartuntaa
 • Väitteet siitä, että tauti- tai kuolemantapauksia ei olisi ollut sellaisissa maissa, joissa paikalliset terveysviranomaiset tai WHO ovat vahvistaneet tauti- tai kuolemantapauksia

Koulutuksellinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai taiteellinen sisältö

Saatamme sallia tällä sivulla mainittujen väärää tietoa koskevien käytäntöjen vastaisen sisällön, jos sisällön kontekstissa annetaan yhtä suuri tai suurempi painoarvo paikallisten terveysviranomaisten näkemyksille tai lääke- tai muissa tieteissä yleisesti hyväksytyille näkemyksille. Voimme sallia poikkeuksia myös, jos sisällön tarkoitus on arvostella käytäntöjemme vastaista väärää tietoa tai kiistää se. Kontekstin on tultava ilmi videon kuva- tai audiomateriaalista. Sen ilmoittaminen vain videon nimessä tai kuvauksessa ei riitä.

Mitä tapahtuu, jos sisältö rikkoo tätä käytäntöä?

Jos sisältösi rikkoo tätä käytäntöä, poistamme sisällön ja ilmoitamme sinulle asiasta sähköpostitse. Jos kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sisältösi rikkoo yhteisön sääntöjä, saat huomautuksen, mutta kanavaasi ei rangaista. Jos kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, annamme kanavallesi varoituksen. Jos saat kolme varoitusta, YouTube-kanavasi suljetaan. Katso lisätietoja varoitusjärjestelmästämme.

Kanavasi tai tilisi voidaan sulkea yhteisön sääntöjen tai käyttöehtojen toistuvien rikkomusten vuoksi. Näin voi käydä myös, jos yksittäinen väärinkäytös on vakava tai jos kanavan päätarkoituksena on rikkoa käytäntöjä. Katso tästä lisätietoja kanavan tai tilin sulkemisesta.

 

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?