Zistite, koľko odberateľov môže dostávať upozornenia

Ak chcete zistiť, aké percento vašej základne odberateľov môže dostávať upozornenia z vášho kanála, použite kartu Zvončekové upozornenia odberateľov na karte Publikum v analytike na YouTube. Táto karta sa automaticky zobrazí, keď budete mať dostatočný počet dostupných odberateľov. Ak potrebujete pomoc pri problémoch s upozorneniami, pozrite si nástroj na riešenie problémov s upozorneniami.

Zobrazenie metrík upozornení odberateľov

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ľavej ponuke vyberte položku Analytika.
 3. Vyberte Publikum.
 4. Vyhľadajte kartu Zvončekové upozornenia odberateľov.

Informácie o metrikách upozornení odberateľov

Na karte Zvončekové upozornenia odberateľov získate predstavu o tom, aké percento vašich odberateľov si necháva posielať všetky upozornenia z vášho kanála.

Karta sa neaktualizuje výberom dátumov. K dispozícii sú iba aktuálne percentuálne hodnoty, ktoré sa aktualizujú denne. Nezabudnite, že hodnoty v týchto metrikách sa budú meniť postupne s rastom vášho kanála.

Odberatelia, ktorí si zapli Všetky upozornenia z vášho kanála

Keď sa diváci prihlásia na odber kanála, predvolene budú dostávať len prispôsobené upozornenia. Ak sa rozhodnú kliknúť na zvonček, budú z vášho kanála dostávať všetky nové upozornenia. Upozornenia na nové videá sa týkajú novo nahraných videí, premiér a priamych prenosov. Prečítajte si viac o možnostiach upozornení na YouTube.

Metrika „Odberatelia, ktorí si zapli Všetky upozornenia z vášho kanála” predstavuje percento vašich odberateľov, ktorí si zapli Všetky upozornenia z vášho kanála.

Odberatelia, ktorí si zapli Všetky upozornenia z vášho kanála a povolili upozornenia služby YouTube

Diváci na YouTube môžu svoje upozornenia služby YouTube ovládať rôznymi spôsobmi. Metrika „Odberatelia, ktorí si zapli Všetky upozornenia z vášho kanála a povolili upozornenia služby YouTube” predstavuje percento vašich odberateľov, ktorí si zapli Všetky upozornenia z vášho kanála a zároveň povolili upozornenia pre svoj účet YouTube a pre svoje zariadenie.

Ak odberatelia stlačia zvonček na vašom kanáli, ale vypnú upozornenia služby YouTube pre svoj účet alebo mobilnú aplikáciu, nebudú sa započítavať do tejto metriky. Odberatelia, ktorí majú povolené upozornenia služby YouTube, sú na odber upozornení prihlásení a môžu ich dostávať minimálne v jednom zariadení. Títo odberatelia si zapli upozornenia účtu jedným z týchto spôsobov:

 • v počítači v časti Nastavenia a potom Upozornenia a potom Odbery kanála ALEBO
 • v mobilnom zariadení v časti Nastavenia a potom Upozornenia a potom Odbery.

Zároveň majú povolené upozornenia služby YouTube aspoň v jednom zariadení:

 • v počítači ich zapli v časti Nastavenia a potom Upozornenia a potom Upozornenia na ploche,
 • v nastaveniach mobilného zariadenia povolili upozornenia služby YouTube.

Bežné na YouTube

Pod každou metrikou upozornení odberateľov sa zobrazí rozsah Bežné na YouTube. Polovica kanálov na YouTube spadá do tohto rozsahu.

Tento rozsah slúži na to, aby mala nová metrika širší kontext. Výsledok mimo tohto rozsahu nemusí nevyhnutne značiť zlý výkon. Mnohé úspešné kanály sú z rôznych dôvodov pod týmto rozsahom.

Pozrite si video o metrikách týkajúcich sa odberateľov

Pozrite si nasledujúce video z kanála YouTube pre autorov, kde nájdete vysvetlenie týchto metrík.

Odoslali sa mojim odberateľom upozornenia?

Časté otázky

Čo znamená „Všetky upozornenia z vášho kanála zapnuté”?

Existuje niekoľko rôznych verzií zvončekov, ktoré divákom pomôžu pochopiť rôzne typy upozornení služby YouTube:

 •  Všetky: odberatelia budú dostávať všetky upozornenia z vášho kanála okrem upozornení, ktoré prekročili denný limit.
 • Prispôsobené: odberatelia dostanú z vášho kanála prispôsobenú podmnožinu upozornení.
 • Žiadne: odberateľom sa táto verzia zvončeka zobrazí v prípade, ak nemôžu dostávať upozornenia z vášho kanála v dôsledku nastavení zariadenia.

Odberatelia, ktorí zapli všetky upozornenia vášho kanála, nezahŕňajú odberateľov, ktorí sa rozhodnú dostávať prispôsobené upozornenia, alebo tých, ktorí vypli upozornenia vášho kanála v Správcovi odberov alebo v nastaveniach kanála. Prečítajte si viac o nastaveniach, ktoré ovplyvňujú upozornenia.

Ako presvedčím divákov, aby sa prihlásili na odber všetkých upozornení z môjho kanála?

Niektorí diváci nechcú dostávať všetky upozornenia z každého kanála, ktorý odoberajú. V niektorých prípadoch môže byť upozornení priveľa a môžu spôsobiť, že si ich divák vypne úplne všetky.

Povzbuďte svojich odberateľov, aby si vybrali úroveň upozornení, ktorá je pre nich najvhodnejšia. Ak máte divákov, ktorí majú záujem dostávať všetky upozornenia, no majú s ich doručením problémy, odošlite im nástroj na riešenie problémov s upozorneniami.

Nachádzam sa mimo rozsahu „Bežné na YouTube“. Je to niečo zlé?

Odberatelia, ktorí si zapli Všetky upozornenia z vášho kanála

Mnohé kanály nespadajú do tohto rozsahu a napriek tomu dosahujú dobrú výkonnosť. Upozornenia sú len jedným z mnohých zdrojov návštevnosti pri zhliadnutiach (napr. Ďalšie, Domov, Vyhľadávanie, Externé, Informačný kanál odberov). Rôzne kanály majú rozdielny percentuálny podiel návštevnosti z rôznych zdrojov. Nízke percento návštevnosti z upozornení nemusí nevyhnutne značiť niečo zlé.

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú, či odberateľ chce dostávať všetky upozornenia kanála. Nastavenie upozornení odberateľa môže byť ovplyvnené viacerými faktormi, ako sú napríklad frekvencia nahrávania, témy videí, odbery ďalších kanálov, individuálne preferencie upozornení atď.

Odberatelia, ktorí si zapli Všetky upozornenia z vášho kanála a povolili upozornenia služby YouTube

Ak sa nachádzate v rámci bežného rozsahu pri odberateľoch, ktorí si zapli všetky upozornenia vášho kanála, ale mimo rozsahu pri tých, ktorí majú povolené upozornenia, požiadajte divákov o použitie nástroja na riešenie problémov s upozorneniami. Títo diváci totiž prejavili záujem o všetky upozornenia tým, že stlačili ikonu zvončeka. Možno nevedia, že nemôžu dostávať upozornenia.

Môžem zobraziť svoje metriky upozornení odberateľov za predchádzajúce časové obdobia?

Karta Zvončekové upozornenia odberateľov zobrazuje iba aktuálne metriky. Historické hodnoty nie sú k dispozícii. 

Zvýšia sa moje metriky týkajúce sa odberateľov hneď, ako získam nových odberateľov?

Metriky týkajúce sa odberateľov sa aktualizujú denne, majú však dvojdňové oneskorenie. Ak video zverejníte v pondelok a získate nových odberateľov, vo vašich metrikách sa to prejaví v stredu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?