ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าความคิดเห็น

เราได้ปรับปรุงประสบการณ์การตรวจสอบความคิดเห็นให้ใช้งานง่ายขึ้น รวมถึงผสานแท็บการตรวจสอบทั้ง 2 แท็บไว้ด้วยกัน ซึ่งได้แก่ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ" และ "อาจเป็นสแปม" ใน YouTube Studio ตอนนี้ความคิดเห็นที่ YouTube ระงับไว้โดยอัตโนมัติจะปรากฏเป็นเวลานานสุด 60 วันในแท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ" ที่ผสานรวมแล้ว

คุณเลือกที่จะระงับความคิดเห็นบางรายการเพื่อรอตรวจสอบก่อนที่จะแสดงบนวิดีโอหรือช่องได้ ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็น

การตั้งค่าความคิดเห็นสำหรับวิดีโอ

คุณใช้การตั้งค่าความคิดเห็นต่อไปนี้สำหรับวิดีโอแต่ละรายการได้

ระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอตรวจสอบ
ระบบจะระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอตรวจสอบในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ" เป็นเวลานานสุด 60 วัน โดยคุณจะดูความคิดเห็นเหล่านี้ได้จาก YouTube Studio แต่ดูจากหน้าสำหรับดูไม่ได้
YouTube ระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอตรวจสอบได้กว่า 100 ภาษา
ระบบของ YouTube จะดำเนินการตรวจหาความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ได้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป ขณะที่คุณตรวจสอบความคิดเห็น ระบบจะค้นหาความคิดเห็นที่จะระงับเพื่อรอตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้น
หากมีคำหรือวลีเพิ่มเติมที่ต้องการระงับเพื่อรอตรวจสอบ ให้เพิ่มคำหรือวลีเหล่านั้นลงในรายการคำที่บล็อก

ระงับความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อรอตรวจสอบ

คุณต้องอนุมัติความคิดเห็นทั้งหมดด้วยตนเองก่อนจึงจะแสดงได้ โดยจะมีเวลานานสุด 60 วันในการตรวจสอบความคิดเห็นในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ"

อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด

ระบบจะแสดงความคิดเห็นทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอของคุณทันที โดยคุณจะดูความคิดเห็นเหล่านี้ได้ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "เผยแพร่แล้ว"
ทั้งนี้ ผู้ชมยังคงรายงานความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมและสแปมได้ นอกจากนี้ความคิดเห็นที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนอาจถูกนำออก และความคิดเห็นที่น่าจะเป็นสแปมอาจถูกระงับโดยอัตโนมัติเพื่อรอตรวจสอบใน YouTube Studio เป็นเวลานานสุด 60 วัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น

หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็นสำหรับวิดีโอ ผู้ชมจะแสดงความคิดเห็นไม่ได้ "ความคิดเห็นถูกปิดใช้สำหรับวิดีโอนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม” จะแสดงอยู่ใต้วิดีโอ

การตั้งค่าความคิดเห็นระดับช่อง

ผู้ใช้ที่ซ่อน

คุณเลือกที่จะซ่อนความคิดเห็นจากผู้แสดงความคิดเห็นบางรายในทุกวิดีโอของช่องได้
คำที่บล็อก
คุณเพิ่มรายการคำและวลีที่ไม่ต้องการให้แสดงในความคิดเห็นลงในรายการคำที่บล็อกของคุณได้
ความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกับคำเหล่านี้จะถูกระงับเพื่อรอตรวจสอบเป็นเวลานานสุด 60 วัน เว้นแต่ว่าจะส่งมาจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ ข้อความในแชทสดที่มีคำในรายการดังกล่าวก็จะถูกบล็อกด้วยเช่นกัน
คุณจะตรวจสอบและอนุมัติความคิดเห็นที่มีคำที่บล็อกได้ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ"

บล็อกความคิดเห็นที่มีลิงก์

คุณระงับความคิดเห็นที่มีแฮชแท็กและ URL เพื่อรอตรวจสอบได้ ดังนี้
  1. เปิด YouTube Studio
  2. คลิกการตั้งค่า จากนั้น ชุมชนจากทางด้านซ้าย
  3. เลือกบล็อกลิงก์ใต้แท็บ "ตัวกรองอัตโนมัติ"
ความคิดเห็นที่มีลิงก์จะไม่ถูกบล็อก หากคุณ ผู้ตรวจสอบ หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติเป็นผู้โพสต์
ข้อความในแชทสดที่มี URL จะถูกบล็อกด้วย
คุณมีเวลานานสุด 60 วันในการตรวจสอบและอนุมัติความคิดเห็นที่มีแฮชแท็กและลิงก์ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ"

การตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้น

คุณนำการตั้งค่าความคิดเห็นเดียวกันไปใช้กับวิดีโอทุกรายการที่อัปโหลดใหม่ได้ การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับวิดีโอที่อัปโหลดใหม่จะไม่ส่งผลต่อวิดีโอที่มีอยู่
คุณจะเลือกการตั้งค่าความคิดเห็นอื่นๆ สำหรับวิดีโอแต่ละรายการหลังจากที่อัปโหลดแล้วได้ ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้นสำหรับวิดีโอใหม่

การตั้งค่าความคิดเห็นในหน้าแรกของช่อง

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับความคิดเห็นใหม่ในแท็บการสนทนาหรือแท็บชุมชนของช่องได้ ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นของช่อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตั้งค่าความคิดเห็น

ฉันจะบล็อกคำ ลิงก์ หรือผู้ใช้บางรายจากวิดีโอรายการใดรายการหนึ่งได้ไหม

ไม่ได้ ระบบจะนำผู้ใช้ที่ซ่อน คำที่บล็อก และการบล็อกลิงก์ไปใช้กับทุกวิดีโอและหน้าแรกของช่องโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความคิดเห็นจะมีผลกับวิดีโอใหม่เท่านั้น

ฉันตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่ซ่อนได้ไหม

ไม่ได้ ความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่ซ่อนจะไม่แสดงใน YouTube Studio

ฉันตรวจสอบความคิดเห็นที่ถูกบล็อกเนื่องจากคำหรือลิงก์ที่เฉพาะเจาะจงได้ไหม

ได้ คุณมีเวลานานสุด 60 วันในการตรวจสอบและอนุมัติความคิดเห็นที่มีคำที่บล็อกหรือลิงก์ในหน้าความคิดเห็นใต้แท็บ "ระงับเพื่อรอตรวจสอบ"

หากฉันปิดการแสดงความคิดเห็นแล้วเปิดอีกครั้ง ระบบจะแสดงความคิดเห็นเก่าไหม

แสดง หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็นแล้วเปิดอีกครั้ง ความคิดเห็นที่มีอยู่จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นที่มีอยู่จะไม่แสดงในหน้าสำหรับดูหรือใน YouTube Studio

หากฉันเปลี่ยนการตั้งค่า ความคิดเห็นที่มีอยู่จะได้รับผลกระทบไหม

ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ
  • ความคิดเห็นในวิดีโอที่อัปโหลดใหม่
  • ความคิดเห็นใหม่ในหน้าแรกของช่อง (เช่น แท็บชุมชนหรือแท็บการสนทนา)

ข้อยกเว้น: หากคุณปิดการแสดงความคิดเห็นในหน้าแรกของช่อง ความคิดเห็นที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกซ่อน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร