Odemknutí přístupu k mírně pokročilým a pokročilým funkcím

Upozornění: Tento článek se netýká ověřovacích ikon kanálu. Informace o ověřovacích ikonách kanálu najdete v tomto článku nápovědy.

YouTube nabízí řadu nástrojů a funkcí, které umožňují využívat kanál naplno. Většina autorů má k těmto funkcím přístup, některé z nich jsou ale podmíněny poskytnutím doplňkových ověřovacích údajů. Cílem tohoto doplňkového omezení je ochrana před podvodníky, spamem a různým škodlivým chováním. Identitu mohou získat pouze primární vlastníci kanálů, kteří tak získají přístup k dalším funkcím.

Přístup k mírně pokročilým funkcím

Pokud chcete získat přístup, dokončete ověření telefonem

Pokud dokončíte ověření telefonem, získáte přístup k mírně pokročilým funkcím. Dále si můžete přečíst, jak získat přístup k pokročilým funkcím.

 1. V mobilním zařízení přejděte na adresu m.youtube.com/verify. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení, přihlaste se.
 2. Zvolte si, jak chcete zaslat ověřovací kód.
 3. Zadejte šestimístný ověřovací kód.

Přístup k pokročilým funkcím

Pokročilé funkce představují sadu funkcí YouTube, jako jsou například příspěvky pro komunitu nebo navýšené denní limity nahrávání.

Přístup k pokročilým funkcím můžete získat, jakmile dokončíte ověření telefonem. Poté se můžete rozhodnout, zda si vybudujete dostatečnou historii kanálu nebo ověření dokončíte pomocí průkazu totožnosti či videa podle pokynů níže.

Ověření pomocí průkazu totožnosti a přes video není k dispozici všem autorům. Kroky, které je nutné provést pro získání přístupu k pokročilým funkcím, si můžete kdykoli zobrazit u aktuálního stavu způsobilosti k využívání funkcí ve Studiu YouTube.

Získání přístupu pomocí ověření telefonem, videem či průkazem

Proces ověření telefonem

 1. V mobilním zařízení přejděte na adresu m.youtube.com/verify. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení, přihlaste se.
 2. Zvolte si, jak chcete zaslat ověřovací kód.
 3. Zadejte šestimístný ověřovací kód.

Po ověření telefonem je třeba ověření dokončit pomocí průkazu totožnosti nebo videa.

Poznámka: Ověření pomocí průkazu nebo ověření přes video je obvykle smazáno několik měsíců poté, co si vybudujete dostatečnou historii kanálu, nebo po dvou letech nepoužívání pokročilých funkcí.

Dokončení ověření pomocí průkazu

 1. V mobilním zařízení přejděte na adresu https://myaccount.google.com/identity-document/submit. Pokud k tomu budete vyzváni, přihlaste se k účtu, ve kterém chcete dané funkce využívat.
 2. Podle pokynů pořiďte snímek platného dokladu totožnosti.
  • Jako platný průkaz totožnosti lze použít cestovní pas nebo řidičský průkaz.
 3. Klepněte na Odeslat. Až bude snímek odeslán, zkontrolujeme ho.
  • Kontrola obvykle trvá 24 hodin. O dokončení budete informováni e‑mailem.

Další informace o tom, jak používáme vaše data k ověření pomocí průkazu.

nebo

Proces ověření přes video

 1. V mobilním zařízení přejděte na adresu https://myaccount.google.com/video-verification/submit. Pokud k tomu budete vyzváni, přihlaste se k účtu, ve kterém chcete dané funkce využívat.
 2. Postupujte podle pokynů (sledování bodu nebo otáčení hlavy).
 3. Až bude ověřovací video nahráno, zkontrolujeme ho.
  • Kontrola obvykle trvá 24 hodin. O dokončení budete informováni e‑mailem.

Další informace o tom, jak používáme vaše data k ověření přes video.

Získání přístupu vybudováním historie kanálu

Pokud chcete získat přístup k pokročilým funkcím vybudováním dostatečné historie kanálu, je také nutné provést ověření telefonem.

Proces ověření telefonem

 1. V mobilním zařízení přejděte na adresu m.youtube.com/verify. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení, přihlaste se.
 2. Zvolte si, jak chcete zaslat ověřovací kód.
 3. Zadejte šestimístný ověřovací kód.

Na základě dat historie kanálu se určuje, zda váš obsah a aktivita důsledně dodržují pokyny pro komunitu YouTube.

V rámci historie kanálu se zaznamenává:

 • aktivita kanálu (například nahraná videa, živé přenosy nebo zapojení publika),
 • osobní údaje související s vaším účtem Google,
  • kdy a jak byl účet vytvořen,
  • jak často je účet používán,
  • jakým způsobem se připojujete ke službám Google.

Většina aktivních kanálů už má dostatečnou historii, a díky tomu by měla mít přístup k pokročilým funkcím automaticky. Může se ale stát, že občas uděláme chybu. Proto nabízíme i další možnosti ověření, které umožňují rychlejší přístup.

Budování a udržování historie kanálu

Pokročilé funkce představují sadu funkcí YouTube, jako jsou například příspěvky pro komunitu nebo navýšené denní limity nahrávání. Autoři mohou získat přístup k pokročilým funkcím dlouhodobým dodržováním pokynů pro komunitu YouTube a vybudováním dostatečné historie kanálu. Nedodržování těchto zásad může způsobilost zdržet. U kanálů, které již přístup k pokročilým funkcím získaly, může vést k jeho ztrátě.

Níže naleznete příklady akcí, které mohou vést ke zpoždění způsobilosti nebo omezení úrovně přístupu k funkcím YouTube. Připomínáme, že se nejedná o úplný výčet:

 • Obdržení sankce za porušení pokynů pro komunitu.
 • Opakované zveřejňování obsahu na jednom či více kanálech nebo opakované nahrávání obsahu, který nevlastníte a který nepatří do kategorie EDSA.
 • Opakované zveřejňování nevhodných, nenávistných, nebezpečných, sexuálních, násilných nebo obtěžujících videí či komentářů.
 • Spamování, podvody, používání zavádějících metadat, nesprávné nahlašování obsahu nebo jiné klamavé postupy.
 • Kyberšikana
 • Předstírání jiné identity
 • Porušení našich zásad ohledně bezpečnosti dětí
 • Správa kanálů, které souvisejí s jiným kanálem porušujícím zásady (například kanál opakovaného spammera či podvodníka, který vlastní více kanálů).
 • Opakované obdržení sankce za porušení autorských práv.

Opětovné získání přístupu k funkcím

Pokud bude váš přístup k pokročilým funkcím omezen, obdržíte e-mail. Přístup můžete získat zpět tím, že zlepšíte historii svého kanálu nebo poskytnete ověření. Pravidelně aktivní kanály, které trvale dodržují pokyny pro komunitu YouTube, mohou obvykle obnovit dostatečnou historii kanálu do dvou měsíců.

Upozornění: Ověření pomocí průkazu a videa není k dispozici všem autorům. Kroky, které je nutné provést pro získání přístupu k pokročilým funkcím, si můžete kdykoli zobrazit u aktuálního stavu způsobilosti k využívání funkcí ve Studiu YouTube.

Odstraňování problémů

 • Pokud se zobrazí zpráva „Pokročilé funkce YouTube pro tento účet nejsou k dispozici“:
  Jste přihlášeni k účtu, u kterého nejste primárním vlastníkem. Může se jednat o účet, který používáte pod dohledem rodičů, nebo o účet značky.
 • Pokud se zobrazí zpráva „Zkontrolujte prohlížeč“:
  Prohlížeč, který používáte, není kompatibilní. Zařízení aktualizujte na nejnovější verzi operačního systému a prohlížeče. 
 • Pokud se zobrazí zpráva „Ověření pomocí průkazu totožnosti nefunguje s fotoaparátem na tomto telefonu“:
  Fotoaparát telefonu není kompatibilní. Pokud chcete odeslat snímek dokladu, přihlaste se na telefonu, který má zadní fotoaparát s rozlišením Full HD.
 • Pokud se zobrazí zpráva „Váš fotoaparát možná používá jiná aplikace. Zavřete otevřené aplikace a zkuste to znovu“:
  Fotoaparát momentálně používá jiná aplikace. Zavřete otevřené aplikace a zkuste to znovu.

Časté dotazy

Proč YouTube požaduje moje telefonní číslo / ověření přes video / doklad totožnosti?

YouTube každoročně ukončuje miliony kanálů kvůli škodlivému obsahu nebo chování. Tyto kanály často opakovaně zakládají stále stejní jednotlivci nebo skupiny, kteří využívají naše funkce k podvodům nebo zneužívání diváků, autorů či inzerentů. Ověření identity je jedním ze způsobů, jak zabránit zneužití osobních údajů a umožňuje nám určit, zda jste dříve porušili naše zásady, a omezovat opakované žádosti.

Jak se údaje z ověření pomocí průkazu a přes video používají?

Telefonní číslo

Pokud zadáte telefonní číslo, použijeme ho:

 • K zaslání ověřovacího kódu.

Ověření pomocí průkazu

Jakmile odešlete platný průkaz totožnosti (například cestovní pas nebo řidičský průkaz), použijeme ho k ověření:

 • data narození,
 • zda je váš průkaz aktuální a platný,
 • že vám dříve nebyl pozastaven účet z důvodu porušení zásad YouTube.

Pomáhá nám také při ochraně před podvody a zneužíváním a může vylepšit naše systémy pro ověření.

Ověření přes video nebo pomocí průkazu bude z vašeho účtu Google automaticky smazáno do dvou let. Obvykle se smaže několik měsíců po vytvoření dostatečné historie kanálu nebo po jednom roce, pokud pokročilé funkce nebudete používat. Přečtěte si další informace o tom, jak smazat ověřovací údaje.

Ověření přes video

Při ověření přes video natočíte krátké video se záběrem vlastního obličeje. Toto video nám pomůže ověřit:

 • že jste skutečná osoba,
 • že jste dost staří k používání služeb Google,
 • že vám nebyl pozastaven účet z důvodu porušení zásad YouTube.

Pomáhá nám také při ochraně před podvody a zneužíváním a může vylepšit naše systémy pro ověření.

Ověření přes video nebo pomocí průkazu bude z vašeho účtu Google automaticky smazáno do dvou let. Obvykle se smaže několik měsíců po vytvoření dostatečné historie kanálu nebo po jednom roce, pokud pokročilé funkce nebudete používat. Další informace o tom, jak smazat ověřovací údaje

Uchovávání a mazání dat

Doklad totožnosti nebo ověření přes video můžete kdykoliv smazat ve svém účtu Google. Upozorňujeme, že pokud je smažete ještě před vytvořením dostatečné historie kanálu YouTube, pokročilé funkce YouTube budete moct dál využívat pouze v případě, že:

 •  si vybudujete dostatečnou historii kanálu YouTube

nebo

 • znovu dokončíte ověření pomocí průkazu nebo přes video.

Abychom měli jistotu, že jednotlivci nebo skupiny neobchází stanovená omezení vytvářením nových účtů, posoudíme, jestli jste dříve porušili zásady YouTube, a omezíme opakované žádosti. Google může údaje o vašem průkazu totožnosti nebo videu a rozpoznávání obličeje po určitou dobu ukládat, aby zabránil jejich zneužití.

Tato data budou uchovávána maximálně po dobu tří let od vaší poslední interakce na YouTube.

Pokud nechcete poskytnout kopii dokladu nebo ověření přes video, nemusíte. Můžete místo toho vyčkat, až budete mít dostatečnou historii kanálu. Pokud chcete využívat pokročilé funkce, stejně bude lepší, když už při práci s kanálem budete mít něco za sebou.

Když používáte naše služby, svěřujete nám své údaje. Chápeme, že se jedná o velkou zodpovědnost, a usilovně pracujeme na tom, abychom vaše údaje ochránili a umožnili vám je spravovat. Google přitom uplatňuje vlastní zásady ochrany soukromí – stejně jako u všech ostatních služeb a funkcí.

Upozornění: Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme. 

Ověření už jsem provedl(a), proč se mi zobrazuje výzva k opětovnému ověření?

Abychom zajistili odpovědné nakládání s daty, ověření pomocí průkazu nebo ověření přes video bude po dosažení dostatečné historie kanálu automaticky smazáno. Může být také smazáno v případě, že pokročilé funkce nebudete jeden rok používat. Také můžete ověření pomocí průkazu nebo ověření přes video kdykoli smazat v účtu Google.

Pokud je vaše ověření smazáno, musíte mít dostatečnou historii kanálu nebo znovu odeslat ověření pomocí průkazu nebo přes video, abyste mohli pokročilé funkce používat i nadále.

Jak mohu smazat své ověřovací údaje?

Důležité: Pokud průkaz totožnosti nebo ověřovací video smažete před vytvořením historie kanálu, přijdete o přístup k pokročilým funkcím.
 1. Přihlaste se k účtu Google.
 2. Vlevo klikněte na Osobní údaje.
 3. Klikněte na Průkaz totožnosti nebo Ověření přes video.
 4. Klikněte na Smazat Smazat.
Proč je nutný telefon? Nemůžu jednoduše nahrát vlastní video nebo kopii dokladu?

Vyžadujeme použití telefonu, protože v rámci ochrany před podvodníky a spamem poskytuje další úroveň zabezpečení.

Nepřišel mi do telefonu ověřovací kód. V čem je problém?

Kód by vám měl přijít okamžitě. Pokud ne, můžete zažádat o zaslání nového kódu. Ověřte si, zda nedošlo k některému z běžných problémů:

 • Doručení textové zprávy se může zdržet. Ke zpoždění může docházet v hustě obydlených oblastech nebo v případě slabého signálu. Pokud textovou zprávu neobdržíte během několika minut, zkuste použít telefonát.
 • Pokud už jste prostřednictvím jednoho telefonního čísla ověřili dva kanály, bude nutné při ověření použít jiné telefonní číslo. Abychom zabránili zneužívání, omezili jsme počet kanálů, které lze přidružit k jednomu telefonnímu číslu.
 • Některé země nebo operátoři nepodporují zasílání textových zpráv od Googlu. Většina mobilních operátorů textové zprávy od Googlu podporuje. Pokud váš operátor textové zprávy od Googlu nepodporuje, můžete zkusit možnost hlasového hovoru nebo použít jiné telefonní číslo.
Mé platné ověření pomocí průkazu bylo zamítnuto. Co mám dělat?

Pokud dojde k zamítnutí prvního pokusu, upozorníme vás e‑mailem. Doporučujeme vám prostudovat si tipy v e‐mailu a ověřit, zda váš průkaz totožnosti splňuje následující náležitosti:

Pokud dojde k zamítnutí i při druhém pokusu, můžete se o další ověření prostřednictvím kterékoli metody pokusit až po uplynutí 30 dnů.

Můžete také vyčkat, až budete mít dostatečnou historii kanálu.

Moje ověření přes video bylo zamítnuto. Jak na to?

Pokud dojde k zamítnutí prvního pokusu, upozorníme vás e‑mailem. Doporučujeme, abyste si přečetli tipy v e‐mailu a postupovali následovně:

 • Telefon držte namířený na svůj obličej v úrovni očí.
 • Nahrávejte na dobře osvětleném místě, které není příliš světlé ani tmavé.
 • Postupujte podle pokynů (sledování bodu nebo otáčení hlavy).
 • Jste jediná osoba na videu.
 • Připojte se k síti Wi-Fi.

Pokud dojde k zamítnutí i při druhém pokusu, můžete se o další ověření prostřednictvím kterékoli metody pokusit až po uplynutí 30 dnů. Pokud se domníváte, že vaše druhé ověření mělo být schváleno, můžete se odvolat a svůj názor zdůvodnit.

Můžete také vyčkat, až budete mít dostatečnou historii kanálu.

Proč se mi nezobrazuje možnost ověření pomocí průkazu totožnosti nebo přes video?

Ověření pomocí průkazu a přes video není k dispozici všem autorům. V takovém případě je pro přístup k pokročilým funkcím potřeba vybudovat dostatečnou historii kanálu. Kroky, které je nutné provést pro získání přístupu k pokročilým funkcím, si můžete kdykoli zobrazit u aktuálního stavu způsobilosti k využívání funkcí ve Studiu YouTube.
Jak to funguje u kanálů, které mají víc uživatelů?

Pokud máte účet značky:

Ověření identity může provést pouze primární vlastník kanálu. Všichni uživatelé kanálu získají přístup ke stejným funkcím jako primární vlastník (v závislosti na jejich stavu ověření).

Pokud nemáte účet značky:

Ověření identity může provést pouze vlastník kanálu. Všichni uživatelé kanálu získají přístup ke stejným funkcím jako vlastník (v závislosti na jejich stavu ověření).

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka