ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าความคิดเห็น

คุณเลือกที่จะระงับความคิดเห็นบางรายการเพื่อรอตรวจสอบได้ก่อนที่จะแสดงบนวิดีโอหรือช่อง ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็น

การตั้งค่าความคิดเห็นสำหรับวิดีโอ

คุณใช้การตั้งค่าความคิดเห็นต่อไปนี้กับวิดีโอแต่ละรายการได้

ระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอตรวจสอบ
ความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมจะถูกระงับเพื่อให้ตรวจสอบในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ" คุณจะเข้าถึงความคิดเห็นเหล่านี้ได้จาก YouTube Studio เท่านั้น โดยจะเข้าถึงจากหน้าสำหรับดูไม่ได้
YouTube ระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอตรวจสอบได้กว่า 100 ภาษา
ระบบของ YouTube จะดำเนินการตรวจหาความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ได้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป ขณะที่คุณตรวจสอบความคิดเห็น ระบบจะปรับปรุงตัวเองเพื่อค้นหาความคิดเห็นที่ควรระงับเพื่อรอตรวจสอบให้แม่นยำยิ่งขึ้น 
หากมีคำหรือวลีเพิ่มเติมที่ต้องการระงับเพื่อรอตรวจสอบ ให้เพิ่มคำหรือวลีเหล่านั้นลงในรายการคำที่บล็อก

ระงับความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อรอตรวจสอบ

คุณต้องอนุมัติความคิดเห็นทั้งหมดด้วยตนเองก่อน จึงจะแสดงได้ โดยจะตรวจสอบความคิดเห็นได้ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ “ระงับเพื่อรอตรวจสอบ”

อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด

ระบบจะแสดงความคิดเห็นทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอของคุณทันที โดยคุณจะดูความคิดเห็นเหล่านี้ได้ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ “สาธารณะ”
ทั้งนี้ ผู้ชมยังคงรายงานความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมและสแปมได้ นอกจากนี้ความคิดเห็นที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนอาจถูกนำออก และความคิดเห็นที่อาจเป็นสแปมอาจถูกระงับโดยอัตโนมัติเพื่อรอตรวจสอบ

ปิดการแสดงความคิดเห็น

หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็นสำหรับวิดีโอ ผู้ชมจะแสดงความคิดเห็นไม่ได้ "ความคิดเห็นถูกปิดใช้สำหรับวิดีโอนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม” จะแสดงอยู่ใต้วิดีโอ

การตั้งค่าความคิดเห็นระดับช่อง

ผู้ใช้ที่ซ่อน

คุณเลือกที่จะซ่อนความคิดเห็นจากผู้แสดงความคิดเห็นรายใดรายหนึ่งในทุกวิดีโอบนช่องได้
คำที่บล็อก
คุณเพิ่มรายการคำและวลีที่ไม่ต้องการให้แสดงในความคิดเห็นลงในรายการคำที่บล็อกของคุณได้
โดยความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกับคำเหล่านี้จะถูกระงับไว้เพื่อรอตรวจสอบ เว้นแต่ว่าความคิดเห็นดังกล่าวจะมาจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ ข้อความในแชทสดที่มีคำในรายการดังกล่าวก็จะถูกบล็อกด้วยเช่นกัน
คุณจะตรวจสอบและอนุมัติความคิดเห็นที่มีคำที่บล็อกได้ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ “ระงับเพื่อรอตรวจสอบ”

บล็อกความคิดเห็นที่มีลิงก์

คุณระงับความคิดเห็นที่มีแฮชแท็กและ URL เพื่อรอตรวจสอบได้ โดยทำดังนี้
  1. เปิด YouTube Studio
  2. คลิกการตั้งค่า จากนั้น ชุมชนจากทางด้านซ้าย
  3. เลือกบล็อกลิงก์ใต้แท็บ "ตัวกรองอัตโนมัติ"
ความคิดเห็นที่มีลิงก์จะไม่ถูกบล็อก หากคุณ ผู้ดูแล หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติเป็นผู้โพสต์
นอกจากนี้ ข้อความในแชทสดที่มี URL จะถูกบล็อกด้วย
คุณจะตรวจสอบและอนุมัติความคิดเห็นที่มีแฮชแท็กและลิงก์ได้ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ “ระงับเพื่อรอตรวจสอบ”

การตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้น

คุณนำการตั้งค่าความคิดเห็นเดียวกันไปใช้กับวิดีโอที่อัปโหลดใหม่ทั้งหมดได้ การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับวิดีโอที่อัปโหลดใหม่จะไม่ส่งผลต่อวิดีโอที่มีอยู่
คุณจะเลือกการตั้งค่าความคิดเห็นอื่นๆ สำหรับวิดีโอแต่ละรายการหลังจากที่อัปโหลดแล้วได้ทุกเมื่อ ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้นสำหรับวิดีโอใหม่

การตั้งค่าความคิดเห็นในหน้าช่อง

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับความคิดเห็นใหม่ในแท็บการสนทนาหรือชุมชนของช่องได้ ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นของช่อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตั้งค่าความคิดเห็น

ฉันจะบล็อกคำ ลิงก์ หรือผู้ใช้บางรายจากวิดีโอรายการใดรายการหนึ่งได้ไหม

ไม่ได้ ระบบจะนำผู้ใช้ที่ซ่อน คำที่บล็อก และการบล็อกลิงก์ไปใช้กับทุกวิดีโอและหน้าช่องของคุณโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความคิดเห็นจะมีผลกับวิดีโอใหม่เท่านั้น

ฉันตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่ซ่อนได้ไหม

ไม่ได้ ความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่ซ่อนจะไม่แสดงใน YouTube Studio

ฉันตรวจสอบความคิดเห็นที่ถูกบล็อกเนื่องจากคำหรือลิงก์ที่เฉพาะเจาะจงได้ไหม

ได้ คุณจะตรวจสอบและอนุมัติความคิดเห็นที่มีคำหรือลิงก์ที่ถูกบล็อกได้ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ “ระงับเพื่อรอตรวจสอบ”

หากฉันปิดการแสดงความคิดเห็นแล้วเปิดอีกครั้ง ระบบจะแสดงความคิดเห็นเก่าไหม

แสดง หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็นแล้วเปิดอีกครั้ง ความคิดเห็นที่มีอยู่จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นที่มีอยู่จะไม่แสดงในหน้าสำหรับดูหรือใน YouTube Studio

หากฉันเปลี่ยนการตั้งค่า ความคิดเห็นที่มีอยู่จะได้รับผลกระทบไหม

ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ
  • ความคิดเห็นในวิดีโอที่อัปโหลดใหม่
  • ความคิดเห็นใหม่ในหน้าช่อง (เช่น แท็บชุมชนหรือการพูดคุย)

ข้อยกเว้น: หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็นในหน้าช่อง ความคิดเห็นที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกซ่อน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร