Kartīšu un beigu ekrānu veiktspējas skatīšana

Izmantojiet YouTube Analytics cilni Iesaistīšanās, lai uzzinātu, cik bieži skatītāji noklikšķina uz jūsu kartītēm un beigu ekrāniem. Informācija par kartīšu un beigu ekrānu veiktspēju var sniegt priekšstatu par skatītāju ieinteresētību, skatoties jūsu videoklipus.

Uzziniet, kā pievienot kartītes un beigu ekrānus saviem videoklipiem.

Kartīšu un beigu ekrānu pārskatu skatīšana

  1. Pierakstieties YouTube Studio.
  2. Kreisajā izvēlnē atlasiet vienumu Analytics.
  3. Augšējā izvēlnē atlasiet cilni Iesaistīšanās.

Populārākās kartītes

Populārāko kartīšu pārskatā ir redzams, uz kurām kartītēm lietotāji ir noklikšķinājuši visvairāk visos jūsu kanāla videoklipos. Tās ir jūsu kanāla efektīvākās kartītes.

Populārākie beigu ekrāna elementu veidi

Populārāko beigu ekrāna elementu veidu pārskatā tiek rādīts, uz kura elementu veida jūsu skatītāji ir noklikšķinājuši visvairāk visā kanālā. Beigu ekrānos var būt ietvertas saites uz citiem YouTube videoklipiem, atskaņošanas sarakstiem vai kanāliem, kā arī abonēšanas pogas. YouTube partneru programmas dalībnieki var arī pievienot saites uz citām vietnēm. Šajā pārskatā tiek rādīts, kuri no šiem beigu ekrāna veidiem sniedz lielāko klikšķu skaitu.

Populārāko beigu ekrāna elementu klikšķu skaits

Populārāko beigu ekrāna elementu klikšķu skaita pārskatā tiek rādīts, cik bieži skatītāji ir noklikšķinājuši uz katra beigu ekrāna elementa jūsu videoklipā. Šis pārskats ir pieejams tikai pēc tam, kad esat noklikšķinājis uz konkrētā videoklipa.

Svarīgas metrikas

Kartītes klikšķi Klikšķu skaits uz konkrētas kartītes.
Parādītās kartītes Kartītes rādīšanas reižu skaits. Vienai kartītei var būt ne vairāk kā viens seanss katrā skatījumā.
Kartītes reklāmas klikšķi Kartītes reklāmas klikšķu skaits. Kartītes ikonas klikšķi tiek attiecināti uz pēdējo rādīto reklāmu.
Parādītās kartīšu reklāmas Kopējais reklāmas parādīšanas reižu skaits. Reklāmām var būt vairāki seansi katrā skatījumā.
Klikšķi katrā parādītajā kartītē Cik bieži skatītāji noklikšķināja uz kartītes pēc tās parādīšanas.
Klikšķi parādītajā beigu ekrāna elementā Cik bieži skatītāji noklikšķināja uz beigu ekrāna elementa pēc tā parādīšanas.
Beigu ekrāna elementa klikšķi Uz beigu ekrāna elementa veikto klikšķu skaits.
Parādītie beigu ekrāna elementi Beigu ekrāna elementa rādīšanas reižu skaits.
Reklāmas klikšķi katrā parādītajā kartītes reklāmā Vidējais reklāmas klikšķu skaits katrā reklāmas seansā.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?