Zásady týkající se šíření zdravotních dezinformací o covidu‑19

Bezpečnost našich tvůrců, diváků a partnerů je pro nás na prvním místě. Obracíme se na každého z vás s prosbou o pomoc při ochraně této jedinečné a živé komunity. Je důležité porozumět našim pokynům pro komunitu a roli, kterou hrají v naší společné odpovědnosti za udržení bezpečného YouTube. Pečlivě si pročtěte níže uvedené zásady. Celý seznam našich pokynů najdete také na této stránce.

YouTube nepovoluje obsah týkající se onemocnění covid‑19, který představuje velké riziko závažného poškození zdraví.

YouTube nepovoluje obsah šířící zdravotní dezinformace o covidu‑19, které jsou v rozporu s informacemi orgánů ochrany veřejného zdraví příslušné země nebo Světové zdravotnické organizace (WHO). Toto omezení se týká obsahu, který je v rozporu s informacemi výše uvedených orgánů v následujících oblastech:

 • Léčba 
 • Prevence
 • Diagnostika
 • Přenos
 • Pokyny k sociálnímu distancování a sebeizolaci
 • Existence onemocnění covid‑19

Poznámka: Zásady služby YouTube týkající se covidu‑19 se mohou měnit v závislosti na informacích vydávaných světovými orgány ochrany zdraví nebo orgány příslušné země. Tyto zásady byly vydány 20. května 2020. 

Co pro vás tyto zásady znamenají

Pokud obsah zveřejňujete

Nezveřejňujte na YouTube příspěvky, které obsahují následující:

Dezinformace o léčbě:

 • Obsah, který propaguje domácí léčebné postupy, modlitby nebo rituály namísto lékařské péče, jako je konzultace u lékaře nebo hospitalizace
 • Obsah, který tvrdí, že existuje spolehlivý lék na covid‑19
 • Obsah, který doporučuje používat Ivermektin nebo Hydroxychlorochin pro léčbu onemocnění covid‑19
 • Tvrzení, že Hydroxychlorochin účinně léčí covid‑19
 • Kategorická tvrzení, že Ivermektin účinně léčí covid‑19
 • Tvrzení, že Ivermektin a Hydroxychlorochin jsou bezpečné k léčbě onemocnění covid‑19
 • Jakýkoli jiný obsah, který odrazuje od porady s lékařem nebo vyhledání lékařské pomoci

Dezinformace o prevenci: Obsah propagující způsoby prevence, které jsou v rozporu s doporučeními orgánů ochrany veřejného zdraví příslušné země nebo WHO.

 • Tvrzení o existenci zaručené metody prevence onemocnění covid‑19
  • Tvrzení, že kterýkoli lék nebo vakcína je zaručenou metodou prevence onemocnění COVID-19
 • Obsah, který doporučuje používat Ivermektin nebo Hydroxychlorochin k prevenci onemocnění covid‑19
 • Tvrzení, že Ivermektin a Hydroxychlorochin jsou bezpečné k léčbě onemocnění covid‑19
 • Tvrzení, že používání roušky je nebezpečné nebo má negativní účinky na zdraví
 • Tvrzení, že roušky nehrají roli v prevenci onemocnění nebo při přenosu onemocnění covid‑19
 • Tvrzení o očkování proti onemocnění covid‑19, která jsou v rozporu s názory, na kterých se shodli odborníci místních orgánů ochrany zdraví nebo WHO
  • Tvrzení, že schválená vakcína proti onemocnění covid‑19 způsobí smrt, neplodnost, potrat, autismus nebo onemocnění jinými infekčními chorobami
  • Tvrzení, že schválená vakcína proti onemocnění covid‑19 bude obsahovat látky, které nejsou uvedeny v seznamu ingrediencí vakcíny, jako jsou biologický materiál z plodů (např. tkáň plodu, kmenové buňky zárodku plodu) nebo živočišné produkty
  • Tvrzení, že schválená vakcína proti onemocnění covid‑19 bude obsahovat látky nebo zařízení určená ke sledování nebo identifikaci těch, kteří ji obdrželi
  • Tvrzení, že očkování proti covidu-19 člověka zmagnetizuje
  • Tvrzení, že schválená vakcína proti onemocnění covid‑19 změní genetickou výbavu člověka
  • Tvrzení, že vakcíny proti onemocnění covid‑19 nesnižují riziko nákazy touto nemocí
  • Tvrzení, že jakákoli vakcína způsobuje onemocnění covid‑19
  • Tvrzení, že bude po konkrétní populaci vyžadováno (jakýmkoli subjektem s výjimkou vlády), aby se účastnila pokusů s vakcínami, nebo aby dostala vakcínu jako první
  • Obsah propagující používání neschválených nebo podomácku vyrobených vakcín proti onemocnění covid‑19
  • Pokyny k padělání certifikátu o očkovací látce nebo nabídky prodeje těchto dokumentů

Nepravdivé informace o diagnostických metodách: Obsah propagující diagnostické metody, které jsou v rozporu s doporučeními orgánů ochrany veřejného zdraví příslušné země nebo WHO.

 • Tvrzení, že schválené testy na covid‑19 jsou nebezpečné a mají negativní vliv na lidské zdraví
 • Tvrzení, že schválené testy na covid‑19 neumí onemocnění odhalit

Nepravdivé informace o přenosu viru: Obsah propagující informace o přenosu viru, které jsou v rozporu s informacemi orgánů ochrany veřejného zdraví příslušné země nebo WHO.

 • Obsah, který tvrdí, že onemocnění covid‑19 není způsobeno virovou infekcí
 • Obsah, který tvrdí, že onemocnění covid‑19 není nakažlivé
 • Obsah, který tvrdí, že se onemocnění covid‑19 nemůže šířit v určitých zeměpisných oblastech nebo podnebích
 • Obsah, který tvrdí, že určitá skupina nebo jednotlivec má imunitu nebo nemůže virus přenášet

Dezinformace o sociálním distancování a sebeizolaci: Obsah, který je v rozporu s doporučeními místních orgánů ochrany veřejného zdraví nebo Světové zdravotnické organizace týkajícími se fyzického distancování nebo sebeizolace za účelem snížení rizika přenosu onemocnění covid‑19.

Obsah, který popírá existenci onemocnění covid‑19:

 • Popírání existence onemocnění covid‑19
 • Tvrzení, že na onemocnění covid‑19 lidé neumírají nebo touto nemocí neonemocní
 • Tvrzení, že virus už neexistuje a pandemie skončila
 • Tvrzení, že příznaky, úmrtnost nebo nakažlivost onemocnění covid‑19 je nižší nebo stejná jako u běžného nachlazení nebo sezónní chřipky
 • Tvrzení, že příznaky onemocnění covid‑19 nejsou nikdy závažné

Příklady

Zde jsou určité příklady obsahu, který není na YouTube povolen:

 • Popírání existence onemocnění covid‑19
 • Tvrzení, že na covid‑19 lidé neumírají
 • Tvrzení, že kterákoli vakcína je zaručenou metodou prevence onemocnění covid‑19
 • Tvrzení, že určitý léčebný postup nebo lék je účinnou léčbou onemocnění covid‑19
 • Tvrzení, že Hydroxychlorochin ochrání lidi před onemocněním covid‑19
 • Propagace používání látky MMS (Miracle Mineral Solution neboli zázračný minerální lék) k léčbě onemocnění covid‑19
 • Tvrzení, že lidé určité rasy nebo národnosti jsou vůči onemocnění covid‑19 imunní
 • Propagace domácích léčebných přípravků na úkor lékařské péče v případě nemoci
 • Zrazování od vyhledání lékařské pomoci v případě onemocnění
 • Obsah propagující zadržení dechu jako diagnostického nástroje k rozpoznání onemocnění covid‑19
 • Videa, která nabádají k vyhýbání se asijské kuchyni jako prevenci onemocnění koronavirem
 • Videa, která tvrdí, že odpalování rachejtlí a ohňostrojů může zbavit vzduch viru a zabránit jeho šíření
 • Tvrzení, že koronavirus je způsoben zářením z 5G sítí
 • Videa, která tvrdí, že testy na covid‑19 způsobují infekci tímto virem
 • Tvrzení, že se koronavirus a jeho šíření vyhne zemím s horkým klimatem
 • Tvrzení zpochybňující sociální distancování a dobrovolnou izolaci jako efektivní prostředky zpomalující šíření viru
 • Tvrzení, že nošení roušky způsobuje pokles hladiny kyslíku na nebezpečnou úroveň
 • Tvrzení, že roušky způsobují rakovinu plic nebo poškození mozku
 • Tvrzení, že nošení roušky vám způsobí onemocnění covidem-19
 • Tvrzení, že očkování proti covidu‑19 zabije příjemce vakcíny
 • Tvrzení, že vakcína proti onemocnění covid‑19 bude použita jako prostředek pro snížení počtu obyvatel
 • Videa s tvrzením, že vakcína proti onemocnění covid‑19 bude obsahovat tkáň plodu
 • Tvrzení, že vakcína proti chřipce způsobuje onemocnění covid‑19
 • Tvrzení, že vakcíny proti onemocnění covid‑19 nejsou účinným prostředkem k zamezení šíření onemocnění covid‑19
 • Tvrzení, že vakcína proti onemocnění covid‑19 způsobuje onemocnění jinými infekčními chorobami nebo zvyšuje náchylnost k onemocnění jinými infekčními chorobami
 • Tvrzení, že vakcína proti onemocnění covid‑19 obsahuje mikročip nebo sledovací zařízení
 • Tvrzení, že dosažení kolektivní imunity prostřednictvím promoření je bezpečnější než očkování populace
 • Tvrzení, že onemocnění covid‑19 nikdy nezpůsobuje vážné příznaky ani hospitalizaci
 • Tvrzení, že úmrtnost na sezónní chřipku je vyšší než úmrtnost na onemocnění covid‑19
 • Tvrzení, že lidé jsou vůči viru imunní na základě jejich rasy
 • Tvrzení, že se děti onemocněním covid‑19 nenakazí nebo nemohou nakazit
 • Tvrzení, že se v zemích nevyskytly případy (nákazy) nebo úmrtí, ačkoli byly potvrzeny místními orgány ochrany veřejného zdraví nebo WHO

Vzdělávací, dokumentární, vědecký nebo umělecký obsah

Obsah porušující zásady týkající se dezinformací, které jsou uvedeny na této stránce, můžeme povolit v případě, že je ve videu, zvukové stopě, názvu či popisu uveden další kontext. To však neznamená, že je tyto nepravdivé informace možné podporovat. Tento další kontext může zahrnovat názory a argumenty místních zdravotnických úřadů nebo lékařů, které nepravdivé informace vyvracejí. Výjimku můžeme udělat také v případech, kdy je účelem obsahu nepravdivé informace porušující naše zásady zavrhnout, zpochybnit nebo satirizovat. Dále můžeme výjimku udělat v případě, že obsah zobrazuje otevřenou veřejnou akci, jako je protest nebo veřejné slyšení, za předpokladu že cílem není nepravdivé informace porušující naše zásady propagovat.

Co se stane, pokud obsah zásady poruší

Pokud váš obsah tyto zásady porušuje, odstraníme ho a informujeme vás o tom e-mailem. Pokud jste pokyny pro komunitu porušili poprvé, pravděpodobně obdržíte varování bez postihů pro váš kanál. Pokud se tak děje opakovaně, můžeme vašemu kanálu udělit sankci. Když obdržíte tři sankce během 90 dní, bude váš kanál ukončen. Další informace o našem systému sankcí naleznete zde.

Váš kanál nebo účet můžeme zrušit za opakované porušování pokynů pro komunitu nebo smluvních podmínek. Dalším důvodem zrušení může být jednotlivý případ závažného zneužití nebo případ, kdy se kanál na porušování zásad zaměřuje. Další informace o zrušení kanálu nebo účtu najdete zde.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false