Vääriä lääketieteellisiä COVID-19-tietoja koskeva käytäntö

Sisällöntuottajien, katsojien ja kumppaneiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja toivomme, että teistä jokainen auttaa suojelemaan tätä ainutlaatuista ja aktiivista yhteisöä. On tärkeää, että ymmärrät yhteisön säännöt, sillä ne auttavat meitä huolehtimaan YouTuben turvallisuudesta yhdessä. Luethan alla olevan käytännön huolellisesti. Tällä sivulla voit tutustua kaikkiin sääntöihin.

YouTube ei salli COVID-19-sisältöä, joka voi aiheuttaa vakavan haitan riskin.

YouTube ei salli sisältöä, jossa levitetään vääriä lääketieteellisiä tietoja, jotka ovat ristiriidassa paikallisten terveysviranomaisten tai Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) ilmoittamien COVID-19-tietojen kanssa. Tämä koskee sisältöä, jossa esitetään WHO:n tai paikallisten viranomaisten antamien ohjeiden vastaista tietoa

 • hoidosta 
 • ehkäisystä
 • diagnosoinnista 
 • tarttumisesta.

Huom. COVID-19-tilanteeseen liittyviä YouTuben käytäntöjä voidaan päivittää, jos globaalit tai paikalliset terveysviranomaiset muuttavat virukseen liittyvää ohjeistustaan. Tämä käytäntö julkaistiin 20. toukokuuta 2020. 

Käytännön merkitys sinulle

Jos julkaiset sisältöä

Älä julkaise YouTubessa videoita, joissa on seuraavanlaista sisältöä:

Hoitoon liittyvät väärät tiedot: Yritykset saada ihmisiä luopumaan lääketieteelliseen hoitoon hakeutumisesta siten, että rohkaistaan käyttämään erilaisia hoitokeinoja COVID-19-tartunnan parantamiseksi.

 • Väitteet siitä, ettei COVID-19:ää ole olemassa tai ettei se aiheuta kuolemia 
 • Rohkaiseminen kotihoitojen käyttöön lääkäriin yhteyden ottamisen, sairaalaan menemisen tai muiden lääketieteellisten hoitojen sijasta
 • Rohkaiseminen rukouksiin tai rituaaleihin lääketieteelliseen hoitoon hakeutumisen sijasta
 • Väitteet siitä, että koronavirusrokote tai taattu hoitokeino olisi olemassa
 • COVID-19-rokotuksia koskevat väitteet, jotka ovat vastoin paikallisten terveysviranomaisten tai Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijoiden yleisesti hyväksymiä näkemyksiä
 • Väitteet siitä, että jokin tällä hetkellä saatavilla oleva lääke estää koronavirustartunnan
 • Muu sisältö, jossa yritetään saada ihmisiä luopumaan lääketieteellisen avun hakemisesta tai neuvojen kysymisestä terveydenhuollon asiantuntijoilta

Suojautumiseen liittyvät väärät tiedot: Sisältö, joka edistää tai mainostaa suojautumiskeinoja, jotka ovat vastoin paikallisten terveysviranomaisten tai WHO:n näkemyksiä

Diagnostiikkaan liittyvät väärät tiedot: Sisältö, joka edistää tai mainostaa diagnostiikkakeinoja, jotka ovat vastoin paikallisten terveysviranomaisten tai WHO:n näkemyksiä

Tartuntaan liittyvät väärät tiedot: Sisältö, joka edistää tai mainostaa tartuntatietoja, jotka ovat vastoin paikallisten terveysviranomaisten tai WHO:n näkemyksiä

 • Väitteet siitä, ettei COVID-19 ole virusinfektion aiheuttama
 • Väitteet siitä, ettei COVID-19 ole tarttuva
 • Väitteet siitä, ettei COVID-19 voi levitä tietyssä ilmastossa tai tietyillä alueilla
 • Väitteet siitä, että jollakin ihmisryhmällä on immuniteetti virusta vastaan tai ettei jokin ryhmä voi levittää virusta
 • Väitteet siitä, ettei paikallisten terveysviranomaisten tai WHO:n antamilla ohjeilla turvavälin pitämisestä tai henkilökohtaisesta eristyksestä ole vaikutusta COVID-19-tartuntojen vähenemiseen

Koulutuksellinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai taiteellinen sisältö

Saatamme sallia tällä sivulla mainittujen väärää tietoa koskevien käytäntöjen vastaisen sisällön, jos sisällön kontekstissa annetaan yhtä suuri tai suurempi painoarvo paikallisten terveysviranomaisten näkemyksille tai lääke- tai muissa tieteissä yleisesti hyväksytyille näkemyksille. Voimme sallia poikkeuksia myös, jos sisällön tarkoitus on arvostella käytäntöjemme vastaista väärää tietoa tai kiistää se. Kontekstin on tultava ilmi videon kuva- tai audiomateriaalista. Sen ilmoittaminen vain videon nimessä tai kuvauksessa ei riitä.

Esimerkkejä

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöstä, jota ei sallita YouTubessa:

 • COVID-19:n olemassaolon kieltäminen
 • Väitteet siitä, ettei COVID-19 ole aiheuttanut kuolemia
 • Väitteet siitä, että COVID-19:ää vastaan on taattu rokote
 • Väitteet siitä, että jokin tietty hoito tai lääke takaa parantumisen COVID-19-tartunnasta
 • Väitteet siitä, että joillain ihmisillä on immuniteetti COVID-19:ää vastaan rodun tai kansallisuuden perusteella
 • Rohkaiseminen kotihoitoihin lääketieteelliseen hoitoon hakeutumisen sijaan sairastumistilanteessa
 • Yritykset saada ihmisiä luopumaan lääketieteen asiantuntijoiden neuvojen kysymisestä sairastumistilanteessa
 • Väitteet siitä, että hengityksen pidättämistä voi käyttää testinä COVID-19-tartunnan diagnosoimiseksi
 • Videot, joissa väitetään aasialaisen ruoan välttämisen ehkäisevän koronavirustartuntoja
 • Videot, joissa väitetään ilotulitteiden puhdistavan ilmaa viruksista
 • Väitteet siitä, että 5G-verkostojen säteily on aiheuttanut COVID-19:n
 • Videot, joissa väitetään COVID-19-testin aiheuttaneen viruksen
 • Väitteet siitä, ettei virus leviä maissa, joissa on kuuma ilmasto
 • Videot, joissa väitetään, ettei fyysisen etäisyyden pitämisellä tai henkilökohtaisella eristyksellä ole vaikutusta viruksen leviämisen hidastumiseen
 • Väitteet siitä, että COVID-19-rokotukset ovat ihmisille tappavia

Mitä tapahtuu, jos sisältö rikkoo tätä käytäntöä?

Jos sisältösi rikkoo tätä käytäntöä, poistamme sisällön ja ilmoitamme sinulle asiasta sähköpostitse. Jos kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sisältösi rikkoo yhteisön sääntöjä, saat huomautuksen, mutta kanavaasi ei rangaista. Jos kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, annamme kanavallesi varoituksen. Jos saat kolme varoitusta, YouTube-kanavasi suljetaan. Katso lisätietoja varoitusjärjestelmästämme.

 

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?