Se resultater for overleggskort og sluttskjermer

Bruk Engasjement-fanen i YouTube Analytics til å finne ut hvor ofte seerne klikker på overleggskortene og sluttskjermene dine. Resultatene for overleggskort og sluttskjermer kan gi deg en god pekepinn på hvor engasjerte seerne dine er når de ser på videoene dine.

Finn ut hvordan du legger til overleggskort og sluttskjermer i videoene dine.

Se rapportene for overleggskort og sluttskjermer

  1. Logg på betaversjonen av YouTube Skaperstudio.
  2. Velg Analytics på menyen til venstre.
  3. Velg Engasjement på menyen øverst.

Toppoverleggskort

I Toppoverleggskort-rapporten ser du hvilke overleggskort seerne dine har klikket mest på blant alle videoene på kanalen din. Dette er de mest effektive overleggskortene på kanalen din.

Toppelementer for sluttskjermer

I Toppelementer for sluttskjermer-rapporten ser du hvilken elementtype seerne dine har klikket mest på blant alle videoene på kanalen din. Sluttskjermer kan inneholde linker til andre YouTube-videoer, -spillelister eller -kanaler samt Abonner-knapper. Medlemmer av YouTube-partnerprogrammet kan også legge til linker til andre nettsteder. Denne rapporten viser hvilken av disse typene sluttskjermer som fører til flest klikk.

Klikkfrekvens for toppelementer for sluttskjermer

I Toppelementer for sluttskjermer-rapporten ser du hvor ofte seerne klikket på hvert av sluttskjermelementene i videoen din, dvs. klikkfrekvensen. Denne rapporten blir ikke tilgjengelig før du har klikket på en bestemt video.

Beregninger du bør kjenne til

Klikk på overleggskort Antall klikk på et bestemt overleggskort.
Antall viste kort Antall ganger et overleggskort er blitt vist. Et enkelt overleggskort kan ha maksimalt én visning per avspilling.
Klikk på overleggskortapetittvekker Antall klikk på en appetittvekker i overleggskort. Kortikonklikk tilskrives appetittvekkeren som ble vist sist.
Antall viste appetittvekkere for overleggskort Totalt antall ganger en appetittvekker er blitt vist. Appetittvekkere kan vises flere ganger per avspilling.
Klikk per viste overleggskort Hvor ofte seerne klikket på et kort da det ble vist.
Klikkfrekvens per viste element på sluttskjermen Hvor ofte seerne klikket på et element på sluttskjermen da det ble vist.
Antall klikk på elementer på sluttskjermen Antall ganger et element på sluttskjermen ble klikket på.
Antall elementer vist på sluttskjermen Antall ganger et element på sluttskjermen ble vist.
Appetittvekker-klikk per viste apetittvekker i overleggskort Gjennomsnittlig antall klikk på en appetittvekker for hver visning av appetittvekkeren.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?