Запознаване с настройките за коментари

Улеснихме модерирането на коментарите и обединихме двата раздела за модериране „Задържани за преглед“ и „Вероятно спам“ в YouTube Studio. Коментарите, които автоматично са задържани от YouTube, вече ще се показват в комбинирания раздел „Задържани за преглед“ за период от до 60 дни.

Можете да изберете да задържате някои коментари за преглед, преди да бъдат показани във видеоклипа или канала ви. Научете как да променяте настройките за коментари.

Настройки за коментари за видеоклипове

Посочените по-долу настройки за коментари могат да се използват за отделни видеоклипове.

Задържане на потенциално неуместни коментари за преглед
Потенциално неуместните коментари се задържат за преглед на страницата Коментари в раздела „Задържани за преглед“ за период от до 60 дни.Можете да преглеждате тези коментари в YouTube Studio, а не на страницата за гледане.

В долната част на раздела може да виждате връзка „Показване на скритите коментари“. Кликнете върху нея, за да видите потенциално опасни коментари, които се задържат автоматично за преглед.

YouTube може да задържа за преглед потенциално неуместни коментари на над 100 езика.
Системата на YouTube идентифицира потенциално неуместни коментари, но понякога греши. Колкото повече коментари преглеждате, толкова по-ефективно системата идентифицира коментари, които да бъдат задържани за преглед.
Ако искате да задържате за преглед конкретни думи или фрази, добавете ги към своя списък с блокирани думи.

Задържане на всички коментари за преглед

Всички коментари трябва да бъдат одобрени ръчно, преди да могат да се показват. Можете да преглеждате коментари в раздела „Задържани за преглед“ на страницата Коментари за период от до 60 дни.

Разрешаване на всички коментари

Всички коментари за видеоклипа ви стават видими веднага. Можете да преглеждате тези коментари в раздела „Публикувани“ на страницата Коментари.
Опцията за подаване на сигнал за неуместни коментари и спам остава налице за зрителите. Коментарите, които нарушават правилата на общността ни, може да бъдат премахнати. Коментарите, които вероятно са спам, може да бъдат автоматично задържани за преглед в YouTube Studio за период от до 60 дни.

Изключване на коментарите

Ако изключите коментарите за видеоклипа си, зрителите не могат да коментират. Под видеоклипа ви ще се показва „Коментарите са деактивирани за този видеоклип. Научете повече.“.

Настройки за коментари на ниво канал 

Скрити потребители

Можете да изберете да скриете коментари от конкретни потребители във всички видеоклипове в канала си.
Блокирани думи
Можете да добавяте думи и фрази, които не искате да се показват в коментарите, към списъка с блокирани думи.
Коментарите, които са близки до тези термини, може да бъдат задържани за преглед за период от до 60 дни, освен ако не са от някой в списъка с одобрени потребители. Съобщенията в чата на живо, съдържащи тези термини, също ще бъдат блокирани.
Можете да преглеждате и одобрявате коментари с блокирани думи в раздела „Задържани за преглед“ на страницата Коментари.
За да добавите към списъка си с блокирани думи:
  1. Отворете YouTube Studio.
  2. Кликнете върху Настройки и след това Общност вляво.
  3. Превъртете до „Блокирани думи“ в раздела „Автоматизирани филтри“.
  4. Добавете думи и фрази, разделени със запетая.
  5. Изберете ЗАПАЗВАНЕ.

Блокиране на коментари с връзки

Можете да задържате за преглед коментари, които съдържат хаштагове и URL адреси. Това става по следния начин:
  1. Отворете YouTube Studio.
  2. Кликнете върху Настройки и след това Общност вляво.
  3. Изберете Блокиране на връзки в раздела „Автоматизирани филтри“.
Коментарите с връзки няма да бъдат блокирани, ако са публикувани от вас, модератори или одобрени потребители.
Съобщенията с URL адреси в чата на живо също се блокират.
Можете да преглеждате и одобрявате коментари с хаштагове и връзки в раздела „Задържани за преглед“ на страницата Коментари за период от до 60 дни.

Основни настройки за коментари

Можете да прилагате еднаква настройка за коментари за всички нови видеоклипове. Промяната на основните настройки за нови качвания няма да засегне съществуващите видеоклипове.
Можете да избирате различни настройки за коментари за отделни видеоклипове след качването им. Научете как да променяте основните настройки за коментари за нови видеоклипове.

Настройки за коментари на начална страница

Можете да променяте настройката за нови коментари в раздела „Общност“ на канала си. Научете как да променяте настройките за коментари за канала си.

ЧЗВ относно настройките за коментари

Мога ли да блокирам определени думи, връзки или потребители от конкретен видеоклип?

Не. Скриването на потребители и блокирането на думи или връзки се прилагат автоматично за всички видеоклипове и за началната страница на канала ви.
Забележка: Промените в настройките за коментари са приложими само за нови видеоклипове.

Мога ли да преглеждам коментари от скрити потребители?

Не. Коментарите от скрити потребители не се показват в YouTube Studio.

Мога ли да преглеждам коментари, които са блокирани поради конкретни думи или връзки?

Да. Можете да преглеждате и одобрявате коментари с блокирани думи или връзки в раздела „Задържани за преглед“ на страницата Коментари за период от до 60 дни.

Ако изключа и след това включа функцията за коментари, ще се покажат ли отново съществуващите коментари?

Да. Ако изключите и след това включите функцията за коментари, съществуващите коментари ще се покажат отново.
Ако изключите функцията за коментари, съществуващите коментари няма да се показват на страницата за гледане или в YouTube Studio.

Засягат ли промените в настройките съществуващите коментари?

Засегнати коментари Незасегнати коментари
  • Коментари за нови видеоклипове.
  • Нови коментари на началната страница на канала ви (например раздел „Общност“).

Изключение: Ако изключите коментарите на началната страница на канала си, всички предходни коментари се скриват.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false