Noskaidrojiet, cik abonentu var saņemt paziņojumus

Pakalpojuma YouTube Analytics cilnē Auditorija izmantojiet kartīti “Abonentu zvana ikonas paziņojumi”, lai uzzinātu, cik liela abonentu procentuālā daļa var saņemt paziņojumus no jūsu kanāla. Šī kartīte tiks automātiski parādīta, kad jums būs pietiekami daudz sasniedzamu abonentu. Lai saņemtu palīdzību saistībā ar paziņojumu problēmām, izmēģiniet paziņojumu problēmu novēršanas rīku.

Abonentu paziņojumu metrikas skatīšana

 1. Pierakstieties lietotnē YouTube Studio.
 2. Kreisajā izvēlnē atlasiet vienumu Analytics.
 3. Atlasiet vienumu Auditorija.
 4. Atrodiet kartīti “Abonentu zvana ikonas paziņojumi”.

Informācija par abonentu paziņojumu metriku

Izmantojiet kartīti “Abonentu zvana ikonas paziņojumi”, lai uzzinātu, cik liela abonentu procentuālā daļa var saņemt visus paziņojumus par jauniem videoklipiem jūsu kanālā.

Kartītes datus nevar atjaunināt ar datumu atlasītāju — ir redzama tikai pašreizējā procentuālā daļa, un atjaunināšana notiek katru dienu. Ņemiet vērā, ka, kanālam augot, izmaiņas šajā metrikā, visticamāk, būs pakāpeniskas.

Abonenti, kuri jūsu kanālam ir ieslēguši opciju “Visi paziņojumi”

Pēc noklusējuma skatītāji saņem personalizētus paziņojumus, tikai ja viņi abonē kanālu. Ja lietotāji noklikšķinās uz zvana ikonas, viņi saņems visus paziņojumus par jauniem videoklipiem jūsu kanālā. Paziņojumi par jauniem videoklipiem tiek sūtīti par jaunām videoklipu augšupielādēm, pirmizrādēm un tiešraides straumēm. Uzziniet vairāk par paziņojumu opcijām pakalpojumā YouTube.

Metrika “Abonenti, kuri jūsu kanālam ir ieslēguši opciju “Visi paziņojumi”” parāda to abonentu procentuālo daļu, kuri ir izvēlējušies saņemt visus paziņojumus.

Abonenti, kuri jūsu kanālam ir ieslēguši opciju “Visi paziņojumi” un iespējojuši YouTube paziņojumus

YouTube skatītāji var pārvaldīt savus YouTube paziņojumus daudzos veidos. Metrika “Abonenti, kuri jūsu kanālam ir ieslēguši opciju “Visi paziņojumi” un iespējojuši YouTube paziņojumus” parāda to abonentu procentuālo daļu, kuri ir ieslēguši visus paziņojumus jūsu kanālam un iespējojuši paziņojumus YouTube kontiem un ierīcēm.

Ja abonenti noklikšķina uz jūsu kanāla zvana ikonas, taču izslēdz YouTube paziņojumus savam kontam vai mobilajai lietotnei, tie netiek ieskaitīti šajā metrikā. Abonenti, kuri “iespējojuši YouTube paziņojumus”, ir pierakstījušies un var saņemt paziņojumus vismaz vienā ierīcē. Šie abonenti ir ieslēguši konta paziņojumus kādā no tālāk minētajiem veidiem.

 • Datorā: Iestatījumi un pēc tam Paziņojumi un pēc tam Kanāla abonementi VAI
 • Mobilajā ierīcē: Iestatījumi un pēc tam Paziņojumi un pēc tam Abonementi

Turklāt viņi ir arī iespējojuši YouTube paziņojumus vismaz vienā ierīcē.

 • Datorā jābūt ieslēgtiem paziņojumiem: Iestatījumi un pēc tam Paziņojumi un pēc tam Darbvirsmas paziņojumi
 • Mobilajā ierīcē: ierīces iestatījumos jābūt iespējotiem YouTube lietotnes paziņojumiem.

Tipiski pakalpojumā YouTube

Zem katras abonentu paziņojumu metrikas būs redzams diapazons “Tipiski pakalpojumā YouTube”. Puse no visiem pakalpojuma YouTube kanāliem ietilpst šajā diapazonā.

Diapazoni tiek rādīti, lai šai jaunajai metrikai sniegtu augsta līmeņa kontekstu. Rezultāti ārpus šiem diapazoniem ne vienmēr ir uzskatāmi par sliktu sniegumu. Daudzu veiksmīgu kanālu rādītāji atrodas zem šiem diapazoniem dažādu iemeslu dēļ.

Noskatieties, lai uzzinātu vairāk par abonentu metrikām

Skatiet tālāk norādīto YouTube satura veidotāju kanāla videoklipu, lai iegūtu skaidrojumu par šīm metrikām.

Vai maniem abonentiem tika nosūtīti paziņojumi?

Bieži uzdotie jautājumi

Ko nozīmē metrika “Abonenti, kuri jūsu kanālam ieslēguši opciju “Visi paziņojumi””?

Ir pieejamas vairākas zvana ikonas versijas, lai palīdzētu skatītājiem izprast dažādos YouTube paziņojumu veidus.

 •  Visi: abonenti saņems visus paziņojumus no jūsu kanāla, izņemot paziņojumus, kas pārsniedz dienas ierobežojumus.
 • Personalizēti: abonenti no jūsu kanāla saņems pielāgotu paziņojumu apakškopu.
 • Neviens: abonentiem tiks rādīta šī zvana ikonas versija, ja viņi nevarēs saņemt paziņojumus no jūsu kanāla ierīces iestatījumu dēļ.

Metrika “Abonenti, kuri jūsu kanālam ir ieslēguši opciju “Visi paziņojumi” neietver abonentus, kuri izvēlas saņemt personalizētus paziņojumus vai izslēguši paziņojumus no jūsu kanāla, izmantojot abonementu pārvaldnieku vai kanāla iestatījumu sadaļu. Uzziniet vairāk par iestatījumiem, kas ietekmē paziņojumus.

Kā panākt, lai mani skatītāji abonē visus paziņojumus no mana kanāla?

Daži skatītāji nevēlas saņemt visus paziņojumus no katra abonētā kanāla. Dažiem skatītājiem visi paziņojumi var šķist pārāk liels apjoms, un šādā situācijā viņi var izvēlēties tos izslēgt pavisam.

Mudiniet abonentus izvēlēties viņiem piemērotāko paziņojumu veidu. Ja jums ir skatītāji, kuri vēlas saņemt visus paziņojumus, taču nesaņem tos, nosūtiet viņiem paziņojumu problēmu novēršanas rīku.

Mani rādītāji ir zem diapazona “Tipiski pakalpojumā YouTube”. Vai tas ir slikti?

Abonenti, kuri jūsu kanālam ir ieslēguši opciju “Visi paziņojumi”

Daudzu kanālu rādītāji neatbilst šim diapazonam, taču to sniegums tik un tā ir ļoti labs. Paziņojumi ir tikai viens no daudziem skatījumu datplūsmas avotiem (piemēram, jāņem vērā arī sadaļa Ieteicamie, Sākums, meklēšana, ārēji avoti un abonementu plūsma). Dažādiem kanāliem no dažādiem datplūsmas avotiem būs atšķirīgas datplūsmas procentuālās daļas. Zema datplūsmas procentuālā daļa no paziņojumiem nav nekas slikts.

Ir daudz faktoru, kas ietekmē to, vai abonents vēlas visu laiku saņemt visus kanāla paziņojumus. Abonenta izvēli attiecībā uz paziņojumiem var ietekmēt tādi faktori kā augšupielāžu biežums, videoklipu tēmas, citu kanālu abonementi, atsevišķu paziņojumu preferences utt.

Abonenti, kuri jūsu kanālam ir ieslēguši opciju “Visi paziņojumi” un iespējojuši YouTube paziņojumus

Ja tā jūsu abonentu procentuālā daļa, kuri ir ieslēguši visus paziņojumus jūsu kanālam, atbilst standarta diapazonam, taču tā abonentu daļa, kuriem ir iespējoti paziņojumi, ir zemāka par šo diapazonu, apsveriet iespēju piedāvāt skatītājiem izmantot paziņojumu problēmu novēršanas rīku. Šie skatītāji izrādīja vēlmi saņemt visus paziņojumus, noklikšķinot uz zvana ikonas. Iespējams, ka viņi nezina, ka nevar saņemt paziņojumus.

Vai varu skatīt abonentu paziņojumu metriku par iepriekšējiem laika periodiem?

Kartītē “Abonentu zvana ikonas paziņojumi” tiek rādīta tikai pašreizējā metrika. Vēsturiskās vērtības nav pieejamas.

Vai mans abonentu metrikas rādījums nekavējoties palielināsies, ja iegūšu jaunus abonentus?

Abonentu metrika tiek atjaunināta katru dienu, taču tai ir divu dienu aizkave. Ja publicēsiet videoklipu pirmdien un iegūsiet jaunus abonentus, tie tiks atspoguļoti jūsu trešdienas metrikā.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?