ปลดล็อกสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นกลางและขั้นสูง

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ครอบคลุมเครื่องหมายยืนยันสถานะช่อง ไปที่บทความนี้ในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายยืนยันสถานะ

YouTube มีเครื่องมือและฟีเจอร์มากมายที่จะช่วยให้คุณใช้ช่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่เข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้ได้ แต่ฟีเจอร์บางอย่างต้องมีการยืนยันเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อก เกณฑ์การเข้าถึงเพิ่มเติมนี้ทำให้ผู้หลอกลวง นักส่งสแปม และผู้ไม่ประสงค์ดีอื่นๆ ก่อความเสียหายได้ยากขึ้น โดยมีเพียงเจ้าของช่องหลักเท่านั้นที่ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติมได้

เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นกลาง

ทำการยืนยันทางโทรศัพท์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อรับสิทธิ์เข้าถึง

หากทำการยืนยันทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นกลาง และดูวิธีการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงได้จากส่วนนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio บนคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า
 3. คลิกช่อง
 4. คลิกการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ จากนั้น ฟีเจอร์ขั้นกลาง จากนั้น ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

ระบบจะขอให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่เราจะส่งรหัสยืนยันผ่านการโทรด้วยเสียงหรือ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวได้

เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง

ฟีเจอร์ขั้นสูงคือชุดฟีเจอร์ของ YouTube ที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความสามารถในการปักหมุดความคิดเห็นและขีดจำกัดการอัปโหลดต่อวันที่สูงขึ้น

คุณจะเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงได้โดยต้องทำการยืนยันทางโทรศัพท์ก่อน จากนั้น คุณสามารถเลือกสร้างประวัติของช่องที่เพียงพอ หรือจะทำการยืนยันโดยใช้บัตรประจําตัวหรือวิดีโอตามวิธีการด้านล่างให้เสร็จสมบูรณ์ก็ได้

การยืนยันผ่านบัตรประจำตัวและผ่านวิดีโอไม่พร้อมใช้งานสำหรับครีเอเตอร์บางราย สถานะของการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ปัจจุบันใน YouTube Studio จะแสดงขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงทุกเมื่อ

ใช้การยืนยันทางโทรศัพท์และการยืนยันผ่านบัตรประจําตัว/วิดีโอเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึง

วิธีทำการยืนยันทางโทรศัพท์ให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio บนคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า
 3. คลิกช่อง
 4. คลิกการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ จากนั้น ฟีเจอร์ขั้นกลาง จากนั้น ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์
 5. ระบบจะขอให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่เราจะส่งรหัสยืนยันผ่านการโทรด้วยเสียงหรือ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวได้

หลังจากทำตามขั้นตอนการยืนยันทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการยืนยันผ่านวิดีโอหรือบัตรประจำตัว

หมายเหตุ: โดยปกติแล้วระบบจะลบการยืนยันผ่านบัตรประจําตัว/วิดีโอของคุณออกภายใน 2-3 เดือนหลังจากที่คุณสร้างประวัติของช่องเพียงพอแล้ว หรือหลังจาก 2 ปีหากคุณยังไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง

วิธียืนยันผ่านบัตรประจำตัวให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio 
 2. คลิกการตั้งค่า
 3. คลิกช่อง 
 4. คลิกการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ จากนั้น ฟีเจอร์ขั้นสูง จากนั้น เข้าถึงฟีเจอร์
 5. เลือกใช้บัตรประจำตัว จากนั้นคลิกรับอีเมล จากนั้น Google จะส่งอีเมลถึงคุณ หรือคุณจะสแกนคิวอาร์โค้ดแทนก็ได้ 
 6. เปิดอีเมลแล้วแตะเริ่มการยืนยันในโทรศัพท์
 7. อ่านคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่ Google ใช้และจัดเก็บบัตรประจำตัวของคุณ คลิกฉันยอมรับเพื่อดำเนินการยืนยันต่อไป 
 8. ทำตามข้อความที่ปรากฏเพื่อถ่ายภาพบัตรประจำตัวของคุณ หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันเกิดในบัตรประจำตัวของคุณตรงกับวันเกิดที่ระบุไว้ในบัญชี Google 
 9. คลิกส่ง หลังจากส่งแล้ว เราจะตรวจสอบบัตรประจำตัวของคุณ โดยปกติแล้ว ขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 24 ชั่วโมง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลการยืนยันผ่านบัตรประจำตัวของคุณ

หรือ

วิธียืนยันผ่านวิดีโอให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. คลิกการตั้งค่า 
 3. คลิกช่อง
 4. คลิกการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ จากนั้น ฟีเจอร์ขั้นสูง จากนั้น เข้าถึงฟีเจอร์
 5. เลือกใช้การยืนยันผ่านวิดีโอ แล้วคลิกถัดไปและรับอีเมล
  • จากนั้น Google จะส่งอีเมลถึงคุณ หรือคุณจะสแกนคิวอาร์โค้ดแทนก็ได้
 6. เปิดอีเมลแล้วแตะเริ่มการยืนยันในโทรศัพท์
 7. ทำตามข้อความที่ปรากฏ เช่น มองตามจุดหรือหันศีรษะ
 8. เมื่ออัปโหลดวิดีโอยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว เราจะตรวจสอบวิดีโอของคุณ
  • โดยปกติแล้ว การตรวจสอบจะใช้เวลา 24 ชั่วโมง คุณจะได้รับอีเมลเมื่อการยืนยันได้รับอนุมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลการยืนยันผ่านวิดีโอของคุณ

ใช้ประวัติของช่องเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึง

หากต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงโดยใช้ประวัติของช่อง คุณจะต้องทำการยืนยันทางโทรศัพท์ด้วย

วิธีทำการยืนยันทางโทรศัพท์ให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio บนคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า
 3. คลิกช่อง
 4. คลิกการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ จากนั้น ฟีเจอร์ขั้นกลาง จากนั้น ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์
 5. ระบบจะขอให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่เราจะส่งรหัสยืนยันผ่านการโทรด้วยเสียงหรือ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวได้

เราใช้ข้อมูลประวัติของช่องเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหาและกิจกรรมของคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube อย่างต่อเนื่องหรือไม่

ประวัติของช่องคือข้อมูลต่อไปนี้

 • กิจกรรมในช่อง (เช่น การอัปโหลดวิดีโอ สตรีมแบบสด และการมีส่วนร่วมของผู้ชม)
 • ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google
  • เวลาและวิธีสร้างบัญชี
  • ความถี่ในการใช้บัญชี
  • วิธีเชื่อมต่อกับบริการของ Google

ช่องที่ใช้งานเป็นประจำส่วนใหญ่มีประวัติของช่องเพียงพอที่จะปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม แต่เราเข้าใจดีว่าเราอาจทำผิดพลาดในบางครั้ง เราจึงมีตัวเลือกอื่นๆ ในการยืนยันเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สร้างและรักษาประวัติของช่อง

ฟีเจอร์ขั้นสูงคือชุดฟีเจอร์ของ YouTube ที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความสามารถในการปักหมุดความคิดเห็นและขีดจำกัดการอัปโหลดต่อวันที่สูงขึ้น ครีเอเตอร์สามารถปลดล็อกสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube อย่างต่อเนื่องและสร้างประวัติของช่องที่เพียงพอ การไม่ปฏิบัติตามนโยบายของเราจะทำให้มีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ล่าช้า และ ในกรณีที่ช่องมีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงอยู่แล้ว ก็อาจทำให้เสียสิทธิ์เข้าถึงได้

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการกระทำที่จะทำให้ช่องเข้าถึงฟีเจอร์ได้ล่าช้าหรือเข้าถึงฟีเจอร์ได้ในระดับที่จำกัดมากขึ้น โปรดทราบว่ายังมีกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้

รับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์อีกครั้ง

หากมีการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง คุณจะได้รับอีเมล ช่องจะมีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ดังกล่าวอีกครั้งได้โดยการปรับปรุงประวัติของช่องหรือยืนยันตัวตน โดยปกติแล้วช่องที่ใช้งานอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube อย่างต่อเนื่องสามารถสร้างประวัติของช่องที่เพียงพอได้ภายใน 2 เดือน

หมายเหตุ: การยืนยันผ่านบัตรประจำตัวและผ่านวิดีโอไม่พร้อมใช้งานสำหรับครีเอเตอร์บางราย สถานะของการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ปัจจุบันใน YouTube Studio จะแสดงขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงทุกเมื่อ

แก้ปัญหา

 • หากได้รับข้อความที่ระบุว่า "บัญชีนี้ใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ YouTube ไม่ได้"
  แสดงว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหลัก กรณีนี้เกิดขึ้นได้หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ได้รับการควบคุมดูแลจากผู้ปกครองหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีแบรนด์
 • หากได้รับข้อความที่ระบุว่า "ตรวจสอบเบราว์เซอร์"
  แสดงว่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับ โปรดอัปเดตอุปกรณ์เป็นระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุด 
 • หากได้รับข้อความที่ระบุว่า "ทำการยืนยันตัวตนด้วยกล้องของโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้"
  แสดงว่ากล้องของคุณไม่รองรับ โปรดลงชื่อเข้าใช้บนโทรศัพท์ที่มีกล้องด้านหลังแบบ Full HD เพื่อส่งบัตรประจำตัวของคุณ
 • หากได้รับข้อความที่ระบุว่า "แอปพลิเคชันอื่นอาจกำลังใช้กล้องอยู่ ปิดแอปที่เปิดอยู่แล้วลองอีกครั้ง"
  ข้อความนี้หมายความว่ามีแอปอื่นกำลังใช้กล้องอยู่ โปรดปิดแอปที่เปิดอยู่แล้วลองอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

ทำไม YouTube จึงขอหมายเลขโทรศัพท์/การยืนยันผ่านวิดีโอ/บัตรประจำตัวที่ใช้งานได้ของฉัน

YouTube ยกเลิกการดำเนินงานของช่องหลายล้านช่องต่อปีเนื่องจากมีพฤติกรรมและเนื้อหาที่มีการละเมิด ช่องเหล่านี้จำนวนมากสร้างขึ้นโดยกลุ่มบุคคลและบุคคลเดียวกันโดยใช้งานหรือใช้ฟีเจอร์ประเภทเดียวกันมากเกินไปเพื่อหลอกลวง โกง หรือละเมิดผู้ชม ครีเอเตอร์ รวมถึงผู้ลงโฆษณา การยืนยันตัวตนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้เพื่อป้องกันการละเมิด รวมถึงตรวจสอบว่าก่อนหน้านี้คุณเคยละเมิดนโยบายของเราหรือไม่และจำกัดการสมัครซ้ำหลายครั้ง 

ระบบใช้ข้อมูลการยืนยันผ่านบัตรประจําตัวและวิดีโอของฉันอย่างไร

หมายเลขโทรศัพท์

หากคุณเลือกส่งหมายเลขโทรศัพท์ เราจะใช้หมายเลขดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • ส่งรหัสยืนยันให้คุณ

การยืนยันผ่านบัตรประจำตัว

เมื่อคุณส่งบัตรประจำตัวที่ใช้งานได้ (เช่น หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่) เราจะใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลต่อไปนี้

 • วันเดือนปีเกิด
 • ว่าบัตรประจำตัวเป็นบัตรปัจจุบันและถูกต้อง
 • ว่าคุณไม่เคยถูกระงับการใช้งานเนื่องจากละเมิดนโยบายของ YouTube ก่อนหน้านี้

วิดีโอนี้ยังช่วยป้องกันการประพฤติมิชอบและการละเมิด รวมถึงอาจช่วยปรับปรุงระบบการยืนยันของเราด้วย

ระบบจะลบการยืนยันผ่านบัตรประจำตัวหรือวิดีโอของคุณออกจากบัญชี Google โดยอัตโนมัติภายใน 2 ปี โดยปกติแล้วระบบจะลบออกภายใน 2-3 เดือนหลังจากที่คุณสร้างประวัติของช่องเพียงพอแล้ว หรือหลังจาก 1 ปีหากไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลบข้อมูลการยืนยัน

การยืนยันผ่านวิดีโอ

การยืนยันผ่านวิดีโอคือการถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆ ที่แสดงใบหน้าของคุณ เราจะใช้วิดีโอนี้เพื่อช่วยยืนยันสิ่งต่อไปนี้

 • คุณคือบุคคลที่มีตัวตนจริง
 • คุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะใช้บริการของ Google
 • คุณไม่เคยถูกระงับการใช้งานเนื่องจากละเมิดนโยบายของ YouTube

วิดีโอนี้ยังช่วยป้องกันการประพฤติมิชอบและการละเมิด รวมถึงอาจช่วยปรับปรุงระบบการยืนยันของเราด้วย

ระบบจะลบการยืนยันผ่านบัตรประจำตัวหรือวิดีโอของคุณออกจากบัญชี Google โดยอัตโนมัติภายใน 2 ปี โดยปกติแล้วระบบจะลบออกภายใน 2-3 เดือนหลังจากที่คุณสร้างประวัติของช่องเพียงพอแล้ว หรือหลังจาก 1 ปีหากไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลบข้อมูลการยืนยัน

การเก็บรักษาและการลบข้อมูล

คุณลบการยืนยันผ่านบัตรประจำตัวหรือวิดีโอได้ทุกเมื่อในบัญชี Google โปรดทราบว่าหากลบข้อมูลรายการใดรายการหนึ่งโดยที่ยังไม่มีประวัติของช่อง YouTube ที่เพียงพอ คุณจะใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ YouTube ไม่ได้ เว้นแต่ว่าคุณจะดำเนินการต่อไปนี้

 •  สร้างประวัติของช่อง YouTube

หรือ

 • ทำการยืนยันผ่านบัตรประจำตัวหรือวิดีโออีกครั้ง

เราจะประเมินว่าก่อนหน้านี้คุณเคยละเมิดนโยบายของ YouTube หรือไม่และจำกัดการสมัครซ้ำหลายครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของเราโดยการสร้างบัญชีใหม่ Google อาจบันทึกบัตรประจำตัวหรือวิดีโอของคุณและข้อมูลการจดจำใบหน้าไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อป้องกันการละเมิด

ระบบจะเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นเวลาสูงสุด 3 ปีนับตั้งแต่การโต้ตอบสุดท้ายกับ YouTube

หากไม่ต้องการส่งข้อมูลบัตรประจำตัวหรือยืนยันผ่านวิดีโอเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูง คุณก็ไม่ต้องดำเนินการแต่อย่างใด คุณรอจนกว่าจะสร้างประวัติของช่องที่เพียงพอแทนได้เสมอ เมื่อถึงเวลาที่พร้อมปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูง คุณก็น่าจะสร้างประวัติของช่องได้เพียงพอแล้ว

เมื่อใช้บริการของเรา นั่นหมายความว่าคุณไว้วางใจให้เรารักษาข้อมูลของคุณ เราเข้าใจว่านี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของคุณ รวมถึงให้ความสามารถในการควบคุมข้อมูลแก่คุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะมีผลบังคับใช้ในเรื่องนี้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ทั้งหมดของเรา 

หมายเหตุ: เราไม่เคยขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ใครก็ตาม 

ฉันเคยให้การยืนยันแล้ว เหตุใดจึงมีการขอให้ฉันยืนยันอีกครั้ง

ระบบจะลบการยืนยันผ่านบัตรประจำตัวหรือวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีประวัติของช่องเพียงพอ หรืออาจลบหากคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิธีจัดการข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ คุณยังเลือกลบการยืนยันผ่านบัตรประจำตัวหรือวิดีโอได้ทุกเมื่อในบัญชี Google 

หากระบบลบการยืนยัน คุณจะต้องมีประวัติของช่องเพียงพอ หรือส่งการยืนยันผ่านบัตรประจำตัวหรือวิดีโออีกครั้งเพื่อใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงต่อไป 

ฉันจะลบข้อมูลการยืนยันของฉันได้อย่างไร

สำคัญ: หากลบการยืนยันผ่านบัตรประจำตัวหรือวิดีโอก่อนที่จะสร้างประวัติของช่อง คุณจะเสียสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ทางด้านซ้าย ให้คลิกข้อมูลส่วนบุคคล
 3. คลิกเอกสารระบุตัวตนหรือการยืนยันผ่านวิดีโอ
 4. คลิกลบ ลบ
ทำไมต้องใช้สมาร์ทโฟน ฉันแค่อัปโหลดวิดีโอหรือรูปภาพบัตรประจำตัวไม่ได้หรือ

คุณจำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งทำให้ผู้หลอกลวงและนักส่งสแปมก่อความเสียหายได้ยากขึ้น

ฉันไม่ได้รับรหัสยืนยันในโทรศัพท์ เกิดอะไรขึ้น

คุณควรได้รับรหัสในทันที หากไม่ได้รับ คุณจะขอรหัสใหม่ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณไม่ได้เจอปัญหาที่พบบ่อยเหล่านี้

 • การส่ง SMS อาจมีความล่าช้า ทั้งนี้ การส่ง SMS อาจมีความล่าช้าหากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นหรือสัญญาณมือถือไม่แรงพอ หากคุณรอนานเกิน 2-3 นาทีแล้วแต่ยังไม่ได้รับ SMS จากเรา ให้ลองเลือกรับรหัสผ่านการโทรเข้า
 • หากคุณใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลขในการยืนยันช่อง 2 ช่องแล้ว คุณจะต้องยืนยันโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่น เราจำกัดจำนวนช่องที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์แต่ละหมายเลขเพื่อป้องกันการละเมิด
 • บางประเทศ/ภูมิภาคและผู้ให้บริการบางรายไม่รองรับ SMS จาก Google ทั้งนี้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือส่วนใหญ่รองรับ SMS จาก Google หากผู้ให้บริการไม่รองรับ SMS จาก Google คุณอาจลองใช้ตัวเลือกการโทรเข้าหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่นได้
การยืนยันผ่านวิดีโอ/บัตรประจำตัวที่ใช้งานได้ของฉันถูกปฏิเสธ ฉันจะทำอย่างไรได้บ้าง

หากการยืนยันครั้งแรกถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล เราขอแนะนำให้ดูเคล็ดลับในอีเมล

หากการยืนยันครั้งที่ 2 ไม่สำเร็จ คุณจะต้องรออีก 30 วันจึงจะยืนยันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้อีกครั้ง หากคิดว่าการยืนยันผ่านวิดีโอครั้งที่ 2 ควรได้รับอนุมัติ คุณสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมแจ้งเหตุผลให้เราทราบได้

นอกจากนี้ คุณยังเลือกรอจนกว่าจะสร้างประวัติของช่องที่เพียงพอได้ด้วย

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นตัวเลือกในการยืนยันผ่านบัตรประจำตัวหรือผ่านวิดีโอ

การยืนยันผ่านบัตรประจำตัวและผ่านวิดีโอไม่พร้อมใช้งานสำหรับครีเอเตอร์บางราย ซึ่งในกรณีนี้คุณต้องสร้างประวัติของช่องที่เพียงพอเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง สถานะของการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ปัจจุบันใน YouTube Studio จะแสดงขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงทุกเมื่อ
กระบวนการนี้ทำงานอย่างไรสำหรับช่องที่มีผู้ใช้หลายคน

หากมีบัญชีแบรนด์

เฉพาะเจ้าของหลักของช่องเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ยืนยันตัวตน ผู้ใช้ทุกคนในช่องจะมีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์เดียวกันกับเจ้าของหลัก ขึ้นอยู่กับสถานะการยืนยัน

หากไม่มีบัญชีแบรนด์

เฉพาะเจ้าของช่องเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ดำเนินการยืนยันตัวตน ผู้ใช้ทุกคนในช่องจะมีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์เดียวกันกับเจ้าของช่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการยืนยัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก