Förstå tittarengagemang

På fliken Engagemang på videonivå i YouTube Analytics kan du få en överblick över vad tittarna ser på och hur de interagerar med ditt innehåll. Kortet med viktiga mätvärden visar din visningstid (timmar) och genomsnittlig visningslängd. Läs mer om hur engagemangsmätvärden beräknas.

Få tips för kreatörer om hur du skaffar fans.

Visa engagemangsrapporter

  1. Logga in på YouTube Studio.
  2. Välj Analytics i menyn till vänster.
  3. Välj Engagemang i menyn högst upp.

Toppvideor

Rapporten Toppvideor visar dina populäraste videor. Du kan använda den utökade statistikrapporten om du vill se fler mätvärden, som visningar och exponeringar.

Toppspellistor

Rapporten Toppspellistor visar vilka av dina spellistor som har mest visningstid. Det spelar ingen roll om vissa av videorna på spellistan kommer från andra kanaler. Du kan se data om spellistor även om du aldrig har laddat upp en video.

Populäraste inlägg

Rapporten Populäraste inlägg visar dina populäraste inlägg baserat på gilla-markeringar eller röster på mobila enheter. Mer information finns i den utökade statistikrapporten, t.ex. klickfrekvens.

Toppkort

Rapporten Toppkort visar vilka kort som tittarna har klickat mest på i alla videor på din kanal.

De populäraste videorna efter slutskärm

I rapporten De populäraste videorna efter slutskärm kan du se vilken slutskärm som tittarna har klickat mest på på hela kanalen.

De populäraste elementtyperna för slutskärmar

Rapporten De populäraste elementtyperna för slutskärmar visar vilka elementtyper som tittarna har klickat på mest på hela kanalen.

Viktiga ögonblick för behållande av tittarintresse

Rapporten Viktiga ögonblick för behållande av tittarintresse visar hur bra olika ögonblick i din video fångade tittarnas uppmärksamhet. Du kan även använda genomsnittligt behållande om du vill jämföra dina tio senaste videor med liknande längd.

Gilla- och ogilla-markeringar (videonivå)

Rapporten Gilla-markeringar (i förhållande till ogilla-markeringar) visar en sammanfattning av hur många tittare som har gillat och ogillat dina videor. Du kan lägga till mätvärdet Gilla-markeringar (i förhållande till ogilla-markeringar) med den utökade statistikrapporten på kanalnivå.

Klickfrekvens för slutskärmselement (videonivå)

Rapporten Klickfrekvens för slutskärmselement visar hur ofta tittarna har klickat på varje slutskärmselement i din video. Rapporten är bara tillgänglig efter att du har klickat på en viss video.

Vanliga frågor

Varför kan jag inte se data för en viss spellista?

Med YouTube Analytics visas bara data för offentliga spellistor som visades under den valda tidsperioden.

Måste jag själv äga alla videor i spellistan?

Nej. Rapporten visar information oavsett vem som äger videon.

Kan jag se data för min populäraste spellista om jag aldrig har laddat upp en video?

Du kan fortfarande se data för dina spellistor även om du inte har laddat upp egna videor.

Varför ändrades antalet gilla-markeringar?

Du kan se att antalet gilla-/ogilla-markeringar ändras eftersom vissa kan markeras som ogiltiga och periodvis tas bort från antalet. Läs mer om vår policy för gilla-markeringar.
I sällsynta fall kan du se fler gilla-/ogilla-markeringar än visningar eftersom den här statistiken ändras efter andra verifieringssystem.

Varför har videon ett annat antal gilla-markeringar i Analytics än på visningssidan?

Antalet gilla-/ogilla-markeringar i YouTube Analytics kan vara annorlunda än antalet som syns på visningssidan under videon. Detta är ett känt problem och vårt team arbetar för att åtgärda detta. Under tiden kan du se antalet på videons visningssida.

Mätvärden att känna till

Genomsnittlig visningslängd

Uppskattat antal visade minuter i genomsnitt per visning för den valda videon under det valda datumintervallet.

Visningstid (timmar)

Hur länge tittarna har sett på din video.

Visningar

Antalet giltiga visningar för dina kanaler eller videor.

Kortklick

Antalet klick som ett visst kort fick.

Visade kort

Antal visningar för ett kort. Ett kort kan bara visas en gång per uppspelning.

Klick för intresseväckare

Antalet klick som en intresseväckare fick. Klick på infoikonen tillskrivs den senast visade intresseväckaren.

Visade intresseväckare

Det totala antalet visningar för en intresseväckare. Intresseväckare kan ha flera exponeringar per visning.

Klick per visat kort

Hur ofta tittare klickade på ett kort när det visades.

Klick per slutskärmselement som visats

Hur ofta tittare klickade på ett slutskärmselement när det visades.

 

Klick på slutskärmselement

Antalet klick på ett slutskärmselement.

 

Slutskärmselement som visats

Antalet gånger ett slutskärmselement visades.

 

Intresseväckarklick per visad intresseväckare

Genomsnittligt antal klick per exponering för en intresseväckare.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false
false