Kontrola výkonnosti najnovších videí

V beta verzii Štúdia YouTube a v službe YouTube Analytics môžete zistiť, ako sa darí vašim naposledy nahraným videám. Môžete si pozrieť užitočné štatistiky a prehľady stavu, ktoré vám pomôžu merať úspešnosť videí.

Informačný panel beta verzie Štúdia YouTube

Informačný panel beta verzie Štúdia YouTube uvádza výkonnosť vášho naposledy nahraného videa v porovnaní s predchádzajúcimi videami. Údaje na tomto paneli sú zvyčajne dostupné do niekoľkých minút po zverejnení, no zahrnutie niektorých metrík môže trvať až tri hodiny. Ak chcete zobraziť informačný panel, stačí prejsť na studio.youtube.com. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako používať hlavný panel Štúdia YouTube.

YouTube Analytics

Rôzne karty v službe YouTube Analytics vám poskytnú rýchly prehľad výkonnosti vybraného videa. Môžete pomocou nich porovnať svoje najnovšie video s predtým nahranými videami.

Tip: Pri porovnávaní údajov o výkonnosti videa sa uistite, že máte zobrazené rovnaké obdobie, odkedy boli videá zverejnené, aby bolo porovnanie spravodlivé.

Rozsah dátumov „Od zverejnenia“

Keď si prezeráte analýzu samostatného videa, predvolene je vybraný rozsah dátumov „Od zverejnenia“. Tento ukazovateľ uvádza, akú výkonnosť video dosahuje od svojho zverejnenia. Uvidíte tiež sivý riadok alebo oblasť zobrazujúcu typickú výkonnosť vašich videí po zverejnení alebo priemer vašich ostatných videí v danom období. Umiestnením kurzora myši na riadok zobrazíte ďalšie podrobnosti. Väčšina metrík zobrazených v grafe kľúčových metrík sa zobrazuje v reálnom čase.

Štatistiky

YouTube Analytics niekedy zobrazuje krátke správy s informáciou o tom, akú výkonnosť dosahuje vaše najnovšie video. Tieto štatistiky vám poskytujú aj možné dôvody zmeny výkonnosti. Tieto správy sa zobrazujú 72 hodín a potom zmiznú, kým nenahráte nové video. Štatistiky nie sú k dispozícii pre premiéry ani priame prenosy.

Aktivita v reálnom čase

Prehľad Aktivita v reálnom čase nájdete na karte Prehľad v službe Analytics. Poskytuje vám prehľad o tom, koľko zhliadnutí má vaše video v súčasnosti, ako aj o tom, odkiaľ pochádza jeho návštevnosť. Prehľad Aktivita v reálnom čase môžete zobraziť pre celý kanál alebo pre konkrétne video.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?