ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าความคิดเห็น

เราได้ปรับปรุงประสบการณ์การตรวจสอบความคิดเห็นให้ใช้งานง่ายขึ้น รวมถึงผสานแท็บการตรวจสอบทั้ง 2 แท็บไว้ด้วยกัน ซึ่งได้แก่ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ" และ "อาจเป็นสแปม" ใน YouTube Studio ตอนนี้ความคิดเห็นที่ YouTube ระงับไว้โดยอัตโนมัติจะปรากฏเป็นเวลานานสุด 60 วันในแท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ" ที่ผสานรวมแล้ว

คุณเลือกที่จะระงับความคิดเห็นบางรายการเพื่อรอตรวจสอบก่อนที่จะแสดงบนวิดีโอหรือช่องได้ ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็น

การตั้งค่าความคิดเห็นสำหรับวิดีโอ

คุณใช้การตั้งค่าความคิดเห็นต่อไปนี้สำหรับวิดีโอแต่ละรายการได้

ระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอตรวจสอบ
ระบบจะระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอตรวจสอบในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ" เป็นเวลานานสุด 60 วัน โดยคุณจะดูความคิดเห็นเหล่านี้ได้จาก YouTube Studio แต่ดูจากหน้าสำหรับดูไม่ได้

คุณอาจเห็นลิงก์เพื่อ "แสดงความคิดเห็นที่ซ่อนไว้" ที่ด้านล่างของแท็บ ให้คลิกลิงก์ดังกล่าวเพื่อดูความคิดเห็นที่มีแนวโน้มทำร้ายความรู้สึกซึ่งระบบระงับไว้โดยอัตโนมัติเพื่อรอตรวจสอบ

YouTube ระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอตรวจสอบได้กว่า 100 ภาษา
ระบบของ YouTube จะดำเนินการตรวจหาความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ได้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป ขณะที่คุณตรวจสอบความคิดเห็น ระบบจะค้นหาความคิดเห็นที่จะระงับเพื่อรอตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้น
หากมีคำหรือวลีเพิ่มเติมที่ต้องการระงับเพื่อรอตรวจสอบ ให้เพิ่มคำหรือวลีเหล่านั้นลงในรายการคำที่บล็อก

ระงับความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อรอตรวจสอบ

คุณต้องอนุมัติความคิดเห็นทั้งหมดด้วยตนเองก่อนจึงจะแสดงได้ โดยจะมีเวลานานสุด 60 วันในการตรวจสอบความคิดเห็นในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ"

อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด

ระบบจะแสดงความคิดเห็นทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอของคุณทันที โดยคุณจะดูความคิดเห็นเหล่านี้ได้ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "เผยแพร่แล้ว"
ทั้งนี้ ผู้ชมยังคงรายงานความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมและสแปมได้ นอกจากนี้ความคิดเห็นที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนอาจถูกนำออก และความคิดเห็นที่น่าจะเป็นสแปมอาจถูกระงับโดยอัตโนมัติเพื่อรอตรวจสอบใน YouTube Studio เป็นเวลานานสุด 60 วัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น

หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็นสำหรับวิดีโอ ผู้ชมจะแสดงความคิดเห็นไม่ได้ "ความคิดเห็นถูกปิดใช้สำหรับวิดีโอนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม” จะแสดงอยู่ใต้วิดีโอ

การตั้งค่าความคิดเห็นระดับช่อง

ผู้ใช้ที่ซ่อน

คุณเลือกที่จะซ่อนความคิดเห็นจากผู้แสดงความคิดเห็นบางรายในทุกวิดีโอของช่องได้
คำที่บล็อก
คุณเพิ่มรายการคำและวลีที่ไม่ต้องการให้แสดงในความคิดเห็นลงในรายการคำที่บล็อกของคุณได้
ความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกับคำเหล่านี้จะถูกระงับเพื่อรอตรวจสอบเป็นเวลานานสุด 60 วัน เว้นแต่ว่าจะส่งมาจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ ข้อความในแชทสดที่มีคำในรายการดังกล่าวก็จะถูกบล็อกด้วยเช่นกัน
คุณจะตรวจสอบและอนุมัติความคิดเห็นที่มีคำที่บล็อกได้ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "ระงับเพื่อรอการตรวจสอบ"
วิธีเพิ่มคำลงในรายการคำที่บล็อก
  1. เปิด YouTube Studio
  2. คลิกการตั้งค่า จากนั้น ชุมชนจากทางด้านซ้าย
  3. ใต้แท็บ "ตัวกรองอัตโนมัติ" ให้เลื่อนไปที่ "คำที่บล็อก"
  4. เพิ่มคำและวลีโดยคั่นด้วยคอมมา
  5. เลือกบันทึก

บล็อกความคิดเห็นที่มีลิงก์

คุณระงับความคิดเห็นที่มีแฮชแท็กและ URL เพื่อรอตรวจสอบได้ ดังนี้
  1. เปิด YouTube Studio
  2. คลิกการตั้งค่า จากนั้น ชุมชนจากทางด้านซ้าย
  3. เลือกบล็อกลิงก์ใต้แท็บ "ตัวกรองอัตโนมัติ"
ความคิดเห็นที่มีลิงก์จะไม่ถูกบล็อก หากคุณ ผู้ตรวจสอบ หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติเป็นผู้โพสต์
ข้อความในแชทสดที่มี URL จะถูกบล็อกด้วย
คุณมีเวลานานสุด 60 วันในการตรวจสอบและอนุมัติความคิดเห็นที่มีแฮชแท็กและลิงก์ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ"

การตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้น

คุณนำการตั้งค่าความคิดเห็นเดียวกันไปใช้กับวิดีโอทุกรายการที่อัปโหลดใหม่ได้ การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับวิดีโอที่อัปโหลดใหม่จะไม่ส่งผลต่อวิดีโอที่มีอยู่
คุณจะเลือกการตั้งค่าความคิดเห็นอื่นๆ สำหรับวิดีโอแต่ละรายการหลังจากที่อัปโหลดแล้วได้ ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้นสำหรับวิดีโอใหม่

การตั้งค่าความคิดเห็นในหน้าแรกของช่อง

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับความคิดเห็นใหม่ในแท็บการสนทนาหรือแท็บชุมชนของช่องได้ ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นของช่อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตั้งค่าความคิดเห็น

ฉันจะบล็อกคำ ลิงก์ หรือผู้ใช้บางรายจากวิดีโอรายการใดรายการหนึ่งได้ไหม

ไม่ได้ ระบบจะนำผู้ใช้ที่ซ่อน คำที่บล็อก และการบล็อกลิงก์ไปใช้กับทุกวิดีโอและหน้าแรกของช่องโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความคิดเห็นจะมีผลกับวิดีโอใหม่เท่านั้น

ฉันตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่ซ่อนได้ไหม

ไม่ได้ ความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่ซ่อนจะไม่แสดงใน YouTube Studio

ฉันตรวจสอบความคิดเห็นที่ถูกบล็อกเนื่องจากคำหรือลิงก์ที่เฉพาะเจาะจงได้ไหม

ได้ คุณมีเวลานานสุด 60 วันในการตรวจสอบและอนุมัติความคิดเห็นที่มีคำที่บล็อกหรือลิงก์ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ"

หากฉันปิดการแสดงความคิดเห็นแล้วเปิดอีกครั้ง ระบบจะแสดงความคิดเห็นเก่าไหม

แสดง หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็นแล้วเปิดอีกครั้ง ความคิดเห็นที่มีอยู่จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นที่มีอยู่จะไม่แสดงในหน้าสำหรับดูหรือใน YouTube Studio

หากฉันเปลี่ยนการตั้งค่า ความคิดเห็นที่มีอยู่จะได้รับผลกระทบไหม

ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ
  • ความคิดเห็นในวิดีโอที่อัปโหลดใหม่
  • ความคิดเห็นใหม่ในหน้าแรกของช่อง (เช่น แท็บชุมชนหรือแท็บการสนทนา)

ข้อยกเว้น: หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็นในหน้าแรกของช่อง ความคิดเห็นที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกซ่อน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false