Få åtkomst till funktioner på mellannivå och avancerade funktioner

Obs! Den här artikeln handlar inte om verifieringsmärken för kanaler. Läs mer om verifieringsmärken i den här artikeln i hjälpcentret.

YouTube har många verktyg och funktioner som hjälper dig få ut så mycket som möjligt av din kanal. De flesta kreatörer har åtkomst till de här funktionerna, men för vissa funktioner krävs ytterligare verifiering. Denna ytterligare verifiering gör att det blir svårare för bedragare, spammare och andra skadliga aktörer att orsaka skada. Endast primära kanalägare kan verifiera sin identitet för att få åtkomst till ytterligare funktioner.

Få åtkomst till funktioner på mellannivå

Genomföra telefonverifiering för att få åtkomst

Om du genomför telefonverifieringen får du åtkomst till funktioner på mellannivå. Här får du reda på hur du kommer åt avancerade funktioner.

 1. Logga in på YouTube Studio på en dator.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Kanal.
 4. Klicka på Kvalificering för funktioner följt av Funktioner på mellannivå följt av VERIFIERA TELEFONNUMMER.

Du blir ombedd att uppge ett telefonnummer. Vi skickar en verifieringskod via ett sms eller röstsamtal till telefonnumret.

Få åtkomst till avancerade funktioner

Avancerade funktioner är en uppsättning YouTube-funktioner, till exempel möjligheten att fästa kommentarer och högre daglig uppladdningsgräns.

Du kommer åt de avancerade funktionerna när du har genomfört telefonverifieringen. Då kan du välja att bygga upp tillräckligt med kanalhistorik, eller att genomföra verifiering med legitimation eller video enligt anvisningarna nedan.

Verifiering med legitimation och video är inte tillgänglig för alla kreatörer. Du kan när som helst se vilka funktioner du för närvarande är kvalificerad för i YouTube Studio och vad du behöver göra för att få åtkomst till avancerade funktioner.

Använda verifiering med telefon och legitimation/video för att få åtkomst

Genomföra telefonverifiering

 1. Logga in på YouTube Studio på en dator.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Kanal.
 4. Klicka på Kvalificering för funktioner följt av Funktioner på mellannivå följt av VERIFIERA TELEFONNUMMER.
 5. Du blir ombedd att uppge ett telefonnummer. Vi skickar en verifieringskod via ett sms eller röstsamtal till telefonnumret.

När du har genomfört telefonverifieringen är nästa steg att genomföra verifieringen med legitimation eller video.

Obs! Verifieringen med legitimation/video raderas vanligtvis inom några månader, när du har byggt upp en tillräcklig kanalhistorik, eller efter två år om du inte har använt de avancerade funktionerna.

Genomföra verifiering med legitimation

 1. Logga in på YouTube Studio
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Kanal
 4. Klicka på Kvalificering för funktioner  följt av  Avancerade funktioner  följt av ÅTKOMST TILL FUNKTIONER.
 5. Välj Använd ditt id och klicka sedan på e-post. Google skickar ett e-postmeddelande till dig. Du kan också skanna en QR-kod. 
 6. Öppna e-postmeddelandet på din telefon och tryck på Starta verifiering. 
 7. Läs informationen om hur Google använder ditt id och hur ditt id lagras. Klicka på Jag godkänner för att fortsätta med verifieringen. 
 8. Ta en bild på ditt id genom att följa anvisningarna. Observera: Födelsedatumet på id:t måste stämma överens med födelsedatumet på ditt Google-konto.
 9. Klicka på Skicka. När du har skickat in bilden kommer vi att granska ditt id. Det tar vanligtvis 24 timmar.

Läs mer om hur data från verifiering med legitimation används.

eller

Slutföra videoverifiering

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Klicka på Inställningar .
 3. Klicka på Kanal.
 4. Klicka på Kvalificering för funktioner följt av Avancerade funktioner följt av FÅ ÅTKOMST TILL FUNKTIONER.
 5. Välj Använd videoverifiering och klicka sedan på Nästa och Få e-post.
  • Google skickar ett e-postmeddelande till dig. Alternativt kan du skanna en QR-kod.
 6. Öppna e-postmeddelandet på din telefon och tryck på Starta verifiering.
 7. Utför handlingen som anges i anvisningarna, till exempel följa en punkt eller vrida på huvudet.
 8. När din verifieringsvideo har laddats upp kommer vi att granska den.
  • Granskningen tar vanligtvis 24 timmar. Du får ett e-postmeddelande när den har godkänts.

Läs mer om hur data från verifiering med legitimation används.

Använda kanalhistorik för att få åtkomst

Om du vill få åtkomst till avancerade funktioner med hjälp av kanalhistoriken måste du även genomföra telefonverifieringen.

Genomföra telefonverifiering

 1. Logga in på YouTube Studio på en dator.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Kanal.
 4. Klicka på Kvalificering för funktioner följt av Funktioner på mellannivå följt av VERIFIERA TELEFONNUMMER.
 5. Du blir ombedd att uppge ett telefonnummer. Vi skickar en verifieringskod via ett sms eller röstsamtal till telefonnumret.

Din kanalhistorikdata används för att avgöra om ditt innehåll och din aktivitet konsekvent följer YouTubes riktlinjer för communityn.

Kanalhistoriken visar

 • din kanalaktivitet (som videouppladdningar, livestreamar och tittarengagemang)
 • dina personuppgifter som är kopplade till ditt Google-konto
  • när och hur kontot skapades
  • hur ofta kontot används
  • din metod för att ansluta till Googles tjänster.

De flesta aktiva kanaler har redan tillräckligt med kanalhistorik för att få åtkomst till avancerade funktioner utan ytterligare åtgärder. Men vi kan naturligtvis göra misstag ibland, och därför erbjuder vi också andra verifieringsalternativ så att du kan få åtkomst till avancerade funktioner snabbare.

Bygga upp och upprätthålla kanalhistorik

Avancerade funktioner är en uppsättning YouTube-funktioner, till exempel möjligheten att fästa kommentarer och högre daglig uppladdningsgräns. Kreatörer kan få åtkomst till avancerade funktioner genom att konsekvent följa YouTubes riktlinjer för communityn och bygga upp tillräckligt med kanalhistorik. Om en kreatör inte följer våra policyer fördröjs kvalificeringen. Kanaler som redan har åtkomst till avancerade funktioner kan bli av med sin kvalificering.

Exemplen som beskrivs nedan kan leda till fördröjd kvalificering eller en mer begränsad nivå av funktionsåtkomst för en kanal. Tänk på att det här inte är en fullständig lista.

 • Att få en varning om brott mot communityns riktlinjer.
 • Att upprepade gånger ladda upp samma innehåll på en eller flera kanaler, eller upprepade gånger ladda upp innehåll som du inte äger och som inte är pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt.
 • Att upprepade gånger lägga upp stötande, hatiska, farliga, sexuella, våldsamma och/eller trakasserande videor eller kommentarer.
 • Att skicka spam, bedra, använda missvisande metadata, rapportera felaktigt eller att ägna sig åt andra bedrägliga beteenden.
 • Att ägna sig åt cybermobbning.
 • Att stjäla någons identitet.
 • Att bryta mot vår policy för barnsäkerhet.
 • Att äga en kanal som är förknippad med en annan kanal som bryter mot någon policy (till exempel spammare eller bedragare som äger flera kanaler).
 • Att få upphovsrättsvarningar.

Återfå åtkomst till funktioner

Om din åtkomst till avancerade funktioner begränsas får du ett e-postmeddelande. Kanaler kan få åtkomst igen genom att förbättra sin kanalhistorik eller tillhandahålla verifiering. Kanaler som är regelbundet aktiva och konsekventa med att följa YouTubes riktlinjer för communityn kan vanligtvis bygga upp tillräckligt med kanalhistorik inom två månader.

Obs! Verifiering med legitimation och video är inte tillgänglig för alla kreatörer. Du kan när som helst se vilka funktioner du för närvarande är kvalificerad för i YouTube Studio och vad du behöver göra för att få åtkomst till avancerade funktioner.

Felsöka problem

 • Om du får ett meddelande där det står ”Avancerade YouTube-funktioner är inte tillgängliga för det här kontot”:
  Det här betyder att du är inloggad på ett konto som du inte är primär ägare till. Det kan hända om du är inloggad på ett konto som kontrolleras av en förälder eller om du är inloggad på ett varumärkeskonto.
 • Om du får ett meddelande där det står ”Kontrollera webbläsaren”:
  Webbläsaren är inte kompatibel. Uppdatera enheten till den senaste versionen av operativsystemet och webbläsaren. 
 • Om du får ett meddelande där det står ”Verifiering med legitimation fungerar inte med kameran på den här telefonen”:
  Kameran är inte kompatibel. Logga in med en telefon som har en bakåtvänd kamera med full HD för att skicka in ditt id.
 • Om du får ett meddelande där det står ”Kameran kanske används av en annan app. Stäng alla öppna appar och försök igen”:
  Det här betyder att kameran används av en annan app. Stäng alla öppna appar och försök igen.

Vanliga frågor

Varför frågar YouTube efter mitt telefonnummer/verifiering med video/giltigt id?

YouTube stänger ner miljontals kanaler varje år på grund av innehåll och beteende som bryter mot riktlinjerna. Många av dessa kanaler skapas av samma individer eller grupper av människor, som använder eller överanvänder samma typer av funktioner för att bedra, lura eller skada tittare, kreatörer eller annonsörer. Att verifiera din identitet är ett sätt för oss att förhindra otillåten användning och avgöra om du tidigare har brutit mot vår policy och begränsa upprepade försök till detta.

Hur används min data från verifiering med legitimation och video?

Telefonnummer

Om du väljer att ange ett telefonnummer kommer vi att använda det för att

 • skicka en verifieringskod till dig.

Verifiering med legitimation

När du har skickat in en giltig legitimation (exempelvis ett pass eller ett körkort) använder vi den för att bekräfta

 • ditt födelsedatum
 • att legitimationen är aktuell och giltig
 • att du inte tidigare har stängts av på grund av överträdelser av YouTubes policyer.

Den hjälper oss också att förbättra våra verifieringssystem och skydda mot bedrägeri och otillåten användning.

Din verifiering med legitimation eller video raderas automatiskt från Google-kontot inom två år. Det raderas vanligtvis inom några månader, när du har byggt upp en tillräcklig kanalhistorik, eller efter ett år om du inte har använt de avancerade funktionerna. Läs mer om hur du raderar verifieringsdata.

Verifiering med video

En verifiering med video är en kort video som visar en persons ansikte. Vi använder den för att verifiera att

 • du är en verklig person
 • du är tillräckligt gammal för att använda Googles tjänster
 • du inte har stängts av på grund av överträdelser av YouTubes policyer.

Den hjälper oss också att förbättra våra verifieringssystem och skydda mot bedrägeri och otillåten användning.

Din verifiering med legitimation eller video raderas automatiskt från Google-kontot inom två år. Det raderas vanligtvis inom några månader, när du har byggt upp en tillräcklig kanalhistorik, eller efter ett år om du inte har använt de avancerade funktionerna. Läs mer om hur du raderar verifieringsdata.

Lagring och radering av data

Du kan när som helst radera din verifiering med legitimation eller video i ditt Google-konto. Om du väljer att radera endera innan du har byggt upp kanalhistoriken på YouTube kan du inte använda avancerade YouTube-funktioner såvida du inte

 •  bygger upp historik för YouTube-kanalen

eller

 • slutför verifiering via video eller legitimation igen.

Vi bedömer om du tidigare kan ha brutit mot YouTubes policyer och begränsar upprepade försök till detta. Detta gör vi för att säkerställa att individer eller grupper av människor inte kringgår våra restriktioner genom att skapa nya konton. Google kan spara ditt id eller din video- och ansiktsigenkänningsdata under en viss tidsperiod för att skydda mot otillåten användning.

Denna data lagras i högst tre år efter din senaste interaktion med YouTube.

Om du inte vill skicka in ett id eller en verifiering med video för att få åtkomst till avancerade funktioner behöver du inte. Du kan alltid skapa tillräckligt med kanalhistorik i stället. När du är redo att använda avancerade funktioner kommer du troligtvis ha byggt upp tillräckligt med kanalhistorik ändå.

När du använder våra tjänster anförtror du oss dina uppgifter. Vi förstår att det är ett stort ansvar och arbetar därför hårt för att skydda dina uppgifter och ge dig kontrollen över dem. I dessa fall gäller Googles integritetspolicy, precis som den gör för alla våra produkter och funktioner.

Obs! Vi säljer aldrig dina personliga uppgifter till någon. 

Jag har redan verifierat min identitet. Varför blir jag ombedd att göra en ny verifiering?

För att säkerställa att vi följer ansvarsfull datahantering raderas din verifiering med legitimation eller video automatiskt när du når tillräckligt med kanalhistorik. Den kan också raderas om du inte använder avancerade funktioner på ett år. Du kan när som helst välja att radera din verifiering med legitimation eller video i ditt Google-konto

Om din verifiering raderas måste du ha tillräcklig kanalhistorik eller skicka in verifieringen med legitimation eller video igen för att fortsätta använda de avancerade funktionerna. 

Hur raderar jag min verifieringsdata?

Obs! Om du tar bort verifieringen med legitimation eller video innan du har skapat en kanalhistorik förlorar du åtkomsten till avancerade funktioner.
 1. Logga in på Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter till vänster.
 3. Klicka på Id-handling eller Videoverifiering.
 4. Klicka på Radera Radera.
Varför måste jag använda en smartphone? Kan jag inte bara ladda upp en video eller en bild av mitt id?

Du måste använda en smartphone för att den tillhandahåller ytterligare säkerhet som gör det svårare för bedragare och spammare att orsaka skada.

Jag har inte fått verifieringskoden till min telefon. Vad är det som är fel?

Du bör få koden omedelbart. Om du inte har fått den kan du begära en ny. Kontrollera att du inte påverkas av något av följande vanliga problem:

 • Det kan dröja innan du får sms:et. Fördröjningar kan inträffa i tätbefolkade områden eller om du har dålig mottagning. Om du inte har fått något sms efter fem minuter kan du prova alternativet med röstsamtal.
 • Om du redan har verifierat två kanaler med ett telefonnummer måste du verifiera ett annat telefonnummer. Vi begränsar antalet kanaler som kan kopplas till varje telefonnummer för att förhindra otillåten användning.
 • Vissa länder och regioner eller mobiloperatörer har inte stöd för sms från Google. De flesta mobiloperatörer har stöd för sms från Google. Om din operatör inte har stöd för sms från Google kan du försöka med alternativet för röstsamtal eller använda ett annat telefonnummer.
Mitt giltiga id/min verifiering med video gick inte igenom. Vad kan jag göra?

Om ditt första försök inte blev godkänt meddelar vi dig via e-post. Vi rekommenderar att du läser igenom tipsen i e-postmeddelandet.

Om ditt andra försök inte blir godkänt måste du vänta i 30 dagar innan du kan försöka med någon av verifieringsmetoderna igen. Om du anser att din andra verifiering med video borde ha godkänts kan du överklaga beslutet och berätta varför.

Du kan även vänta och skapa kanalhistorik i stället.

Varför ser jag inte alternativet för att slutföra verifiering med video eller legitimation?

Verifiering med legitimation och video är inte tillgängligt för alla kreatörer. För att få tillgång till det alternativet måste du bygga upp tillräckligt med kanalhistorik för att få åtkomst till avancerade funktioner. Du kan när som helst se vilka funktioner du för närvarande är kvalificerad för i YouTube Studio och vad du behöver göra för att få åtkomst till avancerade funktioner.
Hur fungerar det här för kanaler som har flera användare?

Om du har ett varumärkeskonto:

Det är bara den primära ägaren av kanalen som är kvalificerad att verifiera sin identitet. Alla kanalens användare har åtkomst till samma funktioner som den primära ägaren, beroende på verifieringsstatus.

Om du inte har ett varumärkeskonto:

Endast kanalens ägare är kvalificerad att verifiera sin identitet. Alla kanalens användare har åtkomst till samma funktioner som ägaren, beroende på verifieringsstatus.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny