Se hur det går för din senaste video

I YouTube Studio och YouTube Analytics kan du se hur det går för din senaste uppladdning. Få statistik, översiktsbilder och användbara insikter för att mäta hur bra det går för videon.

Översikten för YouTube Studio

I översikten för YouTube Studio kan du se hur det går för din senast uppladdade video jämfört med dina tidigare videor. Normalt sett kan du se det här några minuter efter publicering, men för vissa mätvärden kan det ta upp till tre timmar innan de syns. För att se översikten öppnar du studio.youtube.com. Läs mer om hur du använder YouTube Studio-översikten.

YouTube Analytics

De olika flikarna i YouTube Analytics kan ge dig en snabb överblick över den video du har valt. Använd dem för att jämföra din senaste video med dina tidigare uppladdade videor.

Tips: När du jämför videoresultat bör du se till att du tittar på samma tidsintervall sedan varje video publicerades för att få en rättvis jämförelse.

Datumintervallet Sedan publicering

När du tittar på statistik för en enskild video är datumintervallet inställt på Sedan publicering som standard. Det visar hur bra det har gått för videon sedan den publicerades. Du ser också en linje eller ett område i grått som visar antingen dina normala videoresultat efter publicering eller dina genomsnittliga resultat för andra videor under det tidsintervallet. Håll muspekaren över linjen för att se mer detaljerad information om jämförelsen. De flesta av mätvärdena som syns i diagrammet för viktiga mätvärden visas i realtid.

Insikter

YouTube Analytics visar ibland korta meddelanden om hur det går för din senaste video. Dessa insikter ger dig också möjliga orsaker till förändringar i resultatet. Meddelandena visas i 72 timmar och försvinner sedan tills du laddar upp en ny video. Insikter är inte tillgängliga för premiärer och livestreamar.

Aktivitet i realtid

Rapporten Aktivitet i realtid finns på fliken Överblick i Analytics och ger en översikt över hur många visningar videon får just nu och varifrån videons trafik kommer. Du kan se rapporten Aktivitet i realtid för hela kanalen eller för en viss video.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?