Kontrola výkonnosti najnovších videí

V Štúdiu YouTube a analytike na YouTube môžete zistiť, ako sa darí vašim naposledy nahraným videám. Získajte užitočné štatistiky a prehľady stavu, ktoré vám pomôžu merať úspešnosť videí.

Hlavný panel Štúdia YouTube

Hlavný panel Štúdia YouTube zobrazuje súhrn výkonnosti vášho kanála a videí. V sekcii Výkonnosť najnovšieho videa nájdete metriky najnovšieho videa alebo priameho prenosu a v sekcii Analytika kanála si môžete pozrieť metriky celého kanála, napríklad počet zhliadnutí či odberateľov.

Tieto údaje sú zvyčajne dostupné už niekoľko minút po zverejnení, no zahrnutie niektorých metrík môže trvať až tri hodiny. Ak chcete zobraziť hlavný panel, prejdite na studio.youtube.com. Prečítajte si viac o tom, ako používať hlavný panel Štúdia YouTube.

Analytika na YouTube

Rôzne karty v analytike naYouTube vám poskytnú rýchly prehľad výkonnosti vybraného videa. Pomocou nich môžete porovnať svoje nové video s predtým nahranými videami.

Tip: Pri porovnávaní údajov o výkonnosti videa sa uistite, že máte zobrazené rovnaké obdobie, odkedy boli videá zverejnené, aby bolo porovnanie spravodlivé.

Rozsah dátumov Od zverejnenia

Keď si prezeráte analytiku samostatného videa, predvolene je vybratý rozsah dátumov Od zverejnenia. Tento ukazovateľ uvádza výkonnosť, akú video dosahuje od svojho zverejnenia. Uvidíte tiež sivý riadok alebo oblasť zobrazujúcu typickú výkonnosť vašich videí po zverejnení alebo priemer vašich ostatných videí v danom období. Umiestnením kurzora myši na riadok zobrazíte ďalšie podrobnosti porovnania. Väčšina metrík zobrazených v grafe kľúčových metrík sa zobrazuje v reálnom čase.

Štatistiky

Analytika na YouTube niekedy zobrazuje krátke správy o výkonnosti vášho najnovšieho videa. Tieto štatistiky vám poskytujú aj možné dôvody zmeny výkonnosti. Tieto správy sa zobrazujú 72 hodín a potom zmiznú, kým nenahráte nové video. Štatistiky nie sú k dispozícii pre premiéry ani priame prenosy.

Aktivita v reálnom čase

Prehľad Aktivita v reálnom čase nájdete na karte Prehľad v časti Analytika. Poskytuje prehľad, koľko zhliadnutí má aktuálne vaše video a odkiaľ pochádza jeho návštevnosť. Prehľad Aktivita v reálnom čase môžete zobraziť pre celý kanál alebo pre konkrétne video.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?