Odemknutí přístupu k mírně pokročilým a pokročilým funkcím

Upozornění: Tento článek se netýká ověřovacích ikon kanálu. Informace o ověřovacích ikonách kanálu najdete v tomto článku nápovědy.

YouTube nabízí řadu nástrojů a funkcí, které umožňují využívat kanál naplno. Většina autorů má k těmto funkcím přístup, některé z nich jsou ale podmíněny poskytnutím doplňkových ověřovacích údajů. Cílem tohoto doplňkového omezení je ochrana před podvodníky, spamem a různým škodlivým chováním. Identitu mohou získat pouze primární vlastníci kanálů, kteří tak získají přístup k dalším funkcím.

Přístup k mírně pokročilým funkcím pomocí ověření telefonem

Pokud dokončíte ověření telefonem, získáte přístup k mírně pokročilým funkcím. Pokud chcete získat přístup k pokročilým funkcím, ověřte svou totožnost poskytnutím identifikace.

 1. Na počítači se přihlaste do Studia YouTube
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na Kanál.
 4. Klikněte na Přístup k funkcím a pak Mírně pokročilé funkce a pak OVĚŘENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA.

Požádáme vás o zadání telefonního čísla. Na uvedené číslo zašleme ověřovací kód prostřednictvím SMS nebo hlasové zprávy.

Přístup k pokročilým funkcím pomocí ověření telefonem a ověření průkazu nebo přes video

Pokud chcete získat přístup k pokročilým funkcím, musíte nejprve provést ověření telefonem a poté ověření dokončit pomocí průkazu totožnosti nebo videa. Můžete také počkat, než získáte dostatečnou historii kanálu.

Pokud chcete získat přístup k pokročilým funkcím, dokončete ověření telefonem.

Proces ověření telefonem

 1. Na počítači se přihlaste do Studia YouTube
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na Kanál.
 4. Klikněte na Přístup k funkcím a pak Mírně pokročilé funkce a pak OVĚŘENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA.
 5. Požádáme vás o zadání telefonního čísla. Na uvedené číslo zašleme ověřovací kód prostřednictvím SMS nebo hlasové zprávy.

Pokud ověření telefonem nedokončíte, ověření průkazu nebo přes video bude automaticky smazáno a k pokročilým funkcím nebudete mít přístup.

Po ověření telefonem je třeba ověření dokončit pomocí průkazu totožnosti nebo videa. Můžete také počkat, než získáte dostatečnou historii kanálu.

Dokončení ověření pomocí průkazu

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. Klikněte na možnost Nastavení "".
 3. Klikněte na Kanál.
 4. Klikněte na možnost Přístup k funkcím a pak Pokročilé funkce a pak ZÍSKAT PŘÍSTUP K FUNKCÍM.
 5. Vyberte možnost Použít platný průkaz totožnosti a klikněte na Zaslat e-mail
  • Google vám zašle e-mail. Místo e-mailu můžete také naskenovat QR kód. 
 6. V telefonu otevřete e‑mail a klepněte na možnost Zahájit ověření.
 7. Postupujte podle pokynů (sledování bodu nebo otáčení hlavy).
 8. Až bude ověřovací video nahráno, zkontrolujeme ho.
  • Kontrola obvykle trvá 24 hodin. O dokončení budete informováni e‑mailem.

Další informace o tom, jak používáme vaše data pro ověření pomocí průkazu.

nebo

Proces ověření přes video

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. Klikněte na možnost Nastavení "".
 3. Klikněte na Kanál.
 4. Klikněte na možnost Přístup k funkcím a pak Pokročilé funkce a pak ZÍSKAT PŘÍSTUP K FUNKCÍM.
 5. Vyberte možnost Použít ověření přes video, klikněte na DalšíZaslat e-mail
  • Google vám zašle e-mail. Místo e-mailu můžete také naskenovat QR kód. 
 6. V telefonu otevřete e‑mail a klepněte na možnost Zahájit ověření.
 7. Postupujte podle pokynů (sledování bodu nebo otáčení hlavy).
 8. Až bude ověřovací video nahráno, zkontrolujeme ho.
  • Kontrola obvykle trvá 24 hodin. O dokončení budete informováni e‑mailem.

Další informace o tom, jak používáme vaše data pro ověření přes video.

Použití dat pro ověření pomocí průkazu a přes video

Ověření pomocí průkazu

Jakmile odešlete platný průkaz totožnosti (například cestovní pas nebo řidičský průkaz), použijeme ho k ověření:

 • data narození,
 • skutečnosti, zda vám nebyl v minulosti pozastaven účet YouTube. 

Ověření přes video nebo pomocí průkazu bude z vašeho účtu Google automaticky smazáno do dvou let. Obvykle se smaže několik měsíců po vytvoření dostatečné historie kanálu nebo po jednom roce, pokud pokročilé funkce nebudete používat. Přečtěte si další informace o tom, jak smazat ověřovací údaje.

Ověření přes video

Při ověření přes video natočíte krátké video se záběrem vlastního obličeje. Toto video nám pomůže ověřit:

 • že jste skutečná osoba,
 • že vám nebyl pozastaven účet z důvodu porušení zásad YouTube.

Pomáhá nám také při ochraně před podvody a zneužíváním a může vylepšit naše systémy pro ověření.

Ověření přes video nebo pomocí průkazu bude z vašeho účtu Google automaticky smazáno do dvou let. Obvykle se smaže několik měsíců po vytvoření dostatečné historie kanálu nebo po jednom roce, pokud pokročilé funkce nebudete používat. Přečtěte si další informace o tom, jak smazat ověřovací údaje.

Uchovávání a mazání dat

Doklad totožnosti nebo ověření přes video můžete ze svého účtu Google kdykoliv smazat. Upozorňujeme, že pokud je smažete ještě před vytvořením dostatečné historie kanálu YouTube, pokročilé funkce YouTube budete moct dál využívat pouze v případě, že:

 • vytvoříte historii kanálu YouTube

nebo

 • znovu dokončíte ověření pomocí průkazu nebo přes video.

Abychom měli jistotu, že jednotlivci nebo skupiny neobchází stanovená omezení vytvářením nových účtů, posoudíme, jestli jste dříve porušili zásady YouTube, a omezíme opakované žádosti. Google může údaje o vašem průkazu totožnosti nebo videu a rozpoznávání obličeje po určitou dobu ukládat, aby zabránil jejich zneužití.

Tato data budou uchovávána maximálně po dobu tří let od vaší poslední interakce na YouTube.

Přístup k pokročilým funkcím pomocí vytváření historie kanálu

Na základě dat historie kanálu se určuje, zda váš obsah a aktivita důsledně dodržují pokyny pro komunitu YouTube.

V rámci historie kanálu se zaznamenává:

 • aktivita kanálu (například nahraná videa, živé přenosy nebo zapojení publika),
 • osobní údaje související s vaším účtem Google,
  • kdy a jak byl účet vytvořen,
  • jak často je účet používán,
  • jakým způsobem se připojujete ke službám Google.

Většina aktivních kanálů už má dostatečnou historii, a díky tomu by měla mít přístup k pokročilým funkcím automaticky. Může se ale stát, že občas uděláme chybu. Proto nabízíme i další možnosti ověření, které umožňují rychlejší přístup.

Jak předcházet zbytečným průtahům při vytváření historie kanálu:

Při porušení pokynů pro komunitu YouTube se celý proces zbrzdí. Následující jednání je přísně zakázáno:

 • zveřejňování závadného obsahu (například sexuální, škodlivý, nebezpečný, nenávistný, násilný nebo explicitní obsah),
 • obtěžování, kyberšikana, nenávistné komentáře, zavádějící metadata, spam, nesprávné nahlašování obsahu nebo podvodné praktiky,
 • vyhrožování a podvody,
 • předstírání jiné identity, nahota, ohrožování bezpečnosti dětí nebo narušování soukromí.

Způsobilost historie kanálu mohou ovlivnit případné sankce za porušení autorských práv.

Odstraňování problémů

 • Pokud se zobrazí zpráva „Pokročilé funkce YouTube pro tento účet nejsou k dispozici“:
  Jste přihlášeni k účtu, u kterého nejste primárním vlastníkem. Může se jednat o účet, který používáte pod dohledem rodičů, nebo o účet značky.
 • Pokud se zobrazí zpráva „Zkontrolujte prohlížeč“:
  Prohlížeč, který používáte, není kompatibilní. Zařízení aktualizujte na nejnovější verzi operačního systému a prohlížeče. 
 • Pokud se zobrazí zpráva „Ověření pomocí průkazu totožnosti nefunguje s fotoaparátem na tomto telefonu“:
  Fotoaparát telefonu není kompatibilní. Pokud chcete odeslat snímek dokladu, přihlaste se na telefonu, který má zadní fotoaparát s rozlišením Full HD.
 • Pokud se zobrazí zpráva „Váš fotoaparát možná používá jiná aplikace. Zavřete otevřené aplikace a zkuste to znovu“:
  Fotoaparát momentálně používá jiná aplikace. Zavřete otevřené aplikace a zkuste to znovu.

Nejčastější dotazy

Proč YouTube požaduje moje telefonní číslo / ověření přes video / doklad totožnosti?

YouTube každoročně ukončuje miliony kanálů kvůli škodlivému obsahu nebo chování. Tyto kanály často opakovaně zakládají stále stejní jednotlivci nebo skupiny, kteří využívají naše funkce k podvodům nebo zneužívání diváků, autorů či inzerentů. Ověření identity je jedním ze způsobů, jak zabránit zneužití osobních údajů a umožňuje nám určit, zda jste dříve porušili naše zásady a omezovat opakované žádosti. 

Jak nakládáte s mým telefonním číslem, kopií dokladu nebo videozáznamem z ověření?

Pokud zadáte telefonní číslo, Google ho použije:

 • k zaslání ověřovacího kódu.

Pokud provedete ověření přes video, Google záznam použije:

 • k potvrzení, že jste skutečná osoba a nebyl vám pozastaven účet z důvodu porušení zásad YouTube,
 • k potvrzení, že jste dost staří k používání služeb Google,
 • k vylepšení technologií ověření ve službách Google za účelem ochrany před podvody a zneužitím.

Pokud poskytnete kopii dokladu totožnosti, Google záznam použije:

 • k ověření, zda je váš průkaz aktuální a platný,
 • k ověření vašeho data narození,
 • k potvrzení, že vám nebyl pozastaven účet z důvodu porušení zásad YouTube,
 • k vylepšení technologií ověření ve službách Google za účelem ochrany před podvody a zneužitím.

Pokud nechcete poskytnout kopii dokladu nebo ověření přes video, nemusíte. Můžete místo toho vyčkat, až budete mít dostatečnou historii kanálu. Pokud chcete využívat pokročilé funkce, stejně bude lepší, když už při práci s kanálem budete mít něco za sebou.

Když používáte naše služby, svěřujete nám své údaje. Chápeme, že se jedná o velkou zodpovědnost, a usilovně pracujeme na tom, abychom vaše údaje ochránili a umožnili vám je spravovat. Google přitom uplatňuje vlastní zásady ochrany soukromí – stejně jako u všech ostatních služeb a funkcí. Získaná data můžete spravovat ve svém účtu Google, kde můžete pořízený videozáznam nebo kopii dokladu kdykoli smazat. Pokud ověření přes video nebo průkaz totožnosti odstraníte před vytvořením dostatečné historie kanálu, přijdete o přístup k pokročilým funkcím. K obnovení přístupu bude nutné vytvořit historii kanálu YouTube nebo dokončit ověření pomocí průkazu nebo přes video.

Ověření přes video nebo pomocí průkazu bude z vašeho účtu Google automaticky smazáno do dvou let. Obvykle se smaže několik měsíců po vytvoření dostatečné historie kanálu nebo po jednom roce, pokud pokročilé funkce nebudete používat. Další informace o tom, jak smazat průkaz totožnosti nebo videozáznam

Upozornění: Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme.

Jak mohu smazat své ověřovací údaje?

Důležité: Pokud průkaz totožnosti nebo ověřovací video smažete před vytvořením historie kanálu, přijdete o přístup k pokročilým funkcím.
 1. Přihlaste se k účtu Google.
 2. Vlevo klikněte na Osobní údaje.
 3. Klikněte na Průkaz totožnosti nebo Ověření přes video.
 4. Klikněte na Smazat Smazat.
Proč je nutný telefon? Nemůžu jednoduše nahrát vlastní video nebo kopii dokladu?

Vyžadujeme použití telefonu, protože v rámci ochrany před podvodníky a spamem poskytuje další úroveň zabezpečení.

Nepřišel mi do telefonu ověřovací kód. V čem je problém?

Kód by vám měl přijít okamžitě. Pokud ne, můžete zažádat o zaslání nového kódu. Ověřte si, zda nedošlo k některému z běžných problémů:

 • Doručení textové zprávy se může zdržet. Ke zpoždění může docházet v hustě obydlených oblastech nebo v případě slabého signálu. Pokud textovou zprávu neobdržíte během několika minut, zkuste použít telefonát.
 • Pokud už jste prostřednictvím jednoho telefonního čísla ověřili dva kanály, bude nutné při ověření použít jiné telefonní číslo. Abychom zabránili zneužívání, omezili jsme počet kanálů, které lze přidružit k jednomu telefonnímu číslu.
 • Některé země nebo operátoři nepodporují zasílání textových zpráv od Googlu. Většina mobilních operátorů textové zprávy od Googlu podporuje. Pokud váš operátor textové zprávy od Googlu nepodporuje, můžete zkusit možnost hlasového hovoru nebo použít jiné telefonní číslo.
Došlo k zamítnutí kopie dokladu / ověření přes video. Co mám dělat?

Pokud dojde k zamítnutí prvního pokusu, upozorníme vás e‑mailem. Doporučujeme prostudovat si pokyny v e‑mailu.

Pokud dojde k zamítnutí i při druhém pokusu, můžete se o další ověření prostřednictvím kterékoli metody pokusit až po uplynutí 30 dnů. Pokud se domníváte, že vaše druhé ověření mělo být schváleno, můžete se odvolat a svůj názor zdůvodnit.

Můžete také vyčkat, až budete mít dostatečnou historii kanálu.

Jak to funguje u kanálů, které mají víc uživatelů?

Pokud máte účet značky:

Ověření identity může provést pouze primární vlastník kanálu. Všichni uživatelé kanálu získají přístup ke stejným funkcím jako primární vlastník (v závislosti na jejich stavu ověření).

Pokud nemáte účet značky:

Ověření identity může provést pouze vlastník kanálu. Všichni uživatelé kanálu získají přístup ke stejným funkcím jako vlastník (v závislosti na jejich stavu ověření).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
59