Thẻ quyên góp sẽ được thay thế

Kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2019, tính năng thẻ quyên góp đã ngừng hoạt động. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể thêm thẻ quyên góp vào video của mình trên YouTube và các thẻ quyên góp hiện có sẽ không còn xuất hiện nữa. Các khoản đóng góp trước đây sẽ không bị ảnh hưởng.

Chúng tôi thực hiện sự thay đổi này nhằm hỗ trợ một số cách thức mới để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện trên YouTube. Với trải nghiệm YouTube Giving mới, bạn sẽ có thể sử dụng các tính năng trong YouTube Studio để hỗ trợ hơn 1 triệu tổ chức phi lợi nhuận. Các tính năng này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ hoạt động đối với tất cả những người sáng tạo đã kiếm được hơn 5000 đô la thông qua thẻ quyên góp. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi cung cấp tính năng này trong những tháng tới. Vì vậy, hãy theo dõi Blog người sáng tạo của chúng tôi để biết thêm chi tiết!

Nếu bạn là người xem, hãy tìm hiểu thêm về các cách quyên góp trên YouTube.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?