Vyhľadanie najlepších videí a zoznamov

Na karte Zapojenie v analytike na YouTube sa zobrazujú vaše najlepšie videá a zoznamy z celého vášho kanála. Táto karta tiež uvádza, koľko divákov označilo, že sa im vaše jednotlivé videá páčia alebo nepáčia.

Na kartách kľúčových metrík na karte Zapojenie sa predvolene zobrazuje celková a priemerná doba pozerania. Videá, ktoré divákov zaujímajú najviac, majú dlhú celkovú aj priemernú dobu pozerania. Znamená to, že vaše video diváci často pozerali, a to takmer alebo úplne celé.

Zobrazenie najlepších videí a zoznamov

  1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
  2. V ponuke vľavo vyberte Analytika.
  3. V hornej ponuke vyberte Zapojenie.

Najlepšie videá

Prehľad Najlepšie videá uvádza, ktoré z vašich videí sú najpopulárnejšie. Videá v tomto prehľade sa predvolene zobrazujú podľa celkovej doby pozerania. Kliknutím na prehľad môžete vybrať rôzne metriky, napríklad zhliadnutia a zobrazenia.

Najlepšie zoznamy

Prehľad Najlepšie zoznamy uvádza, ktoré z vašich zoznamov majú najdlhšiu celkovú dobu pozerania. Nezáleží na tom, či niektoré z videí v zozname pochádzajú z iných kanálov. Údaje o zoznamoch môžete zobraziť aj keď ste nikdy nenahrali žiadne video.

Páči sa mi (v porovnaní s Nepáči sa mi)

Prehľad Páči sa mi (v porovnaní s Nepáči sa mi) informuje, koľko ľudí označilo, že sa im vaše videá páčia alebo nepáčia. Táto karta sa zobrazuje až po vybratí konkrétneho videa. Metriku Páči sa mi (v porovnaní s Nepáči sa mi) môžete tiež pridať až po rozbalení karty na úrovni videa alebo kanála.

Časté otázky

Prečo sa mi nezobrazujú údaje o konkrétnom zozname?

V analytike na YouTube sa zobrazujú iba údaje o zoznamoch, ktoré sú verejné a za vybrané obdobie zaznamenali zhliadnutia.

Musím vlastniť všetky videá v zozname?

Nie, v tomto prehľade sa zobrazujú údaje bez ohľadu na to, kto je vlastníkom videí.

Môžem zobraziť údaje o svojom najlepšom zozname, ak som ešte nikdy nenahral(a) žiadne video?

Áno, údaje o zoznamoch môžete zobraziť, aj ak ste nenahrali vlastné videá.

Prečo sa moje počty označení páči sa mi a nepáči sa mi menia?

Počty označení páči sa mi a nepáči sa mi sa môžu meniť, pretože niektoré označenia môžu byť vyhodnotené ako neplatné a tie sa z počtov pravidelne odstraňujú. Prečítajte si viac o našich pravidlách označení páči sa mi a nepáči sa mi
V zriedkavých prípadoch môžu byť počty označení páči sa mi a nepáči sa mi vyššie než počet zhliadnutí, pretože tieto metriky upravujú rozdielne overovacie systémy. 

Prečo sa počet označení páči sa mi a nepáči sa mi môjho videa v analytike líši od stránky pozerania videa?

Počty označení páči sa mi a nepáči sa mi v analytike na YouTube sa môžu líšiť od počtov, ktoré vidíte pod videom na stránke pozerania videa. Ide o známy problém, na ktorom už náš tím pracuje. Kým sa problém podarí vyriešiť, najpresnejšie počty nájdete na stránke pozerania videa.

Dôležité metriky 

Priemerná doba pozerania Odhad priemerného času pozerania pri jednom prehratí pre vybraté video a obdobie.
Zobrazenia Koľkokrát sa divákom na YouTube zobrazili vaše miniatúry prostredníctvom registrovaných zobrazení.
Miera prekliknutí jednotlivých zobrazení Ako časti si diváci pozreli video po tom, čo uvideli miniatúru.
Páči sa mi (v porovnaní s Nepáči sa mi) Percento označení páči sa mi pre vaše video.
Počet spustení zoznamu Počet spustení prehrávania zoznamu videí divákmi.
Zhliadnutia Počet legitímnych zhliadnutí pre vaše kanály alebo videá.
Celková doba pozerania (minúty) Ako dlho divák pozeral video. Vďaka tomu môžete zistiť, aký obsah diváci skutočne pozerajú (na rozdiel od videí, na ktoré kliknú a následne ich opustia).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?