Προβολή περιορισμών στο βίντεό σας

Από τη στήλη Περιορισμοί, μπορείτε να μάθετε αν υπάρχει κάτι που εμποδίζει τους θεατές σας να παρακολουθήσουν το βίντεό σας. Αν είστε δημιουργός που δημιουργεί έσοδα, σας ενημερώνει επίσης αν υπάρχει κάτι που επηρεάζει τη δημιουργία εσόδων στο βίντεό σας. Η στήλη Περιορισμοί βρίσκεται στη σελίδα Βίντεο του YouTube Studio.

Εύρεση περιορισμών στο βίντεό σας

Για να δείτε αν περιορισμοί επηρεάζουν το βίντεό σας:

  1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
  2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Βίντεο.
  3. Βρείτε το βίντεό σας στη λίστα και ελέγξτε τη στήλη Περιορισμοί.

Τύποι περιορισμών

Πνευματικά δικαιώματα

Αν έχετε αξίωση Content ID ή προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, θα δείτε κάτι στη στήλη Περιορισμοί. Αν αμφισβητείτε μια αξίωση, θα δείτε επίσης την κατάσταση διαφωνίας. Για παράδειγμα, θα δείτε την ένδειξη "Υπό επανεξέταση" αν υποβάλατε αίτημα επανεξέτασης στον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα στο YouTube.

Όροι και πολιτικές

Αν το βίντεό σας καταργηθεί, είναι περιορισμένο ή έγινε απόρρητο από το YouTube για ένα πρόβλημα όρων χρήσης, θα δείτε την ένδειξη Όροι Χρήσης στη στήλη Περιορισμοί. Για παράδειγμα, μπορεί να δείτε ένα πρόβλημα όρων χρήσης στις εξής περιπτώσεις:

Περιορισμοί που αφορούν την ηλικία

Αν το βίντεό σας είναι ειδικό για παιδιά ή κατάλληλο μόνο για ενήλικες, θα δείτε ένα μήνυμα στη στήλη Περιορισμοί. Μπορεί να εμφανίζονται οι παρακάτω περιορισμοί που αφορούν την ηλικία:

  • Ειδικό για παιδιά (ορίστηκε από εσάς)
  • Ορίστηκε ως Ειδικό για παιδιά (από το YouTube)
  • Περιορισμός ηλικίας (ορίστηκε από εσάς)
  • Περιορισμός ηλικίας (ορίστηκε από το YouTube)

Μάθετε περισσότερα για το περιεχόμενο που είναι ακατάλληλο για ανηλίκους ή περιεχόμενο ειδικό για παιδιά.

Καταλληλότητα διαφημίσεων (κατάλληλοι δημιουργοί μόνο)

Αν είστε δημιουργός που δημιουργεί έσοδα, θα δείτε ένα μήνυμα στη στήλη Περιορισμοί αν το βίντεό σας έχει περιορισμένες ή καθόλου διαφημίσεις λόγω περιεχομένου που εντοπίστηκε ως μη κατάλληλο για τους περισσότερους διαφημιζόμενους. Αν ζητήσατε έλεγχο, θα δείτε την κατάσταση ελέγχου στη στήλη Περιορισμοί. Μάθετε περισσότερα για τις αλλαγές δημιουργίας εσόδων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;