Tìm hiểu về các tùy chọn cài đặt nhận xét

Bạn có thể chọn giữ lại những nhận xét nhất định để xem xét trước khi hiển thị dưới video hoặc trên kênh của bạn. Tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cài đặt nhận xét.

Các tùy chọn cài đặt nhận xét cho video

Các tùy chọn cài đặt nhận xét sau đây có thể áp dụng cho từng video.

Giữ lại các nhận xét có khả năng không phù hợp để xem xét 

YouTube giữ lại các nhận xét có khả năng không phù hợp để bạn xem xét trên trang Nhận xét, trong tab "Giữ để xem xét".
Hệ thống của YouTube tự động tìm các nhận xét có khả năng không phù hợp. Tuy nhiên, không phải lúc nào hệ thống cũng hoạt động chuẩn xác. Khi bạn xem xét các nhận xét, hệ thống cũng ngày càng hoàn thiện hơn trong việc tìm và giữ lại các nhận xét cần xem xét. 
Ở những ngôn ngữ sau đây, YouTube có thể giữ lại các nhận xét có khả năng không phù hợp để xem xét:
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Indonesia

Nếu bạn muốn giữ lại để xem xét các từ hoặc cụm từ khác, hãy thêm những từ này vào danh sách các từ bị chặn.

Giữ lại tất cả các nhận xét để xem xét

Tất cả các nhận xét phải được phê duyệt thủ công thì mới có thể hiển thị. Bạn có thể xem xét các nhận xét trên trang Nhận xét, trong tab "Giữ để xem xét".

Cho phép tất cả các nhận xét

Tất cả các nhận xét đăng dưới video của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức. Bạn có thể xem những nhận xét này trên trang Nhận xét, trong tab "Công khai". 
Người xem vẫn có thể báo cáo những nhận xét không phù hợp và nhận xét vi phạm. Ngoài ra, chúng tôi có thể xóa những nhận xét vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Hệ thống có thể tự động giữ lại những nhận xét có khả năng là nhận xét vi phạm để xem xét.

Tắt tính năng nhận xét

Nếu bạn tắt tính năng nhận xét cho video của mình, người xem sẽ không nhận xét được. Dòng chữ "Tính năng nhận xét đã bị tắt đối với video này. Tìm hiểu thêm." sẽ hiện bên dưới video của bạn.

Các tùy chọn cài đặt nhận xét ở cấp độ kênh 

Người dùng bị ẩn

Bạn có thể chọn ẩn nhận xét của một số người dùng nhất định đối với tất cả các video trên kênh của bạn.
Các từ bị chặn
Bạn có thể thêm các từ hay cụm từ mà bạn không muốn xuất hiện trong các nhận xét vào danh sách từ bị chặn.
Những nhận xét có nội dung gần khớp với các cụm từ này có thể bị giữ lại để xem xét, trừ khi nhận xét đó là của một người có tên trong danh sách người dùng được phê duyệt. Các tin nhắn trò chuyện trực tiếp có chứa các cụm từ này cũng sẽ bị chặn.
Bạn có thể xem xét và phê duyệt những nhận xét có từ bị chặn trên trang Nhận xét, trong tab "Giữ để xem xét".

Chặn nhận xét có chứa đường dẫn liên kết

Bạn có thể giữ lại để xem xét các nhận xét có chứa hashtag (#) và URL. 
Những nhận xét chứa đường dẫn liên kết do bạn, người kiểm duyệt, hay người dùng được phê duyệt đăng lên sẽ không bị chặn.
Các tin nhắn trò chuyện trực tiếp chứa URL cũng sẽ bị chặn. 
Bạn có thể xem xét và phê duyệt những nhận xét chứa hashtag (#) và đường dẫn liên kết trên trang Nhận xét, trong tab "Giữ để xem xét".

Tùy chọn cài đặt nhận xét mặc định

Bạn có thể áp dụng cùng một tùy chọn cài đặt nhận xét cho tất cả các video tải lên sau này. Việc thay đổi tùy chọn cài đặt mặc định cho các video mới sẽ không ảnh hưởng đến các video hiện có. 
Bất cứ khi nào bạn cũng có thể chọn các tùy chọn cài đặt nhận xét riêng biệt cho từng video sau khi tải lên. Tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cài đặt nhận xét mặc định cho video mới.

Các tùy chọn cài đặt nhận xét trên trang kênh

Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt cho nhận xét mới trên tab Thảo luận hoặc Cộng đồng của kênh. Tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cài đặt nhận xét cho kênh của bạn.

Các câu hỏi thường gặp về các tùy chọn cài đặt nhận xét

Tôi có thể chặn một số từ, đường dẫn liên kết hoặc người dùng nhất định trên một video cụ thể không?

Không. Danh sách người dùng bị ẩn, từ bị chặn và tính năng chặn đường dẫn liên kết sẽ tự động áp dụng cho tất cả các video và cho trang kênh của bạn. 
Lưu ý: Những thay đổi về tùy chọn cài đặt nhận xét của bạn chỉ áp dụng cho video mới.

Tôi có thể xem xét nhận xét của người dùng bị ẩn không?

Không. Nhận xét của người dùng bị ẩn không hiển thị trong phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.

Tôi có thể xem xét nhận xét bị chặn vì chứa từ ngữ hoặc đường dẫn liên kết nhất định không?

Có. Bạn có thể xem xét và phê duyệt những nhận xét chứa từ bị chặn hay chứa đường dẫn liên kết trên trang Nhận xét, trong tab "Giữ để xem xét".

Nếu tôi tắt tính năng nhận xét rồi bật lại thì các nhận xét cũ của tôi có hiển thị trở lại không?

Có. Nếu bạn tắt tính năng nhận xét rồi bật lại, thì các nhận xét hiện có sẽ hiển thị trở lại.
Nếu bạn tắt tính năng nhận xét thì các nhận xét hiện có sẽ không hiển thị trên trang xem hoặc trong phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.

Nếu tôi thay đổi tùy chọn cài đặt thì các nhận xét hiện có có bị ảnh hưởng không?

Bị ảnh hưởng Không bị ảnh hưởng
 • Nhận xét dưới video mới tải lên
 • Nhận xét mới trên trang kênh của bạn (ví dụ: trong tab Cộng đồng hoặc Thảo luận)

Ngoại lệ: Nếu bạn tắt tính năng nhận xét trên trang kênh của mình thì tất cả các nhận xét trước đó sẽ bị ẩn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?