Obtenir informació sobre la configuració dels comentaris

Hem simplificat l'experiència de moderació de comentaris i hem combinat les dues pestanyes de moderació, "Pendents de revisió" i "Possible contingut brossa", a YouTube Studio. Ara, els comentaris que YouTube hagi posat en espera automàticament es mostraran a la pestanya combinada "Pendents de revisió" durant un màxim de 60 dies.

Pots triar si vols posar en espera alguns comentaris per revisar-los abans que es mostrin al teu vídeo o canal. Obtén informació sobre com pots canviar la configuració dels comentaris.

Configuració dels comentaris per als vídeos

Les següents opcions de configuració dels comentaris es poden utilitzar en vídeos concrets.

Posar en espera els comentaris potencialment inadequats per revisar-los
Els comentaris potencialment inadequats es posen en espera per revisar-los a la pestanya "Pendents de revisió" de la pàgina Comentaris durant un màxim de 60 dies. Pots veure aquests comentaris des de YouTube Studio, no des de la pàgina de visualització.
YouTube pot detectar comentaris potencialment inadequats en 100 idiomes i posar-los en pausa per revisar-los.
El sistema de YouTube treballa per trobar comentaris potencialment inadequats, però no sempre l'encerta. A mesura que revises comentaris, el sistema millora a l'hora de trobar els que cal revisar.
Si hi ha més paraules o frases que vols posar en espera per revisar-les, afegeix-les a la llista de paraules bloquejades.

Posar en espera tots els comentaris per revisar-los

Cal aprovar manualment tots els comentaris perquè es puguin publicar. Es poden revisar a la pestanya "Pendents de revisió" de la pàgina Comentaris durant un màxim de 60 dies.
Obtén informació sobre com pots revisar els comentaris pendents de revisió.

Permetre tots els comentaris

Tots els comentaris que es fan als teus vídeos són visibles a l'instant. Pots veure'ls a la pestanya "Públics" de la pàgina Comentaris.
Els espectadors podran continuar informant de comentaris inadequats i de contingut brossa. És possible que se suprimeixin els comentaris que infringeixen les directrius de la comunitat. A més, els comentaris amb possible contingut brossa es posaran automàticament en espera per revisar-los a YouTube Studio durant un màxim de 60 dies.

Desactivar els comentaris

Si desactives els comentaris en un vídeo, els espectadors no podran comentar i, a sota del vídeo, es mostrarà el missatge "Aquest vídeo té els comentaris desactivats. Més informació".

Configuració dels comentaris al nivell de canal 

Usuaris amagats

Pots optar per amagar els comentaris de comentadors concrets en tots els vídeos del teu canal.
Obtén informació sobre com pots amagar els comentaris d'un canal concret.
Paraules bloquejades
Pots afegir a les teves llistes de paraules bloquejades una llista de paraules i frases que no vols que es mostrin als comentaris.
És possible que els comentaris que tinguin un percentatge alt de coincidència amb aquests termes es posin en espera per revisar-los durant un màxim de 60 dies, tret que siguin d'un usuari de la teva llista d'usuaris aprovats. Els missatges del xat en directe que continguin aquests termes també es bloquejaran.
Els comentaris que contenen paraules bloquejades es poden revisar i aprovar a la pestanya "Pendents de revisió" de la pàgina Comentaris.

Bloquejar comentaris amb enllaços

Pots posar en espera els comentaris que continguin etiquetes i URL per revisar-los. Per fer-ho:
  1. Obre YouTube Studio.
  2. A l'esquerra, fes clic a Configuració i després Comunitat.
  3. A la pestanya "Filtres automatitzats", selecciona Bloqueja els enllaços.
Els comentaris amb enllaços no es bloquejaran si els has publicat tu, un moderador o un usuari aprovat.
Els missatges del xat en directe que contenen URL també es bloquegen.
Els comentaris que contenen etiquetes i enllaços es poden revisar i aprovar a la pestanya "Pendents de revisió" de la pàgina Comentaris durant un màxim de 60 dies.

Configuració predeterminada dels comentaris

Pots aplicar la mateixa configuració dels comentaris a tots els vídeos nous que pengis. El canvi de la configuració predeterminada dels vídeos nous que pengis no afectarà els vídeos ja publicats.
Pots triar una configuració de comentaris diferent en vídeos concrets després d'haver-los penjat. Obtén informació sobre com pots canviar la configuració predeterminada dels comentaris als vídeos nous.

Configuració dels comentaris a la pàgina d'inici del canal

Pots canviar la configuració dels comentaris nous a la pestanya Comentaris o Comunitat del teu canal. Obtén informació sobre com pots canviar la configuració dels comentaris del teu canal.

Preguntes freqüents sobre la configuració dels comentaris

Puc bloquejar paraules, enllaços o usuaris determinats en un vídeo concret?

No. Els usuaris amagats, les paraules bloquejades i el bloqueig d’enllaços s'apliquen automàticament a tots els vídeos i a la pàgina d'inici del teu canal.
Nota: els canvis que facis a la configuració dels comentaris només s'apliquen als vídeos nous.

Puc revisar els comentaris d'usuaris amagats?

No. Els comentaris d'usuaris amagats no es mostren a YouTube Studio.

Puc revisar els comentaris que s'han bloquejat perquè contenen determinats enllaços o paraules?

Sí. A la pestanya "Pendents de revisió" de la pàgina Comentaris es poden revisar i aprovar els comentaris que contenen enllaços o paraules bloquejades durant un màxim de 60 dies.

Si desactivo els comentaris i els torno a activar, recuperaré els meus comentaris anteriors?

Sí. Si desactives els comentaris i els tornes a activar, es mostraran de nou els comentaris que hi havia.
Si desactives els comentaris, no es podran veure els comentaris a la pàgina de visualització ni a YouTube Studio.

Si canvio la configuració, els comentaris que ja tinc es veuran afectats?

Es veuran afectats No es veuran afectats
  • Els comentaris als vídeos nous que pengis.
  • Els comentaris nous a la pàgina d'inici del teu canal (per exemple, a les pestanyes Comunitat o Comentaris).

Excepció: si desactives els comentaris de la pàgina d'inici del teu canal, tots els comentaris anteriors s'amagaran.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?