Tulevat ja viimeaikaiset muutokset mainosohjeisiin

Lisätty päivityksiä useisiin käytäntöihin mainontaan sopivan sisällön säännöissä sekä pelaamiseen ja kaupallistamiseen liittyvissä artikkeleissa (huhtikuu 2021)

Olemme päivittäneet sääntöjämme sisällöntuottajien ja mainostajien palautteen perusteella, jotta yhä suurempi osa sisällöstä olisi mahdollista kaupallistaa kokonaan (vihreä kuvake). Samanaikaisesti haluamme myös pitää kiinni mainosalan standardeista. 
 
Kaupallistaminen on nyt mahdollista myös opetuksellisen, dokumentaarisen tai uutissisällön yhteydessä, joka saattaa sisältää viranomaisiin liittyvää väkivaltaista toimintaa, viihdehuumeita ja huumeisiin liittyvää sisältöä tai arkaluontoisia tapahtumia. Kaupallistaminen laajennetaan myös kiistanalaisia aiheita käsitteleviin videoihin, joissa aiheesta keskustellaan objektiivisesti ilman järkyttävää sisältöä. 
 
Kaupallistaminen sallitaan myös videoissa, joissa käsitellään aikuisille tarkoitettuja teemoja huumorikontekstissa (kuten romantiikkaan tai deittailuun liittyvät vitsit) ja joissa on kohtuullista kiroilua (kuten paska ja horo) ensimmäisen 30 sekunnin aikana.

Lisäksi seuraaviin osioihin on lisätty esimerkkejä ohjeiden selkeyttämiseksi: vain aikuisille suunnattu sisältö, haitalliset tai vaaralliset teot ja ampuma-aseisiin liittyvät osiot mainontaan sopivan sisällön säännöissä.
 
Pelaaminen ja kaupallistaminen ‑artikkelin osio "Vinkkejä pelivideoiden kaupallistamiseen" on myös päivitetty vastaamaan näitä käytäntömuutoksia.

Lisäyksiä sopimatonta kielenkäyttöä, huumeita ja huumeisiin liittyvää sisältöä koskeviin ohjeisiin ja COVID-19:ään liittyvä päivitys kaupallistamiskäytäntöön (helmikuu 2021)

Mainontaan sopivan sisällön sääntöjä käsittelevän artikkelin "Voit laittaa mainokset päälle tässä sisällössä" ‑osiossa on nyt lisäesimerkkejä ohjeisiin, jotka koskevat sopimatonta kielenkäyttöä, väkivaltaa, huumeiden viihdekäyttöä ja huumeisiin liittyvää sisältöä.

Lisäksi olemme tehneet päivityksiä Koronavirus-sisältöä koskeva kaupallistamispäivitys ‑artikkeliin sekä mainontaan sopivan sisällön sääntöjen haitallisten tai vaarallisten tekojen osioon ja lisänneet rokotussisältöön liittyviä ohjeita.

Lisätty uusi sivu, jossa käsitellään pelisisältöä koskevia mainontaan sopivan sisällön sääntöjä (tammikuu 2021)

Olemme julkaisseet uuden sivun, joka auttaa pelisisältöä tekeviä YouTube-sisällöntuottajia ymmärtämään mainontaan sopivan sisällön sääntöjä pelisisällön ja kaupallistamisen kannalta. 

Uuden sivun tarkoituksena on selkeyttää erityisesti pelisisältöön liittyviä ohjeita ja helpottaa pelisisältöä tekevien YouTube-sisällöntuottajien itseluokittelua. 

Käytännöt eivät ole muuttuneet, joten videoidesi sisällön sopivuutta mainostajille arvioidaan edelleen samalla tavalla kuin ennenkin. 

Useita muutoksia mainontaan sopivan sisällön sääntöjen eri osioihin – uutta tietoa ja uusia esimerkkejä. Artikkeli "Oman sisällön arviointi itseluokittelun avulla" poistettu (tammikuu 2021).

Mainontaan sopivan sisällön sääntöjä käsittelevään artikkeliin on lisätty itseluokittelua koskevia uusia tietoja ja esimerkkejä. Samalla artikkeli "Oman sisällön arviointi itseluokittelun avulla" on poistettu. 

Uusia kattavia esimerkkejä on lisätty osioihin "Voit laittaa mainokset päälle, mutta vain mukana olevien brändien mainoksia näytetään" (rajoitetut mainokset) ja "Älä laita mainoksia päälle tässä sisällössä" (ei mainoksia), jotka koskevat vain aikuisille suunnatun sisällön ja vihamielisen ja halventavan sisällön käytäntöjä. Nyt ohjeissa kerrotaan tarkemmin, millaista sisältöä nämä käytännöt koskevat. Arkaluontoisia tapahtumia ja kiistanalaisia aiheita käsittelevät käytännöt on myös eroteltu, jotta käytäntömme olisivat yksityiskohtaisempia ja helpommin tulkittavissa. 

Haitallista tai vaarallista toimintaa koskeviin käytäntöihin on tehty pieniä muutoksia, ja uusien esimerkkien avulla osoitetaan, millaisen sisällön yhteydessä mainoksia voidaan näyttää vain rajoitetusti tai ei ollenkaan. 

Uusi huomautus on lisätty käytäntöihin "Eripuraa lietsova ja alentava sisältö", "Tupakkatuotteisiin liittyvä sisältö" ja Aikuisille tarkoitetut teemat koko perheen sisällössä". Nyt lukijalle kerrotaan, että nämä käytännöt ovat mukana muissa YouTube Studion itseluokittelukyselyä koskevissa käytännöissä.

Käytännöt eivät ole muuttuneet, joten videoidesi sisällön sopivuutta mainontaan arvioidaan edelleen samalla tavalla kuin ennenkin.

Useita muutoksia sisällön arviointiin itseluokittelun avulla, lisätietoja ja esimerkkejä lisätty (lokakuu 2020)

Sisällön arviointia itseluokittelun avulla käsittelevään artikkeliin on nyt lisätty "Voit laittaa mainokset päälle tässä sisällössä" ‑osioon selkeämpiä esimerkkejä, jotka auttavat ymmärtämään, millaiseen sisältöön väkivaltaista ja aikuisille suunnattua sisältöä koskevat käytännöt liittyvät. Olemme myös selkeyttäneet "arkaluontoisen tapahtuman" määritelmää samoin kuin selittäneet tarkemmin kiistanalaisia asioita ja arkaluontoisia tapahtumia koskevassa osiossa, mitä sisällön "keskiössä" oleminen tarkoittaa.

Osioihin "Haitallinen tai vaarallinen toiminta" ja "Sopimaton kielenkäyttö" on lisätty kuvaavia esimerkkejä henkistä kärsimystä aiheuttavista piloista. Myös voimakkaan kiroilun vaikutusta mainosten esittämisen rajoittamiseen tai estämiseen on selkeytetty. 

Käytännöt eivät ole muuttuneet, joten videoidesi sisällön sopivuutta mainostajille arvioidaan edelleen samalla tavalla kuin ennenkin.

Mainontaan sopivan sisällön sääntöihin lisätty uutissisältöä koskevat ohjeet (elokuu 2020)

Väkivaltaa sekä kiistanalaisia aiheita ja arkaluontoisia tapahtumia koskevia ohjeita selkeytetään lisäämällä selitys siitä, miten käytäntömme vaikuttavat uutisointiin ajankohtaisista asioista. 

Tämä päivitys tehdään elokuussa.

Järkyttävää sisältöä koskeva osio lisätty mainontaan sopivan sisällön sääntöihin (elokuu 2020)

Järkyttävää sisältöä koskevat ohjeet selkeyttävät nykyistä käytäntöä ja kuvaavat tarkemmin sisältöä, joka voi ahdistaa, inhottaa tai järkyttää katsojia. Tällä muutoksella pyritään varmistamaan, että sisällöntuottajat ymmärtävät paremmin, millaisen sisällön yhteydessä mainostaminen ei ole sallittua.

Itseluokitteluun lisätään uusi osio. Muutokset lisätään elokuussa myös mainontaan sopivan sisällön sääntöihin sekä ohjeisiin, jotka koskevat oman sisällön arviointia itseluokittelun avulla. Näin sisällöntuottajien yhteisöllä on käytettävissään mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot. 

Käytännöt eivät ole muuttuneet, joten videoidesi sisällön sopivuutta mainostajille arvioidaan edelleen samalla tavalla kuin ennenkin.

Sopimatonta kielenkäyttöä koskevia muutoksia (kesäkuu 2020)

Tämän osion sanavalintoja on muutettu, jotta käyttäjälle on selkeää, että videon nimessä tai pikkukuvassa olevien hävyttömyyksien sensuroiminen kirjoittamalla ne väärin voi estää mainosten näyttämisen tai rajoittaa sitä. Sisällöntuottajat voivat tutustua päivitettyyn osioon täällä.  

Käytännöt eivät ole muuttuneet, joten videoidesi sisällön sopivuutta mainostajille arvioidaan edelleen samalla tavalla kuin ennenkin.

Muutoksia, jotka koskevat oman sisällön arviointia itseluokittelun avulla (toukokuu 2020)

Artikkelissa on nyt esimerkkejä sisältötyypeistä, joita on käsitelty tilisi kyselyssä. Artikkeliin on myös lisätty kyselyssä viitattavien keskeisten käsitteiden, kuten alastomuuden, määritelmät.

Käytännöt eivät ole muuttuneet, joten videoidesi sisällön sopivuutta mainostajille arvioidaan edelleen samalla tavalla kuin ennenkin.

COVID-19-tilanteeseen liittyviä muutoksia (huhtikuu 2020)

Videot, joissa viitataan COVID-19-tilanteeseen tai kerrotaan siitä ja jotka ovat mainostajille sopivan sisällön vaatimusten ja yhteisön sääntöjen mukaisia, voi nyt kaupallistaa. Katso lisätietoja COVID-19-sisällön kaupallistamisesta täältä.

Muutokset, jotka koskevat kiistanalaisia aiheita ja arkaluontoisia tapahtumia sekä sopimatonta kielenkäyttöä (helmikuu 2020)

Artikkeli sisältää nyt entistä kattavammin esimerkkejä kiistanalaisista sisällöistä ja arkaluontoisten tapahtumien määritelmän. Lisäksi sopimattomaan kielenkäyttöön liittyviä ohjeita on selkeytetty.

Käytännöt eivät ole muuttuneet, joten videoidesi sisällön sopivuutta mainostajille arvioidaan edelleen pitkälti samalla tavalla kuin ennenkin.

Muutokset, jotka koskevat mainontaan sopivan sisällön sääntöjä (kesäkuu 2019)

Artikkelissa on nyt aiempaa enemmän esimerkkejä sisällöstä, jossa voidaan näyttää mainoksia vain rajoitetusti tai ei lainkaan. 

Käytännöt eivät ole muuttuneet, joten videoidesi sisällön sopivuutta mainostajille arvioidaan edelleen pitkälti samalla tavalla kuin ennenkin.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?