Získanie prehľadu o výkonnosti kanála

Karta Prehľad v analytike na YouTube ponúka podrobný súhrn výkonnosti vášho kanála a videí na YouTube. Môžete ho použiť na rýchle zobrazenie kľúčových štatistík pre celý kanál alebo jednotlivé videá.

Prístup ku karte Prehľad

  1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
  2. V ponuke vľavo vyberte položku Analytika.
  3. Predvolene sa zobrazí karta Prehľad.

Karta kľúčových metrík

Karta kľúčových metrík, ktorá je dostupná v rámci karty Prehľad, uvádza celkovú výkonnosť vašich videí spolu s metrikami celkovej doby pozerania, zhliadnutí a odberateľov:

  • Celková doba pozerania: ako dlho divák pozeral video.
  • Odberatelia: počet divákov, ktorí sa prihlásili na odber vášho kanála.
  • Zhliadnutia: počet legitímnych zhliadnutí vašich kanálov alebo videí.

Pod kartou sa zobrazujú ikony videí , ktoré označujú, kedy boli videá zverejnené. Ak ste súčasťou Partnerského programu YouTube, budú sa zobrazovať aj údaje o výnosoch. Kliknutím na ZOBRAZIŤ VIAC rozbalíte prehľad a uvidíte údaje o zobrazeniach a miere prekliknutí jednotlivých zobrazení.

Karta kľúčových metrík sa zobrazuje aj na iných kartách analytiky na YouTube, napríklad na kartách DosahZapojenie. Na iných kartách bude karta kľúčových metrík obsahovať iné metriky súvisiace s daným cieľom. Ak si prezeráte analytiku celého kanála, môžete kliknutím na ZOBRAZIŤ VIAC rozbaliť prehľad a pridať ďalšie metriky z ľubovoľnej karty.

Aktivita v reálnom čase

V tomto prehľade nájdete prvotné štatistiky o výkonnosti najnovších zverejnených videí, čo vám umožní zlepšiť stratégiu ich propagácie. Pomocou prehľadu Aktivita v reálnom čase môžete zobraziť odhadované údaje o zhliadnutiach vašich najsledovanejších videí.

Prehľad Aktivita v reálnom čase môžete zobraziť pre celý kanál alebo pre konkrétne video. Ak chcete prehľad rozbaliť, vyberte ZOBRAZIŤ VIAC. Po rozbalení sa zobrazí dlhší zoznam videí, ako aj možnosť porovnania 60-minútovej a 48-hodinovej výkonnosti vedľa seba. Údaje tiež môžete zoradiť podľa rôznych stĺpcov.

Zobrazovanie a presnosť údajov

Údaje o aktivite v reálnom čase sú iba odhadované a predstavujú všeobecný indikátor aktivity vo vašich videách. Medzi údajmi v prehľade Aktivita v reálnom čase a na stránke pozerania videa môžete vidieť rozdiely. Údaje sa automaticky aktualizujú s oneskorením niekoľkých minút medzi zhliadnutím videa a zobrazením údajov v prehľade.

Ďalšie prehľady na karte Prehľad

Dôležité metriky

Priemerná doba pozerania Odhad priemerného času pozerania pri jednom zhliadnutí pre vybraté video a obdobie.
Zobrazenia Koľkokrát sa divákom na YouTube zobrazili vaše miniatúry prostredníctvom registrovaných zobrazení.
Miera prekliknutí jednotlivých zobrazení Ako často si diváci pozreli video po tom, čo videli miniatúru.
Páči sa mi (v porovnaní s Nepáči sa mi) Percento označení páči sa mi pre vaše video.
Odberatelia Počet divákov, ktorí sa prihlásili na odber vášho kanála.
Zhliadnutia Počet legitímnych zhliadnutí pre vaše kanály alebo videá.
Celková doba pozerania (minúty) Ako dlho divák pozeral video.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?