Obtenir informació sobre la configuració dels comentaris

Pots triar si vols posar en espera alguns comentaris per revisar-los abans que es mostrin al teu vídeo o canal. Obtén informació sobre com pots canviar la configuració dels comentaris.

Configuració dels comentaris dels vídeos

Les opcions següents de configuració dels comentaris es poden utilitzar en vídeos concrets.

Posar en espera els comentaris potencialment inadequats per revisar-los 
Els comentaris potencialment inadequats es posen en espera per revisar-los a la pestanya "Pendents de revisió" de la pàgina Comentaris. Només pots accedir a aquests comentaris des de YouTube Studio, no des de la pàgina de visualització.
YouTube pot posar en espera els comentaris potencialment inadequats per revisar-los en 100 idiomes.
El sistema de YouTube treballa per trobar comentaris potencialment inadequats, però no sempre l'encerta. A mesura que revises comentaris, el sistema millora a l'hora de trobar els que cal revisar. 
Si hi ha més paraules o frases que vols posar en espera per revisar-les, afegeix-les a la llista de paraules bloquejades.

Posar en espera tots els comentaris per revisar-los

Cal aprovar manualment tots els comentaris perquè es puguin publicar. Es poden revisar a la pestanya "Pendents de revisió" de la pàgina Comentaris.
Obtén informació sobre com pots revisar els comentaris pendents de revisió.

Permetre tots els comentaris

Tots els comentaris que es fan als teus vídeos es poden veure immediatament a la pestanya "Públics" de la pàgina Comentaris
Els espectadors podran seguir informant de comentaris inadequats i de contingut brossa. És possible que se suprimeixin els comentaris que infringeixen les directrius de la comunitat, i que es posin en espera automàticament els comentaris amb possible contingut brossa per revisar-los.

Desactivar els comentaris

Si desactives els comentaris en un vídeo, els espectadors no podran fer-ne i a sota del vídeo es mostrarà el missatge "Aquest vídeo té els comentaris desactivats. Més informació".

Configuració dels comentaris al nivell de canal 

Usuaris amagats

Pots optar per amagar els comentaris de comentadors concrets a tots els vídeos del teu canal.
Obtén informació sobre com pots amagar els comentaris d'un canal concret.
Paraules bloquejades
Pots afegir una llista de paraules i frases que no vols que es mostrin als comentaris a les teves llistes de paraules bloquejades.
És possible que els comentaris que tinguin un percentatge alt de coincidència amb aquests termes es posin en espera per revisar-los, tret que siguin d'un usuari de la teva llista d'usuaris aprovats. Els missatges del xat en directe que continguin aquests termes també es bloquejaran.
Es poden revisar i aprovar els comentaris que contenen paraules bloquejades a la pestanya "Pendents de revisió" de la pàgina Comentaris.

Bloquejar comentaris que contenen enllaços

Pots posar en espera els comentaris que continguin etiquetes i URL per revisar-los. Per fer-ho, segueix aquests passos:
  1. Obre YouTube Studio.
  2. A l'esquerra, fes clic a Configuració i després Comunitat.
  3. A la pestanya "Filtres automatitzats", selecciona Bloqueja els enllaços.
Els comentaris amb enllaços no es bloquejaran si els has publicat tu, un moderador o un usuari aprovat.
Els missatges del xat en directe que contenen URL també es bloquegen. 
Es poden revisar i aprovar els comentaris que contenen etiquetes i enllaços a la pestanya "Pendents de revisió" de la pàgina Comentaris.

Configuració predeterminada dels comentaris

Pots aplicar la mateixa configuració dels comentaris a tots els vídeos nous que pengis. El canvi de la configuració predeterminada dels vídeos nous que pengis no afectarà els vídeos ja publicats. 
Sempre pots triar diferents opcions de configuració de comentaris en vídeos concrets després de penjar-los. Obtén informació sobre com pots canviar la configuració predeterminada dels comentaris als vídeos nous.

Configuració dels comentaris a la pàgina del canal

Pots canviar la configuració dels comentaris nous a la pestanya Comentaris o Comunitat del teu canal. Obtén informació sobre com pots canviar la configuració dels comentaris del teu canal.

Preguntes freqüents sobre la configuració dels comentaris

Puc bloquejar paraules, enllaços o usuaris determinats en un vídeo concret?

No. Els usuaris amagats, les paraules bloquejades i el bloqueig d’enllaços s'apliquen automàticament a tots els vídeos i a la pàgina del teu canal. 
Nota: els canvis que facis a la configuració dels comentaris només s'apliquen als vídeos nous.

Puc revisar els comentaris d'usuaris amagats?

No. Els comentaris d'usuaris amagats no es mostren a YouTube Studio.

Puc revisar els comentaris que s'han bloquejat perquè contenen determinats enllaços o paraules?

Sí. A la pestanya "Pendents de revisió" de la pàgina Comentaris, es poden revisar i aprovar els comentaris que contenen paraules o enllaços bloquejats.

Si desactivo els comentaris i els torno a activar, recuperaré els meus comentaris anteriors?

Sí. Si desactives els comentaris i els tornes a activar, es mostraran els comentaris actuals.
Si desactives els comentaris, no es podran veure els comentaris actuals a la pàgina de visualització ni a YouTube Studio.

Si canvio la configuració, els comentaris actuals es veuran afectats?

Es veuran afectats No es veuran afectats
  • Els comentaris als vídeos nous que pengis.
  • Els comentaris nous a la pàgina del teu canal (és a dir, a la pestanya Comunitat o Comentaris).

Excepció: si desactives els comentaris de la pàgina del teu canal, tots els comentaris anteriors s'amagaran.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?