Kontrola upozornení odberateľov

Autori sa často zaujímajú, ako upozornenia ovplyvňujú ich zhliadnutia videí. Ak sa chcete dozvedieť viac o vplyve upozornení, môžete použiť kartu Zvončekové upozornenia odberateľov a Odoslané zvončekové upozornenia v Štúdiu YouTube. Tieto karty sa automaticky zobrazia, keď budete mať dostatočný počet dostupných odberateľov. Prečítajte si viac o možnostiach upozornení na YouTube.

Odoslali sa mojim odberateľom upozornenia?

Zobrazenie metrík zvončekových upozornení odberateľov

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte položku Analytika.
 3. Vyberte Publikum.
 4. Vyhľadajte kartu Zvončekové upozornenia odberateľov.

Informácie o metrikách zvončekových upozornení odberateľov

Na karte Zvončekové upozornenia odberateľov sa dozviete, aké percento vašich odberateľov si dáva posielať upozornenia vášho kanála vrátane nových nahraných videí, premiér a priamych prenosov.

Odberatelia, ktorí si zapli všetky upozornenia vášho kanála: metrika „Odberatelia, ktorí si zapli všetky upozornenia vášho kanála“ predstavuje percento vašich odberateľov, ktorí si zapli všetky upozornenia.

Odberatelia, ktorí si zapli všetky upozornenia vášho kanála a povolili upozornenia služby YouTube: metrika „Odberatelia, ktorí si zapli všetky upozornenia vášho kanála a povolili upozornenia služby YouTube“ predstavuje percento odberateľov, ktorí si zapli všetky upozornenia vášho kanála. Títo odberatelia majú zároveň povolené aj upozornenia pre svoj účet Google a zariadenie.

Do metriky sa nezapočítavajú odberatelia, ktorí si zapnú zvonček, ale vo svojom účte alebo mobilnej aplikácii vypnú upozornenia služby YouTube. Odberatelia, ktorí povolili upozornenia služby YouTube, sú na odber upozornení prihlásení a môžu ich dostávať aspoň v jednom zariadení. Títo odberatelia si zapli upozornenia účtu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • v počítači v ponuke Nastavenia a potom Upozornenia a potom Odbery kanála ALEBO
 • v mobilnom zariadení v ponuke Nastavenia a potom Upozornenia a potom Odbery.

Zároveň majú povolené upozornenia služby YouTube aspoň v jednom zariadení:

 • V počítači ich zapli v ponuke Nastavenia a potom Upozornenia a potom Upozornenia v počítači.
 • V nastaveniach mobilného zariadenia povolili upozornenia služby YouTube.

Zobrazenie metrík odoslaných zvončekových upozornení

Hneď ako budete mať dostatok odberateľov, v analytike na YouTube sa na karte Dosah automaticky zobrazí karta Odoslané zvončekové upozornenia. Táto karta je dostupná pre jednotlivé videá.

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. Z ponuky vľavo vyberte Obsah.
 3. Kliknite na názov alebo miniatúru videa.
 4. V ľavej ponuke vyberte položky Analytika a potom Dosah.
 5. Vyhľadajte kartu Odoslané zvončekové upozornenia.

Informácie o metrikách odoslaných zvončekových upozornení

 • Odoslané zvončekové upozornenia: počet zvončekových upozornení odoslaných odberateľom, ktorí dostávajú všetky upozornenia vášho kanála a zapli si v účte a zariadení upozornenia služby YouTube.
 • Miera prekliknutí pre upozornenia: percento divákov, ktorí klikli na zvončekové upozornenie na vaše video.
 • Zhliadnutia zo zvončekových upozornení: zhliadnutia, ktoré ste získali od divákov, ktorí klikli na zvončekové upozornenie a hneď si pozreli vaše video. Tento počet nezahŕňa divákov, ktorí videli zvončekové upozornenie a pozreli si vaše video neskôr. V Prehľade dosahu nájdete rozdelenie zhliadnutí z upozornení aplikácie v porovnaní s e‐mailovými novinkami.

Časté otázky o zvončekových upozorneniach odberateľov

Čo to znamená, keď si odberatelia zapnú všetky upozornenia vášho kanála?

Existuje niekoľko rôznych verzií zvončekov, ktoré divákom pomôžu pochopiť rôzne typy upozornení služby YouTube:

 •  Všetky: odberatelia budú dostávať všetky upozornenia z vášho kanála okrem upozornení, ktoré prekročili denný limit.
 • Prispôsobené: odberatelia dostanú z vášho kanála prispôsobenú podmnožinu upozornení.
 • Žiadne: odberateľom sa táto verzia zvončeka zobrazí v prípade, ak nemôžu dostávať upozornenia z vášho kanála v dôsledku nastavení zariadenia.

Odberatelia, ktorí zapli všetky upozornenia vášho kanála, nezahŕňajú odberateľov, ktorí sa rozhodnú dostávať prispôsobené upozornenia, alebo tých, ktorí vypli upozornenia vášho kanála v Správcovi odberov alebo v nastaveniach kanála. Prečítajte si viac o nastaveniach, ktoré ovplyvňujú upozornenia.

Ako presvedčím divákov, aby sa prihlásili na odber všetkých upozornení z môjho kanála?

Niektorí diváci nechcú dostávať všetky upozornenia z každého kanála, ktorý odoberajú. V niektorých prípadoch môže byť upozornení priveľa a môžu spôsobiť, že si ich divák vypne úplne všetky.

Povzbuďte svojich odberateľov, aby si vybrali úroveň upozornení, ktorá je pre nich najvhodnejšia. Ak diváci chcú dostávať všetky upozornenia, no majú problémy s ich doručovaním, odošlite im článok o riešení problémov s upozorneniami.

Nachádzam sa mimo rozsahu „Bežné na YouTube“. Je to niečo zlé?

Odberatelia, ktorí si zapli všetky upozornenia vášho kanála

Mnohé kanály nespadajú do tohto rozsahu, a napriek tomu dosahujú dobrú výkonnosť. Upozornenia sú jedným z mnohých zdrojov návštevnosti pri zhliadnutiach (napr. Ďalšie, Domov alebo Vyhľadávanie). Rôzne kanály majú rozdielny percentuálny podiel návštevnosti z rôznych zdrojov.

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú, či odberateľ chce dostávať všetky upozornenia kanála. Nastavenie upozornení odberateľov môžu ovplyvniť viaceré faktory, ako napríklad frekvencia nahrávania, témy videí alebo odbery iných kanálov.

Odberatelia, ktorí si zapli všetky upozornenia vášho kanála a povolili upozornenia služby YouTube

Ak sa nachádzate v bežnom rozsahu odberateľov, ktorí si zapli všetky upozornenia vášho kanála, ale mimo rozsahu tých, ktorí majú povolené upozornenia, odkážte divákov na článok o riešení problémov s upozorneniami. Títo diváci totiž prejavili záujem o všetky upozornenia tým, že si zapli zvonček. Možno nevedia, že nemôžu dostávať upozornenia.

Môžem zobraziť svoje metriky upozornení odberateľov za predchádzajúce časové obdobia?

Karta Zvončekové upozornenia odberateľov zobrazuje iba aktuálne metriky. Historické hodnoty nie sú k dispozícii.

Ak získam nových odberateľov, zvýšia sa okamžite moje metriky odberateľov?

Metriky odberateľov sa aktualizujú denne, no s dvojdňovým oneskorením. Ak video uverejníte v pondelok a získate nových odberateľov, vo vašich metrikách sa to prejaví v stredu.

Časté otázky týkajúce sa odoslaných zvončekových upozornení

Ako mám používať kartu Odoslané zvončekové upozornenia?

Karta Odoslané zvončekové upozornenia funguje spolu s kartou Zvončekové upozornenia odberateľov:
 • Karta Zvončekové upozornenia odberateľov ukazuje, koľko z vašich odberateľov kliklo na zvonček , aby dostávali všetky upozornenia z celého vášho kanála. Ukazuje tiež, koľko z týchto odberateľov môže dostávať upozornenia vzhľadom na svoje nastavenia zariadení a účtov.
 • Karta Odoslané zvončekové upozornenia ukazuje, koľko divákov dostalo vaše zvončekové upozornenie, kliklo naň a pozrelo si vaše video. Táto karta zároveň ukazuje, koľko odberateľov vhodných na zvončekové upozornenie ste mali, keď ste zverejnili svoje video.

Čím sa moja miera prekliknutí pre upozornenia líši od miery prekliknutí pre miniatúry?

Vaša miera prekliknutí pre upozornenia predstavuje počet divákov, ktorí videli zvončekové upozornenie na vaše video a klikli naň. Vaša miera prekliknutí pre miniatúry predstavuje počet divákov, ktorí videli miniatúru vášho videa na YouTube a klikli na ňu. Prečítajte si viac o svojich zobrazeniach a mierach prekliknutí.

Prečo je moja miera prekliknutí pre upozornenia nižšia ako moja miera prekliknutí pre zobrazenia?

Je bežné, že miera prekliknutí upozornení je nižšia ako miera prekliknutí zobrazení.
Ľudia dostávajú upozornenia celý deň, ale často si video nemôžu pozrieť hneď. Môžu byť napríklad v práci alebo pripravovať večeru. Miera prekliknutí zobrazení sa meria podľa aktivity na YouTube. Reprezentuje správanie divákov, ktorí na YouTube aktívne vyhľadávajú obsah na pozeranie, na rozdiel od tých, ktorí sa práve nachádzajú v kolotoči každodenných povinností.
Prečo sa neodoslali všetky moje upozornenia?
Toto sú najčastejšie príčiny, prečo môže mať vaša karta Odoslané zvončekové upozornenie hodnotu nižšiu ako 100 %:
 • Z vášho kanála už boli odoslané tri upozornenia videí počas 24 hodín, čo predstavuje denný limit.
 • Zverejnili ste viac ako tri videá za krátky čas.
 • Váš počet odberateľov sa za posledných 24 hodín značne zmenil. Ďalšie informácie
 • Zmenili ste nastavenia viditeľnosti svojho videa ešte pred odoslaním všetkých upozornení.
 • Pre toto video ste preskočili upozornenia.
Ako ovplyvnia zmeny v mojom počte odberateľov percento odoslaných zvončekových upozornení?
Časté zmeny počtu odberateľov sú bežný jav. Ak sa vám z akéhokoľvek dôvodu značne zmení počet odberateľov tesne pred zverejnením videa, môžete vidieť menej ako 100 % odoslaných zvončekových upozornení.
V takýchto prípadoch síce stále upozorníme všetkých vhodných odberateľov, no pre oneskorené vykazovanie môže karta ukazovať hodnotu menej ako 100 %.

Nachádzam sa mimo rozsahu „Bežné na YouTube“ v miere prekliknutí pre upozornenia. Je to niečo zlé?

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú, či odberateľ klikne na upozornenie. Diváci nemusia kliknúť na upozornenie vzhľadom na to, koľko je hodín, čo práve robia a podobne.
Mnohé kanály nespadajú do tohto rozsahu, a napriek tomu dosahujú dobrú výkonnosť. Upozornenia sú len jeden z mnohých zdrojov návštevnosti pre zhliadnutia. Medzi ďalšie zdroje patria Ďalšie, Domov, Vyhľadávanie, Externé a feed Odbery. Rôzne kanály majú rozdielny percentuálny podiel návštevnosti z rôznych zdrojov.

Môžem si pozrieť kartu Odoslané zvončekové upozornenia pre predchádzajúce časové obdobia?

Pre kartu Odoslané zvončekové upozornenia nie sú k dispozícii historické hodnoty. Ak v analytike na YouTube zmeníte obdobie, údaje na karte sa nezmenia.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
59
false
false