Sužinokite apie komentarų nustatymus

Galite pasirinkti atidėti kai kuriuos komentarus, kad galėtumėte peržiūrėti prieš paskelbdami juos vaizdo įraše ar kanale. Sužinokite, kaip pakeisti komentarų nustatymus.

Vaizdo įrašų komentarų nustatymai

Toliau nurodyti galimi atskirų vaizdo įrašų komentarų nustatymai.

Leisti visus komentarus

Visi prie vaizdo įrašo parašyti komentarai matomi iš karto. Šiuos komentarus galite peržiūrėti puslapio „Komentarai“ skirtuke „Paskelbti“.
Žiūrintiesiems išlieka galimybė pranešti apie netinkamus komentarus ir šlamštą. Bendruomenės gaires pažeidžiantys komentarai gali būti pašalinti. O į šlamštą panašūs komentarai gali būti automatiškai atidėti peržiūrai „YouTube Studio“ ir laikomi iki 60 dienų.
Atidėti galimai netinkamus komentarus peržiūrai
Galimai nepriimtini komentarai atidedami peržiūrai „YouTube Studio“ puslapio „Komentarai“ skirtuke „Laukia peržiūros“ ir rodomi jame iki 60 dienų. Tokius komentarus galima peržiūrėti tik „YouTube Studio“, žiūrėjimo puslapyje jie nerodomi.
 • Šie komentarai nebus matomi viešai, nebent patvirtinsite jų rodymą.
 • „YouTube“ gali peržiūrai atidėti galimai netinkamus komentarus, parašytus daugiau kaip 100 kalbų.
Jei norite dar didesnio apsaugos lygio, įjunkite parinktį Padidinti griežtumą, kad į skirtuką „Laukia peržiūros“ būtų atidedama daugiau galimai nepriimtinų komentarų. Jei norite kanale taikyti griežtesnį galimai nepriimtinų komentarų moderavimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Prisijunkite prie „YouTube Studio“.
 2. Kairiajame meniu pasirinkite Nustatymai.
 3. Pasirinkite Bendruomenė ir tada Numatytieji.
 4. Pasirinkite Atidėti galimai nepriimtinus komentarus peržiūraiir tada Padidinti griežtumą.
 5. Pasirinkite Išsaugoti.

Pasirinkus įjungti šį nustatymą, kanale paskelbtuose komentaruose ieškant galimai nepriimtino turinio bus taikomi griežtesni parametrai.

Patarimas: jei yra daugiau žodžių ar frazių, kurias norite priskirti atidėtinoms peržiūrai, įtraukite jas į blokuojamų žodžių sąrašą.

Visus komentarus atidėti peržiūrai

Visi komentarai prieš paskelbiant turi būti patvirtinti neautomatiškai. Komentarus galite peržiūrėti puslapio „Komentarai“ skirtuke „Laukia peržiūros“; komentarai čia bus rodomi iki 60 dienų.

Išjungti komentavimą

Jei išjungsite vaizdo įrašo komentarus, žiūrintieji negalės komentuoti. „Šiam vaizdo įrašui komentarai išjungti. Sužinokite daugiau.“ – toks pranešimas bus pateiktas po vaizdo įrašu.

Kanalo lygio komentarų nustatymai

Paslėpti naudotojai

Galite pasirinkti visuose kanalo vaizdo įrašuose slėpti konkrečių komentatorių komentarus.

Pastaba: paslėpti naudotojai taip pat negali kurti jūsų vaizdo įrašų ir tiesioginių srautų ištraukų. Sužinokite daugiau.

Blokuojami žodžiai

Į blokuojamų žodžių sąrašą galite įtraukti įvairius žodžius ir frazes, kurių nenorite matyti komentaruose.
Komentarai, kuriuose bus tokių arba labai panašių terminų, gali būti atidėti peržiūrai ir laikomi ten iki 60 dienų, nebent juos parašys į patvirtintų naudotojų sąrašą įtrauktas asmuo. Tiesioginio pokalbio pranešimai, kuriuose bus tokių arba labai panašių terminų, taip pat bus blokuojami.
Komentarus su blokuojamais žodžiais galite peržiūrėti ir patvirtinti puslapio „Komentarai“ skirtuke „Laukia peržiūros“.
Norėdami papildyti blokuojamų žodžių sąrašus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite „YouTube Studio“.
 2. Kairėje spustelėkite Nustatymai ir tada Bendruomenė.
 3. Skirtuke „Automatiniai filtrai“ slinkite iki skilties „Blokuojami žodžiai“.
 4. Įveskite žodžius ir frazes, atskirdami kableliais.
 5. Pasirinkite IŠSAUGOTI.

Pastaba: blokuojamų žodžių taip pat negalima naudoti kuriant jūsų vaizdo įrašų ir tiesioginių srautų ištraukas. Sužinokite daugiau.

Komentarų su nuorodomis blokavimas

Galite peržiūrai atidėti komentarus, kuriuose yra URL. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.
 1. Atidarykite „YouTube Studio“.
 2. Kairėje spustelėkite Nustatymai ir tada Bendruomenė.
 3. Skirtuke „Automatiniai filtrai“ pasirinkite Blokuoti nuorodas.
Jūsų, moderatorių ir patvirtintų naudotojų skelbiami komentarai su nuorodomis neblokuojami.
Blokuojami ir tiesioginių pokalbių pranešimai su URL.
Komentarus su žymomis su grotelėmis ir nuorodomis galite peržiūrėti ir patvirtinti puslapio „Komentarai“ skirtuke „Laukia peržiūros“, kur jie bus rodomi iki 60 dienų.

Numatytieji komentarų nustatymai

Visiems naujai įkeltiems vaizdo įrašams galite taikyti vienodą komentarų nustatymą. Pakeitus naujai įkeltiems vaizdo įrašams taikomus numatytuosius nustatymus, esamiems vaizdo įrašams toks pakeitimas nėra aktualus.
Atskiriems vaizdo įrašams juos įkėlę galite parinkti kitokius komentarų nustatymus. Sužinokite, kaip pakeisti numatytuosius komentarų nustatymus, taikomus naujiems vaizdo įrašams.

Pagrindinio kanalo puslapio komentarų nustatymai

Galite pakeisti naujiems kanalo „Bendruomenės“ skirtuke skelbiamiems komentarams taikomą nustatymą. Sužinokite, kaip pakeisti komentarų nustatymus.

DUK apie komentarų nustatymus

Ar galiu blokuoti tam tikrus žodžius, nuorodas arba naudotojus viename konkrečiame vaizdo įraše?

Ne. Paslėpti naudotojai, blokuojami žodžiai ir nuorodų blokavimas automatiškai taikomi visiems vaizdo įrašams ir pagrindiniam kanalo puslapiui. Nustatymų pakeitimai taip pat gali būti taikomi naujiems ir seniau įkeltiems vaizdo įrašams.
Pastaba: komentarų nustatymų pakeitimai taikomi tik naujiems vaizdo įrašams.

Ar galiu peržiūrėti paslėptų naudotojų komentarus?

Ne. Paslėptų naudotojų komentarai „YouTube Studio“ nerodomi.

Ar galiu peržiūrėti komentarus, kurie blokuojami dėl konkrečių žodžių arba nuorodų?

Taip. Komentarus su blokuojamais žodžiais ir nuorodomis galite peržiūrėti ir patvirtinti puslapio „Komentarai“ skirtuke „Laukia peržiūros“, kur jie bus rodomi iki 60 dienų.

Jei išjungsiu komentarus, o paskui vėl įjungsiu, ar senieji mano komentarai vėl bus rodomi?

Taip. Jei išjungsite komentarus, o paskui vėl įjungsite, anksčiau parašyti komentarai vėl bus rodomi.
Jei išjungsite komentarus, anksčiau parašyti komentarai nebus matomi žiūrėjimo puslapyje ar „YouTube Studio“.

Jei pakeisiu nustatymus, ar pakeitimai bus taikomi anksčiau parašytiems komentarams?

Anksčiau parašytiems komentarams gali būti taikomi komentarų nustatymų pakeitimai. Pavyzdžiui, įtraukus į blokuojamų žodžių sąrašą naujų terminų, visi esami ir būsimi komentarai, kuriuose bus tokių arba jiems labai artimų žodžių, bus atidėti peržiūrai.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
false
true
true
59
false
false