Meldingen aan abonnees checken

Creators vragen zich vaak af wat voor invloed meldingen hebben op hun videoweergaven. Je kunt in YouTube Studio de kaarten 'Belmeldingen aan abonnees' en 'Belmeldingen verstuurd' bekijken voor meer informatie over het effect van meldingen. Deze kaarten verschijnen automatisch als je genoeg abonnees kunt bereiken. Bekijk meer informatie over meldingsopties op YouTube.

Hebben mijn abonnees een melding gekregen?

Statistieken voor belmeldingen aan abonnees bekijken

 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Analytics in het linkermenu.
 3. Selecteer Publiek.
 4. Zoek de kaart Belmeldingen aan abonnees.

Over statistieken voor belmeldingen aan abonnees

De kaart 'Belmeldingen aan abonnees' laat zien welk percentage van je abonnees meldingen van je kanaal krijgt, bijvoorbeeld bij nieuwe video-uploads, premières en livestreams.

Abonnees die 'Alle meldingen' hebben aangezet voor je kanaal: De statistiek 'Abonnees die de optie 'Alle meldingen' hebben aangezet voor je kanaal' geeft aan welk percentage abonnees ervoor heeft gekozen om alle meldingen te krijgen.

Abonnees die 'Alle meldingen' voor je kanaal en YouTube-meldingen hebben aangezet: De statistiek 'Abonnees die de optie 'Alle meldingen' hebben aangezet voor je kanaal en YouTube-meldingen hebben aangezet' geeft aan welk percentage abonnees alle meldingen voor je kanaal krijgt. Deze abonnees hebben ook meldingen aangezet op hun Google-account en hun apparaat.

Als abonnees op de bel klikken of tikken maar YouTube-meldingen voor hun account of mobiele app uitzetten, tellen ze niet mee voor deze statistiek. Abonnees die YouTube-meldingen hebben aangezet, moeten ingelogd zijn en meldingen kunnen krijgen op minimaal 1 apparaat. Deze abonnees hebben accountmeldingen op een van de volgende manieren aangezet:

 • Op een computer via Instellingen en dan Meldingen en dan Kanaalabonnementen OF
 • Op een mobiel apparaat via Instellingen en dan Meldingen en dan Abonnementen

Ook hebben ze YouTube-meldingen aangezet op minimaal 1 apparaat:

 • Op computers moet de optie Instellingen en dan Meldingen en dan Bureaubladmeldingen aanstaan
 • Op mobiele apparaten moeten meldingen van de YouTube-app aanstaan in de apparaatinstellingen

Statistieken voor verstuurde belmeldingen bekijken

Als je genoeg abonnees hebt, verschijnt op het tabblad Bereik van YouTube Analytics automatisch de kaart Belmeldingen verstuurd. Deze kaart is beschikbaar voor afzonderlijke video's.

 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Content in het linkermenu.
 3. Klik op de titel of thumbnail van de video.
 4. Selecteer Analytics en dan Bereik in het linkermenu.
 5. Zoek de kaart Belmeldingen verstuurd.

Over statistieken voor verstuurde belmeldingen

 • Belmeldingen verstuurd: Het aantal belmeldingen dat naar abonnees is gestuurd. Het gaat om abonnees die alle meldingen van je kanaal krijgen en YouTube-meldingen hebben aangezet voor hun account en apparaat.
 • CTR (klikfrequentie) voor meldingen: Het aantal kijkers (in procenten) dat klikt op de belmelding die ze voor je video hebben gekregen.
 • Weergaven vanuit belmeldingen: Weergaven door kijkers die op een belmelding hebben geklikt en je video meteen hebben bekeken. Kijkers die je belmelding hebben gezien en je video pas later hebben bekeken, worden niet meegeteld. In het rapport Bereik kun je zien of weergaven afkomstig zijn van app-meldingen of e-mailupdates.

Veelgestelde vragen over belmeldingen aan abonnees

Wat betekent 'heeft Alle meldingen aangezet voor je kanaal'?

Er zijn verschillende versies van de bel, zodat kijkers de verschillende typen YouTube-meldingen eenvoudig van elkaar kunnen onderscheiden:

 •  Alle: abonnees krijgen alle meldingen van je kanaal, behalve meldingen die de dagelijkse limieten overschrijden.
 • Gepersonaliseerd: Abonnees krijgen een aangepaste subset met meldingen van je kanaal.
 • Geen: Abonnees krijgen deze versie van de bel te zien als ze geen meldingen van je kanaal kunnen krijgen vanwege hun apparaatinstellingen.

De statistiek 'Abonnees die de optie 'Alle meldingen' hebben aangezet voor je kanaal' omvat geen abonnees die gepersonaliseerde meldingen krijgen of die meldingen van je kanaal hebben uitgezet in Abonnementsbeheer of de kanaalinstellingen. Meer informatie over instellingen die van invloed zijn op meldingen

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kijkers alle meldingen van mijn kanaal aanzetten?

Sommige kijkers willen niet alle meldingen krijgen van elk kanaal waarop ze zich abonneren. Voor sommige kijkers kan een grote hoeveelheid meldingen overweldigend zijn en ertoe leiden dat deze kijkers de meldingen helemaal uitzetten.

Raad je abonnees aan het juiste meldingsniveau te kiezen. Als je kijkers hebt die alle meldingen willen krijgen, maar problemen hebben met het ontvangen ervan, stuur je ze de probleemoplosser voor meldingen.

Ik kom uit onder het bereik Gebruikelijk op YouTube. Is dat erg?

Abonnees die 'Alle meldingen' hebben aangezet voor je kanaal

Veel kanalen vallen niet binnen dit bereik en presteren nog steeds goed. Meldingen zijn een van de vele verkeersbronnen voor weergaven. Andere bronnen zijn bijvoorbeeld Volgende, Homepage en Zoeken. Verschillende kanalen krijgen verschillende percentages verkeer van verschillende verkeersbronnen.

Er zijn veel factoren die bepalen of een abonnee altijd alle kanaalmeldingen wil krijgen. De keuze van een abonnee kan bijvoorbeeld worden beïnvloed door de uploadfrequentie, video-onderwerpen en andere kanaalabonnementen.

Abonnees die de optie 'Alle meldingen' voor je kanaal en YouTube-meldingen hebben aangezet

Als je binnen het gebruikelijke bereik valt voor abonnees die alle meldingen voor je kanaal hebben aangezet, maar onder het bereik voor abonnees die meldingen hebben aangezet, kun je kijkers vragen de probleemoplosser voor meldingen te gebruiken. Deze kijkers hebben aangegeven alle meldingen te willen krijgen door op de bel te klikken. Ze weten misschien niet dat ze geen meldingen kunnen krijgen.

Kan ik mijn statistieken voor meldingen aan abonnees voor eerdere perioden bekijken?

De kaart 'Belmeldingen aan abonnees' geeft alleen de huidige statistieken weer. Historische waarden zijn niet beschikbaar.

Gaan mijn abonneestatistieken direct omhoog als ik nieuwe abonnees krijg?

Abonneestatistieken worden dagelijks geüpdatet, maar hebben een vertraging van 2 dagen. Als je op maandag een video post en nieuwe abonnees krijgt, zie je deze op woensdag terug in je statistieken.

Veelgestelde vragen over verstuurde belmeldingen

Welke gegevens vind ik op de kaart Belmeldingen verstuurd?

Belmeldingen verstuurd werkt in combinatie met de kaart Belmeldingen aan abonnees:
 • De kaart Belmeldingen aan abonnees laat zien welk deel van je abonnees op de bel  heeft geklikt om alle meldingen van je hele kanaal te krijgen. De kaart laat ook zien hoeveel van deze abonnees op basis van hun apparaat en accountinstellingen in aanmerking komen voor meldingen.
 • De kaart Belmeldingen verstuurd laat zien hoeveel kijkers je belmelding hebben gekregen, erop hebben geklikt en je video hebben bekeken. Op deze kaart staat ook hoeveel abonnees in aanmerking kwamen voor een belmelding op het moment dat je de video publiceerde.

Wat is het verschil tussen de CTR van meldingen en de CTR van thumbnails?

De CTR van meldingen geeft aan hoeveel kijkers een belmelding van je video hebben gezien en erop hebben geklikt. De CTR van thumbnails laat zien hoeveel kijkers de thumbnail van je video op YouTube hebben gezien en erop hebben geklikt. Meer informatie over je vertoningen en CTR

Waarom is de CTR van mijn meldingen lager dan de CTR van mijn vertoningen?

Het is normaal dat de CTR van je meldingen lager is dan de CTR van je vertoningen.
Mensen krijgen de hele dag meldingen, maar kunnen een video misschien niet meteen bekijken. Ze zijn bijvoorbeeld aan het werk of aan het koken. De CTR van je vertoningen wordt gemeten aan de hand van activiteit op YouTube. Deze CTR heeft betrekking op kijkers die actief zoeken naar iets om te bekijken op YouTube en die dus niet bezig zijn met hun dagelijkse bezigheden.
Waarom zijn niet al mijn meldingen verstuurd?
Zijn niet al je belmeldingen verstuurd? Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 • Je kanaal heeft in de afgelopen 24 uur al 3 videomeldingen verstuurd. Dit is het maximum.
 • Je hebt kort na elkaar meer dan 3 video's gepubliceerd.
 • Het aantal abonnees is in de afgelopen 24 uur aanzienlijk veranderd. Meer informatie
 • Je hebt de privacyinstellingen van je video gewijzigd voordat alle meldingen waren verstuurd.
 • Je hebt meldingen overgeslagen voor deze video.
Welke invloed heeft een verandering in het aantal abonnees op het percentage verstuurde belmeldingen?
Het is normaal dat het aantal abonnees vaak verandert. Als het aantal abonnees sterk is veranderd (om wat voor reden dan ook) vlak voordat je een video publiceert, zie je op de kaart misschien dat niet alle belmeldingen zijn verstuurd.
Alle abonnees die in aanmerking komen krijgen een melding, maar vanwege een vertraging in de rapportage lijkt het of niet alle meldingen zijn verstuurd.

De CTR van meldingen is bij mij lager dan de cijfers bij Gebruikelijk op YouTube. Is dat erg?

Er zijn veel factoren die bepalen of een abonnee klikt op een melding. Het hangt bijvoorbeeld af van het tijdstip of wat de abonnee op dat moment aan het doen is.
Veel kanalen vallen niet binnen dit bereik en presteren nog steeds goed. Meldingen zijn slechts één van de vele verkeersbronnen voor weergaven. Andere bronnen zijn onder meer Volgende, Homepage, Zoeken, Externe bronnen en Abonnementsfeed. Verschillende kanalen krijgen verschillende percentages verkeer van verschillende verkeersbronnen.

Kan ik de kaart Belmeldingen verstuurd voor eerdere perioden bekijken?

De kaart Belmeldingen verstuurd toont geen historische waarden. Als je de periode wijzigt in YouTube Analytics, blijven de gegevens op de kaart hetzelfde.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu