Odblokowywanie dostępu do funkcji średniozaawansowanych i zaawansowanych

Uwaga: ten artykuł nie dotyczy plakietek weryfikacyjnych kanału. Informacje o plakietkach znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy.

W YouTube znajdziesz wiele różnych narzędzi i funkcji, dzięki którym możesz w pełni wykorzystać potencjał swojego kanału. Większość twórców ma już dostęp do tych funkcji, ale czasem ich odblokowanie wymaga dodatkowej weryfikacji. W ten sposób utrudniamy działalność oszustom, spamerom i innym nieuczciwym osobom. Tylko główni właściciele kanałów mogą potwierdzić tożsamość, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji.

Dostęp do funkcji średniozaawansowanych

Uzyskiwanie dostępu dzięki weryfikacji telefonicznej

Gdy zakończysz weryfikację telefoniczną, uzyskasz dostęp do funkcji średniozaawansowanych. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do funkcji zaawansowanych.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio na komputerze.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Wybierz Kanał.
 4. Kliknij Dostęp do funkcji a potem Funkcje średniozaawansowane a potem POTWIERDŹ NUMER TELEFONU.

Pojawi się prośba o podanie numeru telefonu. Na ten numer wyślemy Ci kod weryfikacyjny w formie SMS-a lub wiadomości głosowej.

Dostęp do funkcji zaawansowanych

Funkcje zaawansowane to zestaw funkcji YouTube, takich jak przypinanie komentarzy czy wyższe dzienne limity przesyłania.

Aby uzyskać dostęp do funkcji zaawansowanych, musisz najpierw przejść weryfikację telefoniczną. Potem możesz zbudować odpowiednią historię kanału albo dokończyć proces weryfikacji za pomocą dokumentu tożsamości lub filmu. Instrukcje znajdziesz poniżej.

Weryfikacja przy użyciu dokumentu tożsamości i weryfikacja wideo nie są dostępne dla wszystkich twórców. W każdej chwili możesz sprawdzić w YouTube Studio aktualny stan kwalifikacji do korzystania z funkcji, a także, co musisz zrobić, by uzyskać dostęp do funkcji zaawansowanych.

Uzyskiwanie dostępu dzięki weryfikacji tożsamości za pomocą telefonu, dokumentu tożsamości lub filmu

Weryfikacja telefoniczna

 1. Zaloguj się w YouTube Studio na komputerze.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Wybierz Kanał.
 4. Kliknij Dostęp do funkcji a potem Funkcje średniozaawansowane a potem POTWIERDŹ NUMER TELEFONU.
 5. Pojawi się prośba o podanie numeru telefonu. Na ten numer wyślemy Ci kod weryfikacyjny w formie SMS-a lub wiadomości głosowej.

Po przejściu weryfikacji telefonicznej musisz przejść weryfikację za pomocą dokumentu tożsamości lub filmu.

Uwaga: zdjęcie dowodu tożsamości lub film weryfikacyjny są zwykle usuwane w ciągu kilku miesięcy od momentu, gdy rozbudujesz historię kanału, lub po 2 latach, jeśli funkcje zaawansowane nie były wykorzystywane.

Weryfikacja przy użyciu dokumentu tożsamości

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Wybierz Kanał.
 4. Kliknij Dostęp do funkcji a potem Funkcje zaawansowane a potem UZYSKAJ DOSTĘP DO FUNKCJI.
 5. Wybierz Użyj dokumentu tożsamości, a potem kliknij Odbierz e-maila. Google wyśle Ci e-maila. Możesz też zeskanować kod QR.
 6. Otwórz skrzynkę mailową na telefonie i wybierz Rozpocznij weryfikację.
 7. Zapoznaj się z informacjami o tym, do czego Google wykorzysta Twój dokument tożsamości i jak będzie go przechowywać. Aby kontynuować weryfikację, kliknij Zgadzam się.
 8. Zrób zdjęcie dokumentu zgodnie z instrukcjami na ekranie. Uwaga: sprawdź, czy data urodzenia na Twoim dokumencie tożsamości jest taka sama jak ta zapisana na koncie Google.
 9. Kliknij Prześlij. Po otrzymaniu zdjęcia sprawdzimy Twój dokument. Zwykle zajmuje to 24 godziny.

Dowiedz się więcej o tym, jak wykorzystywane są dane przekazywane podczas weryfikacji za pomocą dokumentu tożsamości.

lub

Weryfikacja wideo

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. Wybierz Kanał.
 4. Kliknij Dostęp do funkcji a potem Funkcje zaawansowane a potem UZYSKAJ DOSTĘP DO FUNKCJI.
 5. Kliknij Użyj weryfikacji wideo, a następnie kliknij Dalej i Odbierz e-maila.
  • Google wyśle Ci e-maila. Możesz też zeskanować kod QR.
 6. Otwórz skrzynkę mailową na telefonie i wybierz Rozpocznij weryfikację.
 7. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, np. „podążaj wzrokiem za kropką” czy „obróć głowę”.
 8. Gdy Twój film zostanie przesłany, sprawdzimy go.
  • Zwykle zajmuje to 24 godziny. Po zatwierdzeniu otrzymasz e-maila.

Dowiedz się więcej o tym, jak wykorzystywane są dane przekazywane podczas weryfikacji wideo.

Uzyskiwanie dostępu dzięki historii kanału

Aby uzyskać dostęp do funkcji zaawansowanych dzięki historii kanału, musisz również przejść weryfikację telefoniczną.

Weryfikacja telefoniczna

 1. Zaloguj się w YouTube Studio na komputerze.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Wybierz Kanał.
 4. Kliknij Dostęp do funkcji a potem Funkcje średniozaawansowane a potem POTWIERDŹ NUMER TELEFONU.
 5. Pojawi się prośba o podanie numeru telefonu. Na ten numer wyślemy Ci kod weryfikacyjny w formie SMS-a lub wiadomości głosowej.

Dane związane z historią kanału służą do określenia, czy Twoje treści i aktywność są zgodne z wytycznymi dla społeczności YouTube.

Historia Twojego kanału zawiera:

 • aktywność na kanale (np. przesłane filmy, transmisje na żywo i zaangażowanie odbiorców);
 • dane osobowe powiązane z kontem Google;
  • datę i sposób utworzenia konta;
  • jak często jest ono używane;
  • Twój sposób łączenia się z usługami Google.

Większość aktywnych kanałów ma już odpowiednią historię, żeby odblokować funkcje zaawansowane. W takiej sytuacji nie trzeba robić nic więcej. Wiemy jednak, że czasem popełniamy błędy, dlatego mamy też inne metody weryfikacji, które umożliwiają szybszy dostęp.

Tworzenie i utrzymywanie historii kanału

Funkcje zaawansowane to zestaw funkcji YouTube, takich jak przypinanie komentarzy czy wyższe dzienne limity przesyłania. Twórcy mogą uzyskać dostęp do funkcji zaawansowanych dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu wytycznych dla społeczności YouTube i rozbudowywaniu historii kanału. Nieprzestrzeganie naszych zasad opóźni osiągnięcie progu kwalifikacji. W przypadku kanałów, które mają już dostęp do funkcji zaawansowanych, może to doprowadzić do utraty dostępu do tych funkcji.

Poniżej znajdziesz przykłady działań, które mogą spowodować opóźnienia lub ograniczenie dostępu do funkcji na kanale. Pamiętaj, że ta lista nie jest wyczerpująca.

 • Otrzymanie ostrzeżenia o naruszeniu wytycznych dla społeczności.
 • Regularne publikowanie tych samych treści na jednym lub kilku kanałach lub wielokrotne przesyłanie treści, które nie należą do Ciebie i które nie kwalifikują się do kategorii EDSA.
 • Wielokrotne publikowanie filmów lub komentarzy zawierających treści obraźliwe, szerzące nienawiść, niebezpieczne, brutalne, o charakterze seksualnym lub mające na celu nękanie.
 • Spamowanie, oszustwa, używanie wprowadzających w błąd metadanych, nieuzasadnione zgłaszanie treści jako nieodpowiednich lub inne nieuczciwe praktyki.
 • Nękanie w internecie.
 • Podszywanie się pod inne osoby.
 • Naruszenie naszych zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci.
 • Prowadzenie kanałów powiązanych z kanałami, które naruszają zasady (np. spamerzy lub oszuści mający wiele kanałów).
 • Otrzymanie ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich.

Odzyskiwanie dostępu do funkcji

Jeśli dostęp do funkcji zaawansowanych zostanie ograniczony, otrzymasz e-maila. Kanały mogą odzyskać dostęp przez poprawienie historii kanału lub przejście przez weryfikację. Aktywnie działające kanały, które konsekwentnie przestrzegają wytycznych dla społeczności YouTube, mogą zwykle odbudować odpowiednią historię kanału w ciągu 2 miesięcy.

Pamiętaj, że weryfikacje przy użyciu dokumentu tożsamości i wideo nie są dostępne dla wszystkich twórców. W każdej chwili możesz sprawdzić w YouTube Studio aktualny stan kwalifikacji do korzystania z funkcji, a także, co musisz zrobić, by uzyskać dostęp do funkcji zaawansowanych.

Rozwiązywanie problemów

 • Gdy wyświetla się komunikat „Zaawansowane funkcje YouTube są niedostępne na tym koncie”:
  Oznacza to, że nie jesteś głównym właścicielem konta, z którego właśnie korzystasz. Być może to konto jest nadzorowane przez rodzica lub jest kontem marki.
 • Jeśli wyświetla się komunikat „Sprawdź przeglądarkę”:
  Twoja przeglądarka nie jest zgodna. Pamiętaj o zaktualizowaniu systemu operacyjnego i przeglądarki na urządzeniu do najnowszej wersji. 
 • Jeśli wyświetla się komunikat „Nie można przeprowadzić weryfikacji tożsamości za pomocą aparatu w tym telefonie”:
  Twój aparat nie jest zgodny. Aby przesłać zdjęcie dokumentu tożsamości, zaloguj się na telefonie, który ma tylny aparat o rozdzielczości Full HD.
 • Gdy wyświetla się komunikat „Aparatu może używać inna aplikacja. Zamknij otwarte aplikacje i spróbuj jeszcze raz”:
  Oznacza to, że inna aplikacja korzysta z aparatu. Zamknij otwarte aplikacje i spróbuj jeszcze raz.

Najczęstsze pytania

Dlaczego YouTube prosi o numer telefonu / przejście weryfikacji wideo / ważny dokument tożsamości?

YouTube zamyka rocznie miliony kanałów z powodu treści i zachowań naruszających zasady. Wiele z tych kanałów zostało utworzonych przez te same grupy i osoby korzystające z tych samych funkcji lub nadużywające ich w celu popełnienia oszustwa lub nadużycia wobec widzów, twórców i reklamodawców. Weryfikacja tożsamości to jeden ze sposobów, w jaki walczymy z nadużyciami i sprawdzamy, czy zdarzyło Ci się już naruszyć nasze zasady. Dzięki temu ograniczamy też liczbę powtarzających się zgłoszeń.

Jak wykorzystywane są dane przekazywane podczas weryfikacji wideo lub za pomocą dokumentu tożsamości

Numer telefonu

Jeśli zdecydujesz się przesłać numer telefonu, użyjemy go, aby:

 • przesłać Ci kod weryfikacyjny.

Weryfikacja za pomocą dokumentu tożsamości

Gdy prześlesz ważny dokument tożsamości (np. paszport lub prawo jazdy), użyjemy go, aby potwierdzić:

 • Twoją datę urodzenia,
 • czy dokument jest aktualny i prawidłowy,
 • czy Twoje konto nie zostało wcześniej zawieszone z powodu naruszenia zasad YouTube.

Pomoże to nam również chronić użytkowników przed oszustwami i nadużyciami oraz może ulepszyć nasze systemy weryfikacji.

Dokument tożsamości lub film użyty do weryfikacji wideo zostanie automatycznie usunięty z Twojego konta Google w ciągu 2 lat. Prawdopodobnie nastąpi to w ciągu kilku miesięcy od momentu, gdy rozbudujesz historię kanału, lub po roku, jeśli nie będziesz korzystać z funkcji zaawansowanych. Więcej informacji o usuwaniu danych weryfikacyjnych

Weryfikacja wideo

Weryfikacja wideo to krótki film przedstawiający twarz danej osoby. Wykorzystamy go, aby sprawdzić, czy:

 • jesteś prawdziwą osobą;
 • jesteś w odpowiednim wieku, by móc korzystać z usług Google;
 • Twoje konto nie zostało zawieszone z powodu naruszenia zasad YouTube.

Pomoże to nam również chronić użytkowników przed oszustwami i nadużyciami oraz może ulepszyć nasze systemy weryfikacji.

Dokument tożsamości lub film użyty do weryfikacji wideo zostanie automatycznie usunięty z Twojego konta Google w ciągu 2 lat. Prawdopodobnie nastąpi to w ciągu kilku miesięcy od momentu, gdy rozbudujesz historię kanału, lub po roku, jeśli nie będziesz korzystać z funkcji zaawansowanych. Więcej informacji o usuwaniu danych weryfikacyjnych

Przechowywanie i usuwanie danych

W każdej chwili możesz usunąć dokument tożsamości lub film nagrany na potrzeby weryfikacji na koncie Google. Pamiętaj, że jeśli usuniesz którykolwiek z tych elementów przed zbudowaniem odpowiedniej historii kanału w YouTube, nie będziesz mieć możliwości korzystania z zaawansowanych funkcji YouTube, chyba że:

 •  zbudujesz historię kanału w YouTube

lub

 • jeszcze raz przeprowadzisz weryfikację za pomocą dokumentu tożsamości lub weryfikację wideo.

Aby zyskać pewność, że osoby prywatne lub grupy nie obchodzą ograniczeń, zakładając nowe konta, sprawdzamy, czy wcześniej nie zostały naruszone przez Ciebie zasady YouTube, i ograniczamy powtarzające się zgłoszenia. Google może przez pewien czas przechowywać Twój dokument tożsamości lub film oraz dane dotyczące rozpoznawania twarzy na potrzeby ochrony przed nadużyciami.

Dane te będą przechowywane przez maksymalnie 3 lata od Twojej ostatniej interakcji z YouTube.

Jeśli nie chcesz przesłać dokumentu tożsamości ani skorzystać z weryfikacji wideo, żeby odblokować funkcje zaawansowane, nie musisz tego robić. Zamiast tego możesz rozbudować historię swojego kanału. Zanim będziesz kwalifikować się do odblokowania funkcji zaawansowanych, prawdopodobnie już zbudujesz odpowiednią historię kanału.

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność, i bardzo się staramy zagwarantować ich bezpieczeństwo oraz zapewnić Ci nad nimi kontrolę. Tak samo jak w przypadku wszystkich naszych usług i funkcji, zastosowanie ma tutaj polityka prywatności Google.

Uwaga: nie sprzedajemy nikomu Twoich danych osobowych.

Już przeprowadzałem(-am) weryfikację, dlaczego widzę prośbę o ponowną weryfikację?

Aby mieć pewność, że postępujemy zgodnie z zasadami postępowania z danymi, Twój dokument tożsamości lub film użyty do weryfikacji wideo są automatycznie usuwane, gdy uda Ci się zbudować odpowiednią historię kanału. Możemy też usunąć te materiały, jeśli przez rok nie będziesz korzystać z funkcji zaawansowanych. W każdej chwili możesz usunąć dokument tożsamości lub film nagrany na potrzeby weryfikacji na koncie Google.

Jeśli Twoje dane weryfikacyjne zostaną usunięte, musisz odpowiednio rozbudować historię kanału albo ponownie przesłać dokument tożsamości lub film do weryfikacji, aby nadal korzystać z funkcji zaawansowanych.

Jak mogę usunąć dane weryfikacyjne?

Ważne: jeśli przed rozbudowaniem historii kanału usuniesz film weryfikacyjny lub ważny dokument tożsamości, stracisz dostęp do funkcji zaawansowanych.
 1. Zaloguj się na swoje konto Google.
 2. Po lewej stronie kliknij Dane osobowe.
 3. Kliknij Dokument tożsamości lub Weryfikacja wideo.
 4. Kliknij Usuń Usuń.
Dlaczego potrzebny jest smartfon? Czy nie mogę po prostu przesłać filmu lub zdjęcia dokumentu tożsamości?

Użycie smartfona jest konieczne, ponieważ to dodatkowe zabezpieczenie przed oszustami i spamerami.

Na mój telefon nadal nie przyszedł kod weryfikacyjny. Co jest nie tak?

Kod powinien dotrzeć do Ciebie od razu. Jeśli go nie otrzymasz, możesz poprosić o nowy kod. Sprawdź, czy nie występuje u Ciebie jeden z tych częstych problemów:

 • Dostarczenie SMS-a może się opóźniać. Opóźnienia mogą wystąpić, jeżeli mieszkasz na obszarze gęsto zaludnionym lub gdy nie masz dobrego zasięgu. Jeśli SMS nie dotrze w ciągu kilku minut, spróbuj wybrać połączenie głosowe.
 • Jeżeli jednego numeru telefonu użyto już do weryfikacji 2 kanałów, teraz musisz skorzystać z innego numeru. Aby zapobiegać nadużyciom, ograniczamy liczbę kanałów, które można powiązać z jednym numerem telefonu.
 • W przypadku niektórych krajów, regionów i operatorów sieci komórkowej SMS-y od Google nie są obsługiwane. Większość operatorów komórkowych obsługuje SMS-y od Google. Jeśli operator Twojej sieci komórkowej nie obsługuje SMS-ów od Google, skorzystaj z połączenia głosowego lub użyj innego numeru telefonu.
Odrzucono mój dokument tożsamości. Co mogę zrobić?

Jeśli Twoja pierwsza próba potwierdzenia tożsamości się nie powiedzie, otrzymasz e-maila z powiadomieniem. Zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi w wiadomości i upewnij się, że Twój dokument tożsamości:

Jeśli druga próba się nie powiedzie, zaczekaj 30 dni, zanim spróbujesz jeszcze raz.

Innym rozwiązaniem jest poczekać, aż historia kanału będzie wystarczająca.

Moja weryfikacja wideo została odrzucona. Co mogę zrobić?

Jeśli Twoja pierwsza próba potwierdzenia tożsamości się nie powiedzie, otrzymasz e-maila z powiadomieniem. Zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi w wiadomości i upewnij się, że:

 • Trzymaj telefon przed twarzą, na wysokości oczu.
 • nagrywaj w dobrze oświetlonym miejscu, w którym nie jest ani za jasno, ani za ciemno;
 • Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, np. „podążaj wzrokiem za kropką” czy „obróć głowę”.
 • upewnij się, że jesteś jedyną osobą na filmie;
 • Twoje urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.

Jeśli druga próba się nie powiedzie, zaczekaj 30 dni, zanim spróbujesz jeszcze raz. Jeżeli uważasz, że druga weryfikacja wideo powinna zostać zatwierdzona, możesz przesłać odwołanie i uzasadnić w nim swoją opinię.

Innym rozwiązaniem jest poczekać, aż historia kanału będzie odpowiednio rozbudowana.

Dlaczego nie widzę opcji weryfikacji za pomocą dokumentu tożsamości lub weryfikacji wideo?

Weryfikacja za pomocą dokumentu tożsamości i weryfikacja wideo nie są dostępne dla wszystkich twórców. W takim przypadku musisz zbudować odpowiednią historię kanału, aby uzyskać dostęp do funkcji zaawansowanych. W każdej chwili możesz sprawdzić w YouTube Studio aktualny stan kwalifikacji do korzystania z funkcji, a także, co musisz zrobić, by uzyskać dostęp do funkcji zaawansowanych.
Jak to działa w przypadku kanałów, do których dostęp ma kilku użytkowników?

Jeśli masz konto marki:

Wyłącznie główny właściciel kanału może dokonać weryfikacji tożsamości. W zależności od stanu weryfikacji wszyscy użytkownicy kanału będą mieli dostęp do tych samych funkcji co główny właściciel.

Jeśli nie masz konta marki:

Wyłącznie właściciel kanału może dokonać weryfikacji tożsamości. W zależności od stanu weryfikacji wszyscy użytkownicy kanału będą mieli dostęp do tych samych funkcji co właściciel.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne